CAE Sınavı Hakkında Bilmek İstediğiniz Herşey
Evrim Dil Kursları bünyesinde, ülkemizde ve uluslararası eğitim dünyasında uygulanan sınavlarda yüksek
puan almayı hedefleyen öğrencilere yönelik özel hazırlık programları bulunmaktadır. CAE hazırlık
eğitimleride bunlardan biridir. CAE hazırlık programlarında genel İngilizce eğitimlerinden farklı olarak,
sadece o sınava yönelik eğitimlere odaklanılmaktadır. Eğitimler bu sınavlar konusunda uzman eğitmenlerle
birlikte geçmişten günümüze uygulanmış sınavların yakın takibinden gelen tecrübe ile hazırlanan, sınav
mantığının en iyi şekilde öğrenciye aktarıldığı kaliteli ve geniş içerikli eğitim materyalleri kullanılarak
verilmektedir.
CAE ( Certificate in Advanced English ) Nedir?
Cambridge Üniversitesi'nin düzenlediği CAE sınavı, iş dünyasında ve eğitim kurumlarında Advanced
seviyesini belgeleyen bir sınavdır. Öğrencinin ileri düzeyde İngilizce hakimiyetinin yeterli olup olmadığını
ölçmektedir. Avrupa dil pasaportu düzeyi C1' e karşılık gelir. Sorular gerçek dünya ile ilgili konuları temel
alır. Bu düzeyde İngilizce konuşanlar üniversitelerde her türlü akademik dersleri takip edebilir. İş yaşamında
profesyonel düzeyde iletişim kurabilir. Ayrıca alınan sertifika, İngiltere’deki üniversitelerin çoğunun giriş
şartlarında kabul görmektedir.
CAE Sınavına Kimler Katılabilir?
Üniversite ve yüksek öğrenim düzeyinde İngilizce eğitim alan ,uluslararası profesyonel kurumlarda çalışan
,İngiltere ve Avusturalya vizesi için başvuran kişiler bu sınava katılabilir. CAE sınavına Advanced
seviyesinden sonra girilmesi tavsiye edilir.
Hangi kurumlar CAE sertifikasını kabul eder ?
Dünyada 3.000’den fazla üniversite, kurum ve devlet dairesinin yanı sıra İngiltere ve Avustralya
konsoloslukları vize başvurularında CAE sertifikasını kabul etmektedir.
CAE Sınavına Nasıl Başvurulur?
CAE sınavına başvuru için, başvuruların doğrudan sınav merkezlerine yapılması gerekmektedir. İlgili Sınav
Merkezlerinin detaylarına ulaşmak için internet aracılığı ile [email protected] adresine
başvurulmalıdır.
CAE Sınav Ücreti Ne Kadardır ?
CAE Sınav ücreti 120 Sterlin dir.
CAE Sınavının Süresi Ne Kadardır?
5 bölümden oluşan sınav toplam 4 saat 40 dakikadır.
Paper
Content
Time
Okuma
4 bölüm /34 soru
1 saat 15 dakika
Yazma
2 bölüm
1 saat 30 dakika
İngilizce
Kullanım
5 bölüm / 50 soru 1 saat
Dinleme
4 bölüm / 30 soru 40 dakika civarı
Konuşma
4 bölüm
15 dakika aday başına
CAE sınavının sonuçları kaç yıl geçerlidir?
CAE sınavının geçerlilik süre sınırı yoktur , herhangi bir okul diploması gibi olduğundan sınavı basari ile
gecen öğrenciler tekrardan sınava girmek zorunda değildirler. Tıpkı bir diploma gibi ömür boyu
kullanılabilir.
CAE Sınavına Hangi Seviyede Hazırlanılmalıdır?
CAE sınavına Advanced seviyesinden sonra girilmesi tavsiye edilir. Bununla birlikte Evrim Dil Kursları’nda
her seviyeden öğrenciler için çözüm sunulmaktadır
CAE Sınavında Geçerli , Yaygın Anlamda Kabul Gören Skor Nedir?
