EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ORTAK DOKTORA PROGRAMI
I. YARIYIL
D. KODU
OEGT-501
OEGT-701
OEGT-801
OEGT-503
OEGT-505
OEGT-507
OEGT-509
OEGT-511
OEGT-513
OEGT-515
OEGT-517
OEGT-519
TOPLAM
DERSİN ADI
Z/S TEO. UYG . TOP.
KREDİ
ZORUNLU DERSLER
ULUSAL ECTS
Eğitim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Z
3
0
3
3
5
Uzmanlık Alan Dersi
Z
8
0
8
0
9
Tez Hazırlık Çalışması
Z
0
1
1
0
1
Seçmeli Ders Havuzu (Seçmeli ders havuzundan 3 ders seçilecektir)
Öğrenme ve Öğretme Modelleri
S
3
0
3
3
5
Program Geliştirme Modelleri
S
3
0
3
3
5
Eğitim Programlarının İncelenmesi
S
3
0
3
3
5
Program Geliştirmede Araştırma
S
3
0
3
3
5
Eğitim Programlarının Kuramsal Temelleri S
3
0
3
3
5
Türk Eğitim Sisteminde Program
S
3
0
3
3
5
Geliştirme
Eğitim Gereksinimlerini Belirleme
S
3
0
3
3
5
Karşılaştırmalı Eğitim
S
3
0
3
3
5
Bilgi Toplumu ve Eğitim
S
3
0
3
3
5
20
1
21
12
30
II. YARIYIL
D. KODU
OEGT-502
OEGT-702
OEGT-802
OEGT-504
OEGT-506
OEGT-508
OEGT-510
OEGT-512
OEGT-514
OEGT-516
OEGT-518
TOPLAM
DERSİN ADI
Z/S TEO. UYG . TOP.
KREDİ
ZORUNLU DERSLER
ULUSAL ECTS
Eğitim Araştırmalarında İstatistik
Z
3
0
3
3
5
Uygulamaları
Uzmanlık Alan Dersi
Z
8
0
8
0
9
Tez Hazırlık Çalışması
Z
0
1
1
0
1
Seçmeli Ders Havuzu (Seçmeli ders havuzundan 3 ders seçilecektir)
Eğitimde Program Değerlendirme
S
3
0
3
3
5
Karşılaştırmalı Öğretmen Yetiştirme
S
3
0
3
3
5
Sistemleri
Program Geliştirme Uygulamaları
S
3
0
3
3
5
Hizmet İçi Eğitim Programları
S
3
0
3
3
5
Etkili Öğretim Uygulamaları
S
3
0
3
3
5
Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar
S
3
0
3
3
5
Çağdaş Türk Eğitim Sisteminin Sorunları
S
3
0
3
3
5
Türkiye’de Eğitim Politikaları
S
3
0
3
3
5
20
1
21
12
30
III. YARIYIL
D. KODU
OEGT-521
OEGT-703
OEGT-803
OEGT-603
OEGT-523
OEGT-525
OEGT-527
OEGT-529
OEGT-531
OEGT-533
OEGT-535
OEGT-537
TOPLAM
DERSİN ADI
Z/S TEO. UYG . TOP.
KREDİ
ZORUNLU DERSLER
ULUSAL ECTS
Eğitimde Nitel Araştırma Uygulamaları
Z
3
0
3
3
4
Uzmanlık Alan Dersi
Z
8
0
8
0
9
Tez Hazırlık Çalışması
Z
0
1
1
0
1
Seminer
Z
0
2
2
0
10
Seçmeli Ders Havuzu (Seçmeli ders havuzundan 2 ders seçilecektir)
Program Geliştirme Alan Çalışması
S
3
0
3
3
3
Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi
S
3
0
3
3
3
Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme
S
3
0
3
3
3
Sorunları
Öğrenme Stilleri ve Stratejileri
S
3
0
3
3
3
Küreselleşme ve Öğretmen Eğitimi
S
3
0
3
3
3
Eğitimde Güncel Tartışmalar
S
3
0
3
3
3
Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi S
3
0
3
3
3
Eğitimde Uluslararası Araştırma Projeleri S
3
0
3
3
3
17
3
20
9
30
IV. YARIYIL
D. KODU
DERSİN ADI
ZORUNLU DERSLER
OEGT-704 Tez Çalışması
OEGT-804 Uzmanlık Alanı Dersi
TOPLAM
Z/S TEO UYG TOP
Z
Z
0
8
8
1
0
1
KREDİ
ULUSAL ECTS
1
0
15
8
0
15
9
0
30
V. YARIYIL
D. KODU
DERSİN ADI
ZORUNLU DERSLER
OEGT-705 Tez Çalışması
OEGT-805 Uzmanlık Alanı Dersi
TOPLAM
Z/S TEO UYG TOP
Z
Z
0
8
8
1
0
1
KREDİ
ULUSAL ECTS
1
0
15
8
0
15
9
0
30
VI. YARIYIL
D. KODU
DERSİN ADI
ZORUNLU DERSLER
OEGT-706 Tez Çalışması
OEGT-806 Uzmanlık Alanı Dersi
TOPLAM
Z/S TEO UYG TOP
Z
Z
0
8
8
1
0
1
KREDİ
ULUSAL ECTS
1
0
15
8
0
15
9
0
30
VII. YARIYIL
D. KODU
DERSİN ADI
ZORUNLU DERSLER
OEGT-707 Tez Çalışması
OEGT-807 Uzmanlık Alanı Dersi
TOPLAM
Z/S TEO UYG TOP
Z
Z
0
8
8
1
0
1
KREDİ
ULUSAL ECTS
1
0
15
8
0
15
9
0
30
VIII. YARIYIL
D. KODU
DERSİN ADI
ZORUNLU DERSLER
OEGT-708 Tez Çalışması
OEGT-808 Uzmanlık Alanı Dersi
TOPLAM
Z/S TEO UYG TOP
Z
Z
0
8
8
1
0
1
KREDİ
ULUSAL ECTS
1
0
15
8
0
15
9
0
30
Download

Türkçe