SMMM YETERLİLİK
MALİYET / SAFHA MALİYETİ
SAFHA MALİYET SİSTEMİ
1. Tek bir mamul üreten ve hammaddenin tümünü üretimin başlangıcında kullanan A Üretim bölümünün Nisan ayı maliyetlerinin hesaplanması için gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir.
1
Miktar
Nisan başı Yarı Mamul
800 kg.
Nisan ayında Üretime Alınan
2.200 kg.
Nisan Ayında Tamamlanan
2.000 kg.
Nisan ayı Yarı Mamul
1.000 kg.
Hammadde
D. İşçilik
G.Üretim Gid.
%100
%50
%25
%100
%80
%80
Tutarlar
Nisan Başı Yarı Mamullerin Toplam Maliyeti
Nisan Ayı Üretim Gideri
258.000.TL
176.000.TL
28.000.TL
54.000.TL
1.140.000.TL
550.000.TL
252.000.TL
338.000.TL
İstenen: Ortalama Maliyet varsayımı altında,
- Miktar Hareketlerini
- Eşdeğer birim Miktarlarını
- Eşdeğer birim Maliyetlerini ve Tamamlanan mamul Maliyetlerini hesaplayınız.
CEVAP(1)
1
H. Kamil BÜYÜKMİRZA; Maliyet ve Yönetim Muhasebesi s. 259
dEĞİŞİME aÇIK oLUN
1
SMMM YETERLİLİK
MALİYET / SAFHA MALİYETİ
2. Tek bir mamul üreten ve hammaddenin tümünü üretimin başlangıcında kullanan A Üretim bölümünün Nisan ayı maliyetlerinin hesaplanması için gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir.
2
Miktar
Mart başı Yarı Mamul
1.000 adet
Mart ayında Üretime Alınan
11.000 adet
Mart Ayında Tamamlanan
10.000 adet
Mart sonu yarı mamul
2.000 adet
Hammadde
D. İşçilik
G.Üretim Gid.
%100
%70
%70
%100
%60
%40
Tutarlar
Mart Başı Yarı Mamullerin Toplam Maliyeti
Mart Ayı Üretim Gideri
40.000.TL
17.000.TL
13.800.TL
9.200.TL
418.000.TL
187.000.TL
143.000.TL
88.000.TL
İstenen: Ortalama Maliyet varsayımı altında,
- Miktar Hareketlerini
- Eşdeğer birim Miktarlarını
- Eşdeğer birim Maliyetlerini ve Tamamlanan mamul Maliyetlerini hesaplayınız.
CEVAP(2)
2
Türmob 2012 Mart dönemi Yeterlilik Sınav sorusu
dEĞİŞİME aÇIK oLUN
2
SMMM YETERLİLİK
MALİYET / SAFHA MALİYETİ
3. FERAY İşletmesi tek aşamada tek bir mamulün üretimini yapmaktadır. İşletme hammaddenin tamamını üretimin başında işleme almaktadır. İşletmenin Eylül 2009 dönemine ait üretim ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir. (60 Puan)
Miktar
Ağustos Sonu Yarı Mamul
Eylül Sonu Yarı Mamul
500 kg.
3
Hammadde
D. İşçilik
G.Üretim Gid.
%100
%50
%60
%100
%50
%50
600 kg.
Eylül Ayında Üretime Alınan
1.300 kg.
Eylül Ayında Tamamlanan
1.200 kg.
Tutarlar
Ağustos Ayı Sonu Mamul Maliyeti
Eylül Ayı Üretim Giderleri
38.700 TL
17.100 TL
9.000 TL
12.600 TL
132.900 TL
46.800 TL
37.500 TL
48.600 TL
İstenen: FIFO(İlk Giren İlk Çıkar) Yöntemini kullanarak, İşletmenin Eylül 2009 dönemine ilişkin;
a) Miktar sağlamasını yapınız.
b) Dönemin eşdeğer üretim miktarını hesaplayınız.
c) Dönem başı yarı mamul eşdeğer birim maliyetini, dönemin eşdeğer birim maliyetini ve ortalama eşdeğer birim maliyeti hesaplayınız.
d) Tamamlanan mamullerin ve dönem sonu yarı mamullerin toplam maliyetini hesaplayınız. (Hesaplamaları açık bir şekilde gösteriniz.)
CEVAP(3)
3
Türmob 2009 Aralık dönemi Yeterlilik Sınav sorusu
dEĞİŞİME aÇIK oLUN
3
SMMM YETERLİLİK
MALİYET / SAFHA MALİYETİ
4. Tek aşamada tek bir mamulün üretimini yapan bir işletmede Mart ayı maliyetlerinin saptanabilmesi için gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir:
4
Miktar
DBYM
1.000 adet
Dönemde üretime alınan
1.400 adet
Dönemde tamamlanan
DSYM
Hammadde
D. İşçilik
G. Üretim Gid.
%60
%80
%70
%60
%70
%65
400 adet
2.000 adet
Tutarlar
DBYM Maliyetleri
2.000.000 TL
900.000 TL
400.000 TL
700.000 TL
Dönemin Üretim Maliyeti
4.000.000 TL
2.000.000 TL
750.000 TL
1.250.000 TL
İstenen: Dönem içinde tamamlanan mamullerin maliyeti ile dönem sonu yarı mamullerin maliyetini ilk giren ilk çıkar yöntemine göre hesaplayınız.
