GERSAN ELEKTRİK A.Ş. - Serdar Şalcı (Ürün ve Pazarlama Müdürü)
FİRMA/ÜRÜN TANITIMI
TÜBİTAK HİBE DESTEKLİ AKILLI PLC PRİZ PROJESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLE BİRLİKTE TÜBİTAK HİBE DESTEĞİ İLE YÜRÜTTÜKLERİ PROJE KAPSAMINDA “AKILLI PLC PRİZ” ÜRETİMİ
YAPACAKLARINI BELİRTEN GERSAN ELEKTRİK A.Ş. ÜRÜN VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ M.SERDAR ŞALCI, “BÖYLECE HER BİR PRİZİ KONTROL
EDEBİLMENİN YANINDA, PRİZ BAŞINA ÇEKİLEN AKIMI GÖRECEK, KONUTTA ELEKTRİĞİN HANGİ CİHAZDA, HANGİ SAATLERDE DAHA FAZLA
HARCANDIĞINI TESPİT EDEBİLECEĞİZ. PC TABANLI İZLEME YAPARAK NE KADAR SÜRE FİŞ BOŞTA KALDI, NE KADAR STAND BY ENERJİSİ
HARCANDIĞI DA ANLIK OLARAK KAYIT ALTINDA TUTULABİLECEK” DEDİ.
E
nerji yönetiminin birinci ayağı olan
verimli cihazlar üretme konusuna;
gerek alçak gerilim, gerekse aydınlatma
ürünleri ile girdiklerini, ikinci ayak olan
otomasyon sistemlerine de G-bus ile giriş
yaptıklarını söyleyen M.Serdar Şalcı, her zaman
firmaların ortak çalışmalar yürütmesi gerektiği
yönünde fikir birliği içinde olduklarını vurguladı.
ENERJİNİN DOĞRU YÖNETİLMESİ
Enerji yönetimi, bizim açımızdan yüzyılın anahtar
sözcüğü. Nüfus ve enerji pariteleri, birbirinin
zıttı olarak devam ettiğinden enerji yönetimi
her geçen gün daha önemli bir hale geliyor.
Enerji yönetimi dolayısıyla enerjinin en verimli
biçimde kullanılmasını sağlayan sistemler bütünü
olarak ifade edilebilir. Bizim yorumumuza göre;
enerji verimliliğini sağlayan cihaz ve makinaları
kullanmak bir yana, o cihazların kullandığı
enerjinin de yönetiminin yapılması ilave enerji
tasarrufu ve verimliliği sağlıyor. Enerji yönetimi,
sadece elektrik enerjisi değil ısı yada rüzgar
enerjisi gibi tüm enerji kaynaklarının en verimli
biçimde yönetilmesidir. Günümüzde akıllı
şebeke sistemleri de bundan hareketle ortaya
çıkarılmıştır.
GERSAN’IN ÇÖZÜMLERİ
Bugün normal armatürlere göre yüzde 40
enerji tasarrufu sağlayan LED armatür üretimi
yapıyoruz yani yüzde 40 daha az güç ile aynı
ışığı elde edebiliyoruz. Bir de bunun üzerine
LED armatürün gün ışığına bağlı olarak
otomatik kapanıp açılması, tam yanması yerine
dim yapılarak daha az yanması artı yüzde 15
tasarruf sağlayınca asıl enerji yönetimini yapmış
oluyorsunuz. Bunu aydınlatmadan tutun, makina
sistemlerine kadar her konuda düşünebilirsiniz.
Ülkemizin önem verdiği değerlerden birisi
enerjinin verimli kullanılması, diğeri de enerji
yönetimine yavaş yavaş geçilmesi. Biz enerji
yönetiminin birinci ayağı olan verimli cihazlar
üretme konusuna; gerek alçak gerilim, gerekse
aydınlatma ürünleri ile girmiş bulunmaktayız.
İkinci ayak olan otomasyon sistemlerine de
G-bus ile giriş yaptık. Elektrik hattı üzerinde
çalışan ve dünyada bu konseptte bir ilk olan
patentli tasarımımız ile de enerji yönetimini
gerçekleştirerek uzun vadede akıllı şebeke
için çalışmalarımızı başlattık. Ülkemizde
otomasyon bilinci çok geç geldiği için şehir
içi aydınlatma unsurları klasik yöntemler ile
kontrol ediliyor. Bu da çok gereksiz enerji
harcamalarına neden oluyor. Sokak armatürleri,
park bahçe aydınlatmalarının verimli hale
getirilmesi noktasında bizim de önemli bir
çalışmamız var.
Hem yol hem de park bahçe için ürettiğimiz
LED armatürler, çeşitli watt değerlerine sahip
ve her alanda kullanıma uygun örnekleri var.
