T.C.
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İDARİ PERSONEL İZİN TALEP DİLEKÇESİ
…. / …. / …..
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE,
Yıllık / Mazeret iznimi aşağıda verilen bilgiler dahilinde kullanmak istiyorum.
Gereğini müsaadelerinize arz ederim.
Adı Soyadı:
İmza:
İzin Başlangıç
Tarihi
İzin Bitiş
Tarihi
İşe Başlama
Tarihi
İzin
Süresi
İzin Gerekçesi
İzni Geçireceği Adres ve İletişim Numaraları:
İzin süresince biriminden irtibat kurulacak kişi ve telefon numarası:
UYGUN
UYGUN
ONAY
………………………………...
Birim Müdürü
Yrd.Doç.Dr. Ergin GÜMÜŞ
Yüksekokul Sekreteri
Doç.Dr. Cihan ERDÖNMEZ
V. Müdür
FORM: İŞMYO-13
Download

İzin Talep Dilekçesi (İdari Birimler)