Evrak Tarih ve Sayısı: 10/11/2014-34866
*BEL98YBV*
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Genel Sekreterlik
Sayı :39633678/720/
Konu :Üniversitelerarası Siber Savunma
Yarışması-Siber Meydan Üni 2014
Duyurusu
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Tübitak Bilgem Başkanlığından alınan 01.11.2014 tarih 205424 sayılı "Üniversiteler
Arası Siber Savunma Yarışması-Siber Meydan Üni 2014 Duyurusu" konulu yazı ilişikte
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve öğrencilerinize duyurulmasını rica ederim.
e-imzalıdır
Prof.Dr. M.Haluk GÜVEN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
DAĞITIM:
Fakülte Dekanlıklarına
Enstitü Müdürlüklerine
Yüksekokul Müdürlüklerine
Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine
EK :
yazı
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, 67100 Zonguldak
Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.Ongur
Tel: : (0372) 257 41 30
Faks: (0372) 257 21 40
E-Posta: : [email protected]
Elektronik ağ:http://w3.beun.edu.tr/
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

Üniversitelerarası Siber Savunma Yarışması Siber Meydan Üni