Alan Adı Transfer Kodu Talep Formu
....... / ...... / 20......
YURDUM YAYINCILIK VE YAZILIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ’NE
ANKARA
Konu: Alan adı transfer transfer kodu talebi
Şahsıma / Firmamıza ait olan ............................................................. alan adını başka bir
şirkete taşımak ve bundan böyle oradan hizmet almak istiyorum.
Bu nedenle alan adımın transfer kilidinin kaldırılmasını ve transfer kodunun yetkili e-posta
adresime gönderilmesini istiyorum.
Gereğini arz/rica ederiz.
İMZA / KAŞE
İsim soyisim:
TC. Kimlik No.:
Açık Posta Adresi:
Telefon:
NOT: Lütfen bu belge ile birlikte kimliğinizi kanıtlayan bir belge (kimlik, adınıza düzenlenmiş bir elektrik, su faturası veya kedi
kartı ekstresinden herhangi birini, firmanıza ait imza sirküleri, vergi levhası veya oda sicil belgesini de gönderiniz. Dilekçe
üzerindeki doldurulması gereken alanları el yazınızla doldurunuz. Tarafımıza yetkili e-posta adresinden gönderiniz.
Yurdum Yazılım iletişim bilgileri:
e-posta: [email protected]
Download

....... / ...... / 20...... YURDUM YAYINCILIK VE YAZILIM SAN. TİC. LTD