ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
02.10.2014 TARİHLİ MECLİS KARARLARI
Karar No. 363
Özü : 02.10.2014 günlü Meclis toplantısına
katılamayan Üye İbrahim Cephaneci, Can
Kasapoğlu, Bahadır Yantaç ve Mehmet
Altınsoy’un mazeretli sayılmalarına oy birliği
ile karar verildiği hk.
Karar No. 364
Özü : Gündemin 38. ve 39. Maddelerinin
gündemden geri çekilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Karar No. 365
Özü :Önergenin gündemin 46.Maddesi olarak
görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 366
Özü :Önergenin gündemin 47.Maddesi olarak
görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 367
Özü :Önergenin gündemin 48.Maddesi olarak
görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 368
Özü :Önergenin gündemin 49.Maddesi olarak
görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 369
Özü :Önergenin gündemin 50.Maddesi olarak
görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 370
Özü :Önergenin gündemin 51.Maddesi olarak
görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 371
Özü :Önergenin gündemin 52.Maddesi olarak
görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 372
Özü :Önergenin gündemin 53.Maddesi olarak
görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 373
Özü :Önergenin gündemin 54.Maddesi olarak
görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 374
Özü :Önergenin gündemin 55.Maddesi olarak
görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 375
Özü :Önergenin gündemin 56.Maddesi olarak
görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 376
Özü :Önergenin gündemin 57.Maddesi olarak
görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No. 377
Özü :Önergenin gündemin 58.Maddesi olarak
görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 2. Maddesi
Karar No. 378
Özü: Belediyemiz Meclisinin 03.09.2014 ve
08.09.2014 tarihli olağan toplantılarında alınan
kararlara ait tutanakların kabulüne oy birliği
ile karar verildiği hk.
Gündemin 3. Maddesi
Karar No.379
Özü: Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile
Mücadele,
Hasta
Hakları
ve
Sokak
Çocuklarının Sorunlarını Araştırma ve
İnceleme Komisyonu üyesi olarak Nuran
Yılmaz, Mahmut Yıldırım, Mustafa Çetin,
Ayşe Barçin, Adnan Vücudi Özen’in
seçilmelerine oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 4. Maddesi
Karar No.380
Özü: Muhtarlar, STK, Yerel Gündem ile Kent
Konseyleri Uyum ve Çalışma Komisyonu üyesi
olarak Mehmet Tosun, Murat Şimşek, Taylant
Budak, Cem Kotan, Ercan Merthatun
seçilmelerine oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 5.Maddesi
Karar No.381
Özü: Sosyal Amaçlı Yardım, Emekli ve Yaşlı
İnsanların Sorunlarını Araştırma ve İnceleme
Komisyonu üyesi olarak Mustafa Durna,
Mutlugül Tarım, Mustafa Çetin, Hüseyin Sarı,
Bengül Hatipoğlu’nun seçilmelerine oy birliği
ile karar verildiği hk.
Gündemin 6. Maddesi
Karar No. 382
Özü: Kaleiçi, Haşim İşcan ve Balbey Turizm
Bölgeleri Araştırma ve İnceleme Komisyonu
üyesi olarak Yener Altıntaş, Mimar Sinan
Özkan, Cem Kotan, Mutlugül Tarım, İzzettin
Sultanyar’ın seçilmelerine oy birliği ile karar
verildiği hk.
