ISEM SPSS EĞİTİM PROGRAMI
Eğitimin Amacı:
Araştırmacıların temel araştırma ve istatistik bilgilerini artırmak ve
araştırmacıların bilimsel çalışmalarında gerekli olan istatistiksel analizleri
yapabilecek düzeye gelmelerini sağlamaktır.
İstatistik Temel Kavramları
-Değişken
-Ölçme
-Ölçek Düzeyi
-Hipotez
-Hata
-Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler
-Betimsel İstatistik
-Normallik Analizi
SPSS’e Giriş
-SPSS’te Veri Girişi ve Verilerin Kodlanması
-Anket Verilerinin Analizi
-Frekans, Yüzde Analizleri
-Ki-kare Analizi ve Çapraz Tablolar
Ortalamaların Farkının Test Edilmesi
-T Testi (Tek Örneklem, Bağımsız/Bağımlı Örneklem)
-ANOVA
-ANCOVA...
Korelasyon
-Pearson Korelasyon Katsayısı
-Spearman-Brown SF Korelasyon Katsayısı...
Regresyon Analizi
-Basit Doğrusal Regresyon
-Çoklu Doğrusal Regresyon
Ölçek Geliştirme
-Güvenirlik ve Geçerlik Analizleri
-Faktör Analizi ( Açımlayıcı )
-Cronbach Alpha
Eğitimin Tarihi: Şubat 2015
Ön Koşulları:
Eğitime katılım için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.
Kimler Katılabilir:
Her alandan yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
Her alandan akademisyenler.
Makale ya da tez çalışması yürüten araştırmacılar.
Konu ile ilgilenen tüm şahıslar.
Eğitimin Verileceği Yer:
Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampusu Merkezi Derslikler
Eğitim Ücreti :
Iğdır Üniversitesi Personel ve Öğrencileri 350,00 TL (kdv dahil)
Diğer Katılımcılar 375,00 TL (kdv dahil)
Ders Günleri ve Saatleri :
Perşembe
Cuma
Cumartesi
16:00-19:00
16:00-19:00
16:00-19:00
Download

buradan - Iğdır Üniversitesi