ERASMUS+
Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği
KA2 (Ana Eylem 2)
ANA EYLEM 2 –
GENÇLİK ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME
PROJELERİ
Ankara, 2014
ANA EYLEM 2 –
GENÇLİK ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME
PROJELERİ
NEDİR?
 Gençlik alanında faal olan çok taraflı ortaklıklara dayanan
ulusötesi işbirliği projeleridir.
 Eğitim-öğretim alanından ve sosyo-ekonomik sektörde
kurum/kuruluşları da kapsar
ANA EYLEM 2 –
GENÇLİK ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME
PROJELERİ
AMAÇLARI
• Farklı ülkelerdeki kurum/kuruluşlar arası işbirliğini teşvik
etmek
• Ortak ülkelerde gençlik çalışmaları ile yaygın eğitimin
kalitesinin arttırılması, işgücü piyasası ve toplumun
tamamlayıcılığının desteklenmesi
• Farklı
bölgelerde
yaygın
öğrenme
programlarının
geliştirilmesini teşvik etmek
ANA EYLEM 2 –
GENÇLİK ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME
PROJELERİ
DESTEKLENEN FAALİYETLER
Ortak ülkelerde gençlik kuruluşu-kamu otoriteleri arası
işbirliğini tesis eden faaliyetler
Gençlik kuruluşları, eğitim-öğretim kurumları ile işgücü
piyasası arasındaki işbirliğini teşvik eden faaliyetler
Ortak ülkelerde, gençlik kuruluşları ile alanla ilgili çalışan
yerel-ulusal otoritelerin kapasitesini geliştirmeye yönelik
faaliyetler
Ortak ülkelerde gençlik kuruluşlarının uluslararasılaşmasını,
yönetimini ve kapasitesini güçlendiren faaliyetler
Gençlik çalışmalarını güçlendirmeye yönelik araç
geliştirilmesi
Açık eğitim kaynakları ve BİT ile öğrenim potansiyelini
arttırmaya yönelik faaliyetler
ANA EYLEM 2 –
GENÇLİK ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME
PROJELERİ
DESTEKLENEN FAALİYETLER II
-Gençlik Değişimi
max. 5-21 gün
-Avrupa Gönüllü Hizmeti
max 2-12 ay
- Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği max 5 gün ila 2 ay
ANA EYLEM 2 –
GENÇLİK ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME
PROJELERİ
KİMLER KATILABİLİR
- Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş, sivil toplum kuruluşları
- Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kuruluşları
- Başvuru sahibi en az 1 yıldır yasal olarak kayıtlı olmalıdır.
ANA EYLEM 2 –
GENÇLİK ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME
PROJELERİ
PROJE SÜRESİ & HİBE MİKTARI
- Süre, başvuru aşamasında seçilmek kaydıyla 9 ay ile 2 yıl arası
- Yıllık Maksimum 150.000 AVRO hibe (uygun maliyetin %80’i)
- BİT maliyeti
- Ulusötesi proje toplantıları
- Fikri Çıktılar ve Yaygınlaştırma
- Hazırlık
- Sabit personel maliyeti (hibeden
karşılanmaz )– katkı olarak kabul edilir.
ANA EYLEM 2 –
GENÇLİK ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME
PROJELERİ
BAŞVURULAR
I.
01 Mart – 31 Temmuz arası başlayan projeler için son
başvuru tarihi
02 Eylül 2014 Brüksel saati ile 13:00
II. Brüksel’de bulunan Executive Agency başvuruları kabul
eder.
III. Her bir proje sahibi aynı dönemde tek başvuru sunabilir.
Download

Erasmus+ KA2 Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme Projeleri