CAE sınavı için minimum geçer notu 60 olarak belirlenmiştir. Her bir bölümün toplam not içindeki ağırlığı
%20’dir. Üç tip geçme notu vardır (A, B ve C) ve bu notlardan her hangi birini alan adaya CAE sertifikası
verilir. Aşağıda sınav elde edilecek sonuçlara göre puan baremleri verilmiştir;
Grade
Grade A
Grade B
Grade C
Level B2
ExamResult
80-100
75-79
60-74
45-59
Fail
0-44
Certificate
CAE Certificate / C2 level
CAE Certificate / C1 level
CAE Certificate / C1 level
Cambridge English Cetificate
/ B2 level
-
Sınav neticesinde öğrenci Grade A seviyesinde bir sonuç elde etmiş ise C2 seviyesinde CAE sertifikası
almaya hak kazanır. Eğer öğrenci Grade B ya da Grade C seviyesinde bir sonuç elde etmiş ise bu durumda
C1 seviyesinde CAE sertifikası almaya hak kazanır. Sınav notu daha düşük olan adaylar, CAE sınavının
gerektirdiği standarda ulaşmamış sayılır.
Bununla birlikte eğer öğrenci C1 Seviyesinin altında bir sonuç elde etmiş ama B2 seviyesinin üstünde
kalmış ise B2 seviyesinde Cambridge English Sertifikasını almaya hak kazanır.
CAE Sınavının İçeriği Nasıldır?
CAE sınavı Okuma(Reading), Yazma(Writing), İngilizce kullanım(Use of English), Dinleme(Listening) ve
Konuşma(Speaking) olmak üzere 5 bölümden oluşur ve her bölüm toplam sonucunuzun %20’sini temsil
etmektedir.
Okuma(Reading) Bölümü:
Toplam 1 saat 15 dakika ve 4 bölümden oluşmaktadır. 34 sorudan oluşan okuma bölümünde gazete,
magazin, kitap, broşür ve benzeri metinleri rahatlıkla anlamanız ve boşluk doldurmalı ve çoktan seçmeli
soruları cevaplamanız gerekmektedir.
GENEL AÇIKLAMA
Sınav Kağıt Sınav kağıtı
anlamaya
Biçimi
yönelik çeşitli
testlerden
oluşan 4
bölüm içerir.
Zamanlama 1 saat 15
dakika
4
Bölüm
Sayısı
Soru sayısı 34
Test Tipleri Çoktan
seçmeli,
boşluklu test,
çoktan
eşleştirme
Metin Tipi Gazetelerden,
dergilerden,
kitaplardan
(kurgusal ve
gerçek)
alınan, tanıtıcı
ve
bilgilendirici
materyallerdir.
Her metin için
Metinlerin
yaklaşık 550Uzunluğu
850 kelime.
Toplamda
yaklaşık 3000
kelime.
Birinci
bölümdeki 3
kısa metindeki
toplam kelime
550-850
kelime
aralığındadır.
Bu kağıdın
Cevap
her bölümü
Biçimi
için adaylar
cevaplarını
ayrı verilen
cevap
anahtarındaki
şıkları
karalayarak
verirler.
SINAV YAPISI VE TESTLER
Bölüm 1
Test tipi ve Çoktan seçmeli. Detay, fikir, amaç, tarz, ana fikir, çıkarım
yoğunlaştığı yapma, tutum, metin düzenleme (örneklendirme,
karşılaştırma, referans)
konu
Biçim
Soru Sayısı
Herbiri 4 şıklı çoktan seçmeli 2 sorusu olan 3 adet konulu
metindir.
6
Bölüm 2
Test tipi ve Boşluklu metin. Metin biçimi, bütünlülük ve uyum.
yoğunlaştığı
konu
Biçim
İçinden paragrafları alınmış ve karmaşık sırayla verilmiş bir
metindir. Adaylar hangi paragrafın metnin neresinden
alındığına karar vermelidir.
Soru Sayısı
Bölüm 3
Test tipi ve
yoğunlaştığı
konu
6
Biçim
Soru Sayısı
4 şıklı çoktan seçmeli soruların olduğu bir metindir.
7
Çoktan seçmeli. Detay, fikir, amaç, tarz, ana fikir, çıkarım
yapma, tutum, metin düzenleme (örneklendirme,
karşılaştırma, referans)
Puanlama
1, 2. ve 3.
Bölüm: Herbir
doğru cevap 2
puandır. 4.
Bölüm her
doğru 1
puandır.
