TAŞKÖMÜRÜNÜN
ALTERNATİF KULLANIMI
ÇALIŞTAYI
ÇALIŞTAY DÜZENLEME KURULU
• Prof. Dr. İhsan TOROĞLU
(Enerji Uygulama ve Arş. Merk. Müdürü)
• Yrd. Doç. Dr. Okan SU
(Enerji Uygulama ve Arş. Merk. Müd. Yrd.)
• Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU
(Enerji Uygulama ve Arş. Merk. Müd. Yrd.)
• Prof. Dr. Hüseyin AYTEKİN
(Fen Edebiyat Fak. Fak., Fizik Bölümü)
• Doç. Dr. Adnan TOPUZ
(Müh. Fak., Makine Müh. Bölümü)
• Doç. Dr. Ertuğrul YILDIRIM
(İktisadi ve İdari Bilimler Fak., İktisat Böl.)
• Doç. Dr. Hale SÜTCÜ
(Müh. Fak., Gıda Müh. Bölümü)
• Yrd. Doç. Dr. Sefa KOCABAŞ
(Devrek MYO)
• Yrd. Doç. Dr. İbrahim ALIŞKAN
(Müh. Fak., Elek.-Elektronik Müh. Bölümü)
• Erol ORHAN
(Eren Enerji)
• Halit DEMİR
(Deka Madencilik)
İLETİŞİM
Prof. Dr. İhsan TOROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Okan SU
(Çalıştay Sekreteryası)
Adres:Bülent Ecevit Üniversitesi
Enerji Uygulama ve Arş. Merkezi
67100 ZONGULDAK
Tel: 0 (372) 257-4010 /1236
E-mail: [email protected]
[email protected]
T.C.
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
TEKNİK DESTEK PROGRAMI
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ENERJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ
18-19 Haziran 2014
*Bu Çalıştay, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın
2014 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında
düzenlenmektedir.
ÇALIŞTAY PROGRAMI
Zonguldak
Taşkömürü
Havzasının
jeolojik yapısı nedeniyle mekanize üretime
geçilemeyen, emek yoğun üretimin
zorunlu olduğu bir bölgedir. Global kömür
piyasasındaki fiyat düşüşleri gözönüne
alındığında havza kömürlerinin maliyeti
yüksek kalmakta ve pazar payı giderek
azalmaktadır. Ayrıca ÇATES’in özelleştirme
sürecinde olması kömürün en önemli
müşterilerinden birinin de kaybolma riskini
oluşturmaktadır.
TAŞKÖMÜRÜNÜN ALTERNATİF
KULLANIMI ÇALIŞTAYI
GENEL KONU BAŞLIKLARI
* Taşkömürünün Mevcut Durumu ve
Değerlendirilmesi
* Taşkömürünün Alternatif Kullanımı ve
Teknolojik Uygulamaları
* Taşkömürünün Değerlendirilmesinde
Kullanılan Makinalar ve İmalatı
Zonguldak Havzası Taşkömürünün en
değerli kullanım alanını enerji ve demirçelik sektörünün oluşturduğu bilinmektedir.
TR81 bölgesi için taşkömürünün alternatif
kullanım alanlarının araştırılması ve
bölgedeki gelişmelere paralel olarak
Zonguldak Havzası kömürlerinin geleceği
projeksiyonunun ortaya konulması yüksek
önem arz etmektedir.
“Taşkömürünün Alternatif Kullanımı”
Çalıştayı İTÜ Maden Fakültesi Maden
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Orhan KURAL ve öğretim üyesi Yrd. Doç.
Dr. Abdullah FİŞNE’nin danışmanlığında,
bölgesel bütün paydaşların görüşleri de
alınarak konuya en uygun çözüm yöntemleri
araştırılması hedeflenmektedir.
18 Haziran 2014
09.00-10.30 “Taşkömürünün Mevcut
Durumu ve Değerlendirilmesi”
Prof. Dr. Orhan KURAL
10.30-10.45
Çay ve Kahve molası
10.45-12.15 “Taşkömürünün Alternatif
Kullanımı ve Teknolojik Uygulamaları”
Yrd.Doç.Dr. Abdullah FİŞNE
12.15-13.30
Öğle Yemeği
13.30-15.30“Taşkömürünün
Değerlendirilmesinde Kullanılan Makinalar
ve İmalatları” başlıklı sunumlar ve Tartışma
Toplantısı
15.30-15.45
Çay ve Kahve molası
15.45-17.30
Kapanış
Soru-Cevap Bölümü ve
19 Haziran 2014
YER
Bülent Ecevit Üniversitesi
Tahir Karauğuz Konferans Salonu
10.00-12.30
Toplantısı
Genel Değerlendirme
Download

TAŞKÖMÜRÜNÜN ALTERNATİF KULLANIMI ÇALIŞTAYI