TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU
ÜRÜNÜN ADI /TANIMI : Katılım Fonu (TL/Yabancı Para)
Süresi (Vadesi)
: Süresiz
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON;
TUTARI
/ ORANI
ADI
TL Hesaplar için
Hesap
İşletim
Ücreti
Hesap
Özeti
(Ekstre)
Ücreti
Haberle
şme
Masrafı
USD Hesaplar
için
EUR Hesaplar
için
Diğer Yabancı
Para
Hesapları
Son
Bir yılaiçin
ait
hesap
hareketleri için,
Son Bir yıldan
önceki hesap
hareketleri için,
Son Bir yıldan
önceki hesap
hareketleri için
ekstre verme (eposta ile)
Ekstrelerin
Posta/ Kargo ile
gönderilmesi
ücretiadına,
(Müşteri
telefon, faks,
posta vb. gider
yapılması
halinde)
Kıymetli
Maden
Altın (Külçe)
Teslim
Ücretler
i
Referans Mektubu Ücreti
Teminat Mektubu Komisyonu
Gişeden
EFRM-137-035 / 08
Fatura Ödeme
Ücreti
İnternet
bankacılığı
üzerinden
Çağrı
Merkezinden
30-TL
30-USD
TAHSİLAT
PERİYODU
GEÇERLİLİK
SÜRESİ
Yılda Bir
Kez
Yılda Bir
Kez
31.12.2014
tarihine
kadar
31.12.2014
tarihine
kadar
31.12.2014
tarihine
kadar
31.12.2014
tarihine
kadar
31.12.2014
tarihine
kadar
31.12.2014
tarihine
kadar
30-EUR
Yılda Bir Kez
30-TL
Yılda Bir
Kez
10-TL
Talep başına
10-TL
Talep başına
Talep başına
31.12.2014
tarihine
kadar
10-TL
Talep başına
31.12.2014
tarihine
kadar
50-TL
İşlem başına
% 0.08
Her
teslimatta
31.12.2014
tarihine
kadar
İşlem
başına
İşlem
başına
Fatura
Başına
31.12.2014
tarihine
kadar
31.12.2014
tarihine
kadar
31.12.2014
tarihine
0-TL
Fatura
Başına
0-TL
Fatura
Başına
31.12.2014
tarihine
kadar
31.12.2014
tarihine
kadar
10-TL
1.000-TL /
%0.
20
%3
0-TL
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 206671
MERSİS No: 0047000870200019
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye/İSTANBUL
www.albarakaturk.com.tr / [email protected]
AÇIKLAMA
31.12.2014
tarihine
kadar
1/4
ÜRÜNÜN ADI/TANIMI : Banka Kartı (Ek kart dâhil)
Süresi (Vadesi)
: Süresiz
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON:
TUTARI
/ ORANI
TAHSİLAT
PERİYODU
GEÇERLİLİK
SÜRESİ
Yurt
dışından
1-EUR
İşlem başına
31.12.2014
tarihine kadar
Ortak
ATM’den
0.91-TL
/%1
İşlem başına
31.12.2014
tarihine kadar
Ortak
ATM’den
0.24-TL
İşlem başına
31.12.2014
tarihine kadar
0-TL
Kart başına
31.12.2014
tarihine kadar
ADI
Para
Çekme
Bakiye
Sorma
Yenileme, Kayıp,
Çalıntı
ÜRÜNÜN ADI
Süresi (Vadesi)
AÇIKLAMA
: Havale
: Süresiz
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON:
ADI
Kasadan isme
Kasadan hesaba
Hesaptan isme
TL
Havale
Hesaptan
isme
Hesaptan
hesaba
Hesaptan
hesaba İsme
gelen
havalenin aynı
gün ödenmesi
Çağrı
Merkezi’nde
n
Şubeden
GEÇERLİLİK
SÜRESİ
500-TL /
%0.40
500-TL /
%0.30
500-TL /
%0.40
İşlem
başına
İşlem
başına
İşlem
başına
İşlem
başına
31.12.2014
tarihine kadar
31.12.2014
tarihine kadar
31.12.2014
tarihine kadar
31.12.2014
tarihine kadar
31.12.2014
tarihine kadar
31.12.2014
tarihine kadar
31.12.2014
tarihine kadar
31.12.2014
tarihine kadar
31.12.2014
tarihine kadar
1.50-TL
500-TL /
%0.30
0-TL
İnternetten
0.50-TL
Çağrı
Merkezi’nde
n
Şube
Efektif ve Döviz Ödeme
Doha Bank-10.000 USD’ a
Kadar
EFRM-137-035 / 08
TAHSİLAT
PERİYODU
ATM’den
Dövizli Havale (Yurtiçi)
YP
Havale
TUTARI/
ORANI
İşlem başına
İşlem
başına
İşlem
başına
1.50
İşlem başına
500-TL
İşlem
başına
2.000USD /
%0.30
2.000USD /
%0.30
5 USD
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 206671
MERSİS No: 0047000870200019
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye/İSTANBUL
www.albarakaturk.com.tr / [email protected]
İşlem başına
31.12.2014
tarihine kadar
İşlem başına
31.12.2014
tarihine kadar
İşlem başına
31.12.2014
tarihine kadar
AÇIKLAMA
