“Gebelik veya hamilelik,
yumurtanın döllenmesinden doğuma kadar geçen
266 günlük döneme verilen isimdir. Anne ve baba
adayının bu dönemi bilinçli ve sağlıklı bir şekilde
geçirmesi, hem doğacak çocuk/çocukları hem de
kendileri için çok önemlidir. Ebeveyn adaylarının
bu süreçte karşılaşacağı durumlar hakkında bilgi
sahibi olması; gebelik süresince, doğumda ve
doğum sonrası dönemde karşılaşacağı sorunlarla
başa çıkmada son derece önemlidir.
www.egedogumAtölyesi.com
/egedogumAtölyesi
}
Ege
Doğum
Atölyesi
neler yapmak
istiyor?
“
Anne adaylarının gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerini
mutlu ve stressiz olarak geçirmeleri için onları
bilgilendiriyor ve gereken her konuda
danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
Optimum obstetrik bakım sağlanırken;
• Fiziksel ve psikolojik destek sağlamak,
• Hayat kalitesinin yükseldiği bir iklim yaratmak.
#1 Anne adayları için:
02
Eğitici eğitimi programları;
Ayrıca İzmir ve çevre illerde
kadın sağlığı ve doğum alanında çalışan
kişi ve kurumlara profesyonel eğitim
vererek, bu konuda
“referans merkezi”
Ege Doğum Atölyesi tarafından
düzenli aralıklarla yapılacak
eğitici eğitimlerinin ilki
03-05 Ekim 2014
tarihleri arasına planlandı.
§
olmayı amaçlıyoruz.
§
Ege Doğum Atölyesi olarak ebelik ve hemşirelik
öğrencilerine, ebelere ve hemşirelere, kadın
hastalıkları ve doğum asistanlarına geliştirici
eğitimler veriyoruz.
#2 Eğitici eğitimi
03
Nasıl bir program hazırladık?
Anne Adayları
Anne adaylarının daha rahat ve sağlıklı bir gebelik geçirmesi, doğum sonrasında fiziksel ve
psikolojik sorunların yaşanmaması için
7 temel eğitim modülü hazırladık.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gebe bilgilendirme;
Doğuma hazırlık ve doğum;
Doğum sonu dönem;
Emzirme;
Yenidoğan bakımı;
Aile planlaması;
Pelvik taban egzersizleri;
Profesyoneller
Sağlık profesyonelleri için:
1.
2.
3.
3.
4.
Eğitim ilke ve teknikleri;
Olumlu eğitim atmosferi yaratma;
İletişim;
Danışmanlık;
Koçluk;
#3 Program
04
Ebeveyn adaylarının ihtiyaçlarını
en doğru şekilde karşılayacak danışmanlık
hizmetinin verilebilmesi için;
gebelik haftalarına göre
eğitim modüllerini şekillendiriyor ve
ihtiyaçlarına göre “bireyselleştirilmiş”
bir program uyguluyoruz.
Tasarladığımız web sitesi, hazırladığımız
kitaplar ile programın başarısını
arttırmayı amaçlıyoruz.
#3 Program
05
Dünyada ve ülkemizde durum nedir?
Anne adaylarına yönelik olarak yürütülen
“gebelik okulu” programlarının dünyada
pek çok örneği bulunuyor. Dünyadaki birçok
üniversite ya da eğitim hastanesinde “gebelik
okulu” programları uygulanıyor.
Ülkemizde multidisipliner yaklaşım içeren ve
üniversite çatısı altında yürütülmekte olan
herhangi bir gebelik eğitim programı bulunmuyor.
06
Ege Doğum Atölyesi
neleri hedefliyor?
* Anne adaylarının gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerini iyileştirmeyi,
* Gebelik süresince doğumda ve doğum sonrasında
yaşam kalitesini artırmayı,
* Kadın sağlığı alanında çalışanlar için hazırlanan eğitici eğitim
programları ile bu alandaki hizmet sunumunu yaygınlaştırmayı,
* Verdiğimiz danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizle uygulanabilir,
tekrar edilebilir örnek bir model oluşturmayı,
* Uzun dönemde ise bilimsel çalışmalar, yüksek lisans ve doktora tezler
ile akademik katkılar oluşturmak ve kanıta dayalı uygulamalar sunmayı
amaçlıyoruz.
07
/egedogumAtölyesi
Ege Doğum Atölyesi, dünyada yıllardır
var olan “doğum öncesi eğitim”
programını Ege Üniversitesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ve
Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık
Yüksek Okulu Ebelik Bölümü öğretim
üyeleri öncülüğünde hayata geçiriliyor.
Anne adaylarının hayat kalitesini yükseltmek, sağlıklı bilgiye doğru zamanda
ulaşmalarını temin etmek ve doğum
sonrası dönemde ihtiyaç duyacakları
desteği sağlamak üzere hazırlanan eğitim
programları ile bebeğinizi beklerken
sizinleyiz.
“Bebeğinizi
beklerken
sizinleyiz.”
Ege Doğum Atölyesi Ekibi
İletişim
Yard. Doç. Dr A. Özgür Yeniel
Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
Bornova, İzmir
Tel: 0 232 390 17 00
[email protected]
Download

tanıtım kataloğumuzuz indirmek için tıklayınız