ONKA
FİRMA/ÜRÜN TANITIMI
ONKA ELEKTRONİK KLEMENSLERİ
TERS AKIM KORUMA KARTLARININ KULLANIM AMACI, DC GERİLİMLERDE KULLANILAN BOBİNLERİN ENERJİSİ KESİLDİĞİNDE OLUŞAN
TERS AKIMLARIN DEVREYE ZARAR VERMESİNİ ENGELLEMEKTİR. BU SAYEDE KULLANDIĞINIZ, RÖLE, KONTAKTÖR VEYA SELENOİD VALF
ÖMÜRLERİ DAHA UZUN OLACAKTIR
O
NKA, elektronik imalatına ilk olarak
elektronik klemensler ile girmiştir. Bu ürün
grubu normal bir klemens görünümlü
olmasına rağmen,içerisinde çeşitli elektronik
devreler içerir. Ürün grubu Series 3 olarak
isimlendirilmiştir. Ürün grubunda, lamba test kartı,
ters akım koruma kartı, gerilim koruma kartları,
akım ve/veya gerilim göstergesi kartları, optokupler
kartları, transistör kartları, triyak kartları ve röle
kartları bulunmaktadır. Diyot devrelerinden oluşan
devrelere ait bağlantılar şu şekildedir ;
Ters akım koruma kartlarının kullanım amacı,
DC gerilimlerde kullanılan bobinlerin enerjisi
kesildiğinde oluşan ters akımların devreye zarar
vermesini engellemektir. Bu sayede kullandığınız,
röle, kontaktör veya selenoid valf ömürleri daha
uzun olacaktır. Optokupler kartlarımızda beş
voltaj giriş tipi vardır. Çıkış olarak NPN bir çıkış
verir. Genellikle bilgisayar veya PLC tarzı kontrol
ünitelerinin girişlerinde kullanılırlar. Bu sayede
oluşabilecek kısa devre PLC veya bilgisayara
ulaşamaz.
Genel çalışma mantığı:
Transistör, triyak ve röle kartlarımız ise çıkış kartı
olarak kullanılmaktadır. Bu ürünler sayesinde artık
pano içinde yer kaplamaya bir çıkış kartınız olacak.
Elektrik panosu içerisinde klemens rayına takılan
bu ürünler ile sahadan gelen kabloları direkt olarak
ürüne bağlayabilirsiniz. Triyak (650), transistör (651)
ve röle kartlarımız voltajına göre (670-671-672-673
ve 674)’tür.
651 transistör kartları, aslında röle mantığında
çalışırlar. (+) ve (-) 24 V DC ile tetiklediğimiz kısmı
bir bobin olarak düşünebiliriz. Konak kısmında da 24
V DC girip, tetiklendiği anda çıkış verir. Rölelerden
en büyük üstünlüğü ise hehangibir mekanik temas
olmamasıdır. Bu sayede oluşan bir ark yoktur. Bu da
gün boyu çok fazla aç-kapa yapmanıza imkan verir.
Bu ise uzun ömürlü bir çalışma demektir. 650 triyak
kartımızın da mantığı aynıdır. Sadece çıkış gerilimi
220 V AC olmaktadır. Transistör kartlarını üç
değişik seride üretmekteyiz. Series 3, Series 5 (4 ve
8 kanallı) ve Series 9 (2 kanallı) da transistör kartları
mevcuttur.
101
Haziran 2014
ABB.GUC1.indd 1
02.07.2014 14:58
Gruplanmış (modüllenmiş) halde açık tip ürettiğimiz
ürün grubumuz Series 5 olarak geçer. Lamba test,
diyot modülleri, yassı kablo, Sub-D ve ethernet (RJ45)
soketten klemens çevirici modüller, optokupler
modüller ile çeşitli tiplerde röle modüllerinden
oluşurlar.
