Sürüm: 10.12.2.0
Kullanıcı Kılavuzu
Documents To Go
Yayın tarihi: 2014-02-05
SWD-20140205144511864
İçindekiler
Documents To Go.......................................................................................................................................... 4
Documents To Go ile başlarken ..................................................................................................................... 4
İş dosyalarına erişme......................................................................................................................................5
Belgeleri düzenleme...................................................................................................................................... 6
Elektronik Tabloları düzenleme...................................................................................................................... 8
Slayt gösterilerini düzenleme........................................................................................................................10
Slayt gösterileri sunma................................................................................................................................. 13
Kısayollar: Documents To Go ....................................................................................................................... 15
Yasal bildirim............................................................................................................................................... 17
Kullanıcı Kılavuzu
Documents To Go
Documents To Go
Documents To Go ile başlarken
Documents To Go öğesini kullanarak, Microsoft Word belgeleri ve Microsoft Excel elektronik tabloları oluşturabilir,
düzenleyebilir ve biçimlendirebilirsiniz. Microsoft PowerPoint cihazınızda aynı zamanda BlackBerry sunumları
düzenleyebilir, görüntüleyebilir ve sunabilirsiniz.
Belge veya elektronik tablo oluşturma
Documents To Go içinde, aşağıdakilerden birini yapın:
• Belge oluşturmak için,
simgesine dokunun.
• Elektronik tablo oluşturmak için,
simgesine dokunun.
Documents To Go'da dosya açma
dokunarak BlackBerry cihazınızda saklanan tüm Documents To Go dosyalarını görüntüleyebilir veya
dokunarak son kullandığınız dosyaları görüntüleyebilirsiniz.
simgesine
•
Documents To Go içinde dosya görüntülemek için, bir dosyaya dokunun. Dosyayı Word To Go, Sheet To Go veya
Slideshow To Go içinde düzenlemek için
simgesine dokunun.
•
BlackBerry cihazınızda, bir ortam kartında veya başka bir bağlı cihazda kayıtlı bir dosyayı açmak için
dokunun.
İpucu: Cihazınızda bir bulut uygulamasında oturum açtıysanız, buluta kaydettiğiniz dosyaları da açabilirsiniz.
Documents To Go'dan dosya silme
Documents To Go içinden bir dosyayı sildiğinizde, dosya BlackBerry cihazınızdan kalıcı olarak silinir. Son görünümünden
bir dosyayı temizlediğinizde, dosya o görünümden gizlenir ancak Tümü görünümünden alınabilir.
•
Documents To Go içinden bir dosyayı silmek için dosyayı basılı tutun.
•
Son görünümünden bir dosyayı gizlemek için, dosyayı basılı tutun.
4
simgesine dokunun.
simgesine dokunun.
Kullanıcı Kılavuzu
Documents To Go
Documents To Go'da değişiklikleri dosyaya kaydetme
Documents To Go kullanarak bir dosyayı kaydettiğinizde, dosyanın kaydedildiği yeri seçebilirsiniz. Örneğin, dosyayı bir
buluta, bir sürücüye veya bir ortam kartına kaydedebilirsiniz. Değişikliklerinizi kaydetmeden bir dosyayı kapatırsanız, Word
To Go veya Sheet To Go öğesini tekrar aştığınızda değişikliklerinizi kurtarma seçeneğine sahipsiniz.
1.
2.
simgesine dokunun.
Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
• Dosyanızı varsayılan konuma kaydetmek için
• Dosyayı kaydedeceğiniz yeri seçmek için
kaydetmek istediğiniz konuma dokunun.
öğesine dokunun.
öğesine dokunun. Dosyanıza isim verdikten sonra, dosyanızı
İpucu: Documents To Go öğesi, bir dosya kapattığınızda değişikliklerinizi kaydetmenizi veya iptal etmenizi ister.
Documents To Go'da işlemi geri alma veya yineleme
•
İşlemi geri almak için,
simgesine dokunun.
•
İşlemi yinelemek için,
simgesine dokunun.
İpucu: Üzerinde çalışmakta olduğunuz dosyada, kaydettiğiniz son zamandan sonra yaptığınız işlemleri geri alabilirsiniz.
Documents To Go bölümünden dosya paylaşma
Cihazınızda kayıtlı dosyaları doğrudan Documents To Go öğesinden paylaşabilirsiniz. Örneğin, dosyayı bir e-posta eki olarak
veya NFC teknolojisini kullanarak paylaşabilirsiniz.
