YALOVA ÜNİVERSİTESİ – İŞLETME BÖLÜMÜ
2013-2014
De
Dersin Adı ve Kodu
: Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Öğretim Üyesi
: Prof. Dr. Cemal ELİTAŞ
Telefon (Dahili)
: 0-226-815 52 16 (Direkt Hat)
E-mail
: [email protected]
Web sitesi
:
Görüşme Saatleri
: Cumartesi günleri.
Dersin amacı
Dersin amacı, öğrencilere çeşitli yönetim düzeylerinde alınacak kararlar ile ilgili bilgiyi
üretebilme becerisi verilmesini sağlayabilmektir. Bu bağlamda öğrenci; Yönetim muhasebesinin
niteliği, Yönetimdeki yeri, Maliyet kavramı ve bölümlenmesi, maliyet hacim ilişkileri, toplam ve
birim maliyet fonksiyonları, maliyet-hacim ilişkileri, saptama yöntemleri, maliyet hacim-kâr
analizleri, yönetim kararlarına uygulanması konuları kapsamında bilgiler alacaktır.
Öğrenme Çıktıları
1. Yönetim ve maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2. Sabit ve Değişken Maliyetleri hesaplar
3. Yönetimsel maliyet hesaplama tekniklerini kavrar ve kullanabilir duruma gelir.
4. Maliyetin oluşma sürecini ve farklı maliyetlere sahip almaşıklardan uygun olanını
seçme yetisi kazanır.
5. Karar vermenin önemini öğrenir.
Dersin İşlenmesinde İzlenecek Yöntem
Yüz Yüze Teorik ve Uygulamalı Anlatım.
Referans Kaynaklar
1. Cemal ELİTAŞ “Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Ders Notları” Yalova: Yayımlanmamış
Ders Notları.
2. Kamil BÜYÜKMİRZA, “Maliyet ve Yönetim Muhasebesi” Ankara: Gazi Kitabevi.
3. Cudi Tuncer GÜRSOY, “Yönetim ve Maliyet Muhasebesi” İstanbul: Beta Yayınları.
4. Mevlüt KARAKAYA “Maliyet Muhasebesi” Ankara: Gazi Kitabevi.
Derse Devam Konusunda Takip Edilecek Prosedür
Derse devam zorunluluğu Yönetmelik gereği %70’dir. Derse devamlılık ve aktif katılım bu
dersten başarılı olmanın önemli bir ölçütüdür.
Derse İlişkin Değişiklikler
Bu form derse ilişkin genel bir planı içermektedir. Zaman içerisinde ihtiyaç dahilinde dersin
işlenişi, zaman planlaması, sınavlar gibi konulara ilişkin değişiklikler yapılabilecektir.
Yalova Üniversitesi, İşletme Bölümü, YALOVA – TÜRKİYE, E-mail: [email protected]
YALOVA ÜNİVERSİTESİ – İŞLETME BÖLÜMÜ
2013-2014
De
Ders İçeriği
Zaman
planı
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Derse ilişkin kaynaklar
5. Hafta
Yönetim muhasebesine giriş, yönetim
muhasebesinin
niteliği,
işletme
yönetimindeki yeri
Maliyet ve unsurları, muhasebe maliyeti
fırsat maliyeti, gider ve zarar ayırımı,
giderlerin fonksiyon ve çeşit esasına
gore sınıflandırılması
Giderlerin saptanması ve izlenmesi, ilk
madde ve malzeme giderleri, işçilik
giderleri, diğer giderler
Giderlerin gider yerlerine dağıtımı,
basit dağıtım yöntemi, basamaklı
dağıtım yöntemi, turlama, matematiksel
dağıtım yöntemi
Giderlerin mamullere yüklenmesi,
sipariş maliyet yöntemi. evre maliyet
yöntemi
Giderlerin mamüllere yüklenmesi,
faaliyet bazında maliyetlendirme,
birleşik vey an mamullerin
maliyetlendirilmesi
VİZE SINAVI
Maliyet hacim ilişkileri, sabit, değişken
ve karma giderler, maliyet hacim
ilişkilerinin saptanması
Maliyet hacim kâr analizleri
Maliyet hacim kâr analizleri
Tam maliyet, Normal maliyet ve
Değişken maliyet yöntemleri
Tam maliyet, Normal maliyet ve
Değişken maliyet yöntemleri
Standart maliyet ve sapma analizleri
İşletme bütçeleri ile Stok planlaması ve
kontrol
Materyal
Ödev
YAZILI SINAV
Değerlendirme
Vize ve Final Değerlendirmesi
4. Hafta
Konu
Değerlendirme Yöntemi ve Araçları
Sınavlar derste sorumlu öğretim üyesinin aktarımları kapsamında oluşturulacaktır. Bu anlamda derse
ilişkin kaynaklar referans amaçlı olarak dikkatlice kullanılmalıdır. Derse ilişkin puanlama şöyle
olacaktır:Ara Sınav:%40 ve Final sınavı:%60.
Derslere Katılım ve Ödevler
Öğrencilerden derse katılım beklenmektedir. Derse katılım başarı puanını etkileyecektir. Öğrencilerden,
soru sormaları ve kendilerine verilen konularda sınıfta aktif katılımları beklenmektedir.Bu yolla karşılıklı
etkileşim içinde daha faydalı olması hedeflenmektedir.
Akademik Dürüstlük
2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Yasası Disiplin yönetmeliğine göre kopya vermek, kopya
çekmek veya kopya çekmeye teşebbüs bir dönem ile iki dönem arasında okuldan uzaklaştırma
cezasını gerektirmektedir.
Yalova Üniversitesi, İşletme Bölümü, YALOVA – TÜRKİYE, E-mail: [email protected]
Download

yalova üniversitesi – işletme bölümü