Gündemin 7. Maddesi
Karar No. 383
Özü: Hukuksal İnceleme ve Araştırma İhtisas
üyesi olarak Gülay Akın, Murat Şimşek,
Mahmut Yıldırım, Mustafa Küçükoğlu,
Mustafa Taşbaş’ın seçilmelerine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 8. Maddesi
Karar No. 384
Özü: Halk Pazarları, Esnaf Sorunları ile
Tüketici Hakları Araştırma ve İnceleme İhtisas
Komisyonu üyesi olarak Erol Özkarabekir,
Mimar Sinan Özkan, Mustafa Çetin, Hüseyin
Erşin, Ayşe Barçin’in seçilmelerine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 9. Maddesi
Karar No. 385
Özü: Basın Halkla İlişkiler, Belediye Faaliyet ve
Yatırımlarını İzleme ve Tanıtım Komisyonu
üyesi olarak Mehmet Tosun, Nuran Yılmaz,
Cem Kotan, Yener Altıntaş, Osman Kepez’in
seçilmelerine oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 10. Maddesi
Karar No. 386
Özü: Doğal Afetler, Deprem ve Risk Yönetimi
ile Gecekondu ve Kentsel Dönüşüm Bölgeleri
İnceleme ve Araştırma İhtisas Komisyonu üyesi
olarak Ahmet Öztürk, Erol Özkarabekir, Özgür
Taylant Budak, Nuran Yılmaz, Ayhan Ateş’in
seçilmelerine oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 11. Maddesi
Karar No. 387
Özü: 2015-2019 dönemi Stratejik Plan
Taslağının incelenmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 12. Maddesi
Karar No. 388
Özü: 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının
incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilmesine oy birliği ile karar verildiği
hk.
Gündemin 13. Maddesi
Karar No. 389
Özü: 2015 Mali Yılı Performans Programının
incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilmesine oy birliği ile karar verildiği
hk.
Gündemin 14. Maddesi
Karar No. 390
Özü: Huzurevi Müdürlüğüne 2014 Mali
Yılında alınacak olan Cenaze Hizmetleri araç
alımına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
ve Sağlık Komisyonu Raporundan oluşan
Karma Komisyon Raporunun kabulüne oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 15. Maddesi
Karar No. 391
Özü : Belediye Başkanı Av.Ümit UYSAL’ın
16-19 Ekim tarihleri arasında İspanya’nın
Sevilla, Granada ve Cordoba Kentlerini
kapsayan resmi ve teknik inceleme programına
katılacağına dair Meclise bilgi verilmesi hk.
Gündemin 16. Maddesi
Karar No. 392
Özü: 1. Derece Huzurevi Müdürü kadrosuna
naklen atanan İsa GÜZEL’in Strateji
Geliştirme Müdürlüğüne vekalet etmesi ile
ilgili 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.
Maddesi uyarınca Meclise bilgi verilmesi hk.
Gündemin 17. Maddesi
Karar No. 393
Özü: Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
doğrultusunda, II Sayılı Memur Boş Kadro
Değişiklik Cetveli ile düzenlenmiş olup, yapılan
işlemlere göre yeniden oluşturulan IV Sayılı
Memur Kadro Cetvelinin kabulüne oy çokluğu
ile karar verildiği hk.
Gündemin 18. Maddesi
Karar No. 394
Özü: Teknik Hizmetler sınıfında boş bulunan
1.Dereceli 1 Adet Mühendis, 1.Dereceli ve
3.Dereceli 2 adet Tekniker, 1.Dereceli 1 adet
Çözümleyici ve 1.Dereceli 1 Adet Ekonomist
kadrosu karşılığında sözleşmeli personel
istihdamına oy çokluğu ile karar verildiği hk.
Gündemin 19. Maddesi
Karar No. 395
Özü: Karma Komisyon Raporu doğrultusunda,
Madde 9 dayanak 1489 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununa bağlı olarak 2-E bendinde İlçemiz
sınırları içerisinde İkamet eden, acil müdahale
gerektirmeyen, yatalak ve hareket engeli olan,
obezite harici hastaların hasta nakil aracı ile
ücretsiz olarak evden sağlık kurumlarına, sağlık
kurumlarından eve nakil hizmeti verilmekte olduğu,
aynı hizmetin devam etmesine oy birliği ile karar
verildiği hk.
Gündemin 20. Maddesi
Karar No. 396
Özü: Plan ve Bütçe Komisyonu ve Sağlık
Komisyonundan oluşan Karma Komisyon
Raporu doğrultusunda, bahse konu olan
birimin Sağlık İşleri Müdürlüğünün kadro
ve bütçesinden çıkarılmasına oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 21. Maddesi
Karar No. 397
Özü: Karma Komisyon Raporu doğrultusunda, Muratpaşa
Belediye Spor Kulübü ve Belediye sınırları içerisinde
mücade eden Amatör Spor Kulüplerinin, Belediye
imkanları dahilinde Antalya İli sınırları içerisinde ve
şehirlerarası (Deplasman) maçlarına gidiş ve gelişlerinde
ücretsiz olarak araç tahsisi ihtiyaçlarının karşılanması veya
gerektiğinde Antalya İli sınırları içerisinde ve şehirlerarası
için araç kiralamasına ilişkin önerinin kabulüne oy birliği
ile karar verildiği hk.
