EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI
EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ BİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu
Dersin Adı
EYP 616
EYP 617
EYP 625
EYP 626
EBB 629.01
EYP 631
Yönetim Kuramları, Süreçleri
Toplum Kültür Eğitim
Araştırma Yön. Giriş
Öğrenme Süreçleri
Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Veri Analizi (S)
Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim
Kredisi
303
303
303
404
223
303
Öğretim
Elemanı
Günü
Saati
Yeri
Dr. Baskan
Dr. Baskan
Dr. Özdemir
Dr. Demirel
Dr. Aktan
Dr. Badavan
Perşembe
Salı
Salı
Perşembe
Çarşamba
Çarşamba
09:00-11:45
13:00-15:45
09:00-11:45
13:00-16:45
13:00-16:45
09:00-11:45
Sem 3
Sem 3
B10 302
Sem 3
Bil. Lab.
B9 Z02
Öğretim
Elemanı
Günü
Saati
Yeri
Dr. Badavan
Dr. Ural
Dr. Badavan
Dr. Özdemir
Dr. Kapusuzoğlu
Dr. Erçetin
Dr. Baskan
Dr. Koşar
Dr. Seferoğlu
Dr. Kapusuzoğlu
Dr. Baskan
Cuma
Cuma
Perşembe
Perşembe
Pazartesi
Cuma
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Pazartesi
Salı
09:00-11:45
13:00-15:45
09:00-12:45
13:00-15:45
09:00-11:45
16:00-18:45
14:00-16:45
09:00-11:45
13:00-16:45
15:00-17:45
09:00-11:45
Sem 3
Sem 2
Sem 1
B10 202
B10BK01
Ofis
Sem 3
Yüksek Lisans Dersleri
Dersin
Kodu
Dersin Adı
EYP 622
EYP 635
EYP 646
EYP 647
EYP 648
EYP 651
EYP 652
EYP 653
EYP 658
EYP 681
EYP 698
Eğitim Denetimi
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uygulamaları
Eğitim ve Okul Liderliği
Yetişkin Eğitimi (S)
Araştırma Yöntemleri I
Örgüt Geliştirme (S)
Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama (S)
Okullarda Bilgisayar Kullanımı (S)
Eğitim Hukuku ve Soruşturma (S)
Eğitim Yönetimi Semineri (S)
Kredisi
303
303
223
303
303
303
303
223
223
303
223
Derslik istendi
Ofis
Bil. Lab
Sem 3
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI
EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ BİLİM DALI
DOKTORA
Bilimsel Hazırlık
Dersin Kodu Dersin Adı
EYP 616
EYP 617
EYP 622
EPO 626
EBB 629.01
EYP 631
EYP 635
EYP 647
EYP 651
Yönetim Kuramları, Süreçleri
Toplum Kültür Eğitim
Eğitim Denetimi
Öğrenme Süreçleri
Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Veri Analizi (S)
Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
Eğitim ve Okul Liderliği
Araştırma Yöntemleri I
Program Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı
EYP 709
EYP 721
EYP 722
EYP 726
EYP 727
EYP 728
EYP 729
EYP 731
EYP 766
EYP 798
Çağdaş Türk Eğitim Sisteminin Sorunları
Bilimsel Düşüncenin Evrimi
Araştırma Yöntemleri II
Yükseköğretimin Yönetimi ve Finansmanı (S)
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Araştırmaları
İnsan Kaynağının Gel. (S)
Eğitim Politikaları ve Uygulamaları (S)
Eğitim Denetiminde Çağdaş Gelişmeler (S)
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
Araştırma Semineri
Kredisi
303
303
303
404
223
303
303
303
303
Kredisi
303
303
303
303
303
303
303
303
303
202
Öğretim Elemanı
Günü
Saati
Yeri
Dr. Baskan
Dr. Baskan
Dr. Badavan
Dr. Demirel
Dr. Aktan
Dr. Badavan
Dr. Ural
Dr. Özdemir
Dr. Erçetin
Perşembe
Salı
Cuma
Perşembe
Çarşamba
Çarşamba
Cuma
Perşembe
Cuma
09:00-11:45
13:00-15:45
09:00-11:45
13:00-16:45
13:00-16:45
09:00-11:45
13:00-15:45
13:00-15:45
16:00-18:45
Sem 3
Sem 3
Sem 3
Sem 3
Bil. Lab
B9 Z02
Sem 2
B10 202
Ofis
Öğretim Elemanı Günü
Saati
Yeri
Dr. Baskan
Dr. Özdemir
Dr. Erçetin
Dr. Baskan
Dr. Erçetin
Dr. Erçetin
Dr. Kavak
Dr. Badavan
Dr. Baskan
Dr. Burgaz
13:00-15:45
13:00-15:45
13:00-15:45
09:00-11:45
16:00-18:45
13:00-15:45
17:30-20:15
14:00-16:45
09:00-11:45
17:00-19:45
Sem 3
B10 202
Ofis
Sem 3
Ofis
Ofis
Ofis
Sem 1
B10 302
Ofis
Pazartesi
Salı
Cuma
Pazartesi
Çarşamba
Perşembe
Pazartesi
Cuma
Çarşamba
Perşembe
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI
EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ BİLİM DALI
BÜTÜNLEŞİK DOKTORA
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu
Dersin Adı
EYP 616
EYP 617
EYP 625
EPO 626
EBB 629.01
EYP 631
Yönetim Kuramları, Süreçleri
Toplum Kültür Eğitim
Araştırma Yön. Giriş
Öğrenme Süreçleri
Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Veri Analizi (S)
Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim
Kredisi
303
303
303
404
223
303
Öğretim
Elemanı
Günü
Saati
Yeri
Dr. Baskan
Dr. Baskan
Dr. Özdemir
Dr. Demirel
Dr. Aktan
Dr. Badavan
Perşembe
Salı
Salı
Perşembe
Çarşamba
Çarşamba
09:00-11:45
13:00-15:45
09:00-11:45
13:00-16:45
13:00-16:45
09:00-11:45
Sem 3
Sem 3
B10 302
Sem 3
Bil. Lab.