1.
2.
dokunun.
Bir seçeneğe dokunun.
İpucu: Ayrıca Dropbox veya SharePoint gibi bazı bulut uygulamalarda kayıtlı olan dosyaların bağlantılarını da doğrudan
Documents To Go öğesinden paylaşabilirsiniz.
İş dosyalarına erişme
BlackBerry Balance teknolojisini kullandığınızda, çalışma yaşamınızı ve kişisel yaşamınızı tek bir BlackBerry cihazından
yönetebilirsiniz. Documents To Go, dosyaları hem çalışma alanında hem de kişisel alanda aynı zamanda yönetebilir fakat
5
Kullanıcı Kılavuzu
Documents To Go
dosyaları çalışma alanınızdan kişisel alanınıza kopyalayamaz ya da taşıyamazsınız. Örneğin, iş e-posta hesabınızdan bir ek
kaydederseniz bu eke yalnızca çalışma alanınızdaki Documents To Go bölümünden erişebilirsiniz.
Ana ekranınızdaki Aktif Çerçeveler, çalışma alanınızdan uygulamaları göstermek için
kullanır. Bir ortam kartına
saklanan dosyalara yalnızca kişisel alanda erişilebilir ve bunlar çalışma alanında görüntülenmez.
Çalışma alanında Documents To Go öğesini kullanarak bir dosya oluşturur veya düzenlerseniz ve dosyanızı buluta
kaydetmek isterseniz, cihazınızdaki çalışma alanında bulunan bir bulut uygulamasında oturum açın.
İş dosyalarınıza erişmek için:
1.
Ana ekranda, ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.
2.
İşe Geç öğesine dokunun.
3.
Documents To Go açın.
İpucu: Ayrıca çalışma alanınızdaki dosyalara,
>
dokunarak da erişebilirsiniz.
Belgeleri düzenleme
Bir belgede metin kesin, kopyalayın ve yapıştırın
1.
Kopyalamak istediğiniz metne basın ve basılı tutun.
2.
İmleç göstergelerini taşıyarak alanı vurgulayın.
3.
4.
5.
veya
dokunun.
Metni yapıştırmak istediğiniz yere basın ve basılı tutun.
dokunun.
Yazı tipi veya biçimlendirmeyi değiştirme
Yazı tipi veya biçimlendirmeyi değiştirmek için,
simgesine dokunun.
• Metin stilini veya metin biçimlendirmesini değiştirmek için,
simgesine dokunun.
• Madde işareti eklenmiş liste veya numaralanmış liste eklemek için,
• Paragraf hizalamayı veya girintisini değiştirmek için,
simgesine dokunun.
simgesine dokunun.
Belgede bir yer işaretini görüntüleme
6
Kullanıcı Kılavuzu
Documents To Go
1.
simgesine dokunun.
2.
simgesine dokunun.
3.
Gitmek istediğiniz yer işaretinin adına dokunun.
Belgedeki yazım hatalarını düzeltme
Yazım hatalarını hızlıca ve kolayca düzeltmek için yazım denetimini kullanabilirsiniz. Yanlış yazdığınız sözcüğün altı çizilir ve
böylece onu bulması ve düzeltmesi kolay hale gelir.
1.
Bir sözcüğe dokunun.
2.
Sözcüğün doğru yazımına dokunun.
İpucu: Yazım denetimi, bir sözcüğü yanlışlıkla yanlış yazıldı olarak işaretlerse, sözcüğü BlackBerry cihazınıza eklemek için
Sözlüğe Ekle'ye dokunabilirsiniz.
Belgenin sözcük sayısını edinme
Belgenin tamamındaki sözcük sayısını öğrenebilir veya metnin bir bölümünü vurgulayarak o bölümün sözcük sayısını
öğrenebilirsiniz. Metnin veya belgenin bir alanındaki sözcük sayısını öğrenmek için:
1.
simgesine dokunun.
2.
simgesine dokunun.
Belgede metin bulma ve değiştirme
1.
simgesine dokunun.
2.
Bul alanında, bir sözcük veya ifade yazın.
3.
Değiştir alanında, bir sözcük veya ifade yazın > Enter'a dokunun.
4.
5.
veya
dokunun.
Belgedeki sözcüğün veya ifadenin geçtiği bir sonraki yere gitmek için
İpucu: Daha fazla seçenek görmek için,
simgesine dokunun.
dokunun ve parmağınızı aşağıya sürükleyin.
