YAZI İŞLERİ BİRİMİ
Ayşe DEMİRCAN
E-mail : ayse.demircan(at)beun.edu.tr
Tel : (372) 291 14 29
Fax : (372) 257 31 76
Ayşenur ŞEREF
E-mail : aysenur.seref(at)beun.edu.tr
Tel : (372) 291 14 29
Fax : (372) 257 31 76
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:




Daire Başkanlığının gelen-giden evrak akış işlemini takip etmek ve dağıtılmasını
sağlamak,
ÖSYM, kurum içi, kurumlar arası ve çift anadal kontenjanlarının organizasyonu ile ilgili
yazışmaları yapmak,
Disiplin cezalarını otomasyon sistemine işlemek ve gerekli yazışmaları yapmak,
Öğrenci Belgesi ve Öğrenci Not Çizelgesi vermek.
Download

yazı işleri birimi - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı