YURTDIŞI FİNANSAL KİRALAMA TALEP FORMU
Tarih:
TALEP EDEN
Müşteri No.
İşletmenin Ünvanı/Adı Soyadı
Görüşülecek Yetkili Kişi
Adresi
Telefon, Faks, E-posta
...................................
:.......................................................................................................................................................................................................................
:.......................................................................................................................................................................................................................
:.......................................................................................................................................................................................................................
:.......................................................................................................................................................................................................................
:.......................................................................................................................................................................................................................
Bağlı Bulunduğu
V. Dairesi ve No’su/T.C. Kimlik No :.......................................................................................................................................................................................................................
FİNANSAL KİRALAMA AMACIYLA YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLECEK TAŞINIR/TAŞINMAZ MALIN
Cinsi
:................................................................................................
Miktarı :...................................................................................
Toplam Tutarı (KDV Hariç)
Uygulanacak Kdv Oranı
Kullanıldığı Saha
Kullanılmış Olup Olmadığı
Yatırım Teşvik Belgesi
:.......................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
:.......................................................................................................................................................................................................................
:
2.el
Yeni ve Kullanılmamış
YTB Tarih ve No’su
Var
Yok
İHRACATÇI FİRMAYA VE İŞLEME AİT BİLGİLER
Satıcı Firma No.
Satıcı Firma Ünvanı
Adres/Ülkesi
Ödenecek Tutar
Ödeme Yapılacak Banka
İban No
Swift Kodu
Ödeme Şekli
Teslim Şekli
Sevk Şekli
:.......................................................................................................................................................................................................................
:.......................................................................................................................................................................................................................
:.......................................................................................................................................................................................................................
:................................................................................................................................................... OEUR, OUSD, O(...........................)
:.......................................................................................................................................................................................................................
:.......................................................................................................................................................................................................................
:.......................................................................................................................................................................................................................
GTİP NO
:..........................................................................................
Akreditif
CIF/CIP
Gemi
Peşin
FOB/EXW
Kamyon
Vesaik Mukabili
DİĞER
Uçak
Malın Tahmini Yükleme ve Varış Tarihi :.........................................................................................................................................................................................................
İhracatçının Türkiye Mümessili :.......................................................................................................................................................................................................................
Mümessil (Görüşülecek Kişi ve Tel/Faks/E-posta) :..................................................................................................................................................................................
Malın İthalinde Alınması Gereken İzin Türleri :.........................................................................................................................................................................................
TALEP EDEN İŞLETMENİN GERİ ÖDEME PLANI
Peşinat Tutarı (KDV Hariç,
Borçlanma Para Cinsinden) .........................................
TL
USD
EUR
Komisyon (KDV hariç)
.........................................
Ortalama Vade (Gün Sayısı).........................................
Ortalama Vade Kâr Oranı .........................................
Gerekli Evraklar:
Kira Taksit Sayısı
.........................................
1- Proforma Fatura (Bankamız adına, GTİP Kodu ile Yeni / 2.El Kullanılmış Bilgisini İçerir.) Varsa Özel Taksit Yapısı
.........................................
2- Proforma Faturanın Türkçe Tercümesi
Kiracının Kabul Ettiği
3- Ce Sertifikası / EC Declaration Of Conformity (Onaylı Örnek)
Sigorta Teklif No.
.........................................
4- Ürün Üzerinde mevzuata uygun CE İşareti / Etiketi Bulunduğuna Dair Uluslararası
Gözetim Şirketi Raporu (A.B. üyesi ülkeler dışından ATR’siz yapılan ithalat işlemlerinde)
5- Öngörülmüş ise Peşinatın, Komisyonun (KDV dahil) alındığına dair bloke ekstresi
6- Vergi Levhası, İmza Sirküleri/Beyanı, TSG, Faaliyet Belgesi, Oda Sicil Kayıt Belgesi
7- Akreditif Açma Talep Formu (Akreditifli işlemlerde, form no; E030/11, Amir ALBARAKATURK KATILIM BANKASI A.Ş. olmalıdır.)
8- Rezerv Taahhütnamesi (Akreditifli işlemlerde, form no; E032/06 )
9- Flotan Sigorta Poliçesi (Abonman Sözleşmesi Poliçesi kapsamı dışındaki işlemlerde)
Borçlanma Para Cinsi:
Not:Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki işlemlerde “YTB Ve Yurtdışı Mak.Teçh.Listesi Örneği ”(Faiz Desteği içerenlerde ayrıca
“Taahhütname” : Form No: E219/00)
Uygulanacak Kur: Dövize endeksli işlemlerde borçlanmalar Albaraka Türk Katılım Bankası döviz alış kuru üzerinden yapılır.
Diğer Hususlar
- Sözleşme süresi sonunda doğacak devir masrafları kiracı firma tarafından karşılanacaktır.
- 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanununun 24. maddesi gereği malın sigorta ettirilmesi zorunludur. Sigorta primlerinin ödenmesi kiracıya aittir.
- İş bu talep formu çerçevesinde Bankanızla imzalayacağımız finansal kiralama sözleşmesi kapsamında tarafımıza kiralanmak üzere
yukarıda belirtilen satıcı firma/lar dan satın alacağınız mal/ların bedeli ile mala ilişkin masraf vesair bedelin vergiler dahil olmak
üzere ilgili kişilere / firmalara ödenmesini beyan, kabul ve talep ederiz.
FRM-305 / 06
İŞLETME
(KAŞE VE YETKİLİ İMZA/LAR)
ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş.
................... ŞUBESİ
Yukarıdaki bilgiler eksiksiz ve okunaklı olarak doldurulacaktır. Bilgilerin eksik yada yanlış olması halinde doğacak zarar ve sorumluluk müşteriye aittir.
Ticaret Unvanı
: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Sicil Numarası
: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu/206671
İşletme Merkezi
: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye/İstanbul
İnternet Sitesi Adresi: www.albarakaturk.com.tr
Download

PDF Döküman