T.C.
MANİSA VALİLİĞİ
ANA BABALAR KURALLARINI
NASIL ÖĞRETİRLER ?
MANİSA REHBERLİK
VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ
1-Pozitif ödüllendirme; kazanılması
istenen davranışlar daima ödüllendirilir.
DİSİPLİN
2-Çocuğun nasıl olmasını istiyorsanız siz ‘’öyle’’ olun…….uymasını istediğiniz kurallarınıza önce siz
uyun!..:))
Mutluluk, sadece sözlüklerde başarıdan sonra
gelir….çocuğunuzla mutlu olun, gerisi nasıl olsa
gelir.
3-Bir değerlendirme yapacağınız
zaman çocuğunuzun başarısıyla
konuya başlayın, başarısız olduğu
MANİSA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ
yerde bitirin.
2. Anafartalar Mahallesi
1714 Sokak No:48 MANİSA
4-Kıyaslama yaparak bir şey öğretemezsiniz. Konunuz illa ki bu ola-
Telefon: 0 (236) 231 20 69
caksa, çocuğunuzun rakibi yine
Faks: 0 (236) 239 81 17
kendisi olsun, başka bir çocuk değil……..
E-posta: [email protected]
Web:http://manisaram.meb.gov.tr
DİSİPLİN…...DERKEN?
Disiplin ‘’Dur, bunun yerine başka bir
şey yap ‘’ derken, cezalandırma, ‘’Sen
Çocuğu ‘’inandırır’’, onu ‘’kazanır’’,
bunu yanlış yaptın..ve..Sen kötü bir
yıldırmaz ya da bıktırmaz, çocuğu
çocuksun’’ der.
‘’kinlendirmez’’…..
Disiplin başarının yoluna işaret eder,
Çocuğun kendi kuralları olur, disiplin his-
cezalandırma başarısızlıkla uğraşır.
settirmeden bunu çocuğa işler…….
Disiplin yaşın gereğinden fazlasını iste-
Olumsuz disiplin şekilleri;
1– Fiziksel disiplin
mez……………..
2-Çocuğu sözle hor görme
Disiplin, etkili olmak için iyi bir şansa
3-Sevgiyi esirgemek
sahiptir….cezalandırmanın sonuçları
ise tahmin edilemez.
Cezalandırmada intikam alma vardır….
Disiplin yapıcıdır, yıkıcı değil……
Davranışı yönlendirir, bunu amaçlar.
Bu şekillerde tepki gören çocuk, yaptığının karşılığını ödediğini düşünür……..cezaya dayalı disiplinin çocuğun
vicdan gelişimi üzerinde olumsuz etkisi
vardır…….pişmanlık duyarak yanlışını düzeltmesi için bir şey düşünmesine gerek
yoktur.
Download

Disiplin Aile