T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ
Güncelleme Tarihi :
25.09.2014
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ :
ADI SOYADI
:
Prof.Dr.Davut ALPTEKİN
Prof.Dr.Osman DEMİRHAN
Prof.Dr.Mülkiye KASAP
Prof.Dr.Halil KASAP
Prof.Dr.H.Ümit LÜLEYAP
Prof.Dr.Ayfer PAZARBAŞI
Doç.Dr.M.Bertan YILMAZ
Uz.Nilgün TANRIVERDİ
Arş.Gör.Nermin Seda ILGAZ
Arş.Gör.İnayet Nur USLU
Arş.Gör.Gülsevinç AY
Arş.Gör.Perçin PAZARCI
Arş.Gör.Lütfiye ÖZPAK
Prof.Dr.Fatih KÖKSAL (Başkan)
ANABİLİM-BİLİM DALI
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji(Başkan)
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tibbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji(ÖYP)
Tıbbi Biyoloji(ÖYP)
Tıbbi Biyoloji(ÖYP)
Tıbbi Biyoloji(Sağ.Bil.Ens.)
Tıbbi Biyoloji(Sağ.Bil.Ens.)
Prof.Dr.A.Hilmi YÜCEL
Prof.Dr.Behice DURGUN
Prof.Dr.Özkan OĞUZ
Prof.Dr.M.Gülhal BOZKIR
Prof.Dr.Emine D.KIZILKANAT
Prof.Dr.Neslihan BOYAN
Prof.Dr.Pınar KARAKAŞ
Arş.Gör.Hüseyin ERDEM
Arş.Gör.Ahmet Kürşad AÇIKGÖZ
Arş.Gör.Nazire KILIÇ
Arş.Gör.Ayşe Gül KABAKÇI
Anatomi(Başkan)
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi(ÖYP)
Anatomi(ÖYP)
Anatomi(Sağ.Bil.Ens.)
Anatomi(Sağ.Bil.Ens.)
Prof.Dr.Sait POLAT
Prof.Dr.Ufuk Özgü METE
Prof.Dr.Özgül TAP
Yrd.Doç.Dr.Hülya ÖZGÜR
Uzman Dr.Yıldız ÇAĞLAR
Uz.Dr.Yurdun KUYUCU
Arş.Gör.Gülfidan COŞKUN
Arş.Gör.Leman SENCER
Arş.Gör.İrem MATUR
Arş.Gör.Nimet Fulya FURUCU
Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji (Başkan)
Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji(Hast.Bşmd.13/b)
Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji(ÖYP)
Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji(Sağlik Bilimleri Enstitüsü)
Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji(Sağlik Bilimleri Enstitüsü)
Prof.Dr.Sanlı Sadi KURDAK
Tıbbi Fizyoloji (Başkan) (Spor Fiz. B.D.Bşk.)
Prof.Dr.Ayşe DOĞAN
Tıbbi Fizyoloji
Prof.Dr.Şeref ERDOĞAN
Tıbbi Fizyoloji
Doç.Dr.Kerem Tuncay ÖZGÜNEN
Tıbbi Fizyoloji
Yrd.Doç.Dr.Seçil BİNOKAY
Tıbbi Fizyoloji(Nörofizyoloji B.D.B)
Yrd.Doç.Dr.Besim ÖZAYKAN
Tıbbi Fizyoloji
Yrd.Doç.Dr.Çiğdem ÖZDEMİR
Tıbbi Fizyoloji
Uz.Dr.Kübra AKILLIOĞLU
Tıbbi Fizyoloji(Hast.Bşmd.13/b)
Uzman Dr.Ayper Boğa PEKMEZEKMEK Tıbbi Fizyoloji
Arş.Gör.Özgür GÜNAŞTI
Tıbbi Fizyoloji(ÖYP)
Arş.Gör.Halil ŞENER
Tıbbi Fizyoloji (ÖYP)
Arş.Gör.Zehra Gül KOÇAKLI
Tıbbi Fizyoloji(Sağ.Bil.Ens.)
Prof.Dr.İsmail GÜNAY
Prof.Dr.Mustafa EMRE
Doç.Dr.Işıl ÖCAL
Doç.Dr.Aykut PELİT
Öğr.Gör.Dr.Figen ÇİÇEK
Arş.Gör.Bora TAŞTEKİN
Biyofizik (Başkan)
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik(ÖYP)
Prof.Dr.Fatih KÖKSAL
Prof.Dr.Fügen YARKIN
Prof.Dr.Akgün YAMAN
Prof.Dr.M.Macit İLKİT
Doç.Dr.Salih ÇETİNER
Yrd.Doç.Dr.Filiz KİBAR
Arş.Gör.Dr.Yıldız KALAYCI
Arş.Gör.Dr.Taylan BOZOK
Arş.Gör.Dr.Nazlı Nida KOÇU
Arş.Gör.Melda MERAL
ARŞ.Gör.Ayşegül Hazal KANDEMİR
Tıbbi Mikrobiyoloji (Başkan) (Tıbbi Mikrobiyoloji Başk.)
TIbbi Mikrobiyoloji (Viroloji-Başk.)
Tıbbi Mikrobiyoloji (Merk.Lab.+Temel İmm.Başk.)
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji(Merkez Laboratuvarı)
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tibbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji(ÖYP)
Tıbbi Mikrobiyoloji (Sağ.Bil)
Prof.Dr.İ.Soner KOLTAŞ
Arş.Gör.Yasin GENİŞ
Tıbbi Parazitoloji (Bşk.)
Tibbi Parazitoloji(ÖYP)
Prof.Dr.Kıymet AKSOY
Prof.Dr.Levent KAYRIN
Prof.Dr.Nurten DİKMEN
Prof.Dr.Abdullah TULİ
Prof.Dr.Akif ÇÜRÜK
Doç.Dr.Tamer Cevat İNAL
Doç.Dr.Özlem Görüroğlu ÖZTÜRK
Uz.Dr.Selçuk MATYAR
Öğr.Uz.Dr.Ebru Dündar YENİLMEZ
Arş.Gör.Dr.Nevin YILMAZ
Arş.Gör.Umut KÖKBAŞ
Arş.Gör.Mustafa Muhlis ALPARSLAN
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya(Başkan)
Tıbbi Biyokimya
Tibbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya(Merkez Lab.)
Tıbbi Biyokimya(Hast.Başmüd.kadrosunda)
Tıbbi Biyokimya
TIbbi Biyokimya
TIbbi Biyokimya (Sağ.Bil.)
TIbbi Biyokimya (Sağ.Bil.)
Doç.Dr.N.Selim KADIOĞLU
Tıp Tarihi ve Etik(Başkan)
Prof.Dr.Refik BURGUT
Prof.Dr.Nazan Z.ALPARSLAN
Prof.Dr.Gülşah SEYDAOĞLU
Biyoistatistik(Başkan)
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Yrd.Doç.Dr.İlker ÜNAL
Öğr.Gör.Dr.Yaşar SERTDEMİR
Arş.Gör.Yusuf Kemal ARSLAN
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik(Sağ.Bil.Ens)
Uzm.Hatice ÖZÇÜRÜMEZ
Merkez Laboratuvarı
Uz.Meryem GÖRAL YILDIZLI
Hastane Bilgi İşlem
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ :
Prof.Dr.Mete Korkut GÜLMEN
Prof.Dr.Behnan ALPER
Prof.Dr.Necmi ÇEKİN
Prof.Dr.Ahmet HİLAL
Yrd.Doç.Dr.Nebile DAĞLIOĞLU
Arş.Gör.Dr.Ebubekir Burak ÇELİK
Arş.Gör.Dr.Kenan KAYA
Arş.Gör.Dr.Eren AKGÜNDÜZ
Arş.Gör.Pınar EFEOĞLU
Prof.Dr.Hasan Salih Zeki AKSU (Başkan)
Adli Tıp (Başkan)
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp(13 b/4 göre)
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp(Sağlik Bilimleri Enstitüsü)
Prof.Dr.Ergin ŞİNGİRİK
Prof.Dr.Serpil ÖNDER
Prof.Dr.Fazilet AKSU
Prof.Dr.Nuran ÖĞÜLENER
Prof.Dr.Cemil GÖÇMEN
Prof.Dr.Yusuf KARATAŞ
Prof.Dr.Naciye YAKTUBAY DÖNDAŞ
Prof.Dr.Ata SEÇİLMİŞ
Doç.Dr.Eda KUMCU (KARABAL)
Yrd.Doç.Dr.Peyman Uçar ERTUĞ
Öğr.Gör.Dr.Olcay KIROĞLU
ArşGör.Dr.Tayfur ERDOĞDU
ArşGör.Dr.Derya KAYA
Arş.Gör.Fatma AYDINOĞLU
Arş.Gör.Halil Mahir KAPLAN
Arş.Gör.Özge ÖZTÜRK
Dr.Emine EKEMEN
Tıbbi Farmakoloji (Başkan)
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tibbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji (Sağ.Bil)
Tıbbi Farmakoloji (Sağ.Bil)
Tıbbi Farmakoloji (Sağ.Bil)
Tıbbi Farmakoloji (Sağ.BAKANLIĞI )
Prof.Dr.Murat SERT
Prof.Dr.Tamer TETİKER
Yrd.Doç..Dr.Mehtap EVRAN
Arş.Gör.Uz.Dr.Barış SARIAKÇALI
Arş.Gör.Dr.Gamze Tuğrul AKKUŞ
İç Hast/(Endokrinoloji ve Metabolizma Hast.-Bşk)
İç Hast.(Endokrinoloji ve Metabolizma Hast.)
İç Hast.(Endokrinoloji ve Metabolizma Hast.)
İç Hast.(Endokrinoloji ve Metabolizma Hast./Yan Dal)
İç Hast.(Endokrinoloji ve Metabolizma Hast./Yan Dal)
Prof.Dr.Hikmet AKKIZ
İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)
Prof.Dr.M.Ümran SANDIKÇI
İç Hast.(Gastroenteroloji)
Prof.Dr.Yüksel GÜMÜRDÜLÜ
İç Hast.(Gastroenteroloji-)
Doç.Dr.Sedef KURAN
İç Hast.(Gastroenteroloji- Başkan)
Doç.Dr.Oğuz ÜSKÜDAR
İç Hast.(Gastroenteroloji)
Arş.Gör.Uz.Dr.Mahmut ŞANSAL
İç Hast.(Gastroenteroloji/Yan Dal)
Arş.Gör.Uz.Dr.Ümit KARAOĞULLARINDAN İç Hast.(Gastroenteroloji/Yan Dal)
Prof.Dr.Saime PAYDAŞ
Prof.Dr.Neslihan SEYREK
Prof.Dr.İbrahim KARAYAYLALI
Prof.Dr.Mustafa BALAL
İç Hastalıkları(Nefroloji/Başkan)
İç Hast.(Nefroloji)
İç Hast.(Nefroloji)
İç Hast.(Nefroloji)
Prof.Dr.İ.Fikri BAŞLAMIŞLI
Prof.Dr.Birol GÜVENÇ
Prof.Dr.Emel GÜRKAN
Arş.Gör.Uz.Dr.Cem KİS
İç Hastalıkları(Hematoloji- Bşk.)
İç Hastalıkları(Hematoloji)
İç Hastalıkları(Hematoloji)
İç Hastalıkları(Hematoloji)
Prof.Dr.Eren ERKEN
Prof.Dr.Süleyman ÖZBEK
Prof.Dr.Hüseyin Turgut E. ÖZER
Doç.Dr.Didem ARSLAN TAŞ
Arş.Gör.Uz.Dr.İpek TÜRK
Uz.Dr.Özlem KUDAŞ
Uz.Suzan DİNKÇİ
İç Hastalıkları (İmmünoloji-Romatoloji)
İç Hastalıkları(Romatoloji)
İç Hastalıkları(Romatoloji)
İç Hastalıkları(Romatoloji--Bşk)
İç Hastalıkları(Romatoloji)
İç Hastalıkları(Romatoloji)(Yandal-Sağlık Bakanlığı)
İç Hastalıkları (İmmünoloji)
Prof.Dr.Melek ERKİŞİ
Prof.Dr.Berksoy ŞAHİN
Prof.Dr.Semra PAYDAŞ
Prof.Dr.İ.Oğuz Kara
Arş.Gör.Uz.Dr.Serkan GÖKÇAY
Arş.Gör.Uz.Dr.Ulaş IŞIK
İç HastalıklarıBaşkan(Tıbbi Onkoloji-Başkan)
İç Hastalıkları(Tıbbi Onkoloji)
İç Hastalıkları(Tıbbi Onkoloji)
İç Hastalıkları(Tıbbi Onkoloji)
İç Hastalıkları(Tıbbi Onkoloji)
İç Hastalıkları(Tıbbi Onkoloji)
Yrd.Doç.Dr.Emre KARAKOÇ
Arş.Gör.Uz.Dr.Murat ERDOĞAN
Arş.Gör.Uz.Dr.Dursun ELMAS
İç Hastalıkları (Yoğun Bakım Bilim Dalı/Başkan)
Iç Hastalıkları(Yoğun Bakım)
Iç Hastalıkları(Yoğun Bakım)
Arş.Gör.Dr.Durdane BAKLALI GÜLTEKİN İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Kaniye AYDIN
İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Zafer Ufuk CİNKARA
İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Hİlal YILDIZ
İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Abdullah Evren YETİŞİR
İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Osman ŞAHİN
İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Mahmut BÜYÜKŞİMŞEK
İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Esin Beste YILMAZ
İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Onur TAKTAKOĞLU
İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Nurettin AY
İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Şafak ÖZGÜL
İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Hilmi Erdem SÜMBÜL
İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Sümeyya AÇIKGÖZ EKEN İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Ahmet FIRAT
İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Hüseyin Derya DİNÇYÜREK İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Alper YILDIRIM
İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Mert TOHUMCUOĞLU
İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Mustafa GÜRBÜZ
İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Yurdaer BULUT
İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Ahmet Ziya BAYHAN
İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Osman ELÇİN
İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Bilal ALTUNIŞIK
İç Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Fırat KOCABAŞ
Arş.Gör.Dr.Osman ÖZÜDOĞRU
Arş.Gör.Dr.Koray GÜL
Arş.Gör.Dr.Merve ERKOÇ
Arş.Gör.Dr.Yalçın BOZKURT
Arş.Gör.Dr.Güllü SANDAL
Arş.Gör.Dr.Tolga KUZU
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Has
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
talıkları
Prof.Dr.Ayhan USAL
Kardiyoloji
Prof.Dr.Mustafa DEMİRTAŞ
Kardiyoloji
Prof.Dr.Abdi BOZKURT
Kardiyoloji
Prof.Dr.Mesut DEMİR
Kardiyoloji(Başkan)
Prof.Dr.Mehmet KANADAŞI
Kardiyoloji
Doç.Dr.Ali DENİZ
Kardiyoloji
Öğr.Gör.Uz.Dr.Onur Sinan DEVECİ
Kardiyoloji
Öğr.Gör.Uz.Dr.Rabia AKILLI
Kardiyoloji
Öğr.Gör.Uz.Dr.Çağlar Emre ÇAĞLIYAN Kardiyoloji
Arş.Gör.Dr.Gül İlayda BERK
Kardiyoloji
Arş.Gör.Dr.Vildan YÜKSEKDAĞ
Kardiyoloji
Arş.Gör.Dr.Mustafa GÖK
Kardiyoloji
Arş.Gör.Dr.Aziz inan ÇELİK
Kardiyoloji
Arş.Gör.Dr.Aslıgül CÜREOĞLU
Kardiyoloji
Arş.Gör.Dr.Müslüm Fırat İKİKARDEŞ Kardiyoloji
Arş.Gör.Dr.Mustafa TANGALAY
Kardiyoloji
Arş.Gör.Dr.Muhammet Buğra KARAASLAN Kardiyoloji
Prof.Dr. Ali KOCABAŞ
Göğüs Hastalıkları(Başkan)
Doç.Dr.Sedat KULECİ
Göğüs Hastalıkları
Prof.Dr.Dr.İsmail HANTA
Göğüs Hastalıkları
Yrd.Doç.Dr.Ezgi ÖZYILMAZ
Göğüs Hastalıkları
Öğr.Gör.Uz.Dr.Sezen Sabancı KÜÇÜKALTUN Göğüs Hast.
Öğr.Gör.Uz.Dr.Oya BAYDAR
Göğüs Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Efraim GÜZEL
Göğüs Hastalıkları
Arş.Gör.Dr.Gözde SARAR
Göğüs Hastalıkları
Prof.Dr.H.Salih Zeki AKSU
Prof.Dr.Yeşim TAŞOVA
Doç.Dr.Behice KURTARAN
Yrd.Doç.Dr.Ayşe Seza İNAL
Yrd.Doç.Dr.Aslıhan CANDEVİR
Öğr.Gör.Uz.Dr.Süheyla KÖMÜR
Arş.Gör.Dr.Selçuk NAZİK
Arş.Gör.Dr.Mehmet Akif BOZKURT
Arş.Gör.Dr.Zehra GÜL
Arş.Gör.Dr.Tuğçe ŞİMŞEK
Enfeksiyon Hastalıkları (Başkan)
Enfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Doç.Dr.İbrahim BAYRAM
Doç.Dr.Serhan KÜPELİ
Yrd.Doç.Dr.Gülay SEZGİN
Uz.Dr.Banu KOZANOĞLU
Çocuk Sağ.ve Hast.(Çocuk Onkolojisi-Başkan)
Çocuk Sağ.ve Hast.(Çoçuk Onkolojisi)
Çocuk Sağ.ve Hast.(Çocuk Onkolojisi)
Çocuk Sağ.ve Hast.(Çocuk Onkolojisi)(Sağlık Bakanlığı)
Prof.Dr.Derya Ufuk ALTINTAŞ
Prof.Dr.Mustafa YILMAZ
Prof.Dr.Gülbin BİNGÖL
Arş.Gör.Uz.Dr.Aylin Kont ÖZHAN
Arş.Gör.Uz.Dr.Gülşah AYÇİN
Çocuk Sağ.ve Hast.(Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hast.)
Çocuk Sağ.ve Hast.( Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hast-Bşk.)
Çocuk Sağ.ve Hast.( Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hast.)
Çocuk Sağlığı ve Hast.( Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hast.)
Çocuk Sağlığı ve Hast.( Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hast.)
Prof.Dr.Sadık Emre ALHAN
Prof.Dr.Emine KOCABAŞ
Doç.Dr.Derya ALABAZ
Arş.Gör.Uz.Dr.Gülperi Timurtaş DAYAR
Arş.Gör.Uz.Dr.Ümmühan ÇAY
Arş.Gör.Uz.Dr.Ceren ÇETİN
Çocuk Sağ.ve Hast.( Çocuk Enfeksiyon )
Çocuk Sağ.ve Hast.( Çocuk Enfeksiyon/Başkan )
Çocuk Sağ.ve Has.( Çocuk Enfeksiyon)
Çocuk Sağ.ve Has.( Çocuk Enfeksiyon)
Çocuk Sağ.ve Has.( Çocuk Enfeksiyon)
Çocuk Sağ.ve Has.( Çocuk Enfeksiyon)
Prof.Dr.Şakir ALTUNBAŞAK
Prof.Dr.M.Özlem HERGÜNER
Doç.Dr.Faruk İNCECİK
Arş.Gör.Uz.Dr.Gülen Gül MERT
Arş.Gör.Uz.Dr.Eser AYNACI
Uz.Dr.Şeyda BEŞEN DOĞANKOÇ
Çocuk Sağ.ve Hast.(Çocuk si )
Çocuk Sağ.ve Hast.( Çocuk Nörolojisi/Başkan )
Çocuk Sağ.ve Hast.( Çocuk Nörolojisi )
Çocuk Sağ.ve Hast.( Çocuk Nörolojisi )
Çocuk Sağ.ve Hast.( Çocuk Nörolojisi )
Çocuk Sağ.ve Hast.( Çocuk Nörolojisi )(Sağlık Bakanlığı)
Prof.Dr.Bilgin YÜKSEL
Prof.Dr.Ali Kemal TOPALOĞLU
Arş.Gör.Uz.Dr.Eda MENGEN
Çocuk Sağ.ve Hast.(ABD.Başkanı-Çocuk Endokrinolojisi)
Çocuk Sağ.ve Hast.(Çocuk Endokrinolojisi/Başkan)
Çocuk Sağ.ve Hast.(Çocuk Endokrinolojisi)
Prof.Dr.Neslihan MUNGAN
Arş.Gör.Uz.Dr.Deniz KÖR
Arş.Gör.Uz.Dr.Berna Şeker YILMAZ
Çocuk Sağ.ve Hast.(Çocuk Beslenme ve Met. Hast.)Bşk.