B9 Z02
Öğretim
Elemanı
Günü
Saati
Yeri
Dr. Badavan
Dr. Ural
Dr. Badavan
Dr. Özdemir
Dr. Kapusuzoğlu
Dr. Erçetin
Dr. Baskan
Dr. Koşar
Dr. Seferoğlu
Dr. Kapusuzoğlu
Dr. Baskan
Cuma
Cuma
Perşembe
Perşembe
Pazartesi
Cuma
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Pazartesi
Salı
09:00-11:45
13:00-15:45
09:00-12:45
13:00-15:45
09:00-11:45
16:00-18:45
14:00-16:45
09:00-11:45
13:00-16:45
15:00-17:45
09:00-11:45
Sem 3
Sem 2
Sem 1
B10 202
B10 BK 01
Ofis
Sem 3
Yüksek Lisans Düzeyindeki Program Dersleri
Dersin
Kodu
Dersin Adı
EYP 622
EYP 635
EYP 646
EYP 647
EYP 648
EYP 651
EYP 652
EYP 653
EYP 658
EYP 681
EYP 698
Eğitim Denetimi
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uygulamaları
Eğitim ve Okul Liderliği
Yetişkin Eğitimi (S)
Araştırma Yöntemleri I
Örgüt Geliştirme (S)
Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama (S)
Okullarda Bilgisayar Kullanımı (S)
Eğitim Hukuku ve Soruşturma (S)
Eğitim Yönetimi Semineri
Kredisi
303
303
223
303
303
303
303
223
223
303
223
Derslik istendi
Ofis
Bil. Lab.
Sem 3
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI
EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ BİLİM DALI
BÜTÜNLEŞİK DOKTORA
Doktora Düzeyindeki Program Dersleri
Dersin Kodu
Dersin Adı
EYP 709
EYP 721
EYP 722
EYP 726
EYP 727
EYP 728
EYP 729
EYP 731
EYP 766
EYP 798
Çağdaş Türk Eğitim Sisteminin Sorunları
Bilimsel Düşüncenin Evrimi
Araştırma Yöntemleri II
Yükseköğretimin Yönetimi ve Finansmanı (S)
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Araştırmaları
İnsan Kaynağının Gel. (S)
Eğitim Politikaları ve Uygulamaları (S)
Eğitim Denetiminde Çağdaş Gelişmeler (S)
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
Araştırma Semineri
Kredisi
303
303
303
303
303
303
303
303
303
202
Öğretim Elemanı Günü
Saati
Yeri
Dr. Baskan
Dr. Özdemir
Dr. Erçetin
Dr. Baskan
Dr. Erçetin
Dr. Erçetin
Dr. Kavak
Dr. Badavan
Dr. Baskan
Dr. Burgaz
13:00-15:45
13:00-15:45
13:00-15:45
09:00-11:45
16:00-18:45
13:00-15:45
17:30-20:15
14:00-16:45
09:00-11:45
17:00-19:45
Sem 3
B10 202
Ofis
Sem 3
Ofis
Ofis
Ofis
Sem 1
B10 302
Ofis
Pazartesi
Salı
Cuma
Pazartesi
Çarşamba
Perşembe
Pazartesi
Cuma
Çarşamba
Perşembe
OKUL YÖNETİCİLİĞİ VE EĞİTİM DENETİCİLİĞİ (OYED)
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Dersin Kodu
Dersin Adı
EYP 622-02
EPO 626-02
EYP 647-02
EYP 648-02
EYP 654
EYP 658-02
PDR 668
Eğitim Denetimi
Öğrenme Süreçleri
Eğitim ve Okul Liderliği
Yetişkin Eğitimi (S)
Sınıf Yönetimi ve Öğretim Liderliği
Okullarda Bilgisayar Kullanımı (S)
Okullarda Rehberlik Hizmetleri (S)
Kredisi
303
404
303
303
303
223
303
Öğretim Elemanı
Günü
Saati
Yeri
Dr. Badavan
Dr. Demirel
Dr. Kapusuzoğlu
Dr. Erçetin
Dr. Koşar
Dr. Seferoğlu
Dr. Özer
Cuma
Çarşamba
Pazartesi
Perşembe
Salı
Çarşamba
Salı
17:00-19:45
17:00-20:45
18:00-20:45
17:00-19:45
17:00-19:45
17:00-20:45
17:00-19:45
Sem 3
Sem 3
Sem 1
Ofis
Sem 3
Ofis
B10 302
Download

2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitim Yönetimi, Teftişi