ÇEK KARNESİ TALEP ve BİLGİ FORMU
ÜRÜN ADI/TANIMI
SÜRESİ/VADESİ
: ÇEK KARNESİ
: Süresiz
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARININ;
ADI
TUTARI/ORANI
Çek Karnesi 10 Yapraklı
Tahsis
Ücreti
20 Yapraklı
(Değerli
kâğıt bedeli
Sürekli Çek Formu
hariç)
125,-TL
Karşılıksız Bankamız Çekleri
Karşılıksız Çek Provizyon
Çek Defteri İstihbarat
Kayıp Çek Yaprağı Tebliği
Şube
KKB Çek
Sorgu
İ-Şube
ATM
Bloke Çek Düzenleme
İhtar ve Bildirim(Her Bildirim İçin)
200,-TL
TAHSİLAT
PERİYODU
Karne
tesliminde
Karne
tesliminde
200,-TL maktu +
İşlem
Sayfa başına 1
başına
TL
İşlem
150-TL
başına
İşlem
35-TL
başına
İşlem
100-TL
başına
İşlem
75-TL
başına
İşlem
15-TL
başına
İşlem
15-TL
başına
İşlem
15-TL
başına
100-TL
İşlem
başına
15-TL
İşlem
başına
GEÇERLİLİ
K SÜRESİ
AÇIKLAMA
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNDAKİ ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYONLARDAKİ ARTIŞLARIN
BİLDİRİMİ VE DEĞİŞİKLİK ESASI: Bu formdaki yıllık % 20’yi geçmeyecek ücret değişiklikleri 30 gün
önceden tarafınıza e-posta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Uygulama
tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır.
Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir kâr payı, ücret, masraf
ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir.
Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın,
tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır. Ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam
etmeniz halinde, değişikliği kabul etmiş olduğunuz varsayılır.
Genele Açık / Public SRC_GBOM_03_DIF_32
Ana Dök: Bankamız Çekleri Operasyon Süreci
Sayfa : 1/2
Yıllık % 20’yi aşan ücret değişiklikleri için ayrıca talebiniz alınacaktır.
VERGİ VE FONLAR: Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % 5 BSMV tahsil edilmektedir.
TAHSİLAT ŞEKLİ : Nakden veya mahsuben veya hesabına borç kaydedilmek suretiyle.
Banka: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Yukarıdaki 2 ( iki ) sayfadan oluşan bilgilendirme ve yapılan sözlü açıklamaları tam olarak anladım;
bilgilendirmeye konu ücret, masraf ve komisyon tutarlarını kabul ettim; bilgilendirme ve imzalanan
sözleşme çerçevesinde çek karnesi ve çeke bağlı hizmetlerden yararlanmayı talep ederim.
Formun imzalı bir nüshasını teslim aldım.
Müşterinin:
Adı Soyadı:
Tarih:
İmzası:
Genele Açık / Public SRC_GBOM_03_DIF_32
Ana Dök: Bankamız Çekleri Operasyon Süreci
Sayfa : 2/2
Download

Çek Karnesi Talep ve Bilgi Formu