LİSANS DERS PROGRAMI
ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
DERSİN KODU, ŞUBESİ VE ADI
ADÖ 172-01 Almanca Dilbilgisi II
ADÖ 172-02 Almanca Dilbilgisi II
ADÖ 174-01 Sözlü İletişim Becerileri II
ADÖ 174-02 Sözlü İletişim Becerileri II
ADÖ 176-01 Okuma Becerileri II
ADÖ 176-02 Okuma Becerileri II
ADÖ 178-01 Yazma Becerileri II
ADÖ 178-02 Yazma Becerileri II
TKD 104-185 Türk Dili II
TKD 104-186 Türk Dili II
EBB 148-12 Eğitim Psikolojisi
2013/2014 BAHAR YARIYILI
BİRİNCİ SINIF
SORUMLU
GÜN
SAAT
DERSLİK
Sarı Bıyık
SAL 13.00-15.50 B-103
Dolar Karakaya CUM 09.00-11.50 B-102
Osterloh
CUM 14.00-16.50 B-103
Aynacıoğlu
PZT 13-00.15.50 B-101
Serinkoz
PER 13.00-15.50 B-102
Dr. Kurt
PER 09.00-11.50 B9-Z07
Osterloh
PER 09.00-11.50 B-102
Aynacıoğlu
PZT 09.00-11.50 B9-Z07
Şahin
PZT 13.00-14.50 B9-Z07
Şahin
SAL 13.00-14.50 M2
Dr. Arslan
SAL 09.00-11.50 B1-Z05
İKİNCİ SINIF
DERSİN KODU, ŞUBESİ VE ADI
SORUMLU
GÜN
SAAT
DERSLİK
ADÖ 272-01 Karşılaştırmalı Dilbilgisi
Dolar Karakaya PZT 09.00-11.50 B10-205
ADÖ 274-01 Dilbilim II
Dr. Kurt
CUM 10.00-12.50 B-103
ADÖ 274-02 Dilbilim II
Dr. Kurt
SAL 13.00-15.50 B9-Z07
ADÖ 276-01 Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar II
Dr. Ünver
ÇAR 14.00-16.50 B-102
ADÖ 276-02 Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar II
Dr. Genç
ÇAR 14.00-16.50 B-103
ADÖ 278-01 Alman Edebiyatı II
Dr. Ünal
PER 13.00-15.50 B9-Z07
ADÖ 286-01 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Dr. Ünal
ÇAR 09.00-12.50 B9-Z07
EBB 278-12 Ölçme ve Değerlendirme
Dr. Çetin
PZT 13.00-15.50 B10-205
ÜÇÜNCÜ SINIF
DERSİN KODU, ŞUBESİ VE ADI
SORUMLU
ADÖ 374-01 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
Dolar Karakaya
ADÖ 378-01 Özel Öğretim Yöntemleri II
Dr. Ünver
ADÖ 380-01 Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi II
Osterloh
GÜN
SAAT
DERSLİK
SAL 09.00-12.50 B-103
ÇAR 09.00-12.50 B-103
PER 13.00-15.50 B-103
DÖRDÜNCÜ SINIF
DERSİN KODU, ŞUBESİ VE ADI
SORUMLU
ADÖ 478-01 Öğretmenlik Uygulaması
Dr. Ünal
ADÖ 478-02 Öğretmenlik Uygulaması
Dolar Karakaya
ADÖ 478-03 Öğretmenlik Uygulaması
Dr. Genç
AIT 204-29 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II
Dr. Kobal
EBB 498-12 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Dr. Başkan
GÜN
PER
PER
PER
PER
PER
SAAT
16.00-17.50
16.00-17.50
16.00-17.50
13.00-14.50
09.00-10.50
DERSLİK
B-103
B-102
B-Z02
B10-205
M1
SEÇMELİ DERSLER
DERSİN KODU, ŞUBESİ VE ADI
SORUMLU
GÜN
SAAT
DERSLİK
ADÖ 180-01 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi
Osterloh
ÇAR 13.00-15.50 B-Z02
ADÖ 284-01 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Dolar Karakaya PER 10.00-11.50 B-103
ADÖ 362-01 Alman Kültür Tarihi II
Dr. Kurt
PZT 11.00-12.50 B-103
ADÖ 366-01 Almanca Öğretiminde Drama
Osterloh
SAL 14.00-15.50 B-102
ADÖ 368-01 Almanca Öğretiminde Müzik
Aynacıoğlu
PZT 16.00-17.50 B-103
ADÖ 382-01 Çeviri II
Dr. Kurt
CUM 14.00-15.50 B-102
ADÖ 386-01 Türkiye’de Yabancı Dil Öğretim Tarihi
Dr. Genç
ÇAR 11.00-12.50 B-102
ADÖ 390-01 Topluma Hizmet Uygulamaları
Dr. Kurt
CUM 16.00-16.50 B-102
ADÖ 418-01 Film İnceleme
Dr. Karbi
PZT 14.00-15.50 B-102
ADÖ 460-01 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Dr. Genç
PZT 13.00-14.50 B-103
ADÖ 464-01 Türk Kültürü
Dr. Kurt
PZT 09.00-10.50 B-103
ADÖ 476-01 Kültürlerarası Öğrenme ve Öğretme
Dr. Ünver
SAL 09.00-10.50 B-102
ADÖ 476-02 Kültürlerarası Öğrenme ve Öğretme
Dr. Ünver
SAL 11.00-12.50 B-102
Güncelleme: 28.02.14
Download

ADÖ 272 Karşılaştırmalı Dilbilgisi dersinin