7
Kullanıcı Kılavuzu
Documents To Go
Elektronik Tabloları düzenleme
Bir satır veya sütunu yeniden boyutlandırma
1.
Bir satır veya sütun başlığına dokunun.
2.
Seçilen hücre, satır veya sütunu basılı tutun.
3.
Cihaz titrediğinde, aşağıdakilerden birini yapın:
• Bir satırı yeniden boyutlandırmak için
• Bir s]tunu yeniden boyutlandırmak için
. Parmağınızı yukarı veya aşağı sürükleyin.
. Parmağınızı sola veya sağa sürükleyin.
Satırları veya sütunları gizleme veya gösterme
Tek bir satırı veya sütunu gizleyebileceğiniz gibi birden fazla satır veya sütunu da gizleyebilirsiniz.
1.
Bir satır veya sütun başlığına dokunun ve gizlemek veya göstermek istediğiniz tüm satırlar veya sütunlar seçilene
kadar devam edin.
2.
Seçtiğiniz yerin herhangi bir bölümüne dokunun.
3.
Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
• Bir satırı veya sütunu gizlemek için,
dokunun.
• Gizlenen bir satırı veya sütunu göstermek için,
dokunun.
Bir elektronik tabloda bölmeleri dondurun
Bölmeleri dondurma özelliği ile bir elektronik tablodaki bir satırı, sütunu veya hücre grubunu dondurabilirsiniz.
1.
2.
Dondurmak istediğiniz öğeye basın ve basılı tutun.
dokunun.
İpucu: Dondurulan hücrelerden yapılan bir seçimin donmasını geri almak için dondurulan bölmeye basın ve basılı tutun.
tekrar dokunun.
Sözcük kaydırmayı etkinleştirme
1.
8
Bir hücre, satır veya sütuna dokunun.
Kullanıcı Kılavuzu
Documents To Go
2.
simgesine dokunun.
3.
simgesine dokunun.
4.
simgesine dokunun.
Yazı tipi veya biçimlendirmeyi değiştirme
•
Metnin yazı tipini ve biçimlendirmesini değiştirmek için,
•
Bir hücredeki sayı biçimini değiştirmek için hücreye dokunun.
dokunun.
dokunun.
İpucu: Mevcut formüllerin biçimini, ekranın üst kısmındaki metin çubuğunda değişiklikler yaparak düzenleyebilirsiniz.
Hücre, satır veya sütun kesme, kopyalama ve
yapıştırma
1.
Bir hücre, satır veya sütun seçin.
2.
Seçilen hücreye, satıra veya sütuna dokunun.
3.
4.
veya
dokunun.
Öğeyi yapıştırmak istediğiniz yere iki kez dokunun.
5.
dokunun.
Bir elektronik tabloda metni bunun ve değiştirin
1.
dokunun.
2.
dokunun.
3.
dokunun.
4.
5.
Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
•
alanına bir değer yazın. Klavyede Enter öğesine basın veya Arama öğesine dokunun.
•
alanına bir değer yazın. Klavyede Enter öğesine basın veya Değiştir öğesine dokunun.
Elektronik tabloda değerin geçtiği bir sonraki yere gitmek için
dokunun.
9
Kullanıcı Kılavuzu
Documents To Go
Bir elektronik tabloya yorumlar ekleyin, bunları tabloda
görüntüleyin, düzenleyin ve silin
Belli hücrelere notlar ekleyebilir ve başkalarının bir elektronik tabloda yaptıkları yorumları inceleyebilirsiniz. Yorumların
bulunduğu hücrelerin üst köşesinde kırmızı bir işaret vardır.
1.
Bir hücreye dokunun.
2.
Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
• Bir yorum eklemek için, hücreye basılı tutun.
• Bir yorumu görüntülemek için
dokunun. Yorumunuzu yazın. Bitti öğesine dokunun.
dokunun.
• Bir yorumu düzenlemek için, hücreye basılı tutun.
dokunun.
• Bir yorumu silmek için, hücreye basılı tutun.
>
>
dokunun. Değişikliklerinizi yapın. Bitti öğesine
dokunun.
Hücre içeriklerini temizleme
1.
2.
Bir hücreye dokunun.
simgesine dokunun.
Slayt gösterilerini düzenleme
Bir slayt gösterisinde yazı tipini ya da biçimlendirmeyi
değiştirin
Slaytlarınızdaki içeriğin boşluklarını ve hizalanmasını ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda slayttaki içeriğin yazı tipini ve
biçimlendirmesini de değiştirebilirsiniz.
1.
dokunun.
2.
dokunun.
3.
Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
• Metin stilini veya metin biçimlendirmesini değiştirmek için,
dokunun.
• Madde işareti eklenmiş liste veya numaralanmış liste eklemek için,
10
dokunun.
Kullanıcı Kılavuzu
Documents To Go
• Paragraf hizalamayı veya girintisini değiştirmek için,
dokunun.
Bir slayt gösterisinde metin kesin, kopyalayın ve
yapıştırın
1.
dokunun.
2.
Düzenlemek istediğiniz metin kutusuna çift dokunun.
3.
Kopyalamak istediğiniz metne basın ve basılı tutun.
4.
İmleç göstergelerini taşıyarak alanı vurgulayın.
5.
6.
veya
dokunun.
Metni yapıştırmak istediğiniz alana basın ve basılı tutun.
7.
dokunun.
Bir slayt gösterisindeki yazım hatalarını düzeltin
Yazım hatalarını hızlıca ve kolayca düzeltmek için yazım denetimini kullanabilirsiniz. Yanlış yazdığınız sözcüğün altı çizilir ve
böylece onu bulması ve düzeltmesi kolay hale gelir.
1.
dokunun.
2.
Düzenlemek istediğiniz metin kutusuna çift dokunun.
3.
Bir sözcüğe dokunun.
4.
Sözcüğün doğru yazımına dokunun.
İpucu: Yazım denetimi, bir sözcüğü yanlışlıkla yanlış yazıldı olarak işaretlerse, sözcüğü BlackBerry cihazınızdaki sözlüğe
eklemek için Sözlüğe Ekle öğesine dokunabilirsiniz.
Bir slayt gösterisinde metin bulun ve değiştirin
Düzenlenebilecek kelimeleri ve ifadeleri bulmak ve değiştirmek için sunumunuzda arama yapabilirsiniz.
1.
dokunun.
2.
dokunun.
3.
dokunun.
4.
Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
•
alanına bir sözcük veya ifade yazın. Klavyede Enter öğesine basın veya Arama öğesine dokunun.
11
Kullanıcı Kılavuzu
•
5.
Documents To Go
alanına bir sözcük veya ifade yazın. Klavyede Enter öğesine basın veya Değiştir öğesine dokunun.
Sunumda sözcüğün veya ifadenin geçtiği bir sonraki yere gitmek için
dokunun.
Bir slayta atlama
1.
2.
>
simgelerine dokunun.
•
Sunumda geri gitmek için, parmağınızı sağa kaydırın.
•
Sunumda ileri gitmek için, parmağınızı sola kaydırın.
Atlamak istediğiniz slayta dokunun.
Slaytları yeniden sıralama
1.
Üst çerçevedeki slaytı basılı tutun.
2.
Cihaz titremeye başladığında, slaytı taşımak istediğiniz yere sürükleyin.
3.
Slaytı bırakın.
Slaytları gizleme veya silme
1.
Gizlemek veya silmek istediğiniz slayda atlayın.
2.
Üst çerçevedeki slayda dokunun.
• Slaydı gizlemek için,
• Slaydı silmek için,
dokunun.
dokunun.
Slayt notlarını düzenleyin
1.
dokunun.
2.
dokunun.
3.
dokunun.
4.
Notları düzenlemek için, ekranın notlar bölümüne çift dokunun.
Slayt gösterisi sunumunu görüntüleme
BlackBerry cihazınızda bir sunum görüntülediğinizde, ekranınız bir slayt gösterisi sunuyorken olduğu gibi görünür. Bir
sunumu görüntülemek üzere cihazınız için bir HDMI kablosuna ihtiyacınız yoktur.
12
Kullanıcı Kılavuzu
1.
Oynat öğesine dokunun.
2.
Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
3.
Documents To Go
•
Sunumunuzu incelemek için Önizle öğesine dokunun.
•
Sunumunuzun pratiğini yapmak ve sunumunuzu zamanlamak için Prova Yap öğesine dokunun.
Slaytlar arasında geçiş yapmak için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
•
Parmağınızı sola veya sağa kaydırın.
•
Önizleme modundayken ilerleme çubuğu üzerinde parmağınızı sola veya sağa kaydırın.
•
Prova modundayken ileri gitmek için Ses seviyesini arttır tuşuna ya da geri gitmek için Ses seviyesini azalt tuşuna
basın.
