Tarih
: 01.10.2014
Evrak No: 1410010287
ı
Konu :
Iýyılkä
ıI
İSTANBUL İEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı
Tarih 2
Sayı 2
00
?aş/09/2014
99so727s- MU
İSSET 2015 Duyunısu hk.
YILDIZ
TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
REı‹TöRLÜĞÜ'Nı:,
lntemational Symposium of Sports Science, Engineering and Technology
(ISSSET 2015) 10-13 Mayıs 2015 tarihleri arasında uluslararası spor bilimcileri,
mühendisleri ve teknoloji uzmanlarını aynı akademik platformda bir araya getirerek
İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi”nde yapılacaktır.
Sporun interdisipliner bir kavram olması ile birlikte çeşitli branştaki
mühendisler
ve teknoloji uzmanları
aktif rol almaktadır.
spor bilimlerinde
Günihnüzde spor mühendisliği ve teknolojisi ticari ve akademik olarak önemli projeler
üretmektedir. Spor malzemelerinin
dizaynı, maç ve antrenman ekipmanlarının
alanlarının
tasarımı, spor
çevre koşullarına göre uyarlarıması, sporcu beslemnesi,
Özellikle bu çalışma
sporcu kıyafetleri gibi birçok alanda yenilikler yapılmaktadır.
alanları 2012 Londra Olimpiyatlarında ne kadar etkin olduğu görülmüştür.
Yapacağımız sempozyum; Türkiye de ilk defa spor bilimlerini mühendislik ve
teknoloji ile bir arada harmanlayıp güncel bilgilerin paylaşılmasına imkânlar
sunacaktır. Aynı zamanda bu büyük buluşma; spor, bilim, mühendislik ve teknoloji
araştınnalarında son gelişmeleri keşfetme ve tartışma zemini oluşturacaktır, ISSSET
2015, yedi kıtadan akademisyenleri, araştırmacıları, mühendisleri bir araya getirerek
güncel konuların yanı sıra gelecekteki eğilimlerin ve fırsatların konuşulmasına da
sosyal irrıkânlar sağlayacaktır.
ISSSET 20l5”in üniversite akademik bölümlere.
çalışanlarınıza
duyurulması ve
katılmak isteyenlerin izinli sayılması hususunda gereğini müsaadelerinize arz ederim.
Saygılarımla,
D
Sempozyum Başkanı
İTÜAyazağaYerleşkesi
Maslak 34469,lstanbul
T: +9(0Z12l2853408
F: +9(0212)
2853172
wvıw.lıeb.itıı.edn.tr
Download

ı I ı I