Çocuk Sağ.ve Hast.(Çocuk Beslenme ve Met. Hast.)
Çocuk Sağ.ve Hast.(Çocuk Beslenme ve Met. Hast.)
Prof.Dr.Yurdanur KILINÇ
Prof.Dr.Dr.H.İlgen ŞAŞMAZ
Doç.Dr.Göksel LEBLEBİSATAN
Arş.Gör.Uz.Dr.Defne Ay TUNCEL
Çocuk Sağ.ve Hast.(Çocuk Hematolojisi –Başkan)
Çocuk Sağ.ve Hast.(Çocuk Hematolojisi)
Çocuk Sağ.ve Hast.(Çocuk Hematolojisi)
Çocuk Sağlığı ve Hast.(Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi)
Prof.Dr.Mehmet SATAR
Prof.Dr.Nejat NARLI
Prof.Dr.Hacer YILDIZDAŞ
Doç.Dr.Ferda Gülderen ÖZLÜ
Arş.Gör.Dr.Mustafa AKÇALI
Çocuk Sağ.ve Hast. (Neonatoloji )
Çocuk Sağ.ve Hast. (Neonatoloji)
Çocuk Sağ.ve Hast. (Neonatoloji/Başkan)
Çocuk Sağığlı ve Hast.(Neonatoloji)
Çocuk Sağ.ve Hast.(Neanotoloji)
Prof.Dr.Ali ANARAT
Prof.Dr.Aysun KARABAY BAYAZIT
Yrd.Doç.Dr.Engin MELEK
Arş.Gör.Uz.Dr.Bahriye ATMIŞ
Çocuk Sağ.ve Hast(Çocuk Nefrolojisi-ABD Başkan)
Çocuk Sağ.ve Hast(Çocuk Nefrolojisi)Bşk.
Çocuk Sağ.ve Hast(Çocuk Nefrolojisi)
Çocuk Sağlığı ve Hast.( Çocuk Nefrolojisi )
Prof.Dr.Nazan ÖZBARLAS
Prof.Dr.Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU
Doç.Dr.Sevcan ERDEM
Yrd.Doç.Dr.Fadli DEMİR
Arş.Gör.Uz.Dr.Ufuk Utku GÜLLÜ
Arş.Gör.Uz.Dr.Hüsnü DEMİR
Çocuk Sağ.ve Hast.(Çocuk Kardiyolojisi/Başkan)
Çoc.Sağ.ve Hast.( Çocuk Kard.)
Çoc.Sağ.ve Hast.( Çocuk Kard.)
Çoc.Sağ.ve Hast.( Çocuk Kard.)
Çocuk Sağlığı ve Hast.( Çocuk Kardiyolojisi )
Çocuk Sağlığı ve Hast.( Çocuk Kardiyolojisi )
Prof.Dr.R.Dinçer YILDIZDAŞ
Yrd.Doç.Dr.Özden ÖZGÜR HOROZ
Arş.Gör.Uz.Dr.Ercüment PETMEZCİ
Arş.Gör.Uz.Dr.Faruk EKİNCE
Uz.Dr.Ufuk YÜKSELMİŞ(Sağ.Bak.)
Uz.Dr.Yusuf SARI(Sağ.Bak.)
Uz.Dr.İlknur TOLUNAY ARSLAN
Çocuk Sağlığı ve Hast. (Çocuk Yoğun Bakım Başk.)
Çocuk Sağlığı ve Hast. (Çocuk Yoğun Bakım)
Çocuk Sağlığı ve Hast.( Çocuk Yoğun Bakım)
Çocuk Sağlığı ve Hast.( Çocuk Yoğun Bakım)
Çocuk Sağlığı ve Hast. (Çocuk Yoğun Bakım-Yan Dal)
Çocuk Sağlığı ve Hast. (Çocuk Yoğun Bakım-Yan Dal)
Çocuk Sağlığı ve Hast. (Çocuk Yoğun Bakım-Yan Dal)
Prof.Dr.Nurdan EVLİYAOĞLU
Çocuk Sağ ve Hast.(Sosyal Pediatri)
Prof.Dr.H.Levent YILMAZ
Arş.Gör.Uz.Dr.Sinem Sarı GÖKAY
Arş.Gör.Uz.Dr.Tuğçe ÇELİK
Uz.Dr.Özlem TOLU
Çocuk Sağ.ve Hast.(Acil Tıp Bilim Dalı Başk.)
Çocuk Sağ.ve Hast.(Çocuk Acil)
Çocuk Sağ.ve Hast.(Çocuk Acil)
Çocuk Sağ.ve Hast.(Çocuk Acil)(Sağlık Bakanlığı)
Prof.Dr.Gökhan TÜMGÖR
Arş.Gör.Uz.Dr.Mehmet AĞIN
Çocuk Sağ.ve Hast.(Çocuk Gastroenteroloji -Bşk.)
Çocuk Sağ.ve Hast.(Çocuk Gastroenteroloji Uz.)
Arş.Gör.Dr.Ergin CUCU
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Melda MERCAN
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.İsmail KIZILDAĞ
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Gül ÇİRKİN
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Sıdıka Canan (GÜVEL)CUCUÇocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Ahmet ERKAN
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.İrem KEKEÇ KAPLAN
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Mehmet Can YEŞİLMEN
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Suzan İCİL
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Mehtap (ÇİFTÇİ)KOKOÇYA Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Burak POYRAZ
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Ahmet YÖNTEM
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Ahmet Çağrı ÇİFTÇİ
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Asiye Burcu KUŞ
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Ali TUNÇ
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Adnan BARUTÇU
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Ezgi NAFİLE
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.İkbal TÜRKER
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Esra (ÇOPUR) COŞAR
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Çağrı ÖZÇELİK
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Nefise Hilal CANSEVER
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Nilgün BAHAR
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Semine ÖZDEMİR
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Murat TURHAN
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Zeliha FIRAT
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Ezgi IRMAK
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Ökkeş Özgür MART
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Kadir ORTAKÖYLÜ
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Nilgün KULA
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.İmran DUMANOĞLU
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Emin Murat KARPUZOĞLU Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Özgül GÖRÜR
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Arş.Gör.Dr.Erman KIRMIZI
Dr.Nilgün Uyduran ÜNAL
Dr.Hüseyin ELÇİ
Dr.Hacer TEMİZTÜRK
Dr.İnci BATUN
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Çocuk Sağlığı ve Hast.(Sağ.Bak.)
Çocuk Sağlığı ve Hast.(Sağ.Bak.)
Çocuk Sağlığı ve Hast.(Sağ.Bak.)
Çocuk Sağlığı ve Hast.(Sağ.Bak.)