2/4
Altın
Havale
Şubeden
500-USD
İşlem
başına
31.12.2014
tarihine kadar
Çağrı Merkezinden
0-USD
İşlem başına
31.12.2014
tarihine kadar
İnternet Şubesi
0-USD
İşlem başına
31.12.2014
tarihine kadar
ÜRÜNÜN ADI
Süresi (Vadesi)
: EFT
: Süresiz
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON:
TUTARI/
ORANI
TAHSİLAT
PERİYODU
GEÇERLİLİK
SÜRESİ
Şubeden
500-TL /
%0.40
İşlem Başına
31.12.2014
tarihine kadar
Çağrı
Merkezinden
2.50-TL
İşlem Başına
31.12.2014
tarihine kadar
İnternetten
1-TL
İşlem Başına
31.12.2014
tarihine kadar
ADI
EFT
ÜRÜNÜN ADI
Süresi (Vadesi)
AÇIKLAMA
: DÖVİZ TRANSFERLERİ
: Süresiz
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON:
Giden Döviz Havalesi(Swift
Dahil)
TUTARI/
ORANI
2.000-USD /
%1
Swift / Masraf Our Tahs.1-5.000
15-USD
Uzun SWIFT Mesajları
20-USD
Kısa SWIFT Mesajları
20-USD
ADI
TAHSİLAT
PERİYODU
İşlem
Başına
İşlem
Başına
İşlem
Başına
İşlem
Başına
GEÇERLİLİK
SÜRESİ
31.12.2014
tarihine kadar
31.12.2014
tarihine kadar
31.12.2014
tarihine kadar
31.12.2014
tarihine kadar
GEÇERLİLİK
SÜRESİ
31.12.2014
tarihine kadar
AÇIKLAMA
ÜRÜNÜN ADI: TOKEN CİHAZI
Süresi (Vadesi): Süresiz
EFRM-137-035 / 08
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON:
ADI
TUTARI
TAHSİLAT
PERİYODU
Token Cihazı (şifreal cihazı)
20TL+ BSMV
Cihaz başına
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 206671
MERSİS No: 0047000870200019
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye/İSTANBUL
www.albarakaturk.com.tr / [email protected]
AÇIKLAMA
3/4
ÜRÜNÜN ADI: FATURA ÖDEYEN HESAP
Süresi (Vadesi): Süresiz
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON:
ADI
TUTARI
Fatura Ödeyen Hesap
2-TL
TAHSİLAT
PERİYODU
GEÇERLİLİK
SÜRESİ
AÇIKLAMA
İşlem Başına
31.12.2014
tarihine kadar
BSMV + KKDF
tahsil
edilmektedir.
GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNDAKİ ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYONLARDAKİ ARTIŞLARIN
BİLDİRİMİ VE DEĞİŞİKLİK ESASI: Bu formdaki yıllık % 20’yi geçmeyecek ücret değişiklikleri 30 gün
önceden tarafınıza eposta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Bildirim
tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu
hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir ücret ve/veya komisyon tahsil
edilmeyecektir.
Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın,
tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
Ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz halinde, değişikliği kabul etmiş olduğunuz
varsayılır.
Yıllık % 20’yi aşan ücret değişiklikleri için ayrıca talebiniz alınacaktır.
VERGİ VE FONLAR:
Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % 5 BSMV tahsil edilmektedir.
Fatura Ödeyen Hesap İşlemlerinde %5 BSMV + %15 KKDF uygulanmaktadır.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Nakden veya mahsuben veya hesabına borç kaydedilmek suretiyle.
AlBaraka Türk Katılım Bankası A.Ş…………….………………..Şubesi İmza / İmzalar
EFRM-137-035 / 08
Yukarıdaki bilgilendirme ve yapılan sözlü açıklamaları tam olarak anladım; bilgilendirmeye konu ücret, masraf ve
komisyon tutarlarını kabul ettim; bilgilendirme ve imzalanan sözleşme çerçevesinde temel bankacılık
hizmetlerinden yararlanmayı talep ederim.
Formun imzalı bir nüshasını teslim aldım.
Müşterinin
Adı Soyadı:
TCKN:
Tarih:
İmzası:
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 206671
MERSİS No: 0047000870200019
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye/İSTANBUL
www.albarakaturk.com.tr / [email protected]
4/4
Download

Temel Bankacılık Hizmetleri Talep ve Bilgilendirme Formu