TÜRKOLOJİ'DE ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ
10-12 Nisan 2014
Uşak Üniversitesi-Uşak
1. Teorik Eğitim 10-11 Nisan 2014 (T)
2. Uygulama Eğitimi: 12 Nisan 2014 (U)
1. TEORİK EĞİTİM 10-11 Nisan 2014 (T)
1. Gün 10 Nisan 2014
SAAT/
KONU
09.00 – 10.00
(T)
Kayıt, Açılış, Program
Tanıtımı, Tanışma
10.00 – 10.45
(T)
TÜBİTAK Projelerinin
Tanıtımı
İÇERİK







10.45 – 11.00
Katılımcıların kayıtları yapılacak
TÜBİTAK BİDEB 2237 programı tanıtılacak,
Eğitimin kapsamı, amaç ve hedefleri açıklanacak,
katılımcılar ve eğitmenlerin tanışması sağlanacaktır.
Türkologların başvurabileceği TÜBİTAK projelerinin
tanıtımı yapılacaktır.
Araştırma Projesi nedir? Türkoloji alanında neler
TÜBİTAK projesi olabilir sorusu tartışılacaktır.
ARBİS tanıtılacak, kaydı olmayanların kayıtları
yapılacaktır
SORUMLU EĞİTMENLER
ve DANIŞMAN
EKİPMAN
Prof. Dr. Nurettin Demir
(Koordinatör)
Projektör, Laptop PC,
Yaka Kartları, Ders
Malzemeleri
Nurettin Demir
(Koordinatör)
Projektör, Laptop PC,
Dijital Kamera
Kahve Arası

11.00 – 13.00
(T)
Türkoloji'de Araştırma
Eğilimleri
13.00–14.00
Öğle Yemeği
Türkolojide araştırma eğilimlerinin durum tespiti
yapılacak, ileriye dönük olarak öncelikli çalışma konuları
ele alınacak, yenilikçi araştırmaların taşıması gereken
özellikler üzerinde durulacak ve katılımcılarla
tartışılacaktır.
Prof. Dr. Gürer Gülsevin
(Eğitmen)
Yrd. Doç. Dr. Bülent
Özkan (Eğitmen)
Projektör, Laptop
14.00 – 15.45
(T)
Türkoloji Araştırmalarında
Sorunlar
15.45 – 16.00
Kahve Arası
16.00 – 18.00
(T)
TÜBİTAK Projeleri Yazma
Süreci: Projenin Bölümleri I
 Türkoloji araştırmalarında görülen konu belirleme ve
sınırlama, yöntem, akademik dil ve üslup kullanımı,
araştırma yöntemlerine uygunluk, özgünlük, kurgu,
kaynaklara hakimiyet gibi hususlar, örnekler yardımıyla
anlatılacaktır.









TÜBİTAK Projesinde olması gerekenler:
Başlık, Özet ve Anahtar kelimeler (TR/en)
Amaç
Konu ve kapsam
Özgün değer
Yöntem
Literatür özeti
Yaygın etki/katma değer
B Planı kavramlarının örneklerle açıklanması
Prof. Dr. Emine Yılmaz
(Eğitmen)
Projektör, Laptop PC
Prof. Dr. Nurettin Demir
(Eğitmen)
Projektör, Laptop PC,
Dijital Kamera
2. Gün: 11 Nisan 2014
SAAT
KONU
İÇERİK






09.00 – 10.45
(T)
TÜBİTAK Projeleri Yazma
Süreci: Projenin Bölümleri II






10.45 – 11.00
Araştırma olanakları
Çalışma takvimi
İş-zaman çizelgesi
Başarı ölçütleri ve B planı
Proje yürütücüsünün diğer projeleri
Proje ekibinin önerilen proje konusu ile ilgili diğer
projeleri
Bütçe ve gerekçelendirilmesi konularının örneklerle
açıklanması
Etik kurul onayı
Yasal özel izin belgesi
Araştırmacılar feragat formu
Destek mektupları
Belgelerinin açıklanması ve örneklerle tanıtılması
EKİPMAN
Prof. Dr. Nurettin
Demir
(Koordinatör)
Projektör, Laptop PC,
Dijital Kamera
Prof. Dr. Emine Yılmaz
(Eğitmen)
Prof. Dr. Nurettin
Demir (Koordinatör)
Projektör, Laptop PC,
Dijital Kamera
Kahve Arası

11.00 – 13.00
(T)
SORUMLU
EĞİTMENLER ve
DANIŞMAN
Türk Dili Araştırmalarından
Gelenek ve Gelecek










Türk dili araştırmalarının durumu ve öncelikli
araştırılması gereken konular
Türk dili tarihi çalışmalarının durumu
Dil tarihi araştırmalarında öncelikli konular
Karşılaştırmalı çalışmalar
Türkoloji ile dilbilimin kesişme noktaları
Konuşulan varyantlarla ilgili araştırmalar,
Ağız araştırmaları,
Dokümantasyon çalışmaları,
Çok dillilik,
Dil eğitimi gibi alanlarda öncelikli konular
Derlem çalışmaları gibi alanlar tanıtılacaktır.
13.00-14.30
Öğle Yemeği