İpucu: BBM Video sohbeti sırasında ekranınızı paylaşarak arkadaşınızla veya meslektaşınızla bir sunum paylaşabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için yardım menüsünün BBM Video bölümüne bakın.
Slayt gösterileri sunma
Slayt gösterisi sunma
Bir slayt gösterisi sunmak için, BlackBerry cihazınızı bir HDMI kablosu kullanarak harici bir kaynağa bağlayın.
1.
Oynat > Sun öğelerine dokunun.
2.
Sunucunun notlarını görüntülemek için,
3.
Sonraki slayda gitmek için, parmağınızı sola kaydırın.
>
dokunun.
İpucu: Bir sonraki slayda geçmek için ayrıca Ses seviyesini arttır tuşuna da basabilirsiniz.
Slayt gösterisi sunmayı durdurmak için,
dokunun.
Başka cihazda oynat seçeneğini kullanarak kablosuz
ağ üzerinden bir slayt gösterisi sunun
Kablosuz bir ağ üzerinden, bir bilgisayarda, TV'de veya Wi-Fi CERTIFIED Miracast teknolojisini destekleyen başka bir
eğlence ekipmanında bir slayt gösterisi sunabilirsiniz.
1.
Oynat > Sun öğelerine dokunun.
2.
Slayt gösterisini sunacağınız bir cihaz seçin.
13
Kullanıcı Kılavuzu
Documents To Go
Bir slayt gösterisini prova veya önizleme modunda
inceleyin
Prova ve önizleme modları ile dinleyicilerinizin göreceği şekilde slayt gösterinizi görüntülerken sunumunuzun pratiğini
yapabilirsiniz. Prova modunda, ekranda kendinizi zamanlayabileceğiniz bir zamanlayıcı belirir. Ayrıca sunumunuzu
durduradabilirsiniz.
1.
Sun > Oynat öğelerine dokunun.
2.
Prova Yap veya Önizle öğesine dokunun.
3.
Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
•
Önizleme modunda, slaytlar arasında geçiş yapmak için ilerleme çubuğu üzerinde parmağınızı sola veya sağa
kaydırın.
•
Prova modunda, slaytlar arasında geçiş yapmak için parmağınızı sola veya sağa kaydırın.
• Prova modunda zamanlayıcıyı durdurmak için
dokunun. Zamanlayıcıyı yeniden başlatmak için
dokunun.
İpucu: Ayrıca prova modundaki slaytlar arasında geçiş yapmak için prova modundaki Ses seviyesini arttır ve Ses seviyesini
azalt tuşlarını da kullanabilirsiniz.
Bir slaytı yakınlaştırma veya uzaklaştırma
Sunum sırasında, yakınlaştırma özelliğini kullanarak slaytın bir alanına odaklanabilirsiniz. Yakınlaştırma işlemi,
dinleyicilerinizin görmesi için sunum ekranına yansıtılır.
•
•
•
Sunum sırasında slaydın bir alanını yakınlaştırmak için, parmaklarınızı kaydırarak birbirinden ayırın.
Slaydın başka bir alanına geçmek ve slayt yakınlaştırmasını korumak için parmağınızı, dinleyicilerinizin görmesini
istediğiniz ekran alanına kaydırın.
Bir alanı uzaklaştırmak için, parmaklarınızı kaydırarak birleştirin.
Sanal lazer işaretleyicisi kullanma
Sanal lazer işaretleyicisi ile parmağınızı lazer işaretleyici olarak kullanabilirsiniz. Bunu, slayt üzerinde dinleyicilerinizin
odaklanmasını istediğiniz önemli alanları vurgulamak için kullanın.
1.
Ekranınızın işaret etmek istediğiniz alanını basılı tutun.
2.
Cihaz titrediğinde, slaytınızın diğer alanlarına odaklanmak için lazer işaretleyiciyi hareket ettirin.
3.
Lazer işaretleyiciyi kaldırmak için, parmağınızı ekrandan kaldırın.
14
Kullanıcı Kılavuzu
Documents To Go
Kısayollar: Documents To Go
Aşağıdaki kısayolları Documents To Go ile kullanabilirsiniz.
Kısayollar: Word To Go
Belgenin başına atla
T tuşuna basın
Belgenin sonuna atla
B tuşuna basın
Bir ekran aşağı kaydır
Bir ekran yukarı kaydır
tuşuna basın.
ve
tuşlarına basın.