Prof.Dr.Yunus Emre EVLİCE
Prof.Dr.Nurgül ÖZPOYRAZ
Prof.Dr.Lut TAMAM
Doç.Dr.Gonca (KARATAŞ)KARAKUŞ
Öğr.Gör.Uz.Dr.Soner ÇAKMAK
Arş.Gör.Dr.Ali TAŞDEMİR
Arş.Gör.Dr.Mehmet Emin DEMİRKOL
Arş.Gör.Dr.Mahmut Onur KARAYTUĞ
Arş.Gör.Dr.Zeynep NAMLI
Arş.Gör.Dr.Volkan GELEGEN
Arş.Gör.Dr.Necla KESKİN
Arş.Gör.Dr.Yusuf KOCAL
Arş.Gör.Dr.Betül DEMİREL
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları(Başkan)(Liyezon B.D.Başk)
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Doç.Dr.Ayşegül Yolga TAHİROĞLU
Doç.Dr.Gonca Gül ÇELİK
Öğr.Gör.Dr.Özge METİN
Arş.Gör.Dr.Dilek Altun VARMIŞ
Arş.Gör.Dr.İpek SÜZER GAMLI
Arş.Gör.Dr.Zeynep YEŞİLDAĞ
Arş.Gör.Dr.Bahriye KILIÇARSLAN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları(Başkan)
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Prof.Dr.Muhsin AKBABA
Halk Sağlığı(Başkan)
Prof.Dr.Gülseren AĞRIDAĞ
Halk Sağlığı
Prof.Dr.Necdet AYTAÇ
Halk Sağlığı
Prof.Dr.Elçin B.YOLDAŞCAN
Halk Sağlığı
Prof.Dr.Ferdi TANIR
Halk Sağlığı
Doç.Dr.Hakan DEMİRHİNDİ
Halk Sağlığı
Doç.Dr.Ertan KARA
Halk Sağlığı
Yrd.Doç.Dr. Ersin NAZLICAN
Halk Sağlığı
Arş.Gör.Dr.Bekir AKINCI
Halk Sağlığı
Arş.Gör.Dr.Mehmet GÖKDENİZ
Halk Sağlığı
Arş.Gör.Dr.Ahu ÖZTÜRK
Halk Sağlığı
Arş.Gör.Dr.Volkan Recai ÖTEGEN
Halk Sağlığı
Dr.Nazan AKÇALI ARIFİKİR
Halk Sağlığı(Sağ.Bak.)
Dr.Ramazan Azim OKYAY
Halk Sağlığı( Sağ.Bak.Tokat İl Sağ.Müd.)
Dr.Sevim Sibel Demir UZAN
Halk Sağlığı (Sağ.Bak.)
Dr.Gülşen UÇAR
Halk Sağlığı(Sağlık Bakanlığı)
Dr.Didem ATA
Halk Sağlığı(Sağlık Bakanlığı)
Dr.Tülin GÖNÜLTAŞ
Halk Sağlığı(Sağlık Bakanlığı)
Dr.Burak KURT
Halk Sağlığı(Sağlık Bakanlığı)
Dr.Erhan KAYA
Halk Sağlığı(Sağlık Bakanlığı)
Dr.Yavuzalp SOLAK
Halk Sağlığı(Sağlık Bakanlığı)
Dr.Saliha AKDOĞAN
Halk Sağlığı(Sağlık Bakanlığı)
Prof.Dr.Nafiz BOZDEMİR
Prof Dr.Esra SAATÇİ
Prof.Dr.Ersin AKPINAR
Doç.Dr.Sevgi Özcan
Doç.Dr.Hatice KURDAK
Arş.Gör.Dr.Emine KÜPELİ
Arş.Gör.Dr.Seda ÖZKAN
Arş.Gör.Dr.Songül GÜNNAR
Arş.Gör.Dr.Ayşe Melike ERASLAN
Arş.Gör.Dr.Aslı ULUDAĞ
Arş.Gör.Dr.Saliha ARSLAN
Arş.Gör.Dr.Ahmet YILMAZ
Arş.Gör.Dr.Tuğba ÜNAL
Arş.Gör.Dr.Gönül KARAKAYA
Dr.Emel YİĞİT
Dr.Merthan TUNAY
Dr.Havva BÖLÜKBAŞI
Dr.Murat YILDIZ
Dr.Zeliha Yelda ÖZER
Dr.Özge SAK
Dr.Emine ÖZLÜK
Dr.İsmail EKİZ
Dr.Emrah ERSOY
Dr.Fatih YILDIZ
Dr.Ömer GÜNNAR
Dr.Büşra Gizem YILDIRIMLI
Dr.Halil Volkan TEKAYAK
Dr.Asuman DOLĞUN
Dr.Ayşe Nur TOPUZ
Dr.Zeliha Akman ÜSGÜLOĞLU
Dr.Mustafa DÜLDÜL
Dr.Sezen İNGİLOK
Dr.Cennet Gül IRMAK
Dr.Arif Özseven
Aile Hekimliği(Başkan)
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği (Sağlık Bakanlığı)
Aile Hekimliği (Sağlık Bakanlığı)
Aile Hekimliği (Sağlık Bakanlığı)
Aile Hekimliği (Sağlık Bakanlığı)
Aile Hekimliği (Sağlık Bakanlığı)
Aile Hekimliği (Sağlık Bakanlığı)
Aile Hekimliği (Sağlık Bakanlığı)
Aile Hekimliği(Sağlık Bakanlığı)
Aile Hekimliği (Sağlık Bakanlığı)
Aile Hekimliği (Sağlık Bakanlığı)
Aile Hekimliği(Sağlık Bakanlığı)
Aile Hekimliği(Sağlık Bakanlığı)
Aile Hekimliği(Sağlık Bakanlığı)
Aile Hekimliği(Sağlık Bakanlığı)
Aile Hekimliği(Sağlık Bakanlığı)
Aile Hekimliği(Sağlık Bakanlığı)
Aile Hekimliği(Sağlık Bakanlığı)
Aile Hekimliği(Sağlık Bakanlığı)
Aile Hekimliği(Sözleşmeli aile hek)
Aile Hekimliği(Sözleşmeli aile hek)
Prof.Dr.Erol H.AKSUNGUR
Prof.Dr.Mahmut OĞUZ
Prof.Dr.Medih ÇELİKTAŞ
Prof.Dr.Yunus Kenan BIÇAKCI
Prof.Dr.Süreyya SOYUPAK
Prof.Dr.M.Emin İNAL
Prof.Dr.Erol AKGÜL
Prof.Dr.Figen BEZİRGEN BİNOKAY
Doç.Dr.Kairgueldy AİKİMBAEV
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Tuğsan BALLI
Arş.Gör.Dr.Fahrettin GÜNGÖRDÜ
Arş.Gör.Dr.Çiğdem YALÇIN
Arş.Gör.Dr.Ender CANLI
Arş.Gör.Dr.İsa Göktürk BALCI
Arş.Gör.Dr.Alper ÜSTÜN
Arş.Gör.Dr.İsmail KARLUKA
Arş.Gör.Dr.Hazal Selvi ÖZTOPRAK
Arş.Gör.Dr.Yusuf CAN
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji(Başkan)
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji (Yab.Uy.Sözleşmeli)
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Arş.Gör.Dr.Pınar KARAKURT
Yb.Uyr.İht.Öğr.Dr.Alvan ASGAROVA
Yb.Uyr.İht.Öğr.Dr.Mehdi ASADOV
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Prof.Dr.Candaş TUNALI
Doç.Dr.Fundagül ANDİÇ
Yrd.Dr.Erkut ERKURT
Yrd.Doç.Dr.Hasan Suat ARSLANTAŞ
Öğr.Gör.Ayşe Gülbin ÖZGER
Arş.Gör.Ziyafer Gizem PORTAKAL
Radyasyon Onkolojisi (Başkan)
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi(Fen Bil.Enst.)
