2013-2014 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
1.YARIYIL HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
Şubeler
1. Şube
2. Şube
3. Şube
Derslik
B-103
Saatler
Pazartesi
17.30-19.10
Eğitim Bilimine Giriş
Ara
Ara
Sınıf Yönetimi
Eğitim Bilimine Giriş
Ara
Ara
Cuma
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Ara
Rehberlik
Program Geliştirme
Gelişim Psikolojisi
Rehberlik
17.30-19.10
Gelişim Psikolojisi
Rehberlik
Program Geliştirme
Gelişim Psikolojisi
Rehberlik
Ara
Ara
Ara
Ara
Ara
Ara
19.20-21.00
Eğitim Bilimine Giriş
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Sınıf Yönetimi
Eğitim Bilimine Giriş
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
17.30-19.10
Sınıf Yönetimi
Program Geliştirme
Eğitim Bilimine Giriş
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Eğitim Bilimine Giriş
Cumartesi
Sınıf Yönetimi
Cumartesi Ders
Saatleri
9.30-11.10
Program Geliştirme
11.20-13.00
Program Geliştirme
9.30-11.10
Sınıf Yönetimi
11.20-13.00
Rehberlik
9.30-11.10
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
11.20-13.00
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
9.30-11.10
Rehberlik
11.20-13.00
Sınıf Yönetimi
9.30-11.10
Program Geliştirme
11.20-13.00
Program Geliştirme
9.30-11.10
Sınıf Yönetimi
11.20-13.00
B-104
B-105
Ara
Ara
Ara
Ara
Ara
19.20-21.00
Gelişim Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi
Sınıf Yönetimi
Rehberlik
Program Geliştirme
17.30-19.10
Gelişim Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi
Sınıf Yönetimi
Rehberlik
Program Geliştirme
B1
Ara
Ara
Ara
Ara
Ara
19.20-21.00
Sınıf Yönetimi
Program Geliştirme
Eğitim Bilimine
Giriş
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Eğitim Bilimine Giriş
17.30-19.10
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Sınıf Yönetimi
Eğitim Bilimine Giriş
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Eğitim Bilimine Giriş
B-102
Ara
6. Şube
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Ara
Perşembe
Gelişim Psikolojisi
Ara
5. Şube
Çarşamba
19.20-21.00
Ara
4. Şube
Salı
B-202
Ara
Ara
Ara
Ara
Ara
19.20-21.00
Rehberlik
Program Geliştirme
Gelişim Psikolojisi
Rehberlik
Gelişim Psikolojisi
17.30-19.10
Rehberlik
Program Geliştirme
Gelişim Psikolojisi
Rehberlik
Gelişim Psikolojisi
Ara
19.20-21.00
Ara
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Ara
Sınıf Yönetimi
Ara
Eğitim Bilimine Giriş
Ara
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Ara
Eğitim Bilimine Giriş
Şubeler
Derslik
Saatler
17.30-19.10
7. Şube
11. Şube
12. Şube
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Perşembe
Eğitim Bilimine Giriş
Cuma
Sınıf Yönetimi
Ara
Ara
Ara
Ara
Gelişim Psikolojisi
Sınıf Yönetimi
Rehberlik
Program Geliştirme
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
17.30-19.10
Gelişim Psikolojisi
Sınıf Yönetimi
Rehberlik
Program Geliştirme
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Cumartesi
Rehberlik
Cumartesi Ders
Saatleri
9.30-11.10
Gelişim Psikolojisi
11.20-13.00
Gelişim Psikolojisi
9.30-11.10
Rehberlik
11.20-13.00
Sınıf Yönetimi
9.30-11.10
Program Geliştirme
11.20-13.00
Program Geliştirme
9.30-11.10
Sınıf Yönetimi
11.20-13.00
Gelişim Psikolojisi
9.30-11.10
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
11.20-13.00
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
9.30-11.10
Gelişim Psikolojisi
11.20-13.00
B-205
Ara
Ara
Ara
Ara
Ara
19.20-21.00
Program Geliştirme
Eğitim Bilimine Giriş
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Eğitim Bilimine Giriş
Sınıf Yönetimi
17.30-19.10
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Eğitim Bilimine Giriş
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Sınıf Yönetimi
Eğitim Bilimine Giriş
B-101
Ara
10. Şube
Eğitim Bilimine Giriş
Çarşamba
19.20-21.00
Ara
9. Şube
Program Geliştirme
Salı
B-204
Ara
8. Şube
Pazartesi
B2
B10-204
Ara
Ara
Ara
Ara
Ara
19.20-21.00
Rehberlik
Gelişim Psikolojisi
Rehberlik
Program Geliştirme
Gelişim Psikolojisi
17.30-19.10
Rehberlik
Gelişim Psikolojisi
Rehberlik
Program Geliştirme
Gelişim Psikolojisi
Ara
Ara
Ara
Ara
Ara
Ara
19.20-21.00
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Eğitim Bilimine Giriş
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Sınıf Yönetimi
Eğitim Bilimine Giriş
17.30-19.10
Eğitim Bilimine Giriş
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak
Program Geliştirme
Eğitim Bilimine Giriş
Sınıf Yönetimi
Ara
Ara
Ara
Ara
Ara
Ara
19.20-21.00
Program Geliştirme
Rehberlik
Gelişim Psikolojisi
Sınıf Yönetimi
Rehberlik
17.30-19.10
Program Geliştirme
Rehberlik
Gelişim Psikolojisi
Sınıf Yönetimi
Rehberlik
B10-205
Ara
Ara
19.20-21.00
Eğitim Bilimine Giriş
Ara
Öğrenme-Öğretme
Kuram ve Yak.
Ara
Program Geliştirme
Ara
Eğitim Bilimine Giriş
Ara
Sınıf Yönetimi
Download

2013-2014 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