coffee-break
ikramlar
öğle yemeği
dahil
11.NİSAN.2014
DENİZLİ-ŞİİR OTEL
I.KISIM
II.KISIM

İşletmenin Tanımı

Bilanço Makyajına Neden İhtiyaç Duyulur

Muhasebenin Tanımı


Muhasebenin Temel Kavramları
Dönemsel Kaydırmalar, Gelecek Dönemlere
İlişkin Gider Hesapları

Dönen Varlıklarda Makyajlama (Kasa, Banka
hesapları, Alacaklar, Stoklardaki Gerçeğe
Aykırı Gösterimler)

Muhasebenin Tarafları (Mali Tablo
Kullanıcıları)
EĞİTMEN:
Aykut Kemal ÖGÜNMÜŞ
(Yeminli Mali Müşavir)
1966 yılında İstanbul’da doğmuştur.
1983 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi’ni
bitirmiş, sonrasında ise 9 Eylül Üniversitesi
İktisat
Bölümü’nden
1987
yılında
mezun
olmuştur.
6 yıl Maliye Bakanlığı’nda çalışmış, daha sonra
özel sektöre geçmiştir.

Mali Tabloların Tanımı ve Nitelikleri

Duran Varlıklarda Makyajlama

Mali Tabloların Kullanım Sınırları

boyunca

Hesap Kavramı
Ortaklar Hesabı ve Net İletme Sermayesine
Etkileri

Temel Mali Tablolar
görevleri üstlenmiştir.

Bilanço
Yabancı Kaynaklara İlişkin Gerçeğe Aykırı
Gösterimler
İşletme Sermayesi (Brüt-Net)

Reeskont İşlemlerinin Mali Tablolara Etkisi
Grubu’nda; uluslararası kontrolörlük, dış ticaret,


Finansman Giderleri Varlıkları ve Karı Nasıl
Etkiler

Ülkenin en önde gelen firmalarında 22 yıl
iç
bulunmuş,
ve
dış
çeşitli
denetim
görevlerinde
düzeylerde
yöneticilik
Yaşar Holding Grubu, EGS Grubu ve Vestel
tekstil, beyaz
eşya ve gıda sektörlerinde
yöneticilik, büyük çaplı iki demir-çelik şirketinde

Gelir Tablosu

Kar, Faaliyet Karı, EBIT, EBITDA
kavramları

Doğru Ayrılmayan Karşılıkların Etkileri,
Uygulamadaki Karşılık Zorunlulukları

Satışların Maliyeti Tablosu

olduğu; vergi planlaması, muhasebe, şirket

Harcama-Maliyet-Gider Kavramları

Duran Varlık ve Amortisman
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Kar
Aktarımının Mali Tablolara ve Kara
(Vergiye) Etkileri

Mali Tabloların Analizi Nedir

Örtülü Sermayenin Mali Tablolara ve Kara
(Vergiye) Etkileri
konularındaki bilgi ve tecrübeleri ile şu anda

Kayıtdışı İşlemlerin Mali Tablolara Etkileri
vermektedir.

Temel Mali Analiz Teknikleri
Muhtelif
yöneticilik ve bir denetim firmasında denetçilik
yapmıştır.
Yapmış
olduğu
farklı
görevlerde
edinmiş
yönetimi, risk yönetimi, SPK mevzuatı ve
uluslararası
Yeminli
muhasebe
Mali
Müşavir
seminer
ve
standartları
olarak
hizmet
konferanslardaki
sunumlarının yanı sıra, makale çalışmaları
bulunmaktadır.
www.ortakseminer.com / [email protected] / t:232.489 90 31 f:232.484 91 37 / izmir
Download

eğitim broşürü - ORTAK Seminer Merkezi