CEVAP(4)
4
H. Kamil BÜYÜKMİRZA; Maliyet ve Yönetim Muhasebesi s. 274
dEĞİŞİME aÇIK oLUN
4
SMMM YETERLİLİK
MALİYET / SAFHA MALİYETİ
5. Tek aşamada tek bir mamulün üretimini yapan bir fabrikanın Haziran 2008 dönemine ait bilgileri aşağıdaki gibidir:
Miktar
DBYM
200 adet
Dönemde üretime alınan
1.300 adet
Dönemde tamamlanan
1.250 adet
DSYM
250 adet
Hammadde
D. İşçilik
%100
%75
%50
%100
%80
%80
5
G. Üretim Gid.
Haziran 2008 Dönemi
DBYM Giderleri
Dönemin Üretim Giderleri
2.450 TL
1.200 TL
750 TL
500 TL
13.000 TL
6.500 TL
3.900 TL
2.600 TL
İSTENENLER: Ortalama maliyet yöntemini kullanarak işletmenin Haziran 2008 dönemine ilişkin;
a)
b)
c)
Miktar sağlamasını yapınız. Eşdeğer ürün miktarını hesaplayınız.
Dönem başı eşdeğer birim maliyeti, dönemin eşdeğer birim maliyetini ve ortalama eşdeğer birim maliyetini hesaplayınız.
Tamamlanan mamullerin ve dönem sonu yarı mamullerin toplam maliyetini hesaplayarak tutar sağlamasını yapınız.
Not: Matematiksel hesaplamalarda yuvarlamalar virgülden sonra 3 (üç) basamak alınarak yapılacaktır.
CEVAP(5)
5
Türmob 2008 Temmuz dönemi Yeterlilik Sınav sorusu
dEĞİŞİME aÇIK oLUN
5
SMMM YETERLİLİK
MALİYET / SAFHA MALİYETİ
6. Tek aşamada tek bir mamulün üretimini yapan bir işletmede Eylül ayı maliyetlerinin saptanabilmesi için gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir:
6
Miktar
DBYM
50 ton
Dönemde üretime alınan
150 ton
Dönemde tamamlanan
160 ton
DSYM
40 ton
Hammadde
D. İşçilik
G. Üretim Gid.
%100
%80
%80
%100
%50
%50
Tutarlar
DBYM Maliyetleri
Dönemin Üretim Maliyeti
550.000 TL
400.000 TL
50.000 TL
100.000 TL
2.340.000 TL
1.500.000 TL
280.000 TL
560.000 TL
İSTENENLER:
a) Miktar sağlamasını yapınız. Eşdeğer ürün miktarını hesaplayınız.
b) Dönem başı eşdeğer birim maliyeti, dönemin eşdeğer birim maliyetini ve ortalama eşdeğer birim maliyetini hesaplayınız.
c) Ortalama Maliyet yöntemini kullanarak Tamamlanan mamullerin ve dönem sonu yarı mamullerin toplam maliyetini hesaplayıp tutar sağlamasını yapınız.
CEVAP(6)
6
H. Kamil BÜYÜKMİRZA; Maliyet ve Yönetim Muhasebesi s. 273
dEĞİŞİME aÇIK oLUN
6
SMMM YETERLİLİK
MALİYET / SAFHA MALİYETİ
7. PORSAN A.Ş. tek aşamada tek bir mamulün üretimini yapmaktadır. İlk maddenin tamamı üretimin başlangıcında işleme alınmakta ve
düzenli bir şekilde yapılan dönüştürme giderleri (direkt işçilik ve genel üretim giderleri) sayesinde mamul haline getirilmektedir. Üretim
faaliyeti kesintisiz biçimde sürdürüldüğünden, tüm yarı mamuller ortalama %50 oranında tamamlanmış kabul edilmektedir. Şirketin Ekim
ayı üretim ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir :
7
Miktar
Ekimde üretime alınan
1000 birim
Ekimde tamamlanan
3000 birim
Eylül sonu yarı mamul
4000 birim
Ekim sonu yarı mamul
2000 birim
Hammadde
D. İşçilik
G. Üretim Gid.
Tutarlar
Eylül sonu yarı mamul maliyeti
22.000 TL
12.000 TL
6.000 TL
4.000 TL
Ekim ayı üretim giderleri
22.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
6.000 TL
İSTENENLER:
a) Miktar sağlamasını yapınız. Eşdeğer ürün miktarını hesaplayınız.
b) Dönem başı eşdeğer birim maliyeti, dönemin eşdeğer birim maliyetini ve ortalama eşdeğer birim maliyetini hesaplayınız.
c) Ortalama Maliyet yöntemini kullanarak Tamamlanan mamullerin ve dönem sonu yarı mamullerin toplam maliyetini hesaplayıp tutar sağlamasını yapınız.
d) İlk Giren İlk Çıkar yöntemini kullanarak Tamamlanan mamullerin ve dönem sonu yarı mamullerin toplam maliyetini hesaplayıp tutar sağlamasını yapınız.
CEVAP(7)
7
H. Kamil BÜYÜKMİRZA; Maliyet ve Yönetim Muhasebesi s. 275
dEĞİŞİME aÇIK oLUN
7
Download

mikro iktisat sts soruları