SPSS ile Korelasyon Analizi
Analyze →
Correlate →
Bivariate →
Değişkenleri Seç →
Pearson ve/veya Spearman Seç →
OK
SPSS ile Korelasyon Analizi
SPSS ile Korelasyon Analizi
Örnek 4.1: SPSS Output
Örnek 4.2: SPSS Output
Örnek 4.3: SPSS Output
Örnek 4.4: SPSS Output
Örnek 4.5: SPSS Output
Örnek 4.6: SPSS Output
SPSS ile Dörtlü Korelasyon (Φ) Analizi
• Dörtlü korelasyon analizinde önce satır ve sütun numaraları iki sütun
halinde kodlanır. Üçüncü sütünda ise her hücrenin frekansı verilir.
• Dörtlü korelasyon analizine başlamadan önce Data → Weight
Cases seçeneğinden Frekans sütunu (3. sütun) işaretlenir.
Analyze →
Descriptives →
Crosstabs →
Statistics →
Nominal Başlığı altından “Phi and Cramer’s V” Seç →
Continue →
OK
Weight Cases
Crosstabs & Phi
Crosstabs & Phi
Phi
Örnek 4.7 : SPSS Output
SPSS ile Kısmi Korelasyon Analizi
Analyze →
Correlate →
Partial →
Değişkenleri Seç →
Kontrol Değişkenini (Controlling for) Seç →
OK
SPSS ile Kısmi Korelasyon Analizi
SPSS ile Kısmi Korelasyon Analizi
Örnek 4.8 : SPSS Output
SPSS ile Regresyon Analizi
Analyze →
Regression →
Linear →
Bağımlı (Dependent) Değişkeni Seç →
Bağımsız (Independent) Değişkenleri Seç →
Method “Enter” →
OK
SPSS ile Regresyon Analizi
SPSS ile Regresyon Analizi
SPSS ile Regresyon Analizi
•
•
Modal Summary Tablosu:
Bağımlı ve bağımsız değişken(ler) arasındaki korelasyon katsayısı
ve determinasyon katsayısı (R square) verir.
SPSS ile Regresyon Analizi
•
•
ANOVA Tablosu:
Bağımsız değişken tarafından bağımlı değişkende açıklanan
varyans miktarının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını
gösterir.
SPSS ile Regresyon Analizi
•
•
Coefficients Tablosu:
Unstandardized coefficients sütunu aşağıdaki katsayıları gösterir:
i.
ii.
Regresyon sabiti [Constant]
Bağımsız değişken için regresyon katsayısı (B)
SPSS ile Regresyon Analizi
• Saçılma Diyagramı (Scatter Plot) Oluşturma
Graphs →
Legacy Dialogs →
Scatter/Dot →
Simple Scatter Plot →
Define (Bağımlı ve Bağımsız Değişkenleri Seç) →
OK
SPSS ile Scatterplot Oluşturma
SPSS ile Scatterplot Oluşturma
SPSS ile Scatterplot Oluşturma
• Saçılma Diyagramına Regresyon Doğrusu Ekleme
Saçılma Diyagramını Çift Tıkla →
Elements →
Fit Line at Total →
OK
SPSS ile Scatterplot Oluşturma
Örnek 5.1 : SPSS Output
Örnek 5.1 : SPSS Output
Örnek 5.2 : SPSS Output
Örnek 5.2 : SPSS Output
Korelasyon Ödev: SPSS Output
Korelasyon Ödev: SPSS Output
Örnek 5.3 : SPSS Output
Örnek 5.3 : SPSS Output
Download

SPSS ile Korelasyon ve Regresyon Analizi