İMT I – 01
GÜNLER
Ders Saatleri
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
İMT 123 (01)
A.POLAT
B4 Z02 SOSY.
İMT 123 (01)
A.POLAT
B4 Z02 SOSY.
9:00 – 9:45
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
TKD 103 (18)
B12 Z05
12:00 – 12:45
TKD 103 (18)
B12 Z05
13:00 – 13:45
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
CUMA
İMT 125 (01)
S.ERGİN ZENGİN
B4 204 TARİH
İMT 125 (01)
S.ERGİN ZENGİN
B4 204 TARİH
İMT 125 (01)
S.ERGİN ZENGİN
B4 204 TARİH
İMT 123 (01)
A. POLAT
B12 103
İMT 127 (01)
T.TEZCAN
B12 Z04
İMT 127 (01)
T.TEZCAN
B12 Z04
MTB 110 (01)
S.AYDIN
B12 104
MTB 110 (01)
S.AYDIN
B12 104
MTB 110 (01)
S.AYDIN
B12 104
MTB 115 (01)
B. UL
B12 104
MTB 115 (01)
B. UL
B12 104
İMT 121 (01)
S.BOZKURT
B12 Z05
İMT 121 (01)
S.BOZKURT
B12 Z05
İMT 121 (01)
S.BOZKURT
B12 Z05
İMT I – 02
GÜNLER
Ders Saatleri
9:00 – 9:45
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
CUMA
İMT 123 (02)
Ö.ŞAHİN
B12 103
İMT 123 (02)
Ö.ŞAHİN
B12 103
MTB 110 (01)
S.AYDIN
B12 104
MTB 110 (01)
S.AYDIN
B12 104
MTB 110 (01)
S.AYDIN
B12 104
MTB 115 (01)
B. UL
B12 104
MTB 115 (01)
B. UL
B12 104
İMT 121 (02)
S.BOZKURT
B12 Z05
İMT 121 (02)
S.BOZKURT
B12 Z05
İMT 121 (02)
S.BOZKURT
B12 Z05
İMT 125 (02)
S.ERGİN ZENGİN
B12 Z04
İMT 125 (02)
S.ERGİN ZENGİN
B12 Z04
İMT 125 (02)
S.ERGİN ZENGİN
B12 Z04
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45
PERŞEMBE
İMT 123 (02)
Ö.ŞAHİN
B4 204 TARİH
TKD 103 (19)
B12 Z05
TKD 103 (19)
B12 Z05
İMT 127 (01)
T.TEZCAN
B12 Z04
İMT 127 (01)
T.TEZCAN
B12 Z04
İMT II – 01
GÜNLER
Ders Saatleri
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
MTB 205 (01)
E.ERSÖZLÜ
YILDIZ AMFİ-M12
MTB 205 (01)
E.ERSÖZLÜ
YILDIZ AMFİ-M12
AİT 203 (09)
C.KOÇ
B12 Z06
AİT 203 (09)
C.KOÇ
B12 Z06
MTB 209 (01)
C.ALAN
B4 204 TARİH
MTB 209 (01)
C.ALAN
B4 204 TARİH
İMT 209 (01)
O.YAKIN
B12 Z04
İMT 209 (01)
O.YAKIN
B12 Z04
İMT 225 (01)
F.AKSOY
B12 104
İMT 225 (01)
F.AKSOY
B12 104
İMT 225 (01)
F.AKSOY
B12 104
İMT 232 (01)
E.ÜNLÜ
B12 Z06
İMT 232 (01)
E.ÜNLÜ
B12 Z06
İMT 232 (01)
E.ÜNLÜ
B12 Z06
9:00 – 9:45
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
MTB 217 (01)
P.KOBAL
B12 Z06
MTB 217 (01)
P.KOBAL
B12 Z06
MTB 217 (01)
P.KOBAL
B12 Z06
MTB 211 (01)
O.YAKIN
B12 104
MTB 211 (01)
O.YAKIN
B12 104
MTB 325 (01)
E.ERSÖZLÜ
B12 104
MTB 325 (01)
E.ERSÖZLÜ
B12 104
MTB 325 (01)
E.ERSÖZLÜ
B12 104
BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersi mezuniyet için zorunludur. Bilgi için Hacettepe Üniversitesi internet
sayfasını inceleyiniz.
