KEMER KOLEJİ
SINIF
11. sınıf
BBS-2014 KONU DAĞILIM ANALİZLERİ VE KAZANIMLAR
DERS
1 Türk Dili
ÜNİTE
ANI (HATIRA)
KAZANIM
4. Günlük ile anıyı karşılaştırır.
11. sınıf
2 Türk Dili
ANI (HATIRA)
5. Anı yazar.
11. sınıf
3 Türk Dili
ANI (HATIRA)
11. sınıf
4 Türk Dili
ANI (HATIRA)
9. Anıları akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından
değerlendirir.
10. Anıları yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.
11. sınıf
5 Türk Dili
BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ
1. Biyografilerin ortak özelliklerini belirler.
11. sınıf
6 Türk Dili
BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ
2. Biyografilerde dilin hangi işlevde kullanıldığını belirler.
11. sınıf
7 Türk Dili
BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ
3. Biyografilerin kültür tarihindeki yerini ve önemini belirler.
11. sınıf
8 Türk Dili
BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ
11. sınıf
9 Türk Dili
BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ
4. Otobiyografi (öz yaşam öyküsü) metinleriyle biyografi
metinlerini karşılaştırır.
5. Anı ile otobiyografiyi karşılaştırır.
11. sınıf
10 Türk Dili
BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ
6. Biyografi yazar.
11. sınıf
11 Türk Dili
BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ
7. Otobiyografi yazar.
11. sınıf
12 Türk Dili
BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ
11. sınıf
13 Türk Dili
BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ
11. sınıf
14 Türk Dili
BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ
8. Biyografileri akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından
değerlendirir.
8. Biyografileri akıcılık, bağlaşıklık ve bağdaşıklık bakımlarından
değerlendirir.
11. Biyografileri yazım ve noktalama bakımından değerlendirir.
11. sınıf
15 Türk Dili
BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ
11. sınıf
16 Türk Edebiyatı Tanzimat Dönemi Roman,
Hikaye
17 Türk Edebiyatı Tanzimat Dönemi Roman,
Hikaye
18 Türk Edebiyatı Tanzimat Dönemi Tiyatro
Metinleri
19 Türk Edebiyatı Tanzimat Dönemi Tiyatro
Metinleri
20 Türk Edebiyatı Tanzimat Dönemi Genel
Özellikleri
1 Matematik
Karmaşık Sayıların Kutupsal
Biçimi
2 Matematik
Karmaşık Sayıların Kutupsal
Biçimi
11. sınıf
11. sınıf
11. sınıf
11. sınıf
11. sınıf
11. sınıf
A
11. Otobiyografileri yazım ve noktalama bakımından
değerlendirir.
4. Tanzimat Dönemi anlatmaya bağlı edebî metninin dil ve
anlatım özelliklerini belirler.
8. Anlatmaya bağlı edebî metinleri, daha önceki dönemlere ait
aynı tarz metinlerle karşılaştırır.
3. Tanzimat Dönemi tiyatro metninin temasını bulur.
5. Tanzimat Dönemi metnini yorumlayarak güncelleştirir.
3. Tanzimat Dönemini etkileyen sanat, edebiyat ve düşünce
akımlarını açıklar.
4. De Moivre kuralını ifade eder ve kutupsal koordinatlarda
verilen bir karmaşık sayının kuvvetlerini belirler.
5. Verilen bir karmaşık sayının (n Î N ) n. dereceden köklerini
belirler, karmaşık düzlemde gösterir ve geometrik olarak
yorumlar.
Üstel Fonksiyon ve Logaritma 1. Üstel fonksiyonu oluşturur, tanım ve görüntü kümesini
Fonksiyonu
açıklar.
Üstel Fonksiyon ve Logaritma 3. Logaritma fonksiyonunu üstel fonksiyonun tersi olarak kurar.
Fonksiyonu
Üstel Fonksiyon ve Logaritma 4. Onluk logaritma fonksiyonunu ve doğal logaritma
Fonksiyonu
fonksiyonunu açıklar.
Üslü ve Logaritmik
1. Üslü ve logaritmik denklem ve eşitsizliklerin çözüm
Denklemler ve Eşitsizlikler
kümelerini bulur.
Üslü ve Logaritmik
1. Üslü ve logaritmik denklem ve eşitsizliklerin çözüm
Denklemler ve Eşitsizlikler
kümelerini bulur.
Permütasyon
1. Eşleme, toplama ve çarpma yoluyla sayma yöntemlerini
açıklar.
Permütasyon
1. Eşleme, toplama ve çarpma yoluyla sayma yöntemlerini
açıklar.
Permütasyon
2. n elemanlı bir kümenin r li permütasyonlarını belirleyerek n,r
Î N ve n ³ r olmak üzere, n elemanlı bir kümenin r li
permütasyonlarının sayısının olduğunu gösterir.
11. sınıf
3 Matematik
11. sınıf
4 Matematik
11. sınıf
5 Matematik
11. sınıf
6 Matematik
11. sınıf
7 Matematik
11. sınıf
8 Matematik
11. sınıf
9 Matematik
11. sınıf
10 Matematik
11. sınıf
11 Matematik
Permütasyon
2. n elemanlı bir kümenin r li permütasyonlarını belirleyerek n,r
Î N ve n ³ r olmak üzere, n elemanlı bir kümenin r li
permütasyonlarının sayısının olduğunu gösterir.
11. sınıf
12 Matematik
Permütasyon
3. Dönel (dairesel) permütasyon ile ilgili uygulamalar yapar.
11. sınıf
13 Matematik
Permütasyon
3. Dönel (dairesel) permütasyon ile ilgili uygulamalar yapar.
11. sınıf
14 Matematik
Permütasyon
4. Tekrarlı permütasyon ile ilgili uygulamalar yapar.
11. sınıf
15 Matematik
Permütasyon
4. Tekrarlı permütasyon ile ilgili uygulamalar yapar.
11. sınıf
16 Geometri
DÖRTGENLER
3. Dörtgenin çevre uzunluğunu hesaplar, dörtgensel bölgenin
alanı ile ilgili teoremleri ispatlar ve uygulamalar yapar.
11. sınıf
17 Geometri
ÖZEL DÖRTGENLER
11. sınıf
18 Geometri
ÖZEL DÖRTGENLER
11. sınıf
19 Geometri
ÖZEL DÖRTGENLER
2. Yamuksal bölgenin alan bağıntısını elde eder ve uygulamalar
yapar.
Paralelkenarı açıklar, özellikleri ile ilgili teoremleri ispatlar ve
uygulamalar yapar.
5. Dikdörtgeni ve özelliklerini açıklar.
11. sınıf
20 Geometri
ÖZEL DÖRTGENLER
11. sınıf
1 Fizik
6. Dikdörtgensel bölgenin alan bağıntısını elde eder ve
uygulamalar yapar.
1. Katı, sıvı ve gazlarda basınç 1.1. Katıların bir yüzeye uyguladığı basıncı hesaplar.
11. sınıf
2 Fizik
1. Katı, sıvı ve gazlarda basınç Basıncın etkisi ile çalışan aletlerin çalışma ilkesini açıklar.
11. sınıf
3 Fizik
11. sınıf
4 Fizik
11. sınıf
5 Fizik
11. sınıf
6 Fizik
11. sınıf
7 Fizik
11. sınıf
8 Fizik
11. sınıf
9 Kimya
11. sınıf
10 Kimya
11. sınıf
11 Kimya
11. sınıf
12 Kimya
11. sınıf
13 Kimya
11. sınıf
14 Kimya
11. sınıf
15 Biyoloji
11. sınıf
16 Biyoloji
11. sınıf
17 Biyoloji
11. sınıf
18 Biyoloji
1. Katı, sıvı ve gazlarda basınç 1.4. Durgun akışkanlardaki cisimlere uygulanan kaldırma
kuvvetini hesaplar.
2. Katı, sıvı ve gazlardaki ısı Termometre çeşitleri arasındaki sıcaklık dönüşümünü hesaplar.
alışverişi
2. Katı, sıvı ve gazlardaki ısı 2.2. Özgül ısı ve ısı sığası kavramlarını açıklar.
alışverişi
2. Katı, sıvı ve gazlardaki ısı Metal çiftlerinin genleşme durumlarını yorumlar.
alışverişi
2. Katı, sıvı ve gazlardaki ısı Sıcaklık değişimi verilen maddenin ısı değişimini hesaplar.
alışverişi
1. Cisimlerin kısa süreli
1.1. Momentum kavramını örneklerle açıklar.
etkileşmesi
2. Reaksiyon hızının bağlı
2.3. Reaksiyon mertebesi ve molekülerite kavramlarını ayırt
olduğu etkenler
eder.
2. Reaksiyon hızının bağlı
2.6. Katalizörleri işlevleri üzerinden tanımlar ve sınıflandırır.
olduğu etkenler
3. Kimyasal reaksiyonlardaki 3.1. Tersinir tepkimelerde hız ifadeleri üzerinden denge
denge
ifadesini türetir.
3. Kimyasal reaksiyonlardaki 3.2. Gaz reaksiyonları için derişimler ve kısmî basınçlar
denge
cinsinden denge ifadelerini karşılaştırır.
3. Kimyasal reaksiyonlardaki 3.4. Heterojen ve homojen faz tepkimeleri için denge ifadelerini
denge
yazar.
3. Kimyasal reaksiyonlardaki 3.5. Denge eşitliklerini kullanarak hesaplamalar yapar.
denge
Bitkilerde beslenme, büyüme 3.4. Fotoperiyodizm, nasti ve tropizma hareketlerini örneklerle
ve hareket
açıklar
5. Bitkilerde eşeyli üreme
4.1. Çiçeğin kısımlarının yapı ve görevlerini tam çiçek şekli
üzerinde belirtir
5. Bitkilerde eşeyli üreme
Bir çiçek şekli üzerinde tozlaşmayı ve döllenmeyi açıklar
5. Bitkilerde eşeyli üreme
4.3. Tohumlu bitkilerde döllenmeyi açıklar
11. sınıf
19 Biyoloji
5. Bitkilerde eşeyli üreme
Tohumlu bitkilerde gamet oluşumu ve döllenmeyi açıklar
11. sınıf
20 Biyoloji
11. sınıf
1 Tarih
11. sınıf
2 Tarih
11. sınıf
3 Tarih
Çiçekli bitkilerde görülen meyve tiplerini açıklar
7. Sevr Antlaşması’nın Millî Mücadele sürecine etkilerini
değerlendirir.
1. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan
mücadeleleri analiz eder.
I.İnönü Savaşı'nın askeri ve siyasi sonuçlarını değerlendirir.
11. sınıf
4 Tarih
11. sınıf
5 Tarih
11. sınıf
6 Tarih
11. sınıf
7 Tarih
11. sınıf
8 Tarih
5.Bitkilerde Eşeyli Üreme
MİLLÎ MÜCADELE’NİN
HAZIRLIK DÖNEMİ
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA
CEPHELER
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA
CEPHELER
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA
CEPHELER
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA
CEPHELER
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA
CEPHELER
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA
CEPHELER
TÜRK İNKILABI
11. sınıf
9 Tarih
TÜRK İNKILABI
11. sınıf
10 Tarih
TÜRK İNKILABI
11. sınıf
11 Tarih
TÜRK İNKILABI
Tekalif-i Milliye Kararları ve TBMM'nin oteritesini güçlendirici
durumların önemini kavrar
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasının Milli Mücadeledeki
önemini değerlendirir
4. Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un
kazanılmasının Millî Mücadeledeki önemini değerlendirir.
5. Kurtuluş Savaşı sürecinin sanat ve edebiyat eserlerine
yansımasını değerlendirir.
1. Millî egemenlik anlayışı çerçevesinde saltanatın kaldırılmasını
değerlendirir..
1. Millî egemenlik anlayışı çerçevesinde saltanatın kaldırılmasını
değerlendirir..
