SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
Kodu
I YARIYIL
DERSİN ADI
İSÖ 101
İSÖ 103
İSÖ 105
İSÖ 161
İSÖ 163
Branş
ı
A
A
A
G.K.
G.K.
İSÖ 165
İSÖ 167
G.K.
G.K.
Temel Matematik I
Genel Biyoloji
Uygarlık Tarihi
Türkçe I: Yazılı Anlatım
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Yabancı Dil I
Bilgisayar I
İSÖ 131
M.B.
Eğitim Bilimine Giriş
TOPLAM
Kodu
İSÖ 201
Branşı
A
İSÖ 203
A
A
İSÖ 205
İSÖ 207
İSÖ 209
İSÖ 211
İSÖ 261
İSÖ 263
İSÖ 231
III YARIYIL
DERSİN ADI
Türk Dili I: Ses ve Yapı
Bilgisi
Genel Fizik
Müzik
A
A
G.K
G.K
M.B
Kodu
İSÖ 301
Branşı
A
İSÖ 303
A
İSÖ 305
İSÖ 307
İSÖ 309
İSÖ 311
A
A
A
M.B.
İSÖ 333
M.B.
Kodu
İSÖ 401
Branşı
A
İSÖ 403
A
İSÖ 405
A
A
İSÖ 461
İSÖ 433
İSÖ 435
İSÖ 431
U
0
0
0
0
K
2
2
2
2
2
3
0
0
2
3
Beden Eğitimi ve Spor
Kültürü
Fen ve Teknoloji Lab.
Uyg. 1
Çevre Eğitimi*
Felsefeye Giriş*
Sosyoloji*
Öğretim İlke ve
Yöntemleri
V YARIYIL
DERSİN ADI
Fen ve Teknoloji Öğretimi
I
İlkokuma ve Yazma
Öğretimi
Hayat Bilgisi Öğretimi
Matematik Öğretimi I
Drama
Ölçme ve Değerlendirme
Sınıf Yönetimi
TOPLAM
VII YARIYIL
DERSİN ADI
Görsel Sanatlar Öğretimi
Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Eğitimi
Trafik ve İlkyardım
Cumhuriyet Dönemi Türk
Edebiyatı*
18
2
19
30
T
U
K
AKTS
2
2
0
0
2
2
2
2
1
2
2
0
2
2
2
2
0
0
0
1
2
2
2
3
0
3
4
3
4
2
2
2
4
6
6
18
30
T
U
K
AKTS
3
0
3
4
4
3
3
3
2
0
0
0
2
3
3
3
3
3
2
19
0
0
2
3
2
20
4
30
T
U
K
AKTS
1
2
2
2
0
2
2
0
2
2
0
2
3
M.B.
Öğretmenlik Uygulaması
I
2
6
5
TOPLAM
3
15
0
Özel Eğitim
4
6
3
Rehberlik
5
3
3
Etkili İletişim
M.B.
3
2
0
G.K.
M.B.
3
3
3
3
2
3
1
A
TOPLAM
İSÖ 407
T
2
2
2
2
AKTS
3
2
0
0
3
2
17
8
21
4
4
6
4
Kodu
II.YARIYIL
Branşı
DERSİN ADI
İSÖ 102
İSÖ 104
İSÖ 106
İSÖ 108
İSÖ 168
A
A
A
A
G.K
Temel Matematik II
Genel Kimya
Türk Tarihi ve Kültürü
Genel Coğrafya
Bilgisayar II
İSÖ 162
İSÖ 164
G.K
G.K
İSÖ 166
İSÖ 132
G.K
M.B.
Türkçe I: Sözlü Anlatım
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Yabancı Dil I
Eğitim Psikolojisi
TOPLAM
Kodu
İSÖ 202
Branşı
A
İSÖ 204
İSÖ 206
A
A
İSÖ 208
A
IV YARIYIL
DERSİN ADI
Türk Dili II: Cümle ve Metin
Bilgisi
Çocuk Edebiyatı
Türkiye Coğrafyası ve
Jeopolitiği
Sanat Eğitimi
İSÖ 210
A
İSÖ 212
İSÖ 214
İSÖ 216
İSÖ 262
A
A
A
G.K
Müzik Öğretimi
Beden Eğt. ve Oyun Öğretimi
Güzel Yazı Teknikleri*
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
İSÖ 232
M.B.
Öğretim Tekn. ve Materyal
Tasarımı
TOPLAM
Kodu
İSÖ 302
Branşı
A
İSÖ 304
A
İSÖ 306
İSÖ 308
İSÖ 310
İSÖ 362
A
A
A
G.K.
İSÖ 332
M.B.
VI YARIYIL
DERSİN ADI
Fen ve Teknoloji Öğretimi II
Sosyal Bilgiler Öğretimi
Matematik Öğretimi II
Erken Çocukluk Eğitimi
Topluma Hizmet
Uygulamaları**
Okul Deneyimi
TOPLAM
İSÖ 402
2
2
İSÖ 422
İSÖ 424
İSÖ 462
G.K.
3
İSÖ 464
G.K.
İlköğretimde Kaynaştırma
3
10
4
A
A
Seçmeli I
-Toplam Kalite Yönetimi
-Türk Eğit. Sis. Sor., Eğil. ve
Geliş.
-Öğrenme Stilleri
-Yaratıcılık
İSÖ 452
İSÖ 454
İSÖ 456
İSÖ 458
M.B
İSÖ 434
M.B.
Öğretmenlik Uygulaması II
M.B.
Türk Eğitim Sis. ve Okul
Yönetimi
İSÖ 432
K
2
2
2
2
2
2
2
0
3
2
3
2
3
3
4
3
3
0
0
0
2
2
3
3
21
T
U
K
2
2
0
0
2
2
3
0
3
1
2
2
0
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
0
2
2
15
2
12
3
21
30
T
U
K
AKTS
3
0
3
3
3
3
2
0
0
0
0
3
3
3
2
1
1
16
2
4
6
2
3
19
6
30
T
U
K
AKTS
2
0
2
2
0
2
2
0
2
2
0
2
2
0
2
2
6
5
2
0
2
14
6
17
3
5
29
AKTS
2
4
2
4
2
2
2
3
3
6
4
4
4
4
3
5
4
3
3
3
3
10
4
2
30
TOPLAM
DERSLERİN ALANLARA GÖRE DAĞILIMI
BRANŞLAR
T
U
K
S
AKTS
TEMEL ALAN DERSLERİ ( A )
72
20
82
92
109
ÖĞRETMENLİK MESLEK DERSLERİ (MB)
32
18
40
50
70
GENEL KÜLTÜR DERSLERİ ( GK )
30
6
34
36
51
134
T: Teorik, U: Uygulama, K:Kredi,
44
156
178
230
GENEL TOPLAM
AKTS
2
3
3
20
Türkçe Öğretimi
4
Branşı
U
0
0
0
0
Fen ve Teknoloji Lab. Uyg.2
VIII YARIYIL
DERSİN ADI
Birleştirilmiş Sınıflarda
Öğretim
Seçmeli I
Güzel Konuşma ve Yazma
İnsan Hakları ve Demokrasi
Türk Eğitim Tarihi*
Kodu
T
2
2
2
2
Doç.Dr.İlhami BULUT
Anabilim Dalı Başkanı
30
Download

D.Ü. Sınıf Öğrt. Lisans Programı Dersleri