Ç.Ü.DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
TEMEL TIP BİLİMLERİ KOORDİNASYON KURULU KARARLARI
TARİH
08.05.2014
OTURUM SAYISI
2
Diş Hekimliği Temel Tıp Bilimleri Koordinasyon Kurulu
başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
KARAR SAYISI
3
Prof.Dr.Suzan ZORLUDEMİR
KARAR NO : 1-) 2014/2015 Eğitim Öğretim yılı program önerilerinin, Fakültemiz 1, 2.ve 3.sınıf
öğrencilerine ekte belirlendiği şekilde okutulmasına,
KARAR NO : 2-) 2014/2015 Eğitim Öğretim yılı Akademik Takvimi gereğince; 1, 2. ve 3.
sınıfların eğitim başlangıç, eğitim bitiş, kayıt yenileme, sömestr tatili ve sınav tarihlerinin aşağıdaki
şekilde belirlenmesine, gereği için Fakülte Kurulu’na sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
DÖNEM
I
II
EĞİTİM BAŞLANGIÇ
Temel Bilimler:Üniv. Açılışı
P.D.T. Üniversite Açılışı
EĞİTİM BİTİŞ
KAYIT YENİLEME
Yeni Kayıt
29 Mayıs 2015
29 Eylül 2014
22-26 Eylül 2014
III
29 Eylül 2014
DÖNEM
MAZERET SINAVI
FİNAL SINAVI
03-05 Haziran 2015
15 Haziran-03 Temmuz
2015
BÜTÜNLEME SINAVI
I
II
20-31 Temmuz 2015
III
DÖNEM
I
II
III
SÖMESTR TATİLİ
26 Ocak - 06 Şubat 2015
Prof.Dr.Suzan ZORLUDEMİR
Başkan
ÜYE
Prof.Dr.Mehmet KÜRKÇÜ
1.Sınıf Koordinatörü
ÜYE
Doç.Dr.Onur ÖZÇELİK
2.Sınıf Koordinatörü
ÜYE
Doç.Dr.Cem KURTOĞLU
3.Sınıf Koordinatörü
Ç.Ü.DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLERİ KOORDİNASYON KURULU KARARLARI
TARİH
08.05.2014
OTURUM SAYISI
2
KARAR SAYISI
2
Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Koordinasyon Kurulu Prof.Dr.M.Serdar TOROĞLU başkanlığında
toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
KARAR NO: 1-) 2014/2015 Eğitim Öğretim yılı Fakültemiz 4. ve 5.sınıf öğrencilerine okutulacak
olan derslerin ekte önerildiği şekliyle kabulüne;
KARAR NO : 2-) Fakültemiz 2014/2015 Eğitim Öğretim yılı Klinik Staj İlkelerinin hazırlandığı
şekliyle Fakülte Kurulu’na sunulmasına,
KARAR NO : 3-) 2014/2015 Eğitim Öğretim yılı Akademik Takvimi gereğince; 4. ve 5.sınıfların
eğitim başlangıç, eğitim bitiş, kayıt yenileme, sömestr tatili ve sınav tarihlerinin aşağıdaki şekilde
belirlenmesine, gereği için Fakülte Kurulu’na sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
DÖNEM
IV
V
EĞİTİM BAŞLANGIÇ
EĞİTİM BİTİŞ
KLİNİK STAJ:
25 Ağustos 2014
Teorik Eğitim:
29 Eylül 2014
26 Haziran 2015
KLİNİK STAJ:
25 Ağustos 2014
Teorik Eğitim:
29 Eylül 2014
26 Haziran 2015
KAYIT YENİLEME
18-25 Ağustos 2014
29 Mayıs 2015
18-25 Ağustos 2014
29 Mayıs 2015
DÖNEM
MAZERET SINAVI
FİNAL SINAVI
BÜTÜNLEME SINAVI
IV
03-05 Haziran 2015
15 Haziran-03 Temmuz 2015
20-31 Temmuz 2015
V
DÖNEM
SÖMESTR TATİLİ
IV
26 Ocak-06 Şubat 2015
V
Prof.Dr.M.Serdar TOROĞLU
Başkan
ÜYE
Doç.Dr.M.Emre BENLİDAYI
4.Sınıf Koordinatörü
ÜYE
Doç.Dr.M.Cem DOĞAN
5.Sınıf Koordinatörü
Download

SÖMESTR TATİLİ - CU Faculty of Dentistry