Bölüm 4
Test tipi ve Çoktan eşleştirme. Belirli bilgi, detay, fikir ve tutum.
yoğunlaştığı
konu
Biçim
Soru Sayısı
Çoktan eşleştirmeli sorulu bir metin veya birden fazla kısa
metinden oluşur. Adaylar uygun yeri metindeki ilgili unsurla
eşleştirmelidir.
15
Yazma(Writing) Bölümü:
Toplam 1 saat 30 dakika ve 2 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümde, verilen beş konudan bir tanesini okuyup
yorumlamanız, ikinci bölümde ise kompozisyon yazmanız istenmektedir.
GENEL AÇIKLAMA
Sınav Kağıt Kağıt 2 bölüm içerir.
Biçimi
SINAV YAPISI VE TESTLER
Bölüm 1
Test tipi ve
SORU 1
yoğunlaştığı
konu
Herhangi bir makale,
rapor, öneri veya mektup
yazma.
Zamanlama 1 saat 30 dakika
Biçim
Bölüm
Sayısı
Soru sayısı
2
Soru Sayısı
1. Bölümde zorunlu olan ve
2. Bölümden 5 seçenekli olan
olmak üzere adayların 2 test
tamamlamaları
gerekmektedir.
Bölüm 2
Test tipi ve
yoğunlaştığı
konu
İkna etme, hipotez
kurma, fikirleri ifade
edebilmenin
değerlendirilmesine
odaklanılır.
Adayların en fazla 150
kelimeye kadar giriş
maddesi yazması
gerekmektedir.
Reklamlardan,
mektuplardan, emaillerden,
postakartlarından,
günlüklerden, kısa
makalelerden alıntılar
içerebilir.
Bir zorunlu test, 180-220
kelime
SORU 2-4
Makalelerden,
mektuplardan,
önerilerden, raporlardan,
eleştirilerden alınır.
SORU 5:
(5. soruda 2 seçenek
vardır.)
Verilen 2 okuma metni
esas alınarak bir makale,
rapor veya eleştiri yazma
Teste göre görüş açısı
karşılaştırarak, tavsiye
vererek, fikir belirterek,
kanıtlayarak, ikna ederek
değiştirilir.
Makalelerden, mektuplardan,
önerilerden, raporlardan,
eleştirilerden alınır. Herbir
testin belirlenmiş amacı ve
hedef okuyucusu vardır.
Bu kağıdın her bölümü için
adaylar cevaplarını ayrı
verilen cevap anahtarındaki
şıkları karalayarak verirler.
Test
Biçimleri
Cevap
Biçimi
Puanlama
Biçim
80 kelime ile
sınırlandırılmış durumsal
bazlı yazma testi
Test Sayısı ve
Uzunluk
5 seçenekten bir test
seçilir. 220-260 kelime
Bu sınavdaki her soru eşit
puanlandırılır.
İngilizce Kullanımı (Use of English) Bölümü:
Toplam 1 saat sürer ve 5 bölümden oluşmaktadır. 50 sorudan oluşan bu bölümde dilbilgisi ve kelime
bilginizi ne kadar iyi kullanabildiğiniz test edilir.
Sınav
Kağıt
Biçimi
GENEL AÇIKLAMA
5 bölüm içerir.
SINAV YAPISI VE TESTLER
Bölüm 1
Çoktan seçmeli
Test türü ve
boşluk doldurma
yoğunlaşılan
konu
12 adet boşluktan
Format
oluşan boşluk
doldurma testi ve 4
çoktan seçmeli soru
tipinden oluşur.
12
Soru sayısı
Bölüm 2
Boşluk
Test türü ve
doldurma.,Dilbilgisi
yoğunlaşılan
konu
15 adet boşluktan
Format
oluşan boşluk
doldurma testi
15
Soru sayısı
Bölüm 3
Kelime dizilimi,
Test türü ve
Dilbilgisİ
yoğunlaşılan
konu
Format
Soru sayısı
Bölüm 4
Test türü ve
yoğunlaşılan
konu
Format
Soru sayısı
Bölüm 5
Test türü ve
yoğunlaşılan
konu
10 tane boşluğu olan
bir metin verilir. Her
boşluk bir kelimeye
karşılık
gelmektedir.Eksik
kelimenin kökü
metnin yanı sıra
verilmektedir ve eksik
kelimenin türüne
dönüştürülmelidir.
