RİSKLİ DOĞUM VE DOĞUM SONRASI BAKIM
Dersin Adı
RİSKLİ DOĞUM VE DOĞUM SONRASI BAKIM
Dersin Kodu
902003102011
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin AKTS Kredisi
15,00
Haftalık Ders Saati (Kuramsal)
4
Haftalık Uygulama Saati
8
Haftalık Laboratuar Saati
0
Dersin Verildiği Yıl
3
Dersin Verildiği Yarıyıl
6
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Emk. Öğr. Gör. Fatma CEBECİOĞLU
Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim
Eğitim Dili
1001
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Staj Durumu
var
Bu ders öğrenciye; doğum ve doğum sonrası dönemde normalden sapan
durumların belirlenmesi ve uygun müdahalenin yapılabilmesi, ebeye düşen
rol ve sorumlulukların benimsenmesi, annenin kendi bakım sorumluluğunu
alabilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri kavramsal ve uygulamalı olarak
öğretmektir.
1-Doğum ve doğum sonrası erken dönemde anne ve yenidoğan için risk
faktörlerini saptayıp bakım yaklaşımları sağlar.
2-Doğum eylemine ilişkin girişimlere (indüksiyon, epizyotomi, amniyotomi,
forseps, vakum extration, sezaryen vb.) bireyi ve ailesini hazırlar.
3-Doğum eylemine ilişkin patolojik durumları tanımlar ve uygun ebelik
yaklaşımlarını uygular.
4-Riskli durumlarda sevk eder.
5-Sağlık ekibinin diğer üyeleri ile ekip anlayışı içinde çalışma alışkanlığına
sahiptir.
6-Annenin ve yeni doğanın sağlığını etkileyebilecek riskli durumlara karşın
sağlık eğitimi yapar.
7-Kazandığı bilgi doğrultusunda anneye ve ailesine ihtiyacı olan konularda
danışmanlık yapar.
Gebenin Müdahaleli Doğuma Hazırlanması (Vakum, Forseps, Sezaryen),
Ağrı Mekanizması Anomalileri ( Ağrı zaafı, Uterus Kontraksiyonlarının
Düzenli Olmaması), Uterus Tetanisi, Fetal Distres, Partus Presipitatus,
Prematüre Doğum Eylemi, Uzamış Doğum Eylemi, Sürmatürasyon,
İntrauterin fetus Ölümü, Deflexion Gelişler (Bregma Geliş, Alın Geliş, Yüz
Geliş), Başla Gelişlerin Diğer Şekilleri (Oksipito Posterior Geliş, Yüksekte
Düz Duruş, Derinde Transvers Duruş, Makat Gelişler (Tanımı, Çeşitleri,
Nedenleri, Teşhis, Doğum Mekanizması), Makat Gelişlerinde Doğum
Teknikleri, Makat Gelişlerin Tehlikeleri, Transvers ve Oblik Gelişler,
Doğumun III. Evresinde Görülen Komplikasyonlar, Erken ve Geç Dönemde
olan Postpartum Kanamalar, Sheen Sendromu
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HAFTA
1
2
KONULAR
Teorik Dersler
Gebenin Müdahaleli Doğuma Hazırlanması
(Vakum, Forseps, Sezaryen)
Ağrı Mekanizması Anomalileri ( Ağrı zaafı,
Uterus Kontraksiyonlarının Düzenli Olmaması)
3
Uterus Tetanisi, Fetal Distres
4
Partus Presipitatus
5
11
Prematüre Doğum Eylemi
Uzamış Doğum Eylemi, Sürmatürasyon,
İntrauterin fetus Ölümü
Deflexion Gelişler (Bregma Geliş, Alın Geliş,
Yüz Geliş)
Ara Sınav
Başla Gelişlerin Diğer Şekilleri (Oksipito
Posterior Geliş, Yüksekte Düz Duruş, Derinde
Transvers Duruş
Makat Gelişler (Tanımı, Çeşitleri, Nedenleri,
Teşhis, Doğum Mekanizması)
Makat Gelişlerinde Doğum Teknikleri
12
Makat Gelişlerin Tehlikeleri
6
7
8
9
10
Uygulama
Laboratuvar
13
Transvers ve Oblik Gelişler
Doğumun III. Evresinde Görülen
14
Komplikasyonlar
Erken ve Geç Dönemde olan Postpartum
15
Kanamalar, Sheen Sendromu
16
Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen
Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 6. Baskı, Sistem Ofset
Kaynaklar
Matbaacılık, Ankara, 2011
Şirin A., Kavlak O., Kadın Sağlığı, Bedray Basın Yayıncılık, İstanbul, 2008
Coşkun A.; Hemşire ve Ebelere Yönelik, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2008.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Sayısı
Katkı Yüzdesi , %
Ara Sınav
1
50
Uygulama/Pratik
1
50
Toplam
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri
100
Sayısı
Katkı Yüzdesi , %
Final Sınavı
1
50
Rapor
1
50
Toplam
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme , Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Süresi
Toplam İş Yükü
Etkinlikler
Sayısı
(saat)
(saat)
Ara Sınav
1
1
1
Final Sınavı
1
2
2
Derse Katılım
14
4
56
Uygulama/Pratik
14
8
112
Rapor Hazırlama
14
3
42
Bireysel Çalışma
14
3
42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma
6
6
36
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma
8
8
64
Rapor
14
3
42
Laboratuvar Sınavı
14
3
42
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)
439
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat) / ( 30 saat/ AKTS ) = 439 / 30 = 14,63 ~ 15
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Çıktıları
Ders
Öğre PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
2
2
2
2
2
*Katkı Düzeyi :
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
3
5
1 Çok Düşük
3
2 Düşük
3
4
5
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok Yüksek
Download

riskli doğum ve doğum sonrası bakım