ÇEK-SENET TAHSİLİ TALEBİ ve BİLGİ FORMU
ÜRÜN ADI/TANIMI
SÜRESİ/VADESİ
: SENET (BONO/POLİÇE) TAHSİL İŞLEMLERİ
: Süresiz
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARININ:
ADI
TUTARI/ORANI
(Senet Meblağına
Göre)
TAHSİLAT
PERİYODU
GEÇERLİLİK
SÜRESİ
Muamelesiz Senet
İadesi
20-TL
Her işlemde
31.12.2015
tarihine kadar
Senet Tahsilatı
500-TL
Her işlemde
31.12.2015
tarihine kadar
Protesto Kaldırma
50-TL
Her işlemde
31.12.2015
tarihine kadar
ÜRÜN ADI/TANIMI
SÜRESİ/VADESİ
AÇIKLAMA
: ÇEK TAHSİL İŞLEMLERİ
: Süresiz
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARININ;
TUTARI/ORANI
TAHSİLAT
PERİYODU
Nakden
500-TL / %0.30
Her işlemde
Hesaben
7,50-TL / %0.30
Her işlemde
ADI
Banka
Çeki
Diğer
Banka
Çeki (TL)
Nakden
Hesaben
Her işlemde
15-TL
Her işlemde
Diğer Banka Çeki
(Yabancı Para)
500-USD / %0.40
Her işlemde
31.12.2015
tarihine kadar
Muamelesiz İade
5-TL
Her işlemde
31.12.2015
tarihine kadar
Her işlemde
31.12.2015
tarihine kadar
Haberleşme Ücreti
(Müşteri adına telefon,
faks, posta vb. gider
yapılması halinde)
KKB Çek Sorgu
Karşılıksız Çek ve
İhtarname
EFRM-137-033 / 06
500-TL
GEÇERLİLİK
SÜRESİ
31.12.2015
tarihine kadar
31.12.2015
tarihine kadar
31.12.2015
tarihine kadar
31.12.2015
tarihine kadar
50-TL
5-TL
100-TL
Her işlemde
Her işlemde
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 206671
MERSİS No: 0047000870200019
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye/İSTANBUL
www.albarakaturk.com.tr / [email protected]
AÇIKLAMA
31.12.2015
tarihine kadar
31.12.2015
tarihine kadar
Sayfa 1 / 2
Mahkeme Ödeme
Yasaklı Çekler
50-TL
Her işlemde
31.12.2015
tarihine kadar
GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNDAKİ ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYONLARDAKİ ARTIŞLARIN BİLDİRİMİ VE
DEĞİŞİKLİK ESASI: Bu formdaki yıllık % 20’yi geçmeyecek ücret değişiklikleri 30 gün önceden tarafınıza eposta, ATM,
telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Uygulama tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya
hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde
yeni döneme ait ek bir kâr payı, ücret, masraf ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir.
Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti
vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
Ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz halinde, değişikliği kabul etmiş olduğunuz varsayılır.
Yıllık % 20’yi aşan ücret değişiklikleri için ayrıca talebiniz alınacaktır.
VERGİ VE FONLAR: Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % 5 BSMV tahsil edilmektedir.
TAHSİLAT ŞEKLİ: Nakden veya mahsuben veya hesabına borç kaydedilmek suretiyle.
AlBaraka Türk Katılım Bankası A.Ş…………….………………..Şubesi
İmza / İmzalar
EFRM-137-033 / 06
Yukarıdaki bilgilendirme ve yapılan sözlü açıklamaları tam olarak anladım; bilgilendirmeye konu ücret, masraf ve
komisyon tutarlarını kabul ettim; bilgilendirme ve imzalanan sözleşme çerçevesinde çek/senet tahsilatı hizmetlerinden
yararlanmayı talep ederim.
Formun imzalı bir nüshasını teslim aldım.
Müşterinin:
Adı Soyadı:
TCKN:
Tarih:
İmzası:
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 206671
MERSİS No: 0047000870200019
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye/İSTANBUL
www.albarakaturk.com.tr / [email protected]
Sayfa 2 / 2
Download

Çek-senet Tahsili Talebi Ve Bilgi Formu Pdf