Prof.Dr.Zeynep DOĞRUCA YAPAR
Prof.Dr.Mustafa KİBAR
Doç.Dr.Gülgün BÜYÜKDERELİ
Uz.Dr.Yasemin AKTAR
Uz.Dr.Nazim Barış KANAT
Nükleer Tıp(Başkan)
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp(Rek.Tabip13/b-Mec.Hiz.)
Nükleer Tıp(Rekt.Sağ.Kült.ve Spor Dai.Bşk.13/b)
Prof.Dr.Meltem DEMİRKIRAN
Prof.Dr.Hacer BOZDEMİR
Prof.Dr.Şaban Fatin REEL
Prof.Dr.Ayşe Filiz DİKİCİBAŞI KOÇ
Prof.Dr.Şebnem BIÇAKCI
Doç.Dr.Kezban ASLAN
Öğr.Gör.Uz.Dr.Ahmet Turan EVLİCE
Öğr.Gör.Uz.Dr.Turgay DEMİR
Arş.Gör.Dr.Miray ERDEM
Arş.Gör.Dr.Ali DİNÇER
Arş.Gör.Dr.Derya ÖZDOĞRU
Arş.Gör.Dr.Aygül TANTİK
Arş.Gör.Dr.Duygu KURT
Arş.Gör.Dr.Hilal EĞİT
Arş.Gör.Dr.Dilek İŞCAN
Arş.Gör.Dr.Dilek DİRİK
Nöroloji(Başkan)
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Prof.Dr.Varol L.AKSUNGUR
Deri ve Zührevi Hastalıklar (Başkan)
Prof.Dr.Alparslan ACAR
Deri ve Zührevi Hastalıklar (Veneroloji Bşk.)
Prof.Dr.Yaşar Gül DENLİ
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Prof.Dr.Mehmet KARAKAŞ
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Doç.Dr.Aydın YÜCEL
Deri ve Zührevi Hastalıklar(Veneroloji B.D.Bşk)
Doç.Dr.Suhan GÜNAŞTI TOPAL
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Öğr.Gör.Dr.Belge FETTAHLIOĞLU KARAMAN Deri ve Zührevi Hast.
Arş.Gör.Dr.Deniz HAYIRKUŞ
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Arş.Gör.Dr.Dilek GÜNGÖR
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Arş.Gör.Dr.Nil Su ÇELİK
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Arş.Gör.Dr.Melek Pınar KILIÇ
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Prof.Dr.Kamil GÖNCÜ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon(Başkan)
Prof.Dr.Tunay SARPEL
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Romatoloji Başk)
Prof.Dr.M.Erkan KOZANOĞLU
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Prof.Dr.Rengin GÜZEL
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Doç.Dr.Sibel BAŞARAN
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yrd.Doç.Dr.İlke Coşkun BENLİDAYI
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yrd.Doç.Dr.Bayram KELLE
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Arş.Gör.Dr.Selen İNAN
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Arş.Gör.Dr.Ayşegül COŞKUN
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Arş.Gör.Dr.Tuba DAYANIR
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Arş.Gör.Dr.Emine Akgül KARAASLAN FizikTedavi ve Rehabilitasyon
Arş.Gör.Dr.Burçak AKIN
FizikTedavi ve Rehabilitasyon
Arş.Gör.Uz.Dr.Nihan Cüzdan COŞKUN FizikTedavi ve Rehabilitasyon/Romatoloji Yandal
Yb.Uyrk.Dr.Zaınb Burhan Abd Al-Razak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yb.Uyrk.Dr.Amir Farzad Nehzati MALEKİ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uz.Gülhan KAPUAĞASI
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Prof.Dr.Yüksel GÖKEL
Prof.Dr.Zeynep KEKEÇ
Doç.Dr.Ahmet SEBE
Doç.Dr.Ayça AÇIKALIN
Öğr.Gör.Uz.Dr.Nezihat Rana DİŞEL
Arş.Gör.Dr.Gonca KÖKSALDI
Arş.Gör.Dr.Ebru Çil DİREK
Arş.Gör.Dr.Yücel Cansu ÜNALDI
Arş.Gör.Dr.Selen SÜRER
Arş.Gör.Dr.Mehmet ÖZBULAT
Arş.Gör.Dr.Erçin ALSANCAK
Dr.Gülnihal SAMANLIOĞLU
Dr. Mehmet Kaan POYRAZ
Dr. Özgür ŞAHAN
Dr. Osman BALLI
Dr.Ali BOZ
Dr. İbrahim AKÇA
Dr.İsa GÜNAYDIN
Acil Tıp
Acil Tıp (Başkan)
Acil Tıp
Aci Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp (Elazığ 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri)
Acil Tıp( Sağ.Bak.)
Acil Tıp( Sağ.Bak.)
Acil Tıp( Sağ.Bak.)
Acil Tıp( Sağ.Bak.)
Acil Tıp( Sağ.Bak.)
Acil Tıp( Sağ.Bak.)
Yrd.Doç.Dr.Atıl BİŞGİN
Tibbi Genetik
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ : Prof.Dr. Nihat SATAR(Başkan)
Prof.Dr.Hüsnü SÖNMEZ
Genel Cerrahi(Başkan)
Prof.Dr.Ali H.ALPARSLAN
Genel Cerrahi
Prof.Dr.Alper AKINOĞLU
Genel Cerrahi
Prof.Dr.Yalçın KEKEÇ
Genel Cerrahi
Prof.Dr.Ömer ALABAZ
Genel Cerrahi
Prof .Dr.Cem Kaan PARSAK
Genel Cerrahi(Cerrahi Onkoloji B.D.Başk)
Prof.Dr.Gürhan SAKMAN
Genel Cerrahi
Yrd.Doç.Dr.Atılgan Tolga AKÇAM
Genel Cerrahi
Yrd.Doç.Dr.Abdullah ÜLKÜ
Genel Cerrahi
Öğr.Gör.Uz.Dr.Orçun YALAV
Genel Cerrahi
Öğr.Gör.Uz.Dr.İsmail Cem ERAY
Genel Cerrahi
Öğr.Gör.Uz.Dr.Kubilay DALCI
Genel Cerrahi
Öğr.Gör.Uz.Dr.Ahmet RENCÜZOĞULLARI Genel Cerrahi
Arş.Gör.Dr.İlker HALVACI
Genel Cerrahi
Arş.Gör.Dr.Erdem KAKİL
Genel Cerrahi
Arş.Gör.Dr.Ayşe Gizem ÜNAL
Genel Cerrahi
Arş.Gör.Dr.Zeki ZEREYAK
Genel Cerrahi
Arş.Gör.Dr.Uğur TOPAL
Genel Cerrahi
Arş.Gör.Dr.Kuntay KAPLAN
Genel Cerrahi
Arş.Gör.Dr.İsa Caner AYDIN
Genel Cerrahi
Arş.Gör.Uz.Dr.Özgül DÜZGÜN
Genel Cerrahi(Cerrahi Onkoloji)
Prof.Dr.Gülfiliz GÖNLÜŞEN
Tıbbi Patoloji(Başkan)
Prof.Dr.Suzan ZORLUDEMİR
Tıbbi Patoloji (Nöropatoloji B.D.Bşk.)