Yakınlaştır
I tuşuna basın
Uzaklaştır
O tuşuna basın
Kısayollar: Sheet To Go
Elektronik tablonun başına atla
T tuşuna basın
Elektronik tablonun sonuna atla
B tuşuna basın
Bir ekran aşağı kaydır
Bir ekran yukarı kaydır
tuşuna basın.
ve
Sonraki çalışma sayfası sekmesine git
N tuşuna basın
Önceki çalışma sayfası sekmesine git
P tuşuna basın
Yakınlaştır
I tuşuna basın
Uzaklaştır
O tuşuna basın
tuşlarına basın.
15
Kullanıcı Kılavuzu
Documents To Go
Kısayollar: Slideshow To Go
İlk slayta atla
T tuşuna basın
Son slayta atla
B tuşuna basın
Sonraki slayta atla
N veya
Önceki slayta atla
P veya
Bir slaytı yakınlaştırma
I tuşuna basın
Bir slaytı uzaklaştırma
O tuşuna basın
Bir işlemi geri al
U öğesine basın
16
tuşuna basın.
ve
tuşuna basın.
Kullanıcı Kılavuzu
Yasal bildirim
Yasal bildirim
©2014 BlackBerry. Tüm hakları saklıdır. BlackBerry® ve ilgili ticari markalar, adlar ve logolar BlackBerry Limited'in
mülkiyetindedir ve ABD'de ve dünyanın başka ülkelerinde tescil edilmiş ve/veya kullanılmaktadır.
Dropbox Dropbox, Inc.'nin ticari markasıdır HDMI HDMI Licensing, LLC'nin ticari markasıdır. Windows, Excel, SharePoint
ve PowerPoint Microsoft Corporation'ın ticari markalarıdır. Wi-Fi CERTIFIED Miracast Wi-Fi Alliance'ın ticari markasıdır.
Diğer tüm ticari markalar sahiplerinin mülkiyetindedir.
Bu belge, www.blackberry.com/go/docs adresinde sağlanan veya kullanılabilir hale getirilen belgeler gibi burada
başvurulan tüm belgeler de dahil olmak üzere, "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE" ve BlackBerry Limited ve
bağlı şirketlerince ("BlackBerry") herhangi bir koşul, onay, beyan veya garanti olmaksızın sağlanır ve erişilebilir hale getirilir
ve BlackBerry belgedeki yazım hataları, teknik hatalar ya da diğer yanlışlıklardan, hatalardan veya atlanmış sözcüklerden
dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu belge, BlackBerry'nin mülki ve gizli bilgilerini ve/veya ticari sırlarını korumak
amacıyla, BlackBerry'nin teknolojisinin bazı yönlerini yalnızca genel terimlerle açıklayabilir. BlackBerry, bu belgede
bulunan bilgileri düzenli olarak değiştirme hakkını saklı tutmaktadır; ancak, bu belgede yapacağı değişiklikleri,
güncellemeleri, geliştirmeleri ya da diğer ekleri size zamanında ya da herhangi bir şekilde bildirme konusunda hiçbir
taahhütte bulunmamaktadır.
Bu belgede, telif hakları ve/veya başka şirketlerin web siteleri (topluca "Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetler")
tarafından içeriği korunan bileşenler ve içerik dahil olmak üzere başka şirketlerce sağlanan bilgi kaynaklarına, donanım
veya yazılıma, ürünlere veya hizmetlere başvurular olabilir. BlackBerry, içeriği, doğruluğu, telif haklarına uygunluğu,
uyumluluğu, performansı, güvenilirliği, yasallığı, ahlak kurallarına uygunluğu, bağlantıları ve diğer yönleri dahil olmak üzere,
ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetler üzerinde kontrole sahip değildir ve
bu bilgilerle ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu belgeye Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetlere
başvurular eklenmiş olması, BlackBerry'nin söz konusu şirketlerin ürün ve hizmetlerini ve bu şirketleri herhangi bir şekilde
onayladığını göstermez.
