14.10.2014 tarih ve 685 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-2
Tablo 1
ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Odyoloji Bölümü Lisans Programı
GÜZ
DERSİN KODU VE ADI
BAHAR
T
1.YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
ANA 133 Genel Anatomi-İşitme ve
Konuşma Organları Anatomisi
FİZ 133 Fizik
ODP101 İşitme Bilimine Giriş
TKD 103 Türk Dili I
İNG 127 Temel İngilizce I
IDB 157 Dil Bilimine Giriş
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
Seçmeli dersler havuzundan ders
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
3.YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
ODP 213 Odyoloji’de Tanılamaya
Giriş
ODP 215 Psikoakustik ve İşitme
Teorileri
ODP 219 Ses Tasarımı
P
AKTS
K
2
0
2
3
3
0
3
4
3
1
4
4
2
2
3
0
2
0
2
3
3
2
3
5
15
3
15
17
3
Şube
sayı
1
21
9
30
17
2
2
4
3
1
2
0
2
3
1
2
1
3
3
1
FZY 204 Nörofizyoloji
3
0
3
4
BİS 211 Biyoistatistik
3
0
3
6
ING 237 İngilizce III
3
0
3
3
AİT 203-97 Atatürk İlkeleri ve İnkilap
Tarihi
2
0
2
2
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
Seçmeli dersler havuzundan ders
17
3
20
24
ODP 221 İşitme ve Konuşma
Biliminde Araştırma Teknikleri
2
0
2
2
DERSİN KODU VE ADI
2.YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
ODP 110 Konuşma Bilimine
Giriş
ODP 112 Ses Fiziği ve Akustik
Prensipler
ODP 106 Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları
TKD 104 Türk Dili II
FZY 102 Fizyoloji
İNG 128 Temel İngilizce II
İLT 100 İletişim
BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Kullanımı
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
ODP 108 Çocuk Gelişimi ve
Psikolojisi
ODP 114 Eşli Danslar
ODP 116 Odyoloji ve DilKonuşma
Bozukluklarında
Laboratuvar Uygulamaları
Seçmeli dersler havuzundan
ders
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
4.YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
ODP 212 Enstrümantasyon ve
Kalibrasyon
ODP 214 Dil Gelişimi
ODP 216 İşitme ve Konuşma
Bozukluklarında Tarama
Teknikleri
ODP 220 Konuşma Akustiği ve
Fonetik
ODP 222 İşitsel Algı Süreçlerine
Giriş
ANA 136 Genel Nöroanatomiİşitme ve Konuşma
Nöroanatomisi
AİT 204 Atatürk İlkeleri ve
İnkilap Tarihi
ING 238 İngilizce IV
ODP 290 Yaz Stajı
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
Seçmeli dersler havuzundan
ders
ODP 224 İletişim
Bozukluklarında Danışmanlık
ODP 218 Alternatif İletişim
Yöntemleri
T
P
AKTS
K
Şube
Sayısı
3
1
4
4
1
2
0
2
2
1
3
0
3
4
1
2
3
2
3
0
0
2
0
2
3
3
3
2
4
3
4
0
2
1
2
18
5
21
25
2
0
0
3
1
0
0
2
1
2
1
3
2
1
9
20
8
24
5
30
2
1
3
3
1
2
0
2
2
1
2
0
2
3
1
2
0
2
2
1
2
0
2
2
1
2
0
2
3
2
0
2
2
3
0
17
0
8
9
3
4
22
3
5
25
1
2
0
2
3
1
2
0
2
2
1
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
5.YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
ODP 301 Odyoloji’de Tanı ve
Yorumlama
ODP 303 Amplifikasyon ve Yardımcı
Cihaz Uygulamaları
ODP 305 Odyoloji’de Pediatrik
Değerlendirme
ODP 309 Endüstriyel Odyolojiye
Giriş
ODP 321 Vestibüler Değerlendirme
ve Rehabilitasyon
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
ODP 319 Ek Engeli olan İşitme
Kayıplılara Yaklaşım
ODP 323 Genetik ve İşitme Kaybı
*Seçmeli dersler havuzundan ders
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
7.YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
ODP 401 Odyoloji’de Seminer I
*ODP 403 Odyoloji’de Klinik Gözlem
ve Uygulama I
ODP 405 Odyoloji’de Elektrofizyoloji
Uygulamaları Stajı
ODP 407 Pediatrik Odyoloji Stajı
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
ODP 409 İşitme Bozukluklarında
Materyal ve Program Hazırlama
**ODP 411 Geriatrik Odyoloji Stajı
**ODP 413 Rehabilitatif Odyoloji
Stajı
**ODP 415 Endüstriyel Odyoloji
Stajı
19
3
22
ODP 226 Odyoloji’de Klinik Test
Yöntemleri
ODP 228 Vakalar ile Odyoloji
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
6
30
2
1
2
3
1
2
0
2
1
25
10
30
3
5
30
2
1
3
3
1
2
2
3
4
1
2
2
3
4
1
0
8
4
5
1
1
2
2
3
4
1
2
2
3
4
1
2
3
4
4
1
2
0
2
3
1
6.YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
ODP 310 İşitsel İşlemleme
Bozuklukları
ODP 320 İmplante edilebilir
işitme cihazı uygulamalarına
giriş
ODP 318 Elektrofizyoloji
Uygulamalarına Giriş
ODP 390 Yaz Stajı
2
2
3
4
1
IDB 386 Psikodilbilimi
3
0
3
6
10
9
15
19
9
13
16
22
2
0
2
2
1
2
1
3
3
1
2
0
2
3
1
2
2
1
0
3
2
3
2
1
1
14
9
19
11
30
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
ODP 316 Eğitim Ortamlarında
Akustik Özellikler
ODP 324 Rehabilitatif Odyoloji
ODP 322 Geriatrik Odyoloji ve
İletişim Bozuklukları
*Seçmeli dersler havuzundan
ders
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
15
15
24
8
30
2
0
0
12
2
10
3
12
1
1
0
4
2
3
1
0
4
2
3
1
2
20
16
21
2
32
26
2
0
0
12
2
10
3
12
1
1
0
4
2
3
1
0
4
2
3
1
2
20
16
21
3
2
4
5
1
0
0
4
4
2
2
3
3
1
1
0
4
2
3
1
34
26
9
30
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
5
GENEL TOPLAM
ZORUNLU DERS KREDİSİ
SEÇMELİ DERS KREDİSİ
ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ
SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ
8.YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
ODP 402 Odyoloji’de Seminer II
*ODP 404 Odyoloji’de Klinik
Gözlem ve Uygulama II
ODP 406 İşitme Cihazları ve
İmplantlar Stajı
ODP 408 Vestibüler
Uygulamalar Stajı
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
9
30
240
178
62
%74
%26
*ODP 403 Odyoloji’de Klinik Gözlem ve Uygulama I dersi ve ODP 404 Odyoloji’de Klinik Gözlem ve Uygulama
II dersini alan öğrenci;
ODP 411/413/415’ den birini seçmelidir.
** Bu dersler her iki dönemde de açılacaktır.
Download

Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU