TEMİNAT MEKTUBU TALEP FORMU
Tarih :
TALEP EDEN
:
Ünvanı
Yetkili Kişi ve Görevi
:
Telefon, Faks, E-posta
:
V. Dairesi ve No'su/T.C. Kimlik No
:
Adresi
:
MUHATAP
:
Ünvanı
Yetkili Kişi ve Görevi
:
Telefon, Faks, E-posta
:
V. Dairesi ve No'su/T.C. Kimlik No
:
Adresi
:
TEMİNAT MEKTUBUNUN
Konusu
:
Tutarı
:
TM Para Cinsi
:
TM Komisyon Tutarı /Oranı (Yıllık)
:
Türü
TL
EUR
USD
:
Geçici
Kesin
Avans
Süresi
:
Süresiz
Süreli
İhale Kayıt No
:
TM'yi Teslim Alacak Kişi/Kişiler
Belirtilmesi Uygun Görülen
Diğer Hususlar
Diğer
Diğer
Vadesi :
:
:
İşbu bilgilere ve ekte yer alan teminat mektubu örneğine uygun teminat mektubu düzenlenerek verilmesini rica ederiz
Müşteri Ünvanı ve Yetkili İmza
FRM-057 / 10
........................................................................
Ticaret Unvanı
Sicil Numarası
İşletme Merkezi
: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu/206671
: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6
34768 Ümraniye/İstanbul
İnternet Sitesi Adresi: www.albarakaturk.com.tr
Download

TEMİNAT MEKTUBU TALEP FORMU