Gündemin 22. Maddesi
Karar No. 398
Özü: Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim,
Kültür ve Sanat Komisyonundan oluşan
Karma Komisyon Raporu doğrultusunda,
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev, Yetki
ve Çalışma Esaslarına dair Yönetmeliğin
kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 23. Maddesi
Karar No. 399
Özü: Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür
ve Sanat Komisyonundan oluşan Karma Komisyon
Raporu doğrultusunda, Gecekondu ve Sosyal
Konutlar Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik taslağının revize edilmek
üzere ilgili Müdürlüğe iade edilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 24. Maddesi
Karar No. 400
Özü: Muratpaşa Belediyesi Estetik Kurulu
Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönergenin
5.8. maddesine istinaden, Meclis Üyesi Songül
Başkaya, Özgür Taylant Budak’ın Asil Üye
olarak ve Ali Kuş, Mimar Sinan Özkanı’ın
Yedek Üye olarak seçilmelerine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 25. Maddesi
Karar No. 401
Özü: 6552 Sayılı İş Kanunun 14. Maddesine
göre, 2015 yılı Personel Çalıştırmaya Dayalı
Hizmet Alımı İhalesine ilişkin önerinin Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 26. Maddesi
Karar No. 402
Özü: 6552 Sayılı İş Kanunun 14. Maddesine
göre, 2015 yılı Personel Çalıştırmaya Dayalı
Hizmet Alımı İhalesine ilişkin önerinin Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 27. Maddesi
Karar No. 403
Özü: 6552 Sayılı İş Kanunun 14. Maddesine
göre, 2015 yılı Personel Çalıştırmaya Dayalı
Şoför Hizmet Alımı İhalesine ilişkin önerinin
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine
oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 28. Maddesi
Karar No. 404
Özü: 6552 Sayılı İş Kanunun 14. Maddesine
göre, 2015 yılı Personel Çalıştırmaya Dayalı
Hizmet Alımı İhalesine ilişkin önerinin Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 29. Maddesi
Karar No. 405
Özü: 6552 Sayılı İş Kanunun 14. Maddesine
göre, 2015 yılı Personel Çalıştırmaya Dayalı
Hizmet Alımı İhalesine ilişkin önerinin Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 30. Maddesi
Karar No. 406
Özü: 6552 Sayılı İş Kanunun 14. Maddesine
göre, 2015 yılı Personel Çalıştırmaya Dayalı
Hizmet Alımı İhalesine ilişkin önerinin Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 31. Maddesi
Karar No. 407
Özü: Ücretsiz saha ve tesis tahsisine ilişkin
önerinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik
ve Spor Komisyonundan oluşan Karma
Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 32. Maddesi
Karar No. 408
Özü: Kentsel Tasarım Müdürlüğü Kuruluş,
Görev ve Çalışma Esasları Uygulamaları
Hakkındaki Yönetmelik Taslağının incelenmek
üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Planlama ve
İmar
Komisyonundan
oluşan
Karma
Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 33. Maddesi
Karar No. 409
Özü: Strateji Geliştirme Müdürlüğü Kuruluş,
Görev ve Çalışma Esasları Uygulamaları
Hakkındaki Yönetmelik Taslağının incelenmek
üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim
Kültür ve Sanat Komisyonundan oluşan
Karma Komisyonuna havale edilmesine oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 34. Maddesi
Karar No. 410
Özü: Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde
bulunan Mahallelere Muhtar Evi yapılmasına
ilişkin önerinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile
Planlama ve İmar Komisyonundan oluşan
Karma Komisyonuna havale edilmesine oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 35. Maddesi
Karar No. 411
Özü: Sigorta Katlı Pazarı Yer Tahsisi talebine
ilişkin önerinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile
Planlama ve İmar Komisyonundan oluşan
Karma Komisyonuna havale edilmesine oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 36. Maddesi
Karar No. 412
Özü: Planlama ve İmar Komisyonu Raporu
doğrultusunda, 2550 ada 2 parselde zemin katta
isteğe bağlı ticaret kullanımına ilişkin önerilen
5398,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama
imar plan değişikliği incelenmiş, söz konusu
parselde zemin katta isteğe bağlı ticaret kullanımı
kabul edilmiş olduğundan, karar verilmesine yer
olmadığına oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 37. Maddesi
Karar No. 413
Özü: 8214 Ada 7 nolu parselde hazırlanan
5460,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli plan
değişikliği önerisinin Planlama ve İmar
Komisyonundan geldiği şekliyle reddine oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 40. Maddesi
Karar No. 414
Özü : A-2, TAKS=0.30/KAKS=0.60 yapılaşma
koşullu yüksek zemin kat ticaret kullanımlı konut
alanı kullanımındaki 5648 ada 4 parselde, diğer
yapılaşma koşulları değiştirilmeden TAKS=0.30
ibaresinin kaldırılmasına ilişkin önerilen 5460,1 plan
işlem numaralı 1/1000 ölçekli plan değişikliği
önerisinin Planlama ve İmar Komisyonundan
geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildiği
hk.