Ayrıca otomasyon sistemimizi de bu konseptte
kullanarak elektrik hatları üzerinden, değiştirilen
LED armatürlerin bizim devrelerimiz sayesinde açkapa-dim edilebilmesini, çeşitli sensörlerle bunun
gün ışığına bağlı olarak yapabilmesini sağlayan
bir çözümümüz var. Bu sistemi belediyelere
ve ilerleyen dönemde karayollarına da lanse
ederek tüm park bahçe ve yol aydınlatmalarının
LED’lerle değiştirilmesi, kontrol edilerek
izlenmesi, güç okuma sistemlerinin dahil edilmesi
ile birlikte istatistiki olarak bunun kayıt edilmesini
sağlayan bir sistem olarak sunuyoruz.
Böylece LED ile değişimden elde edilen tasarruf
yanında, bu armatürlerin harcadığı güçler
okunarak eski sistem ile arasındaki farklar reel
olarak görülecek. Bu sistem ile aç-kapa- dim
yaparak ilave tasarrufu da sağlamış olacağız.
Bu çift yönlü bir iletişim olduğu için armatür
arızaları gibi birtakım bilgileri de geriye
dönük alabileceğimizden; bakım, arıza bulma
ve giderme maliyetlerini de büyük oranda
düşüreceğiz. G-Bus otomasyon sisteminin en
büyük maliyet düşürücü özelliği yerli ve patentli
olarak tarafımızdan üretilmiş olmasıdır. Ayrıca
elektrik tesisatına dokunmadan, hiçbir değişiklik
96
Haziran 2014
ABB.GUC1.indd 1
02.07.2014 14:40
ve ilave yapmadan mevcut elektrik hatları
üzerinden otomasyon sinyali gönderdiğimiz için
değişime çok büyük teşvik edici bir unsur olarak
göze çarpıyor.
Bu sistemi belediyelerle pilot bölgelerde başlatıp
sonra genele yaymayı, burada korunan enerjiyi
kağıt üzerinde de gösterip yavaş ama emin
adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz.
G-BUS İLE BUSBAR ENERJİ HATLARI
ÜZERİNDEN VERİ HABERLEŞMESİ
Enerji hatları üzerinden veri iletimi dünyada
kullanılan bir teknik. Ethernet sistemi ile
haberleşmede ve yüksek gerilim hatlarında da
kullanılıyor ama bizce daha fazla alana yayılması
gerekiyor. Gersan olarak kendimize bir yol çizdik
ve bu yolda ‘powerline communication’ yani
‘enerji hatları üzerinden iletişim’ konusunda
uzmanlaşmayı seçtik. Bunun en önemli
sebeplerinden birisi de bizim busbar enerji
dağıtım elemanlarını üretiyor olmamız. Busbar
sistemlerini kullandığınız zaman oradaki
otomasyonu ayrı bir hat ile çekmek çok büyük
külfet oluyor. Biz de enerji hatları
üzerinden çalışma yolunu seçtik. Elektrik
hattı üzerindeki gücü kullandığınız
için sisteme istediğiniz kadar eleman
ekleyebiliyorsunuz. Herhangi bir
bağlantı akım sınırı veya bağlantı adet
sınırı yok. Ayrıca sisteme bu şekilde
yaptığınız her bir bağlantıyı ayrı ayrı
adresli olarak kontrol edebildiğiniz
için yine çok büyük artırma -eksiltme
avantajı sağlıyor. Sadece programdan
ID’leri değiştirerek sistemi çok kolay
bir şekilde esnetebiliyorsunuz. Fiziksel
ortamdaki cihaza hiç dokunmadan
program üzerinden gruplama
yapabiliyorsunuz. Sistem, çok büyük
bir maliyet unsurunu ortadan kaldırmış
oluyor. Biz PC tabanlı yazılımlar
kullanarak PLC maliyetini de ortadan
kaldırıyoruz. PC tabanlı otomasyon
sistemleri daha esnek, daha az maliyetli
ve daha kolay programlanabilir olması
nedeniyle giderek PLC’lerin yerini alıyor.
PLC’yi programladığınızda ve onu sisteme
dahil ettiğinizde, PLC’ye yine bir programlama
dili ile erişmeniz gerekiyor. Bizim sistemimiz
ise tamamen kullanıcının kolayca değişiklik
yapabileceği şekilde tasarlanmış. “Powerline
Communication” tabanlı olarak komutu
gönderdiğimiz için maliyeti düşürüyor. Diğer
bir maliyet düşürücü unsur da mevcut elektrik
hattını kullanmanız. Bir hattın girişini diğer
hattın çıkışına ilgili elemanları da takarak çok
kısa sürede tesisi otomatik hale getirebilmenizi
sağlaması açısından da çok büyük bir avantaj.
Yüksek bedellerle yurtdışından ithal edilen
ürünleri burada üreterek ciddi fiyat avantajları
sağladığımızı gördük.
PİYASADA ÜRÜNLERİ YAYGINLAŞTIRMA
Biz bu sistemi artık bina içlerine de taşıyoruz.
Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte TÜBİTAK
hibe destekli yürüttüğümüz proje kapsamında
“akıllı PLC priz” üretimi yapacağız. Dairenizde
yaklaşık 10 priz olduğunu düşünelim. Bunun
5’i buzdolabı, fırın, bulaşık makinası vs.
