T.C.
KAMU GÖZETİMİ
MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
Sayı: 2014/ 2
10 Şubat 2014
BASIN DUYURUSU
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Uluslararası
Bağımsız Denetim Otoriteleri Forumu (IFIAR)’na üye oldu
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Uluslararası Bağımsız
Denetim Otoriteleri Forumu (IFIAR)’na üye oldu. IFIAR 2006 yılında kurulmuş olup, kendi ülkelerinde
bağımsız denetimi düzenleme yetkisine sahip kurumlardan oluşan 46 üyesi bulunmaktadır. KGK
Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, “Ülkemizde bağımsız denetim alanında düzenleyici ve denetleyici kurum
olan KGK’nın 31 Ocak 2014 tarihi itibariyle IFIAR’a üye olduğunu, üyelik sürecinin tamamlanmasıyla
birlikte KGK’nın kendi alanı ile ilgili uluslararası ağa entegre hale geldiğini, IFIAR üyeliğinin KGK
açısından önemli bir adım teşkil ettiğini” ifade etti .
Sn. BAŞ, “IFIAR’ın temel amacının bağımsız denetim uygulamalarında uyumun ve işbirliğinin
arttırılarak, sağlam ve sürdürülebilir bir denetim çalışma modelinin geliştirilmesi ile bağımsız denetimin
kalitesi ve finansal raporlamada güvenilirliği artırmak suretiyle yatırımcıları korumak olduğunu, ayrıca
kendi ülkelerinde bağımsız denetimi düzenleme yetkisine sahip otoritelerin IFIAR üyesi olduğunu”
sözlerine ekledi.
TELEFON : 0 312 253 55 55
FAKS : 0 312 253 55 42
Download

Uluslararası Bağımsız Denetim Otoriteleri Forumu (IFIAR)