Gündemin 41. Maddesi
Karar No. 415
Özü : 7828 ada 2 parselde hazırlanan imar planı
değişikliği önerisinin Planlama ve İmar
Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 42. Maddesi
Karar No. 416
Özü : 4001 ada 5 parselde hazırlanan imar planı
değişikliği önerisinin Planlama ve İmar
Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 43. Maddesi
Karar No. 417
Özü : 4893 ada 11 parselde hazırlanan imar
planı değişikliği önerisinin Planlama ve İmar
Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 44. Maddesi
Karar No. 418
Özü : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi
Sistemleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan 2013/41
sayılı genelge gereği, yapılan uygulama imar planı,
plan değişiklikleri ve plan revizyonları için alınan
Plan İşlem Numaraları (PİN) hakkında yapılan
değişikliğin görüşülmek üzere Planlama ve İmar
Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan
oluşan Karma Komisyonuna havale edilmesine oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 46.Maddesi
Karar No. 419
Özü : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Kuruluş,
Görev
ve
Çalışma
Esasları
Uygulamaları Hakkında Yönetmelik Taslağının
Plan ve Bütçe Komisyonu, Kadın ve Erkek
Eşitliği Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sanat
Komisyonlarından oluşan Karma Komisyona
havalesine oy birliği ile karar verildi.
Gündemin 47.Maddesi
Karar No. 420
Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj
Servisinin ihtiyacı doğrultusunda DMO’dan
araç satın alınması talebine ilişkin önerinin Plan
ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile
karar verildi.
Gündemin 48.Maddesi
Karar No. 421
Özü : Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hayvan
Hakları Komisyonundan oluşan Karma
Komisyon Raporu doğrultusunda, Belediye
sınırları içerisinde başıboş sokak hayvanlarının
toplatılabilmesi için 1 adet kombi araç alımı
talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildiği
hk.
Gündemin 49.Maddesi
Karar No. 422
Özü : Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda,
Muhtelif türde Araç alım işi ile ilgili olarak
Belediyemiz bütçesi ile satın alınması veya İller
Bankası, Resmi Banka, Özel Banka kredilerinden en
uygun faiz oranlı işletme kredisi, araç kredisi
vb.türdeki kredi kullanarak yürütülmesi hakkında
Belediye Başkanı Av.Ümit UYSAL’a yetki verilmesine
oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 50.Maddesi
Karar No. 423
Özü : Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin
önerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale
edilmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 51.Maddesi
Karar No. 424
Özü : Otopark bedelleri talebine ilişkin
konunun Planlama ve İmar Komisyonuna
havale edilmesine oy birliği ile karar verildiği
hk.
