Evrak Tarih ve Sayısı: 26/06/2014-41727
*BELCAADU*
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Sayı
Konu
:39904088-100/
:Siber Güvenlik Yaz Okulu Duyurusu
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA
Siber Güvenlik konusunda ülkemizin yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak amacıyla
29.08.2014-05.09.2014 tarihleri arasında üniversite öğrencilerine yönelik Ankara'da yapılacak
olan "Siber Güvenlik Yaz Okulu" ile ilgili Rektörlük Makamının 25.06.2014-25669789951.01.9/41345 sayılı yazı ekte gönderilmektedir.
Bilgilerinizi ve ilgili öğrencilere duyurulmasını rica ederim.
e-imzalıdır
Doç. Dr. Orhan ENGİN
Dekan V.
EK :
3
DAĞITIM
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm
Başkanlığına
Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm
Başkanlığına
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm
Başkanlığına
Muhendislik Fakültesi Dekanlığı Ardıçlı Mahallesi Kampüs/ Selçuklu/ KONYA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Yusuf Durmuş
Tel:3322231975 Faks:3322410635
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :www.selcuk.edu.tr
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak Tarih ve Sayısı: 25/06/2014-41345
*BELMA69P*
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sayı
Konu
:25669789-951.01.9/
:Siber Güvenlik Yaz Okulu Duyurusu
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Siber Güvenlik konusunda ülkemizin yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak amacıyla
29.08.2014-05.09.2014 tarihleri arasında üniversite öğrencilerine yönelik Ankara'da yapılacak
olan "Siber Güvenlik Yaz Okulu" ile ilgili TÜBİTAK-BİLGEM den alınan 19.06.2014 tarih
ve 84577171-253-117742 sayılı yazı ekte gönderilmektedir.
Bilgilerinizi ve ilgili öğrencilere duyurulmasını rica ederim.
e-imzalıdır
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
EK :
Ek 1 yazı (1 sayfa)
DAĞITIM
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığına
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
Dekanlığına
Hukuk Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Teknoloji Fakültesi Dekanlığına
Şemsi Tebrizi Mah. Ankara Cad. No:6 Karatay/KONYA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Mustafa Yeniel
Tel:0332 350 7005 Faks:0332 350 9693
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :www.selcuk.edu.tr
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Download

Siber Güvenlik Yaz Okulu Duyurusu