İMT II – 02
GÜNLER
Ders Saatleri
PAZARTESİ
9:00 – 9:45
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
12:00 – 12:45
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
MTB 209 (02)
C.ALAN
B12 Z05
MTB 209 (02)
C.ALAN
B12 Z05
AİT 203 (09)
C. KOÇ
B12 Z06
AİT 203 (09)
C. KOÇ
B12 Z06
İMT 209 (02)
O.YAKIN
B12 Z05
İMT 209 (02)
O.YAKIN
B12 Z05
MTB 205 (01)
E.ERSÖZLÜ
YILDIZ AMFİ-M12
MTB 205 (01)
E.ERSÖZLÜ
YILDIZ AMFİ-M12
İMT 232 (02)
E.ÜNLÜ
B12 Z05
İMT 232 (02)
E.ÜNLÜ
B12 Z05
İMT 232 (02)
E.ÜNLÜ
B12 Z05
13:00 – 13:45
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
MTB 217 (01)
P.KOBAL
B12 Z06
MTB 217 (01)
P.KOBAL
B12 Z06
MTB 217 (01)
P.KOBAL
B12 Z06
MTB 325 (01)
E.ERSÖZLÜ
B12 104
MTB 325 (01)
E.ERSÖZLÜ
B12 104
MTB 325 (01)
E.ERSÖZLÜ
B12 104
MTB 211 (01)
O.YAKIN
B12 104
MTB 211 (01)
O.YAKIN
B12 104
İMT 225 (02)
F.AKSOY
B12 104
İMT 225 (02)
F.AKSOY
B12 104
İMT 225 (02)
F.AKSOY
B12 104
İMT III – 01
GÜNLER
Ders Saatleri
PAZARTESİ
SALI
İMT 315 (01)
A.DOĞAN
LAB.
İMT 315 (01)
A.DOĞAN
LAB.
İMT 315 (01)
A.DOĞAN
LAB.
9:00 – 9:45
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
ÇARŞAMBA
İMT 327 (01)
A.ERTEN
B13 B01
İMT 327 (01)
A.ERTEN
B13 B01
HUK 151 (05)
B.ÖZARSLAN
B12 Z06
HUK 151 (05)
B.ÖZARSLAN
B12 Z06
HUK 151 (05)
B.ÖZARSLAN
B12 Z06
PERŞEMBE
CUMA
İMT 323 (01)
S.BOZKURT
B12 105
İMT 323 (01)
S.BOZKURT
B12 105
İMT 323 (01)
S.BOZKURT
B12 105
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
İMT 309 (01)
A.ERTEN
B12 104
İMT 309 (01)
A.ERTEN
B12 104
İMT 309 (01)
A.ERTEN
B12 104
MTB 325 (01)
E.ERSÖZLÜ
B12 104
MTB 325 (01)
E.ERSÖZLÜ
B12 104
MTB 325 (01)
E.ERSÖZLÜ
B12 104
İMT 327 (02)
S.BOZKURT
B1 Z05
İMT 327 (02)
S.BOZKURT
B1 Z05
ECO 141 (04)
Ş.AKSOY
İİBF (A1)
ECO 141 (04)
Ş.AKSOY
İİBF (A1)
ECO 141 (04)
Ş.AKSOY
İİBF (A1)
İMT III – 02
GÜNLER
Ders Saatleri
9:00 – 9:45
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
PAZARTESİ
SALI
İMT 409 (01)
O. YAKIN
B12 Z04
İMT 409 (01)
O. YAKIN
B12 Z04
İMT 409 (01)
O. YAKIN
B12 Z04
ÇARŞAMBA
İMT 327 (01)
A.ERTEN
B13 B01
İMT 327 (01)
A.ERTEN
B13 B01
HUK 151 (05)
B.ÖZARSLAN
B12 Z06
HUK 151 (05)
B.ÖZARSLAN
B12 Z06
HUK 151 (05)
B.ÖZARSLAN
B12 Z06
PERŞEMBE
CUMA
İMT 315 (02)
A.DOĞAN
LAB.
İMT 315 (02)
A.DOĞAN
LAB.
İMT 315 (02)
A.DOĞAN
LAB.