10
Boşluklu cümleler.
Sorular 3 ayrı
cümleden
oluşmaktadır. Her
cümle bir boşluk
içerir. Boşluğa denk
gelen kelime üç
cümlede de ortaktır.
Aday üç cümlede de
uygun düşen kelimeyi
yazmalıdır.
5
Anahtar kelime
taşınması,
Kelime ve dilbilgisi
Format
Soru sayısı
Her biri arkasından
anahtar kelime ve
ikinci (boşluklu)
cümle gelen,
başlangıç cümlesi
olan, sekiz ayrı
sorudur. Adaylar
ikinci cümleyi
“anahtar kelimeyi”
kullanmak şartıyla üç
ile altı arası kelime ile
tamamlarlar.
8
Dinleme(Listening) Bölümü:
Yaklaşık 40 dakika civarında olup 4 bölümden oluşmaktadır. 30 sorudan oluşan bu bölümde monolog –
anons, radyo yayını, anekdot, eğitimsel konferans, diyalog, radyo yayını, mülakat, münazara vb.
konuşmaları takip edip anlamanız beklenmektedir.
GENEL AÇIKLAMA
Sınav kağıdı
formatı
Zamanlama
Bölüm sayısı
Soru Sayısı
Test türü
Metin Türleri
Karşılıklı
konuşmalar
Cevap Formatı
Sınav kağıdı dört
bölümden oluşur. Her
bölüm kayıt edilmiş
bir metin veya
kavramaya yönelik
bölümler içerir. Her
kısım iki defa
dinlenir.
Yaklaşık olarak 40
dakika
4
30
Çoktan seçmeli cümle
tamamlama, çoktan
eşleştirmeli.
Monologlar: anonslar,
radyo havadurumları,
konuşmalar,
konferanslar,
anektodlar
Radyo havadurumları,
röpörtajlar,
tartışmalar...vs.
Adaylara dinleme
yaparken verilen soru
kağıtlarındaki
boşluklara cevaplarını
yazmaları tavsiye
edilir.
Sınavın sonunda
cevaplarını ayrı bir
cevap kağıda
geçirmeleri için 5
dakika verilir.
Adaylar cevaplarını,
doğru cevabı
işaretleyerek, istenilen
kelimeyi yazarak veya
başka bir cevap
kağıdına baş harflerini
yazarak belirtebilirler.
SINAV YAPISI VE TESTLER
Bölüm 1
Çoktan seçmeli.
Test türü ve
Hissiyat, tutum, fikir,
yoğunlaşılan
amaç, uzlaşı, gidişat,
konu
anafikir, detay vb.
Herbir parçada 2
Format
çoktan seçmeli soru
olan birbiryle konuşan
konuşmacılar arasında
geçen 3 kısa parçadır.
6
Soru sayısı
Bölüm 2
Cümle tamamlama.
Test türü ve
Belirli bir bilgi,
yoğunlaşılan
belirtilmiş bir fikir.
konu
Yaklaşık 3 dakika
Format
süren bir monologdur.
(bir sunucu tarafından
taksim edilebilir.).
Adayların kayıttan
duyulan bilgilerle
cümleleri
tamamlamaları
gerekmektedir.
8
Soru sayısı
Bölüm 3
Çoktan seçmeli,
Test türü ve
tutum ve düşünce
yoğunlaşılan
konu
Yaklaşık 4 dakika
Format
süren 2 ya da daha
fazla konuşmacı
arasında geçen bir
diyalog. Herbiri 4
seçenekli 6 çoktan
seçmeli soru
bulunmaktadır.
6
Soru sayısı
Bölüm 4
Çoktan eşleştirme.
Test türü ve
Ana fikirler,
yoğunlaşılan
özetleme, içerikten
konu
yorumlama.
Herbiri yaklaşık 30
Format
saniyelik 5 kısa,
temalı monologdur.
Herbir çoktan seçmeli
Ses
bandı Talimatlar her bölüm
için soru kağıdında
kayıtları
verilmekte olup,
ayrıca kayıtta da
dinletilmektedir. Bu
talimatlar, adayların
metne alışmaları
sırasında,
duyabilecekleri
muhtemel kelimeleri
tahmin etmeleri
aşamasında belirli
uzunluklardaki
duraksamaların
duyurulmasını içerir.