14.30 – 15.30
(T)
TÜBİTAK Projelerinin Sunum
ve Değerlendirme Süreçleri
15.30 – 16.00
16.00 – 17.00
(T)
Proje Süreci






17.00 – 18.00
(T)
Proje Hazırlama Deneyimleri

Projenin sunum aşamasında dikkat edilmesi
gereken hususlar,
 İmzalar,
 Dikkat edilmesi gereken tarihler
 Dil ve Üslup açısından son kontrollerin yapılması.
 Online başvuru ve basılı kopyalar
 Görev tanımlarının gözden geçirilmesi
 TÜBİTAK’a geldikten sonra projenin geçtiği
değerlendirme süreçleri tanıtılacaktır.
Kahve Arası
Ekip çalışması ile ilgili deneyimler
Ekip içi iletişim
Önceki projelerdeki deneyimler
Dönem raporları
Proje sürecinde ortaya çıkabilecek olası sorunlara karşı
tedbirler
Varsa daha önce projesi reddedilenlerin deneyimlerini
paylaşması, projede eleştiri konusu olan bölümlerin
değerlendirilmesi
Çalışma gruplarının oluşturulması, danışmanların
belirlenmesi
Prof. Dr. Nurettin
Demir
(Koordinatör)
Projektör, Laptop PC,
Dijital Kamera
Yrd. Doç. Dr. Bülent
Özkan
(Eğitmen)
Projektör, Laptop PC,
Dijital Kamera
Yrd. Doç. Dr. Bülent
Özkan (Eğitmen)
Projektör, Laptop PC,
Dijital Kamera
2. UYGULAMA EĞİTİMİ: 12 Nisan 2014 (U)
3. Gün: 12 Nisan 2014
SAAT
09.00 – 10.00
(T)
KONU
Proje Sonuçlarını
Yayına Dönüştürme 
İÇERİK




Süreli yayınlara yazı sunumunda dikkat edilecek hususlar,
Yazıları değerlendirilme süreci
Hakem incelemesi süreci
Yazıların ret ve yayıma kabul gerekçeleri
Editörlülük aşaması gibi hususlar
Editörü olduğum, SSCI tarafından dizinlenenen bilig Türk
Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi’ndeki tecrübelerden hareketle
ele alınacaktır.

10.00 – 10.15

Uygulama I

13.00 – 14.00
15.45 – 16.00
16.00 – 18.00
(U)
Projektör, Laptop PC,
Dijital Kamera
Katılımcıların proje önerilerini kısaca tanıtmaları
Teorik kısımda anlatılanları göz önünde bulundurarak proje
önerilerini danışmanların rehberliğinde geliştirmeleri
Katılımcıların projelerini küçük gruplarda danışmanların
koordinasyonunda tartışmaya açması,
Proje önerilerinin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi ve
geliştirilmesi
Prof. Dr. Nurettin Demir
(Koordinatör),
Prof. Dr. Gürer Gülsevin
(Danışman), Yrd. Doç. Dr.
Bülent Özkan
(Danışman)
Projektör, 3 Adet
Laptop PC
Panelin tanıtımı, panelist seçimiyle ilgili konular, paneldeki
görevliler ve sorumlulukları, panel süreci
Değerlendirme sürecinin anlaşılması için Panel uygulaması:
Katılımcılar arasından panelist belirlenmesi, bir önerinin
panel formatında değerlendirilmesi
Prof. Dr. Nurettin Demir
(Koordinatör),
Prof. Dr. Gürer Gülsevin
(Danışman), Yrd. Doç. Dr.
Bülent Özkan
(Danışman)
Projektör,
3 Adet Laptop PC
Raporlama ve raporlamada dikkat edilmesi gerekenler
İnternet sayfaları
Prof. Dr. Nurettin Demir
(Koordinatör),
Projektör, 3 Adet
Laptop PC,
Öğle Yemeği

14.00 – 15.45
(U)
Prof. Dr. Nurettin Demir
EKİPMAN
Kahve Arası


10.15 – 13.00
(U)
SORUMLU EĞİTMENLER
ve DANIŞMAN

Proje Uygulaması II
Kahve Arası
Proje Uygulaması III


 Etik sorunlar ve etik açıdan dikkat edilmesi gereken hususlar
 Genel değerlendirme
 Sertifikaların dağılımı
T: Teorik ders
U: Uygulamalı ders
1. Teorik Eğitim: 10-11 Nisan 2014
2. Uygulamalı Eğitim: 12 Nisan 2014
Katılımcıların Konaklama girişi 9 Nisan 2014, Çıkış 13 Nisan 2014, 5 gece konaklama
Prof. Dr. Gürer Gülsevin)
(Danışman), Yrd. Doç. Dr.
Bülent Özkan
(Danışman)
Download

Program