1
2
ile kan şekeri ölçümü için
Kısa Kullanım Kılavuzu*
5
3
4
*Bu kılavuz yalnızca kısa bir açıklama amacı
taşımaktadır. Lütfen MyStar Extra® cihazınızı ilk kez
kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatle
okuyunuz.
6
7
8
PARMAK DELME CİHAZININ HAZIRLANMASI
Delme cihazının kapağını
1.
9
çekerek çıkarın.
10
MYSTAR EXTRA® HAKKINDA KISA VE ÖZ BİLGİLER
1
Mini USB bağlantısı
- Sanofi tarafından onaylanmış yazılım aracılığıyla
değerlerinizin kolayca bilgisayara veya dizüstü
bilgisayara aktarımını sağlar
2
GÖSTERGE
- Ölçüm değerlerini, simgeleri, hesaplamaları ve
hata mesajlarını gösterir
3
ONAY tuşu
- Açma ve kapama işlemi
- Menüde gezinme
4
ÖĞÜNLER tuşu
- Öğün işaretlerini tahsis etme
5
YUKARI OK tuşu
- Sonraki seçenekleri tarama
Lanset tutucuya yeni bir lanset
2.
yerleştirin.
- Lanset kapağını çevirerek açın.
3.
Parmak delme cihazının
kapağını tekrar cihazın üzerine
takın.
4. Delme derinliğini ayarlayın.
6
6 AŞAĞI OK tuşu
- Önceki seçenekleri tarama
7 Test çubuğu yuvası
- MyStar Extra® kendini kanıtlamış BGStar® test
çubuklarıyla çalışmaktadır
5.
Germe düzeneğini tıklayana
kadar çekerek kurun.
BGSTAR® TEST ÇUBUKLARI HAKKINDA
KISA VE ÖZ BİLGİLER
8 KONTAKLAR
- Test çubuğunu kontakları yukarıya
bakacak şekilde yuvaya sürün
9 NUMUNE ALANI
- Lütfen kanı buraya sürün!
10
KONTROL PENCERESİ
- Lütfen buraya kan SÜRMEYİN!
İPUCU: Ölçüm öncesinde ellerinizi iyice
yıkayın ve onları sıcak tutun ya da kan
dolaşımını canlandırmak için
ölçümden önce lansetin batırılacağı
yere hafifçe masaj uygulayın.
ile kan şekeri ölçümü için
Kısa Kullanım Kılavuzu*
1. ÖLÇÜMÜN UYGULANMASI
Test çubuğunu yerleştirin
a
E Sonuç gösterimi
- Test çubuğunu kontakları
yukarıya bakacak şekilde test
çubuğu yuvasının içine sürün.
- Ölçüm sonucunuz saat ve
tarihiyle birlikte göstergede
görüntülenir.
ÖNEMLİ: Lütfen MyStar Extra® sistemi için
yalnızca BGStar® test çubukları kullanın.
- «Onay» tuşuna basın ve önerilen
öğün işaretini onaylayın.
- Ölçüm sonucu otomatik olarak
hafızaya kaydedilir.
İPUCU: Eğer önerilen işaret doğru
değilse, onu ölçümü izleyen 48 saat
içerisinde değiştirebilirsiniz.
B Kan alımı
-P
armak delme cihazını
parmağınızın ucuna yerleştirin
ve tetik düğmesine basın.
- Vücudun başka bölgelerinden
kan almaya yönelik bilgiler
için lütfen kullanım kılavuzuna
başvurun.
Kan numunesinin çubuğa
C
2. ÖLÇÜMÜN SONLANDIRILMASI
a K
ullanılan test çubuğunu çıkarın.
- Test çubuğunu usulüne uygun bir şekilde imha edin.
- Kan şekeri ölçüm cihazı otomatik olarak kapanacaktır.
B Parmak delme cihazının kapağını açın ve lanset
kapağını lansetin üzerine takın.
sürülmesi
- Şimdi ölçüm cihazı damla
simgesini gösterecektir.
- Test çubuğu kanı ucundan
başlıyarak tamamen emer.
Kullanılan lanseti çıkarın ve usulüne uygun bir şekilde
C
imha edin.
3-TIKLI VERİ YÖNETİMİ
D Ölçüm değerinin hesaplanması
-B
ir bip sesi duyulduğunda test
çubuğunu kan numunesinden
uzaklaştırın.
- Kaydırma çubuğu ve 1-2-3 sıralı
animasyon ölçüm sonucunuzun
hesaplanmakta olduğunu
belirtir.
(Alman sabit telefon şebekesinden arama başına
6 ct, cep telefonundan dakikası azami 42 ct)
ServiceCenter Diabetes (Diyabet Hizmet Merkezi) olası
sorularınızı memnuniyetle yanıtlayacaktır. İnternet‘te,
www.mystar.sanofi.de adresinden de daha fazla bilgi
temin edebilirsiniz.
1 kez tıklama
Aç karnına şeker trendi
okunu içeren günlük
2 kez tıklama
Öğün işaretli ortalama
fonksiyonu
3 kez tıklama
Tahmini HbA1c değerini ve trendini
gösteren HbA1c fonksiyonu
034061
- Test çubuğunu kan
numunesine yaklaştırın.
Download

Kısa Kullanım Kılavuzu*