Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kadroları
için TUBİTAK Tarafından Desteklenen Ulusal ve
Uluslararası Araştırma Projelerinde Farkındalık
Yaratma ve Üretme/Kabul Potansiyellerinin
Geliştirilmesi
TÜBİTAK PROJE: NO:114K504
Proje genel bilgileri
1000 kodlu “Üniversitelerin ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) Tarafından
Desteklenen Programlara Yönelik Proje Üretme Kapasitesinin Artırılması“
“Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kadroları için TUBİTAK Tarafından Desteklenen Ulusal ve
Uluslararası Araştırma Projelerinde Farkındalık Yaratma ve Üretme/Kabul Potansiyellerinin
Geliştirilmesi“ Proje No: 114K504
Bütçe: 99.580 TL
Proje Başlama ve Rapor Tarihleri
Başlama tarihi: 1 Eylül 2014
Proje Süresi: 24 ay
Rapor tarihleri (6 aylık dönemler)
◦ 1. Gelişme Raporu: 01/03/2015
◦ 2. Gelişme Raporu: 01/09/2015
◦ 3. Gelişme Raporu: 01/03/2016
◦ Sonuç raporu: 01/09/2016 (+2 ay teslim süresi)
Üniversitemiz bu projeyi;
Marmara,
Ankara,
Karadeniz Teknik,
Trakya,
Mersin,
İnönü ve
Atatürk Üniversite’leriyle birlikte alan 8 üniversite arasındadır.
Projenin Amaçları
•ARBİS kayıtlarının tamamlanması,
•başvuru sayısının artırılması,
•geri dönen proje sayısının azaltılması, iade
sebepleri hakkında bilgilendirme
•TÜBİTAK ARDEB destek ve proje duyurularının artırılması,
•yoğun proje yazım teknikleri eğitimlerinin verilmesi ve
•etkin bir web sayfasının oluşturulması
•Üniversitemizin BAP birimiyle koordineli çalışma
Proje Ekibi
Fakülte, Yüksekokul ve
Enstitü
Proje tanıtım ve bilgi gün
tarihleri
NO
1
KATILIMCI FAKÜLTE/ENSTİTÜ
FEN FAKÜLTESİ
TARİH ve SAATİ
27 Kasım 2014 14.00
2
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
4 Aralık 2014 14.00
3
EĞİTİM FAKÜLTESİ
11 Aralık 2014 14.00
4
TIP FAKÜLTESİ
17 Aralık 2014 10.00
5
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
25 Aralık 2014 14.00
6
08 Ocak 2015 14.00
7
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
8
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
22 Ocak 2015 14.00
9
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
29 Ocak 2015 14.00
10
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
05 Şubat 2015 14.00
11
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
12 Şubat 2015 14.00
12
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
19 Şubat 2015 14.00
13
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
26 Şubat 2015 14.00
14
MİMARLIK FAKÜLTESİ
5 Mart 2015 14.00
15
ECZACILIK FAKÜLTESİ
12 Mart 2015 14.00
16
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
19 Mart 2015 14.00
17
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
26 Mart 2015 14.00
18
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
02 Nisan 2015 14.00
19
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
9 Nisan 2015 14.00
15 Ocak 2015 14.00
PROJE WEB SAYFASI
tubitak1000.org
tubitak1000.org uzantılı e-posta
ANKETLER
ARBİS (ARAŞTIRMACI BİLGİ SİSTEMİ)
Başvurulduğu tarihte öğretim üyesi sayısı 737
araştırma görevlisi sayısı ise 554 olan
üniversitemiz de % 32 olan ARBİS kayıt sayısının
olabildiğince artırılması hedeflenmektedir.
ARBİS
BAŞVURU SAYISININ ARTIRILMASI
• Projenin en önemli amacını
TÜBİTAK ARDEB destek
programlarına başvuru
sayısının artırılması
oluşturmaktadır.
• 2009-2013 döneminde 157
başvuru yapılmıştır.