Prof.Dr.Figen DORAN
Tıbbi Patoloji
Prof.Dr.Melek ERGİN
Tıbbi Patoloji(Dermatopatoloji B.D.Başk)
Prof.Dr.Derya GÜMÜRDÜLÜ
Tıbbi Patoloji(Jinekopatoloji B.D.Başk)
Prof.Dr.Aysun Hatice UĞUZ
Tıbbi Patoloji(Sitopatoloji Bilim Dalı Bşk.)
Prof.Dr.Şeyda ERDOĞAN
Tıbbi Patoloji
Yrd.Doç.Dr.Arbil Avcı AÇIKALIN
Tıbbi Patoloji
Yrd.Doç.Dr.Emine Kılıç BAĞIR
Tıbbi Patoloji
Arş.Gör.Dr.Cansu ABAYLI
Tıbbi Patoloji
Arş.Gör.Dr.Zeynep Ruken ŞAMAN
Tıbbi Patoloji
Arş.Gör.Dr.Perihan ALSANCAK
Tıbbi Patoloji
Arş.Gör.Dr.Sevil KARABAĞ
Tıbbi Patoloji
Arş.Gör.Dr.Nazlı Cerit SOYGUN
Tıbbi Patoloji
Arş.Gör.Dr.Orçun Murat HAKKAÇIRMAZ Tıbbi Patoloji
Arş.Gör.Dr.Goncagül TORUN
Tibbi Patoloji
Prof.Dr.Cemal ÖZÇELİK
Doç.Dr.Suat GEZER
Öğr.Gör.Dr.Alper AVCI
Arş.Gör.Dr.İsmail Can KARACAOĞLU
Göğüs Cerrahisi(Başkan)
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Prof.Dr.Orhan Kemal SALİH
Prof.Dr.M.Şah TOPÇUOĞLU
Prof.Dr.Hafize YALINIZ
Doç.Dr.H.Hakan POYRAZOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Uğur GÖÇEN
Uz.Dr.Atakan ATALAY
Uz.Dr.Yasin GÜZEL
Arş.Gör.Dr.Vecih KEKLİK
Arş.Gör.Dr.Murat YÜKSEL
Kalp ve Damar Cerr. (Başkan)-(Ped.Kalp-Damar Cerr B.D.B)
Kalp ve Damar Cerr.
Kalp ve Damar Cerr.
Kalp ve Damar Cerr.
Kalp ve Damar Cerr.
Kalp ve Damar Cerr.(Rekt.Tabip13/b-Mec.Hiz.)
Kalp ve Damar Cerr.(Rekt.Tabip13/b-Mec.Hiz.)
Kalp ve Damar Cerr.
Kalp ve Damar Cerr.
Prof.Dr.Recep TUNCER
Prof.Dr.Ünal ZORLUDEMİR
Prof.Dr.Hasan OKUR
Doç.Dr.Hilmi Serdar İSKİT
Doç.Dr.Murat ALKAN
Uz.Dr.Önder ÖZDEN
Uz.Dr.Ender FAKIOĞLU
Arş.Gör.Dr.Özlem ÇÖLOĞLU
Çocuk Cerrahisi (Başkan)
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi(Çocuk Ürolojisi B.D.Başk)
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Arş.Gör.Dr.Kamuran TUTUŞ
Çocuk Cerrahisi
Arş.Gör.Dr.Mehmet Ali NARSAT
Çocuk Cerrahisi
Arş.Gör.Uz.Dr.Ayşe Güneş KARAKURT Çocuk Cerrahisi(Çocuk Ürolojisi)
Prof.Dr.Hüseyin BAĞDATOĞLU
Prof.Dr.Faruk İLDAN
Prof.Dr.Bülent BOYAR
Prof.Dr.Alp İskender GÖÇER
Prof.Dr.Metin TUNA
Prof .Dr.Tahsin ERMAN
Doç.Dr.Derviş Mensuri YILMAZ
Yrd.Doç.Dr.Nuri Eralp ÇETİNALP
Yrd.Doç.Dr.Kerem Mazhar ÖZSOY
Arş.Gör.Dr.Kadir OKTAY
Arş.Gör.Dr.Mustafa Emre SARAÇ
Arş.Gör.Dr.Özcan ASLANBAŞ
Arş.Gör.Dr.Ömer Burak ERİÇEK
Arş.Gör.Dr.Şakir Berat VURAL
Beyin ve Sinir Cerrahisi(Başkan)
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Prof.Dr.Osman Metin YAVUZ
Doç.Dr.Erol KESİKTAŞ
Yrd.Doç.Dr.Eyüphan GENCEL
Yrd.Doç.Dr.Cengiz ESER
Arş.Gör.Dr.Ömer KOKAÇYA
Arş.Gör.Dr.Gökçen (ÇAMLIK) ORAN
Arş.Gör.Dr.Anil Arif OLGUNER
Arş.Gör.Dr.Serkan SABANCIOĞULLARINDAN
Arş.Gör.Dr.Oben KARAKUŞ
Arş.Gör.Dr.Ahmet Gürhan DÜLGER
Arş.Gör.Dr.Didem Şule ERDEM
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi (Başkan)
Plastik ,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Plastik ,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Plastik ,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Plastik ,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Plastik ,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Plastik ,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Plastik ,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Plastik ,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Plastik ,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Prof.Dr.Fatma Tuncay ÖZGÜNEN Kadın Hastalıkları ve Doğum(Başkan)(Perinatoloji B.D.Başk)
Prof.Dr.Turan ÇETİN
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Prof.Dr.Mehmet Ali VARDAR
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Prof.Dr.Yılmaz ATAY
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Prof.Dr.İ.Cüneyt EVRÜKE
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Prof.Dr.S.Cansun DEMİR
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doç.Dr.Selim BÜYÜKKURT
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doç.Dr.Ahmet Barış GÜZEL
Kadın Hastalıkları ve Doğum(Jinekolojik Onkoloji B.D.Başk)
Doç.Dr.Ferhat ÜRÜNSAK Kadın Hastalıkları ve Doğum(Üreme Endok.ve İnfertilite B.D.Başk)
Doç.Dr.Ümran Küçükgöz GÜLEÇ Kadin Hastalıkları ve Doğum
Arş.Gör.Uz.Dr.Cihan ÇETİN
Kadın Hastalıkları ve Doğum(Perinatoloji Bilim Dalı Yandal)
Arş.Gör.Dr.Bekir KAHVECİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Arş.Gör.Dr.Fahriye GÜMÜŞ
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Arş.Gör.Dr.Sevda YELEÇ
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Arş.Gör.Dr.İpek ESKİYÖRÜK
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Arş.Gör.Dr.Cenk SOYSAL
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Arş.Gör.Dr.İsa TEMUR
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Arş.Gör.Dr.Ercan CÖMERT
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Arş.Gör.Dr.Belgin KOÇAK
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Arş.Gör.Dr.Ali Berk ÖLKE
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Arş.Gör.Dr.Dursune MENEKŞE
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Arş.Gör.Dr.Banu BOSO
YbnUy.Dr.Yegane SADIGOVA
Uz.Hülya LEVENTERLER (DURUKAN)
Uz.Safiye TAĞA
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kadın Hastalıkları ve Doğum(Rek.Kad.)