YARGI BÖLGENİZDE YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARLA ÖZELLİKLE YASAKLANAN SINIRLAR DIŞINDA, TÜM KOŞULLAR,
ONAYLAR, BEYANLAR VEYA HER TÜR GARANTİ, BURADA BAŞVURULAN AÇIK YA DA DOLAYLI TÜM KOŞULLAR,
ONAYLAR, GARANTİLER, BEYANLAR VEYA DAYANIKLILIK GARANTİSİ, BELİRLİ BİR AMACA YA DA KULLANIMA
UYGUNLUK, SATILABİLİRLİK, SATILABİLİR KALİTE, İHLAL ETMEME, TATMİN EDİCİ KALİTE VEYA HAK ELDE ETME VEYA
BİR YÖNETMELİK, GELENEK, ÖNCEKİ BİR ANLAŞMANIN YORUMLANMASI YA DA TİCARİ TEAMÜLLERDEN
KAYNAKLANANLAR VEYA BELGE YA DA BELGENİN KULLANIMIYLA İLGİLİ VEYA HERHANGİ BİR YAZILIM, DONANIM,
HİZMET YA DA BAŞKA ŞİRKETLERİN ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİNİN ÇALIŞMASI YA DA ÇALIŞMAMASI DA DAHİL OLMAK
ÜZERE, AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA BURADA KAPSAM DIŞINDA BIRAKILMIŞTIR. ÜLKE VEYA
EYALETE BAĞLI OLARAK BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR. BAZI YARGI BÖLGELERİNDE DOLAYLI GARANTİLERİN VE
KOŞULLARIN KAPSAM DIŞINDA BIRAKILMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMEYEBİLİR. YASALARLA İZİN
VERİLEN SINIRLAR DAHİLİNDE, BELGEYLE İLGİLİ TÜM DOLAYLI GARANTİLER YA DA KOŞULLAR YUKARIDA
BELİRTİLDİĞİ ŞEKLİYLE KAPSAM DIŞINDA BIRAKILAMADIKLARI ANCAK SINIRLANDIRILABİLDİKLERİ SINIRLAR
DAHİLİNDE, BURADA İDDİA KONUSU BELGEYİ YA DA ÖĞEYİ İLK ALDIĞINIZ TARİHTEN İTİBAREN DOKSAN (90) GÜN İLE
SINIRLANDIRILIR.
YARGI BÖLGENİZDE YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN GENİŞ SINIRLAR DAHİLİNDE, BU
BELGENİN KULLANIMIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ZARARDAN VEYA AŞAĞIDAKİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK ÜZERE BURADA BELİRTİLEN HERHANGİ BİR YAZILIM, DONANIM, HİZMET VEYA BAŞKA ŞİRKETLERCE
SAĞLANAN ÜRÜNLER VE HİZMETLERİN ÇALIŞMASI YA DA ÇALIŞMAMASINDAN, BLACKBERRY HİÇBİR KOŞULDA
17
Kullanıcı Kılavuzu
Yasal bildirim
SORUMLU TUTULAMAZ: ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLSÜN YA DA ÖNGÖRÜLMESİN VE BLACKBERRY BU TÜR ZARARLARIN
OLABİLECEĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, DOĞRUDAN, SONUÇTA MEYDANA GELEN, ÖRNEK TEŞKİL
EDEN, TESADÜFİ, DOLAYLI, ÖZEL, CEZA GEREKTİREN VEYA AĞIR ZARARLAR, GELİR YA DA KAR KAYBI ZARARLARI,
BEKLENEN TASARRUFLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ, İŞ KESİLMESİ, İŞ BİLGİLERİNİN KAYBI, İŞ FIRSATLARININ
KAYBI VEYA VERİ KAYBI YA DA BOZULMASI, HERHANGİ BİR VERİNİN GÖNDERİLEMEMESİ YA DA ALINAMAMASI,
BLACKBERRY ÜRÜNLERİ VEYA HİZMETLERİ VEYA BUNLARIN PARÇALARI YA DA AĞ SERVİSLERİYLE BİRLİKTE
KULLANILAN HERHANGİ BİR UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLAR, YERİNE KULLANILAN ÜRÜNLERİN
MALİYETİ, MUHAFAZA, TESİSLER VEYA HİZMETLERİN MALİYETLERİ YA DA DİĞER BENZER MADDİ KAYIPLAR.
YARGI BÖLGENİZDE YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN GENİŞ SINIRLAR DAHİLİNDE,
HERHANGİ BİR İHMALDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK VEYA KESİN SORUMLULUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE,
BLACKBERRY'NİN SÖZLEŞMEDE VEYA HAKSIZ FİİLDE BAŞKA BİR MECBURİYETİ, SORUMLULUĞU VEYA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR.
