Evrak Tarih ve Sayısı: 29/01/2015-4402
*BE8R05LR*
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı
Sayı
Konu
:76860314/900/
:Hizmet İçi Eğitim
REKTÖRLÜK MAKAMINA
Üniversitemiz Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler ve diğer birimlerde görev yapan
memurlar için ekteki konularda 02-03-05 Şubat 2015 tarihleri arasında Tahir Karauğuz
Konferans salonu ile Arif Amirov Konferans salonlarında hizmet içi eğitim verilmesi
düşünülmektedir.
Eğitime alınacak olan memurların ders programları ilişikte sunulmuş olup yukarıdaki
tarihlerde yapılacak olan eğitim programının uygulanmasını ve eğitim sürecinde ders vermek
üzere ilişik listede adı soyadı yazılı eğitmenlerin görevlendirilmesini ve ders ücretlerinin
38.35.00.01-09.9.9.00-01.01.05.01 tertibinden ödenmesini müsaadelerinize arz ederim.
e-imzalıdır
Bekir KALELİ
Daire Başkanı
OLUR
__/__/____
e-imzalıdır
Prof.Dr. M.Haluk GÜVEN
Rektör V.
BEÜ Rektörlüğü, 67100 Zonguldak
Tel: : (0372) 257 41 58
E-Posta: : [email protected]
Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.Yılmaz
Faks: (0372) 257 30 32
Elektronik ağ:http://w3.beun.edu.tr/
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

Hizmet İçi Eğitim - Bülent Ecevit Üniversitesi