Kadın Hastalıkları ve Doğum(Rek.Kad.)
Prof.Dr.Ülkü TUNCER
Prof.Dr.Mete KIROĞLU
Prof.Dr.Fikret ÇETİK
Doç.Dr.Özgür TARKAN
Doç.Dr.Süleyman ÖZDEMİR
Yrd.Doç.Dr.Özgür SÜRMELİOĞLU
Arş.Gör.Dr.Özlem OYMAK
Arş.Gör.Dr.Elvan UĞUR
Arş.Gör.Dr.Fercan URLU
Arş.Gör.Dr.Poyraz ŞAHİN
Arş.Gör.Dr.Hüseyin KESKİN
Arş.Gör.Dr.Murat Volkan ÇİFTÇİ
Arş.Gör.Dr.Selman DOĞANTEMUR
Yb.Uy.Dr.Natavan RAMAZANZADE
Uz.Funda AKAR
Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları(Başkan)
Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları
Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları
Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları
Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları
Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları
Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları
Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları
Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları
Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları
Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları
Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları
Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları
Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları
Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları
Prof.Dr.Meltem YAĞMUR
Prof.Dr.Reha ERSÖZ
Prof.Dr.Gülhanım HACIYAKUPOĞLU
Prof.Dr.Ayşe Nihal DEMİRCAN
Prof.Dr.Altan Atakan ÖZCAN
Yrd.Doç.Dr.Elif ERDEM
Yrd.Doç.Dr.Ebru ESEN
Yrd.Doç.Dr.Selçuk SIZMAZ
Yrd.Doç.Dr.Kemal YAR
Arş.Gör.Dr.Ebru DEMİREL
Arş.Gör.Dr.Göksu Hande NAZ
Arş.Gör.Dr.Aşan Buhara ŞAVATA
Arş.Gör.Dr.Ayna SARİYEVA
Arş.Gör.Dr.Ezgi TÜRKÜNER
Arş.Gör.Dr.Şule BARMAN
Arş.Gör.Dr.Umut DEMİRDELEN
Arş.Gör.Dr.Zeynep UĞURLUDEMİR KUNT
Göz Hastalıkları(Başkan)
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Prof.Dr.Nihat SATAR
Prof.Dr.Uğur ERKEN
Prof.Dr.Zühtü TANSUĞ
Prof.Dr.Şaban DORAN
Prof.Dr.Yıldırım BAYAZIT
Prof.Dr.Atilla ARIDOĞAN
Prof.Dr.Erkan DEMİR
Yrd.Doç.Dr.Volkan İZOL
Arş.Gör.Dr.Soner ÖZTÜRK
Arş.Gör.Dr.Mutlu DEĞER
Arş.Gör.Dr.Fatih GÖKALP
Arş.Gör.Dr.Çağrı TEKDÖŞ
Arş.Gör.Dr.Nebil AKDOĞAN
Arş.Gör.Dr.Fesih OK
Arş.Gör.Dr.İsmail Önder YILMAZ
Arş.Gör.Dr.Bahattin KIZILGÖK
Üroloji(Başkan)(Çocuk Ürolojisi B.D.Başk)
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji(Androloji B.D.Başk)
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Prof.Dr.İsmet TAN
Doç.Dr.Cenk ÖZKAN
Yrd.Doç.Dr.Ömer Sunkar BİÇER
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali DEVECİ
Öğr.Gör.Uz.Dr.Mustafa TEKİN
Arş.Gör.Dr.Sefa KILIÇ
Arş.Gör.Dr.Mahmut KARADAĞ
Arş.Gör.Dr.Akif MİRİOĞLU
Arş.Gör.Dr.Hasan Orkun VARMIŞ
Arş.Gör.Dr.Ömer Faruk EREN
Arş.Gör.Dr.Onur KAYA
Arş.Gör.Dr.Buğra KUNDAKÇI
Arş.Gör.Dr.Alper GAMLI
Arş.Gör.Dr.Barış Yılmaz ATILGAN
Ortopedi ve Travmatoloji (Başkan)
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji(El Cerrahisi B.D.Başk)
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Prof.Dr.Geylan IŞIK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon(Başkan-Ağrı B.D.Başk.)
Prof.Dr.Dilek ÖZCENGİZ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon(Yoğun Bakım B.D.Başk)
Prof.Dr.T.Hayri ÖZBEK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Prof.Dr.Hakkı ÜNLÜGENÇ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Prof.Dr.Yasemin GÜNEŞ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Prof.Dr.H.Murat GÜNDÜZ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Prof.Dr.Mehmet ÖZALEVLİ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yrd.Doç.Dr.Mediha TÜRKTAN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yrd.Doç.Dr.Ersel GÜLEÇ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yrd.Doç.Dr.Zehra HATİPOĞLU
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Öğr.Gör.Uz.Dr.Ebru BİRİCİK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Öğr.Gör.Uz.Dr.Feride KARACAER
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Arş.Gör.Uz.Dr.Devrim AKDAĞ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon(Yoğun Bakım Yandal)
Arş.Gör.Uz.Dr.Meltem Aktay İNAL
Anesteziyoloji ve Reanimasyon(Yoğun Bakım Yandal)
Uz.Dr.Ümmü Gülsüm YÜKSEL Anes. ve Reanimasyon (Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Yandal)
Arş.Gör.Uz.Dr.Sinan PEKTAŞ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon(Algoloji Yandal)
Arş.Gör.Dr.Necmettin TARAK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Arş.Gör.Dr.Havva ALNIKIZIL
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Arş.Gör.Dr.Süleyman Selçuk GÖK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Arş.Gör.Dr.Demet LAFLI
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Arş.Gör.Dr.Evin SÜMER
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Arş.Gör.Dr.Fatma ÇELİK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Arş.Gör.Dr.Hatice ŞİMŞEK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Arş.Gör.Dr.Adem ÇİFTÇİ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Arş.Gör.Dr.Çağatay KÜÇÜKBİNGÖZ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Arş.Gör.Dr.İbrahim APAK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Arş.Gör.Dr.Ramazan KARA
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Arş.Gör.Dr.Özge ÖZDEN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Arş.Gör.Dr.Fatih AKTAŞ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dr.Özlem Özkan KUŞÇU
Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Kilis 1 Nolu Acil Sağ.Hizm.)
Dr.Fisun ÖZBİLEN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Sağlık Bakanlığı)
Download

Ç_Ü_TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