2. Lozan Konferansı’nın süreci ve Lozan Barış Antlaşması’nın
sağladığı kazanımları analiz eder.
2. Lozan Konferansı’nın süreci ve Lozan Barış Antlaşması’nın
sağladığı kazanımları analiz eder.
11. sınıf
12 Tarih
TÜRK İNKILABI
11. sınıf
13 Tarih
11. sınıf
14 Coğrafya
11. sınıf
15 Coğrafya
11. sınıf
16 Coğrafya
11. sınıf
17 Coğrafya
11. sınıf
18 Coğrafya
11. sınıf
19 Coğrafya
11. sınıf
20 Coğrafya
12. sınıf
1 Türk Dili
3. Cumhuriyetin ilân edilmesini Türkiye’de demokrasinin
gelişimi açısından değerlendirir.
TÜRK İNKILABI
4. 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunların toplum ve
devlet hayatına etkisini değerlendirir.
MEKÂNSAL BİR SENTEZ:
B.11.6. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi
TÜRKİYE
ekonomiye etkisi açısından analiz eder.
BEŞERÎ SİSTEMLER
B.11.7. Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi
ilişkisini açıklar.
MEKÂNSAL BİR SENTEZ:
C.11.7. Türkiye'nin madenlerini ve enerji kaynaklarını ülke
TÜRKİYE
ekonomisindeki yeri ile birlikte değerlendirir.
MEKÂNSAL BİR SENTEZ:
C.11.3. Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımını ve bunları
TÜRKİYE
etkileyen şartları analiz eder.
MEKÂNSAL BİR SENTEZ:
C.11.2. Türkiye’deki yer şekilleri ile arazi kullanımı arasındaki
TÜRKİYE
ilişkiyi analiz eder.
MEKÂNSAL BİR SENTEZ:
C.11.3. Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımını ve bunları
TÜRKİYE
etkileyen şartları analiz eder.
MEKÂNSAL BİR SENTEZ:
C.11.3. Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımını ve bunları
TÜRKİYE
etkileyen şartları analiz eder.
Sözcük Anlamı ve Sözcük yorumuSözcük Anlamı ve Sözcük yorumu
12. sınıf
2 Türk Dili
Sözcük Anlamı ve Sözcük yorumuSözcük Anlamı ve Sözcük yorumu
12. sınıf
3 Türk Dili
Ses Bilgisi
Ses Bilgisi
12. sınıf
4 Türk Dili
Paragrafta Anlam
Paragrafta Anlam
12. sınıf
5 Türk Dili
Cümle Anlamı
Cümle Anlamı
12. sınıf
6 Türk Dili
Noktalama İşaretleri
Noktalama İşaretleri
12. sınıf
7 Türk Dili
Paragrafta Anlam
Paragrafta Anlam
12. sınıf
8 Türk Dili
Ses Bilgisi
Ses Bilgisi
12. sınıf
9 Türk Dili
Ses Bilgisi
Ses Bilgisi
12. sınıf
10 Türk Dili
Paragrafta Anlam
Paragrafta Anlam
12. sınıf
11 Türk Dili
Paragrafta Anlam
Paragrafta Anlam
12. sınıf
12 Türk Dili
Cümlede Anlam
Cümlede Anlam
12. sınıf
13 Türk Dili
Cümlede Anlam
Cümlede Anlam
12. sınıf
14 Türk Dili
Paragrafta Anlam
Paragrafta Anlam
12. sınıf
15 Türk Dili
Paragrafta Anlam
Paragrafta Anlam
12. sınıf
16 Türk Dili
Paragrafta Anlam
Paragrafta Anlam
12. sınıf
17 Türk Dili
Cümle Anlamı
Cümle Anlamı
12. sınıf
18 Türk Dili
Dilin İşlevleri
Dilin İşlevleri
12. sınıf
19 Türk Dili
Dilin İşlevleri
Dilin İşlevleri
12. sınıf
20 Türk Dili
Ses Bilgisi
Ses Bilgisi
Download

11.Sınıf - Kemer Koleji