18.10.2014
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN
[email protected]
0264 295 5642
www.beren.sakarya.edu.tr
Giriş Sekmesi: Stiller
www.beren.sakarya.edu.tr
1
18.10.2014
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
• Belirlediğiniz değerleri veya formülleri baz alan belirli bir ölçüte uyan
seçili hücrelere biçimler uygular.
• Koşullu biçim, koşulları (veya ölçütleri) esas alarak seçilen hücre
aralığının görünümünü değiştirir.
• Koşul doğru ise hücre aralığı bu koşula göre biçimlendirilir, koşul
yanlışsa; hücre aralığı bu koşula göre biçimlendirilmez.
• Koşullu biçimlendirme bir nevi, uykuda bekleyen biçimlendirme
gibidir. Örneğin belirli bir hücre aralığına 10.000 den aşağı bir değer
girildiğinde kırmızı renkte uyarı ver gibi bir biçimlendirme yapmak için
Koşullu Biçimlendirmeyi kullanmamız gerekir.
www.beren.sakarya.edu.tr
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME
• Hücrenin değeri değişirse ve belirtilen koşulu
karşılamazsa, o koşulu vurgulayan biçimleri geçici
olarak ortadan kaldırır.
• Koşullu biçimler, koşullardan hiçbiri karşılanmasa
ve belirtilen hücre biçimleri görüntülenmese
bile, siz kaldırana kadar hücrelere uygulanmış
biçimde kalır.
www.beren.sakarya.edu.tr
2
18.10.2014
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME (ÖRNEK)
• Örneğin, öğrenci kısa sınav, ödev,
vize ve final notlarının bulunduğu
çok sayıda veri üzerinden her bir
öğrencinin yıl sonu notunu
hesaplayarak notu 50’nin üzerinde,
50’ye eşit ve 50’nin altında olan
öğrencileri farklı bir biçimlendirme
ile gösterebiliriz.
(uyg. Koşullu biçimlendirme_Boş.xls)
www.beren.sakarya.edu.tr
HÜCRE KURALLARINI VURGULA (> < =)
KURAL
www.beren.sakarya.edu.tr
3
18.10.2014
HÜCRE KURALLARINI VURGULA: İÇEREN METİN
www.beren.sakarya.edu.tr
HÜCRE KURALLARINI VURGULA: YİNELENEN DEĞERLER
www.beren.sakarya.edu.tr
4
18.10.2014
İLK SON KURALLARI‐İLK 10 ÖĞE
www.beren.sakarya.edu.tr
İLK SON KURALLARI‐İLK %10 ÖĞE
www.beren.sakarya.edu.tr
5
18.10.2014
İLK SON KURALLARI‐SON 10 ÖĞE
www.beren.sakarya.edu.tr
İLK SON KURALLARI‐SON %10 ÖĞE
www.beren.sakarya.edu.tr
6
18.10.2014
İLK SON KURALLARI‐ORT. ÜSTÜNDE
www.beren.sakarya.edu.tr
İLK SON KURALLARI‐ORT. ALTINDA
www.beren.sakarya.edu.tr
7
18.10.2014
VERİ ÇUBUKLARI
www.beren.sakarya.edu.tr
RENK ÖLÇEKLERİ
3 AYRI RENKTE ÖLÇEKLENDİRME
www.beren.sakarya.edu.tr
8
18.10.2014
SİMGE KÜMELERİ
www.beren.sakarya.edu.tr
KOŞULLU BİÇİMLENDİRMELERİ KALDIRMA
• Excel De koşullu biçimlendirme
uygulanan
hücrelerdeki
biçimlendirmeler kaldırılmadığı
müddetçe sürekli kalıcıdır.
• Yanlış
bir
biçimlendirme
yapıldığında
yada
bir
biçimlendirme
hücreden
kaldırılmak istendiğinde kuralların
temizlenmesi gerekmektedir.
www.beren.sakarya.edu.tr
9
18.10.2014
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME İLE FORMÜL KULLANARAK BİÇİMLENDİRME YAPMAK (FORMÜL) • Verilerimiz
arasında
bir
sütundaki değere bağlı şart
vererek başka bir sütünda
koşullu
biçimlendirme
uygulayabiliriz.