97
Haziran 2014
ABB.GUC1.indd 2
02.07.2014 14:41
mutfakta olsun. Diğerlerini de televizyon,
çamaşır makinası, bilgisayar ve boştaki prizler
gibi düşünün. O prizleri bizim ürettiğimiz akıllı
prizlerle değiştirdiğimizde her bir prizi kontrol
edebilir hale gelecek, priz başına çekilen akımı
göreceğiz. Stand-by dediğimiz, cihazların prize
takılı olduklarında çekilen çok düşük akımları bile
orada tespit edebileceğiz.
Prizi uzaktan açıp kapatabileceğiz.
TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARI
Dünyada çeşitli örnekleri var ama gerçek
anlamda uygulanmış ve yaygın hali yok. Bunu
uyguladığımızda bir daire yada binada kullanılan
tüm cihazların tek tek kayıtlarını tutabileceğiz.
Böylece akıllı bina konseptine akıllı güç kontrolü
ve izlemeyi de dahil etmiş olacağız ki bugün
A+, A++ cihazlar var ama her birisinin münferit
olarak nasıl bir karakteristiğe sahip olduğunu
tespit edemiyorsunuz. Şu an daire başına çekilen
elektrik analiz edilse de her bir cihazın çektiği
elektrik analiz edilemiyor.
Bizim geliştirdiğimiz sistem ile konutta elektriğin
hangi cihazda, hangi saatlerde daha fazla
harcandığını görebileceğiz. PC tabanlı izleme
yapabileceğiniz için ne kadar süre fiş boşta kaldı,
ne kadar stand by enerjisi harcandığı da an
be an kayıt altında tutulabilecek. Bu istatistik,
ulusal enerji politikamızı belirlemede çok önemli
bir argümandır. İnsanlar genellikle üç tarife
üzerinden elektrik harcıyor ama o tarife içinde
nasıl bir karakteristiğe sahip olduğunu bilmek,
çok değerli bir unsurdur.
Kullanıcı; sistemimiz sayesinde gerekirse cihazı
hangi saatte çalıştırılacağını programlayabilecek,
ana yazılıma cep telefonundan, IPAD’den,
internetten ulaşıp çalıştırabilecek. Evin içerisinde
de ciddi bir otomasyon sağlayıp yine bunu
mevcut elektrik hattı üzerinden yaptığı için kolay
adapte edilebilen sistem, Wi-Fi gibi odalar arası
geçişlerde sorun yaşayan sistemlere göre komple
bina içinde dahi dağılmasına sorun olmayan
bir sinyal yapısına sahiptir. Daha az sinyal
yayıcı ekipman koyacağınız için bu da maliyeti
düşürücü bir unsur olarak dikkat çekiyor.
Bundan sonra bina içinde otomasyon sisteminin
gelişimi için de çalışacağız.
Bu TÜBİTAK projesi üç ay kadar önce başladı.
Endüstriyel alandaki ürünümüzden dolayı
sistemin altyapısı hakkında bilgilere sahibiz.
Şimdilerde prototip temel denemeleri yapılan
sistemi daha iyi özelliklerle donatıyoruz.
YTÜ’de bu tür enerji verimliliği cihazlarının
denediği konsept bir akıllı bir ev var. Oraya bu
ürünü uygulayarak bir müddet izleyeceğiz.
Akademisyenler de inceleyecekler. Yapı
Merkezi’nde bu ürünle ilgili bir tanıtım yaptık ve
ciddi ilgi gördü. Göz önünde oldukça insanlar
daha da çok önem verecektir.
YENİ PROJELER
Enerji yönetimi konusunda birçok firma
elektronik anlamda araştırma geliştirmelere
girmiş durumda. Biz tek bir ürün üretmenin değil
komple çözüm ve mantık üretmenin daha önemli
olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda üretimler
gerçekleşirse ve yeni keşifler yapılırsa bu sistemin
ülkemize enerji tasarrufu ve enerjinin verimli
kullanımı konusunda ciddi katkı sağlayacağı
kanısındayız.
Şu an için önümüze çeşitli engeller çıksa da
zamanla kendimizi daha iyi ifade etmemiz,
örnek projelerle insanları inandırmamızla bu
engellerin aşılacağını düşünüyorum. Biz her
zaman firmaların ortak olarak çalışması yönünde
fikir birliği içindeyiz. Ürettiğimiz bu çözümü
sadece kendi sistemleriniz içerisinde değil başka
sistemlerle de kullanmaya çalışıyoruz.
Enerji okuma çözümünü, ölçü aleti üreten
firmaların ürünleri ile koordineli bir projede
kullanacağız. Bu projede busbar sistemleri
üzerindeki enerji okumasını firmaların ürünleri
ile birlikte enerji hatları üzerinden yapılmasını
sağlıyoruz. Proje onlar için de yeni bir tecrübe
olacak. Bu gibi projeleri başka firmalarla da
geliştirerek daha ileri bir noktaya gelmeyi
hedefliyoruz.
98
Haziran 2014
ABB.GUC1.indd 3
02.07.2014 14:41
Download

tübitak hibe destekli akıllı plc priz projesi