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
MTB 325 (01)
E.ERSÖZLÜ
B12 104
MTB 325 (01)
E.ERSÖZLÜ
B12 104
MTB 325 (01)
E.ERSÖZLÜ
B12 104
İMT 323 (02)
S.BOZKURT
B12 104
İMT 323 (02)
S.BOZKURT
B12 104
İMT 323 (02)
S.BOZKURT
B12 104
İMT 327 (02)
S.BOZKURT
B1 Z05
İMT 327 (02)
S.BOZKURT
B1 Z05
İMT 309 (02)
A.ERTEN
B12 103
İMT 309 (02)
A.ERTEN
B12 103
İMT 309 (02)
A.ERTEN
B12 103
İMT IV – YAZILI – 01
GÜNLER
Ders Saatleri
9:00 – 9:45
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
PAZARTESİ
SALI
İMT 417 (01)
H.ERKAZANCI
B12 Z06
İMT 417 (01)
H.ERKAZANCI
B12 Z06
İMT 417 (01)
H.ERKAZANCI
B12 Z06
İMT 409 (01)
O.YAKIN
B12 Z04
İMT 409 (01)
O.YAKIN
B12 Z04
İMT 409 (01)
O.YAKIN
B12 Z04
ÇARŞAMBA
İMT 327 (01)
A.ERTEN
B13 B01
İMT 327 (01)
A.ERTEN
B13 B01
HUK 151 (05)
B.ÖZARSLAN
B12 Z06
HUK 151 (05)
B.ÖZARSLAN
B12 Z06
HUK 151 (05)
B.ÖZARSLAN
B12 Z06
PERŞEMBE
CUMA
İMT 447 (01)
H.ERKAZANCI
B12 104
İMT 447 (01)
H.ERKAZANCI
B12 104
İMT 447 (01)
H.ERKAZANCI
B12 104
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
İMT 445 (01)
A.ALTAY
B12 103
İMT 445 (01)
A.ALTAY
B12 103
İMT 445 (01)
A.ALTAY
B12 103
İMT 327 (02)
S.BOZKURT
B1 Z05
İMT 327 (02)
S.BOZKURT
B1 Z05
ECO 141 (04)
Ş.AKSOY
İİBF (A1)
ECO 141 (04)
Ş.AKSOY
İİBF (A1)
ECO 141 (04)
Ş.AKSOY
İİBF (A1)
İMT IV – YAZILI – 02
GÜNLER
Ders Saatleri
9:00 – 9:45
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
İMT 417 (01)
H.ERKAZANCI
B12 Z06
İMT 417 (01)
H.ERKAZANCI
B12 Z06
İMT 417 (01)
H.ERKAZANCI
B12 Z06
İMT 409 (01)
O.YAKIN
B12 Z04
İMT 409 (01)
O.YAKIN
B12 Z04
İMT 409 (01)
O.YAKIN
B12 Z04
İMT 447 (02)
H.ERKAZANCI
B12 104
İMT 447 (02)
H.ERKAZANCI
B12 104
İMT 447 (02)
H.ERKAZANCI
B12 104
İMT 327 (01) HUK 151 (05)
A.ERTEN
B.ÖZARSLAN
B13 B01
B12 Z06
İMT 327 (01) HUK 151 (05)
A.ERTEN
B.ÖZARSLAN
B13 B01
B12 Z06
HUK 151 (05)
B.ÖZARSLAN
B12 Z06
İMT 445 (02)
A.ALTAY
B12 103
İMT 445 (02)
A.ALTAY
B12 103
İMT 445 (02)
A.ALTAY
B12 103
İMT 327 (02)
S.BOZKURT
B1 Z05
İMT 327 (02)
S.BOZKURT
B1 Z05
CUMA
ECO 141 (04)
Ş.AKSOY
İİBF (A1)
ECO 141 (04)
Ş.AKSOY
İİBF (A1)
ECO 141 (04)
Ş.AKSOY
İİBF (A1)
İMT IV – SÖZLÜ
GÜNLER
Ders Saatleri
9:00 – 9:45
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
İMT 417 (01)
H.ERKAZANCI
B12 Z06
İMT 417 (01)
H.ERKAZANCI
B12 Z06
İMT 417 (01)
H.ERKAZANCI
B12 Z06
İMT 409 (01)
O.YAKIN
B12 Z04
İMT 409 (01)
O.YAKIN
B12 Z04
İMT 409 (01)
O.YAKIN
B12 Z04
İMT 447 (02)
H.ERKAZANCI
B12 104
İMT 445 (01)
İMT 447 (02)
A.ALTAY
H.ERKAZANCI
B12 103
B12 104
İMT 445 (01)
İMT 447 (02)
A.ALTAY
H.ERKAZANCI
B12 103
B12 104
İMT 445 (01)
A.ALTAY
B12 103
HUK 151 (05)
B.ÖZARSLAN
B12 Z06
HUK 151 (05)
B.ÖZARSLAN
B12 Z06
HUK 151 (05)
B.ÖZARSLAN
B12 Z06
İMT 445 (02) İMT 447 (01)
A.ALTAY H.ERKAZANCI
B12 103
B12 104
İMT 445 (02) İMT 447 (01)
A.ALTAY H.ERKAZANCI
B12 103
B12 104
İMT 445 (02) İMT 447 (01)
A.ALTAY H.ERKAZANCI
B12 103
B12 104
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
İMT 435 (01)
A.DOĞAN
LAB
İMT 435 (01)
A.DOĞAN
LAB
İMT 435 (01)
A.DOĞAN
LAB
İMT 435 (01)
A.DOĞAN
LAB
İMT 435 (01)
A.DOĞAN
LAB
İMT 435 (01)
A.DOĞAN
LAB
CUMA
İMT439 (01)
S.KUMBAROĞLU
LAB
İMT439 (01)
S.KUMBAROĞLU
LAB
İMT 423 (01)
A.DOĞAN
SEMİNER ODASI
İMT 423 (01)
A.DOĞAN
SEMİNER ODASI
Download

İMT I - Hacettepe Üniversitesi