• Başvuru sayısının öğretim
üyesi sayısının %10 ve üzerine
çıkarılması
(C.Ü. Stratejik plan, 2014)
2009-2013 Yıllarını kapsayan dört yıllık
dönemde ARDEB proje sayılarının yıllar bazında
dağılımı
2009-2013 Yıllarını kapsayan dört yıllık dönemde
ARDEB proje sayılarının yüzdesel dağılımı
• Paneller sonucu reddedilen 57 %
• bilimsel incelemeye dahi alınmadan iade edilen
22 %
• Kabul edilen 21%
GERİ DÖNEN PROJELER
Bir diğer önemli amaç ise geri dönen proje sayısının
azaltılmasıdır.
% 22 olan bu oranın % 10’a düşürülmesi
hedeflenmektedir.
GERİ DÖNEN PROJELER İÇİN UZMAN
DESTEĞİ
2009-2013 yıllarını kapsayan dört yıllık dönemde
ARDEB tarafından desteklenen projelerin fakülteler
bazında dağılımı.
ETKİNLİKLER
PROJE EĞİTİMİ
Bu eğitime başvuracak adayların seçiminde
bir proje fikri olan araştırıcılara doğal olarak
öncelik verilecektir.
ARDEB (Araştırma Destek Programları
Başkanlığı)
TÜBİTAK
(TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU)
ARDEB
TÜBİTAK ARDEB DESTEK PROGRAMLARI
1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Projelerini Destekleme Pr.
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler
üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için
bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.
PROJE SÜRESİ
Proje süresi en fazla 36 aydır.
PROJE BÜTÇESİ
2014 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum
hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 360.000 TL’dir.
İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 4.800 TL’den fazla olamaz. Makine-teçhizat taleplerinin
toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler
desteklenmez.
1002 - Hızlı Destek Programı
Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma
enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme
projelerine destek sağlamaktır.
PROJE SÜRESİ
Proje süresi en fazla 12 ay olabilir.
PROJE BÜTÇESİ
2014 yılı için, Hızlı Destek projeleri destek üst limiti (Burs dahil) yıllık 30.000 TL’dir. İstenen burs
miktarlarının toplamı aylık 900 TL’den fazla olamaz. 1 Ocak 2008 tarihinden sonra yapılan proje
başvurularında, yürütücü ve araştırmacılara PTİ ödemesi yapılmamaktadır.
1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı
PROGRAM HAKKINDA
Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli
alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt
içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.
PROJE SÜRESİ
Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.
PROJE BÜTÇESİ
2014 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik
İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Küçük Ölçekli projeler : 500.000 TL’ye kadar
Orta Ölçekli projeler : 500.001 - 1.000.000 TL
Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 - 2.500.000 TL
1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı
Talep edilebilecek toplam makine-teçhizat, hizmet alımı ve burs miktarlarının üst sınırları, çağrı özelinde
belirlenerek çağrı duyurularında ilan edilen tutarları aşmamalıdır.
Proje bütçe kalemleri arasında projenin özelliğine bağlı olarak dengeli bir dağılım gözetilir.
Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat bedelinin % 50’si TÜBİTAK
tarafından karşılanır.
Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
Proje yürütücüsü, araştırmacı ve proje danışmanlarına 2014 yılında ödenebilecek PTİ üst limitleri aşağıdaki gibidir:
Proje yürütücüsü için : 2.000 TL/ay
Proje yöneticisi için : 2.500 TL/ay
Araştırmacı için : 1.000 TL/ay
Danışman için : 1.500 TL/yıl (Araştırmacıların toplam alacağı PTİ miktarı, proje yürütücüsünün alacağı
toplam PTİ’yi geçmemek üzere, projeye yapacakları katkı oranları dikkate alınarak hesaplanır.)
1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı
Orta ve Büyük Ölçekli projelerde alt proje PTİ hesaplamasında ilgili alt projenin süresi dikkate alınır.​
Orta ve Büyük Ölçekli projelerde her bir alt proje yürütücüsü ve araştırmacıları aynı PTİ oranlarından
faydalanabilirler.
Bu destek programı kapsamında desteklenen projelerde ödenecek Kurum Hissesi miktarı, PTİ ve
yurtdışı araştırmacı giderleri hariç toplam proje bütçesinin % 10’u olarak belirlenir. Orta ve Büyük
Ölçekli projelerde birden fazla kuruluşun projede ortak olarak yer alması durumunda ise her bir
kuruluşun (özel sektör hariç) Kurum hissesi miktarı PTİ ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç
desteklenen proje bütçesine göre hesaplanır.
Bu destek programı kapsamında desteklenen Orta ve Büyük Ölçekli projelerde Yurt içi ve/veya yurt
dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti için verilecek destek miktarı Bilim Kurulunca 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında belirlenen limitlerin
sırasıyla en fazla 2 ve 3 katı olabilir.
Bu destek programı kapsamında beklenen proje çıktılarının ilgili paydaşlar ile paylaşılmasına yönelik
yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar için proje bütçesinde en fazla 30.000 TL’ye kadar ödenek
talebinde bulunulabilir.
1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma
Destek Programı-1
Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya
ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model
geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin
desteklenmesidir. (1001, 1505 ve 1005 programlarının karşılaştırmalı tablosu için lütfentıklayınız)
PROJE SÜRESİ
Proje süresi en fazla 18 aydır.
PROJE BÜTÇESİ
2014 yılı için, proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)*, Kurum hissesi ve
yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) 200.000 TL’dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 3.000
TL’den fazla olamaz. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
* Bu program kapsamında, koşullu olarak PTİ ödemesi yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler
Araştırma Destek Programı-2
FİKRÎ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI
Proje yürütücüsü, üçüncü kişi/kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının proje önerisine konu olup olmadığını, proje
önerisini sunmadan önce araştırmak ve araştırma sonuçlarını sunmak zorundadır.
Üçüncü kişi/kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının proje önerisine konu olması durumunda;
a) Proje yürütücüsü, projenin üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarına tecavüz oluşturmadığını taahhüt eder ve varsa
ilgili lisans, devir vb. anlaşma metinlerini ibraz eder.
b) TÜBİTAK’ın üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlali iddiasıyla herhangi bir hukuki muameleye muhatap
kalması, TÜBİTAK’a bir uyarı, idari bir ceza ve/veya herhangi bir müeyyide uygulanması ve/veya uygulanacağının
bildirilmesi durumunda proje yürütücüsü TÜBİTAK’ın yanında müdahale ederek sorumluluğu üstlenmekle yükümlüdür.
Buna rağmen TÜBİTAK hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, TÜBİTAK proje yürütücüsüne rücu eder.
Proje yürütücüsünün kusur ve/veya ihmali nedeniyle üçüncü kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ihlallerin
tespit edilmesi durumunda Yönetmelik, Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar ve ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır. Başvuru yapılan proje konusuyla ilgili olarak ulusal/uluslararası patent/faydalı model/tescil alınıp
alınmadığına dair taramalar aşağıda örneği verilen bazı internet sayfalarından yapılabilir.
(Örneğin: http://www.tpe.gov.tr, http://tr.espacenet.com, http://www.epo.org)
1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme
Projelerini D.P.
1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı), kamu kurumlarının Ar-Ge
ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde
yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Toplantısında alınan karar ile kurulmuştur.
Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007
Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.
KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu
SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu
Program Revizyonu Kapsamında Yapılan Yenilikler
Proje başvuruları için çağrılı sisteme geçilmesi,
Proje yöneticisi, yürütücüsü kuruluşlar çağrı başvurularını doğrudan TÜBİTAK’a yapabilmesi,
3 farklı nitelikte proje yaklaşımı (Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi, Model/Yöntem/Süreç Projesi, Teknoloji Birikim Projesi)
İki aşamalı proje başvurusu,
İhtiyaçların ve yapılabilirliğinin doğru tespiti için fizibilite, kavram ispatı, alan araştırması ve analiz çalışmaları,
İhtiyaç Başlıkları için Odak Grup Çalışmaları,
Proje değerlendirme süreçlerinde MK’nın aktif katılımı,
Proje sonuçlarının sürekliliğinin sağlanması için yeni bir yaklaşım,
Toplam bütçenin %5’i oranında Ar-Ge nitelikli hizmet alımı,
Yaygın katılımı teşvik amacıyla özel sektörü katılım koşullarında iyileştirmeler
3001
3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme
Programı
Programın amacı, Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için,
ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, kamu
kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacıların sunacakları Ar-Ge projelerini desteklemektir.