Gündemin 52.Maddesi
Karar No. 425
Özü : 30m. ve üzeri yol kesitine cepheli zemin
katta zorunlu ticaret kullanımı getirilmiş
konut parsellerine ilişkin hazırlanan plan
notu değişikliği önerisinin Planlama ve İmar
Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 53.Maddesi
Karar No. 426
Özü : 20m.’nin altında yol kesitine cepheli
konut parsellerinde (isteğe bağlı) zemin katın
ticaret kullanımı olarak belirlenmesine ilişkin
hazırlanan plan notu değişikliği önerisinin
Planlama ve İmar Komisyonuna havale
edilmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 54.Maddesi
Karar No. 427
Özü : 20m.(dahil)-30m.(hariç) arası yol kesitine
cepheli konut parsellerinde (isteğe bağlı) ticaret
kullanımı plan notlarına ilişkin hazırlanan plan
notu değişikliği önerisinin Planlama ve İmar
Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 55.Maddesi
Karar No. 428
Özü : 5534 ada 1 parsel doğusunda yer alan
Pazar alanına ilişkin hazırlanan plan
değişikliği önerisinin Planlama ve İmar
Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 56.Maddesi
Karar No. 429
Özü : Kültür Eğitim Spor ve Sosyal Hizmetler
Kuruluşlarında okutulacak ders saatlerinin sayısı,
ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer
hususların tespitine dair esaslar Yönetmelik
Taslağının incelenmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sanat
Komisyonundan oluşan Karma Komisyonuna
havale edilmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 57.Maddesi
Karar No. 430
Özü : Şair Yazar Metin Demirtaş’ın isminin
Muratpaşa sınırları içerisinde bulunan bir
parka verilmesine ilişkin önerinin İsim Verme
Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 25. Maddesi
Karar No. 431
Özü: Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda, 5393
sayılı Belediye Kanununun 67.maddesi gereğince gelecek
yıllara yaygın hizmet yüklemeleri kapsamında, İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce yapılacak olan Hizmet
Alım İhalelerinin üç (3) yıl süreli yapılmasının uygun
bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
Gündemin 26. Maddesi
Karar No. 432
Özü: Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda, 5393
sayılı Belediye Kanununun 67.maddesi gereğince gelecek
yıllara yaygın hizmet yüklemeleri kapsamında, Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğünce yapılacak olan Hizmet Alım
İhalelerinin üç (3) yıl süreli yapılmasının uygun
bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
Gündemin 27. Maddesi
Karar No. 433
Özü: Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda, 5393
sayılı Belediye Kanununun 67.maddesi gereğince gelecek
yıllara yaygın hizmet yüklemeleri kapsamında, Destek
Hizmetleri Müdürlüğünce yapılacak olan Hizmet Alım
İhalelerinin üç (3) yıl süreli yapılmasının uygun
bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
Gündemin 28. Maddesi
Karar No. 434
Özü: Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda, 5393
sayılı Belediye Kanununun 67.maddesi gereğince gelecek
yıllara yaygın hizmet yüklemeleri kapsamında, Fen İşleri
Müdürlüğünce yapılacak olan Hizmet Alım İhalelerinin üç
(3) yıl süreli yapılmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile
karar verildi.
Gündemin 29. Maddesi
Karar No. 435
Özü: Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda, 5393
sayılı Belediye Kanununun 67.maddesi gereğince gelecek
yıllara yaygın hizmet yüklemeleri kapsamında, Park ve
Bahçeler Müdürlüğünce yapılacak olan Hizmet Alım
İhalelerinin üç (3) yıl süreli yapılmasının uygun
bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
Gündemin 30. Maddesi
Karar No. 436
Özü: Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda, 5393
sayılı Belediye Kanununun 67.maddesi gereğince gelecek
yıllara yaygın hizmet yüklemeleri kapsamında, Spor İşleri
Müdürlüğünce yapılacak olan Hizmet Alım İhalelerinin üç
(3) yıl süreli yapılmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile
karar verildi.
Gündemin 34. Maddesi
Karar No. 437
Özü: Önceden alınan Meclis kararıyla olur verilen
Muhtarlıklara ilaveten ibaresi eklenerek, Karma
Komisyon Raporu doğrultusunda, Muratpaşa
Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 25 adet
Muhtar Evinin hangi alanlara yapılacağının, Tip
İmar Yönetmeliğinin 9. ve 11.maddelerine göre
Belediye Başkanının veya yetkili kılacağı Makam
tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar
verildiği hk.
Download

MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 04