Puanlama
Her dinleme
kağıdında uluslararası
sınav içeriğine uygun
bir çok ses, aksan ve
değişik içeriği
barındıran öğeler
duyurulmaktadır
Her doğru cevap 1
puan getirmektedir.
test sekizlik bir
listeden doğru olanın
seçilmesini gerektirir.
Soru sayısı
10
Konuşma(Speaking) bölümü:
Toplam 15 dakika 4 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümde etkili bir şekilde iletişime geçme kabiliyetiniz
sınanmaktadır.
GENEL AÇIKLAMA
Sınav kağıdı
formatı
Konuşma sınavı dört
bölüm içermektedir.
Zamanlama
Bölüm sayısı
Etkileşim
Döngüsü
Test türü
15 dakika
4
30
Görev Türleri
Puanlama
İki aday ve iki
gözetmen, sınav
gözetmenlerinden bir
tanesi muhatap olunan
kişi ve denetçi olarak
görev yapar. Ve
etkilelişimi adaylara
sorular sorarak ya da
ipuçları vererek
sağlar.
Muhatap olunan kişi
ve diğer aday arasında
kısa değişimler:
dönüşümlü olarak 1
dakikalık söz hakkı,
iki adayı ve bir
konuşmayı içeren
işbirlikçi bir çalışma
Adaylar sınav
süresince gösterdikleri
performansa göre
değerlendirilirler.
SINAV YAPISI VE TESTLER
Bölüm 1
Sınav
Test türü ve
gözetmenlerinden
yoğunlaşılan
muhatap olunan ve
konu
her aday arasında
geçen bir konuşma
Genel etkileşimsel ve
Odak
sosyal dil
3 dakika
Süre
Bölüm 2
İkinci adaydan
Test türü ve
alınan kısa bir cevap
yoğunlaşılan
ile beraber her aday
konu
için söz alma sırası,
sırayla adaylara
hakkında konuşmaları
için üç resim verilir.
Odak
Süre
Bölüm 3
Test türü ve
yoğunlaşılan
konu
Odak
Daha büyük bir
konuşma,
karşılaştırma,
tanımlama, görüşleri
ifade etme ve yorum
yapma birliği
sağlamak
Her aday için bir
dakikalık söz hakkı ve
bununla beraber ikinci
adaydan gelen 30
saniyelik cevap
Adaylar arasında ikili
konuşma. Adaylara
karar verme
görevinde kullanılan
yazılı ve sözlü
uyarıcılarla sözlü
talimatlar verilir.
Etkileşimi
sürdürmek, fikir değiş
tokuşu, düşünceleri
ifade etme ve
savunma, aynı fikirde
olma ya da olmama,
öneride bulunma,
Süre
Bölüm 4
Test türü ve
yoğunlaşılan
konu
yorum yapma,
değerlendirme,
uzlaşma yoluyla bir
karara varma, vb.
4 dakika
İşbirlikçi görev ile
alakalı konularla ilgili
konuşma (sözlü
sorular)
Odak
Düşünceleri
ifade etme ve
savunma, aynı fikirde
olma ya da olmama
Süre
4 dakika
CAE Sınavının Türkiye’de Uygulanan Sınavlara Göre Eşdeğerlilik Puanları Nelerdir ?
CAE
A
B
C
ÜDS/KPDS/YDS
80
70
60
CAE ScoreScales
Grade
ExamResult
Certificate
Grade A
80-100
CAE Certificate / C2 level
Grade B
75-79
CAE Certificate / C1 level
Grade C
60-74
CAE Certificate / C1 level
Level B2
45-59
Fail
0-44
Cambridge English
Cetificate / B2 level
-
CAE Sınav Gününe Dair Tavsiyeler
2014 CAE Sınav Tarihleri
CAE genel sınav takvimi Cambridgeesol.org sitesinde yayınlanmakta olup belirlenen tarihlerde sınavı
gerçekleştirmek sınav merkezlerinin insiyatifindedir. Dolayısıyla sınav tarihleri için sınav merkezlerinden
bilgi alınması gerekmektedir.
2014
March
April
May
June
July
August
Paper-based
5
15
5
26
10
17
24
7
11
28
12
24
22
30
September
13
18
October
November
December
8
29
3
6
13
Download

cae hakkında daha fazla bilgi için tıklayın