Proje Süresi
Proje süresi en fazla 24 aydır.
Proje Bütçesi
2014 yılı için, Başlangıç Ar-Ge Projeleri destek üst limiti (Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)* ve Kurum
Hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın toplam 60.000 TL’dir.
Aylık 1.800 TL’ye kadar burs desteği sağlanmaktadır.
Yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti amaçlı seyahatler için 10.000 TL’ye kadar,
proje yayılım giderleri (Proje çıktılarının ilgili paydaşlar ve potansiyel yararlanıcılar ile paylaşılmasına
yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar) için 5.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.
* Bu program kapsamında, koşullu olarak PTİ ödemesi yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
3501 - Kariyer Geliştirme Programı
Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının
çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç
araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve
eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke
kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.
PROJE SÜRESİ
Proje süresi en fazla 36 aydır.
PROJE BÜTÇESİ
2014 yılı için, KARİYER projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum
hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 225.000 TL'dir.
İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 3.000 TL’den fazla olamaz. Makine-teçhizat taleplerinin
toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
PROJE TEŞVİK İKRAMİYESİ (PTİ)
•
PTİ’lerin hesaplanması ve ödemeleri Program Usul ve Esasları ve Çağrı Duyurusunda belirtilen kurallar
çerçevesinde yapılır,
•
Araştırmacıların ve yardımcı personelin alacağı toplam PTİ miktarı yürütücünün alacağı toplam PTİ
miktarını geçmemek üzere projeye katkı oranları dikkate alınarak hesaplanır,
•
Yürütücü dışındaki proje ekibinin projeye katkı oranları toplam 100 olacak şekilde belirlenmelidir,
•
Araştırmacıların projeye katkı oranı en az % 10 olmalıdır,
•
Yardımcı personelin projeye katkı oranı % 10’un altında olabilir,
•
Proje ekibinin sayısı yukarıdaki kurallar ve panel raporu dikkate alınarak sözleşme öncesinde artırılabilir.
MADDE 2- 2914 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"Akademik teşvik ödeneği
EK MADDE 4- Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje,
araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış
olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır.
Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde olanlara, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;
a) Profesör kadrosunda bulunanlar için % 100'üne,
b) Doçent kadrosunda bulunanlar için % 90'ına,
c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar için % 80'ine,
d) Araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar için % 70'ine,
e) Öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlar için % 70'ine,
f) Uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlar için % 70'ine,
aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilir.
Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, bu Kanun uyarınca aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından şubat
ayının on beşinden itibaren on iki ay süreyle her ayın on beşinde yapılır, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. İlgili mevzuatı uyarınca
ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin
hesabında dikkate alınmaz.
Bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı
özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının %30'unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam
puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu
ile diğer hususlar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından
yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
Ek fıkra: "Bu madde hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan öğretim elemanları hakkında da uygulanır."
tubitak1000.org
forum.tubitak.gov.tr
www.tubitak.gov.tr
ROSETTA/PHILEA
67P Churyumov-Gerasimenko
SONUÇ OLARAK;
TÜBİTAK’ın kaynakları fazla..
Üniversitemizin sayısal nicelikleri yanında bilimsel niteliği için..
Artık proje üretme zamanı..
Moral ve motivasyon..
Söz değil eylem zamanı diyoruz…
TEŞEKKÜRLER!
Download

Proje Süresi - tubitak1000.org