İmalatını yaptığımız panel tip ürün gruplarımız
ölçü aletleri ve PC ‘lerden oluşurlar. Bu serimizde
ürettiğimiz ölçü aletleri, şimdilik, 72x72 ve 96x96
ebatlarda olup Series 7 olarak geçmektedir.
Ölçü aletlerimizin, gerilim (V), akım (A), frekans (Hz)
ve sıcaklık ölçer (°C) olarak imalatı yapılmaktadır.
Sıcaklık için aynı zamanda dijital termostat da
bulunmaktadır. Set ve aktif değeri aynı anda
görülebilen bu cihazlar PID kontrol olarak yüzde 0,1
°C hassasiyet ile çalışmaktadır.
PC kullanılan sistemlerin normal HMI sistemlere göre
oldukça fazla üstünlükleri bulunmaktadır. İnternete
bağlantısı sayesinde istediğiniz yerden, istediğiniz
makinenizi takip edebilir, çalıştırıp durdurabilir veya
değişiklik yapabilirsiniz (bir PLC arabirim ve PC için
basit bir SCADA yazılımı ile). Uzaktan erişip bir takıp
operasyonlar yapma işlemini Android işletim sistemli
bir tablet veya cep telefonunuzdan da yapabilirsiniz.
Ürünlerimiz müşterilerimize FreeDOS şeklinde
sunulmaktadır. Eğer müşteri talep ederse, lisanslı
olarak da panellerimizi alabilir.
6,2mm kalınlıkta olanan Series11, slim röleler ve sinyal
çeviricilerinden oluşmaktadır. Slim rölelerimiz 12-24110 ve 220 V’tan oluşmaktadır. AC/DC giriş olarak
kullanılabilir. Sinyal çeviricilerimizde de; sıcaklık (°C) ,
gerilim (V), Akım (A) bilgilerinin 0-10 V veya 4-20 mA,
çevrimi yapılmaktadır. Ya da 0-10 V bilgisi 4-20 mA’e
veya tersi olarak uygulanmaktadır.
Bu seride bulunan slim rölelerimiz 12 V-24 V-110
V ve 220 V, AC/DC olarak çalışmaktadırlar. Röleler
genellikle ara eleman olarak tercih edilirler.
Kumandamızı yaptığımız PLC ve elektronik kontrol
kartından gelen sinyali güçlendirerek ve ara koruma
görevi üstlenerek sisteme yol verirler. Genellikle valf ve
kontaktörü kumanda etmke için kullanılırlar.
Bu serideki diğer ürünlerimiz ise PC cihazlarımızdır.
Bunlar, dokunmatik PC paneller ve iş istasyonu
olarak kullanılan monitörsüz pano tipi PC’lerimizdir.
Dokunmatik modellerimiz 7”-10,4”-15”-17” ve 19
inçtir.
102
Haziran 2014
ABB.GUC1.indd 2
02.07.2014 14:58
Slim rölelerimiz 6 A maksimum kontak akımına
sahiptirler.
Sinyal çevirici kartlarımız sıcaklık,akım ve gerilim
değerlerini plc’nin okuyacağı formata getirirler.
Bu format ise 0-10 V, 4-20 mA veya 0-20 mA’dir.
Sıcaklık okuyan çevirici termokupl olarak J ve K
olarak üretilmektedir. Birde 2 telli PT100 okuyan
modellerimiz mevcuttur. Bu ürün kullanım alanları
sıcaklık kontrolu bulunan her türlü makine veya
proses olabilir.
Akım ve gerilim çeviricilerimizde, akımı 0-5A. Voltaj
değerini 0-500 V akım değerini 0-10 V, 4-20mA’e veya
0-20 mA’e çevirirler. Bu ürünlerin kullanım alanları ise
şu şekildedir.
Akım (A.)sinyal çeviricisi :
Gerilim (V) sinyal çeviricisi :
ABB.GUC1.indd 3
02.07.2014 14:58
Download

ONKA ELEKTRONİK KLEMENSLERİ ONKA