ORTAK Seminer Merkezi 0232. 489 90 31
EXCEL ile DASHBOARD UYGULAMASI GELİŞTİRMEK
DASHBOARD görsel bir arabirimdir. Belli bir amaca ya da sürece ilişkin birçok bilgiyi barındırır/bir bakışta
görülecek özet bilgiler sunar.
DASHBOARD’ların ana özellikleri şunlardır:


Genellikle grafik ağırlıklıdır (dinamik ya da interaktif özellikleri olabilir)
Belli bir amacı vardır. Örneğin kazanç/kayıp, masraflar, stok durumları, bilançolar ve KPI gibi
konular.
Microsoft Excel® grafik ve pivot tablo özellikleriyle kurumlar için DASHBOARD uygulaması geliştirebilecek
özelliklere sahiptir. Bu da grafikler, mini grafikler (sparklines), pivot tablo ve pivot grafiklerle sağlanır.
Ayrıca arabirim oluşturmak için görsel bileşenlerden (shapes) de yararlanılır.
Eğitimin Amacı: Excel kullanmayı çok bilen ancak özellikle raporlamaya yönelik olarak çalışmalarını
geliştirmek isteyen kişiler için DASHBOARD hazırlama yeteneklerini geliştirmektir.
İÇERİK
 DASHBOARD’lar hakkında genel bilgi
 Excel’de DASHBOARD uygulaması
 DASHBOARD oluşturma adımları:
1. Verilerin analizi ve DASHBOARD’ın amacının belirlenmesi
2. Grafiklerin tasarımı - Varsa dinamik grafik tasarımı
3. Dinamik yapıya uygun fonksiyonların hazırlanması
4. Pivot tablo ve pivot grafiklerin oluşturulması
5. Koşullu biçimlendirmelerin hazırlanması
6. Kullanıcı arabiriminin (user interface) hazırlanması
 Bir senaryo temelinde DASHBOARD geliştirmek (bir şirketin giderleri, gelirleri, satışları, satıcılar,
müşteriler ve diğer verileri üzerinde bir DASHBOARD oluşturmak):
o Verileri oluşturmak
o Grafikleri çizmek / Mini grafikler
o Dinamik kısımlarını oluşturmak
o Koşullu biçimlendirmeleri yapmak.
o Kullanıcı arabirimini geliştirmek.
ORTAK Seminer Merkezi – cumhuriyet bulvarı no:82/401 pasaport izmir – [email protected]
Download

Excel ile Dashboard Uygulaması Geliştirmek