Kırıkkale Defterdarlığı
Milli Emlak Müdürlüğü
Doğrudan Temin İşlemleri
Malzeme İhtiyacının
Doğması
Malzeme İhtiyacının
Belirlenmesi
İhtiyaç Listesi
Teklif Talep Yazıları
Fiyat Teklifleri
Yaklaşık Maliyetin
Tespiti
Yaklaşık Maliyet
Hesap Cetveli
Harcama
Talimatı/Onay
Belgesinin
Düzenlenmesi
Teklif Mektupları
Piyasa Fiyat
Araştırmasının Yapılması
Malzemelerin Teslim
Alınması
Fatura
Ödeme Emri Belgesinin
Düzenlenmesi ve
Harcama Yetkilisi
Tarafından
İmzalanması
Muhasebe
Birimine
Teslim
Edilmesi
Ödemenin Yapılması
Hazırlayan:
Onaylayan:
GÖKHAN GÖKKAYA
V.H.K.İ.
MUSTAFA GÜLER
MİLLİ EMLAK MÜDÜRÜ
Yaklaşık Maliyeti
Hesap Cetveli
Harcama
Talimatı/Onay
Belgesi
Piyasa Fiyat
Araştırması Tutanağı
Taşınır İşlem Fişi
Muayene
KabulTutanağı
Ödeme Emri Belgesi
Download

VHKİ. MİLLİ EMLAK MÜDÜRÜ MUSTAFA GÜLER GÖKHAN