ÇALIŞTAY
KARŞILAŞTIRMALI PERSPEKTİFTEN ÇİN VE TÜRKİYE
EKONOMİ, SİYASET VE TOPLUM
Tarih: 23 Mayıs 2014
Yer: Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampusu
Siyasal Bilgiler Fakültesi Toplantı Salonu, Anadolu Hisarı, Beykoz-İstanbul
9.30: Açılış Konuşmaları
10.00: Devlet ve Toplum Paneli
“Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’de ve Çin’de
Modern Tarihi Yeniden Yazmak”
Selda Altan, New York Üniversitesi
“Türkiye ve Çin Arasında Kültürler-arası Diyalog:
Geçmişe ve Geleceğe bir Bakış”
Doç. Dr. Ulaş Başar Gezgin, İstanbul Gelişim
Üniversitesi
“Çin’de ve Türkiye’de Yerel Yönetim ve Yerelleşme”
Yard. Doç. Dr. Ceren Ergenç, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi
16.00: Ekonomi Paneli
"Küresel Kriz Sonrası Dönemde Çin Ekonomisinde
Yapısal Dönüşümler”
Dr. Altay Atlı, Boğaziçi Üniversitesi
"Çok Kutuplu Küresel Düzende Ekonomik
Diplomasi: Çin ve Türkiye Örnekleri Üzerine"
Doç. Dr. Sadık Ünay, SETA İstanbul Ekonomi
Koordinatörü
“Kalkınma ve Sanayileşmede Türkiye ve Çin
Deneyimleri”
Doç. Dr. Ali Akkemik, Kadir Has Üniversitesi
13.30: Dış İlişkiler Paneli
“21.Yüzyılda İnce Güç ve Kamu Diplomasisi: Türkiye
ve Çin Örnekleri”
Dr. Çağdaş Üngör Sunar, Marmara Üniversitesi
“Arap Baharı Sürecinde Çin ve Türkiye’nin Ortadoğu
Politikası”
Doç. Dr. Kutay Karaca, İstanbul Gelişim Üniversitesi
"Yükselen Güçlerin Yeni Dış Politika Aktivizmi: Çin ve
Türkiye'de Ortadoğu Çalışmaları"
Kadir Temiz, Boğaziçi Üniversitesi
Download

karşılaştırmalı perspektiften çin ve türkiye çalıştayı