• Örneğin öğrenci notlarında 45
den büyük olanların bitişik
sütunda mavi arka planla
gösterilmesi.
www.beren.sakarya.edu.tr
KOŞULLU BİÇİMLENDİRME İLE FORMÜL KULLANARAK BİÇİMLENDİRME YAPMAK (FORMÜL) www.beren.sakarya.edu.tr
10
18.10.2014
UYGULAMA ÖRNEĞİ
www.beren.sakarya.edu.tr
TABLO OLARAK BİÇİMLENDİR
• Microsoft Office Excel, hızlı şekilde
tablo
biçimlendirmek
için
kullanabileceğiniz çok sayıda önceden
tanımlanmış tablo stili (veya hızlı stil)
sağlar.
• Önceden tanımlanmış tablo stilleri
gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, özel
bir tablo stili oluşturabilir ve
uygulayabilirsiniz.
www.beren.sakarya.edu.tr
11
18.10.2014
TABLO OLARAK BİÇİMLENDİR
www.beren.sakarya.edu.tr
HÜCRE STİLLERİ
• Bir hücreye hızlı bir şekilde stil vermek için kullanılan hazır stillerdir.
www.beren.sakarya.edu.tr
12
18.10.2014
Giriş Sekmesi: Hücreler Grubu (Ekle)
www.beren.sakarya.edu.tr
Giriş Sekmesi: Hücreler Grubu (Ekle)
www.beren.sakarya.edu.tr
13
18.10.2014
Giriş Sekmesi: Hücreler Grubu (Sil)
• Sil; Hücre, satır, sütun ve sayfa silmek için bu düğme kullanılır. B4 hücresini içindeki değerle (X2) birlikte silmek için SilHücreleri Sil… komutunu verin. Hücre silindikten sonra, soldaki hücrenin bu hücrenin yerini almasını istiyorsanız, “Hücreleri sola sürükle” seçeneğini, hücre silindikten sonra aşağıdaki hücrenin bu hücrenin yerini almasını istiyorsanız, “Hücreleri yukarı sürükle” seçeneğini işaretleyin ve Tamam tuşuna basın. Tüm satır ya da sütunu silmek içinse bununla ilgili seçeneği işaretleyin ve Tamam tuşuna basın. www.beren.sakarya.edu.tr
Giriş Sekmesi: Hücreler Grubu (Biçim)
Biçim; Genel olarak hücrelerin, satırların, sütunların ve sayfaların boyutu, görünürlüğü, rengi ve güvenliğiyle ilgili eylemlerin gerçekleştirildiği düğme Hücreler Grubundaki Biçim düğmesidir. Hücre Boyutu kısmında yer alan Satır Yüksekliği ve Sütun Genişliği komutlarıyla satır yüksekliği ve sütun genişliği tam olarak belirlenebilir. Satır Yüksekliği iletişim penceresine girilen sayı nokta (punto) cinsindendir. Yani
yazıtipi boyutu dikkate alınarak değiştirilebilir. Varsayılan ayarlarda 15 olan bu değer,
0 ile 409 arasında bir sayıyla değiştirilebilir. 0 girildiğinde satır gizlenir.
Sütun Genişliği iletişim penceresine girilecek değer sütunda tek bir satırda
gösterilebilecek karakter sayısıdır. Varsayılan ayarlarda 8,43 olan bu değer, 0 ile 255
arasında olabilir. 0 girildiğinde sütun gizlenir.
www.beren.sakarya.edu.tr
14
18.10.2014
Bu ifadenin sadece B sütununda görüntülenmesini sağlamak
için seçim imlecini B2 hücresinin üzerine getirip BiçimEn
Uygun Sütun Genişliği komutunu verin.
www.beren.sakarya.edu.tr
15
Download

Sunum 2... - Yrd.Doç.Dr. Beytullah EREN