BURADAKİ SINIRLANDIRMALAR, İSTİSNALAR VE FERAGATNAMELER ŞUNLAR İÇİN GEÇERLİDİR: (A) SÖZLEŞME İHLALİ,
İHMAL, HAKSIZ FİİL, KESİN SORUMLULUK VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR YASAL DOKTRİN DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK
BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE VE TEMEL BİR İHLAL VEYA İHLALLER YA DA BU SÖZLEŞMENİN ASIL AMACININ
GERÇEKLEŞMEMESİ VEYA BURADA DAHİL EDİLEN TÜM YASAL ÇÖZÜM YOLLARINDAN ETKİLENMEMEK KAYDIYLA,
NİTELİĞİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK DAVA GEREKÇESİ, HAK TALEBİ VEYA AÇTIĞINIZ DAVA; VE (B) BLACKBERRY VE
BAĞLI ŞİRKETLERİ, BUNLARIN HALEFLERİ, DEVRALANLARI, ARACILARI, TEDARİKÇİLERİ (AĞ SERVİS SAĞLAYICILARI
DAHİL), YETKİLİ BLACKBERRY DİSTRİBÜTÖRLERİ (YİNE AĞ SERVİS SAĞLAYICILARI DAHİL) VE BUNLARIN İLGİLİ
MÜDÜRLERİ, ÇALIŞANLARI VE BAĞIMSIZ YÜKLENİCİLERİ.
YUKARIDA BELİRLENEN SINIRLANDIRMALAR VE İSTİSNALARA EK OLARAK, HİÇBİR DURUMDA BLACKBERRY'NİN
VEYA BLACKBERRY'NİN BAĞLI ŞİRKETLERİNİN HERHANGİ BİR MÜDÜR, ÇALIŞAN, TEMSİLCİ ,DAĞITIMCI, TEDARİKÇİ
VEYA BAĞIMSIZ YÜKLENİCİSİNİN BU BELGEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU BELGEYLE İLGİLİ BİR SORUMLULUĞU
YOKTUR.
Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetlere abone olmadan ya da bunları yüklemeden veya kullanmadan önce, ağ
servis sağlayıcınızın ilgili diğer şirket ürünlerinin ve hizmetlerinin tüm özelliklerini desteklemeyi kabul ettiğini kontrol etmek
sizin sorumluluğunuzdadır. Bazı ağ servis sağlayıcıları, BlackBerry® Internet Service aboneliği için Internet tarama işlevi
sunmuyor olabilir. Kullanılabilirlik, dolaşım (roaming) anlaşmaları, hizmet planları ve özelliklerle ilgili olarak servis
sağlayıcınızla görüşün. Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetlerin BlackBerry ürünleri ya da hizmetlerine
kurulması ve bunlarla kullanılması, diğer şirketlerin haklarının çiğnenmesini önlemek için bir ya da daha fazla patent, ticari
marka, telif hakkı veya başka lisanslar gerektirebilir. Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetlerin kullanılmasının ve
bu kullanım için başka şirketlerin lisanslarının gerekli olup olmadığının belirlenmesinde tüm sorumluluk size aittir.
Gerekliyse, bunların alınmasının sorumluluğu size aittir. Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetleri gerekli tüm
lisanslar alınana kadar kurmamalı veya kullanmamalısınız. BlackBerry ürünleri ve hizmetleri ile birlikte sağlanan tüm Başka
Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetler kullanım kolaylığı sağlaması için sağlanır ve BlackBerry tarafından herhangi bir
açık veya dolaylı koşul, onaylama, beyan veya garanti olmaksızın "OLDUĞU GİBİ" sağlanır ve bunlarla ilgili hiçbir
yükümlülük kabul edilmez. Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetleri kullanmanız, BlackBerry ile ilgili bir lisans
veya başka sözleşmenin açıkça kapsadığı durumlar dışında, bu şirketlerle ilgili ayrı lisansların ve diğer sözleşmelerin
koşullarına göre yönetilecek ve bunları kabul etmenize bağlı olacaktır.
Bu belgede belirtilen özelliklerden bazıları için BlackBerry Enterprise Server'ın, BlackBerry Desktop Software'in ve/veya
BlackBerry Device Software'in en küçük sürümü gerekir.
18
Kullanıcı Kılavuzu
Yasal bildirim
Herhangi bir BlackBerry ürününün veya hizmetinin kullanım koşulları, BlackBerry ile ilgili ayrı bir lisans veya diğer
sözleşmede belirtilir. BU BELGEDEKİ HİÇBİR ŞEY, BU BELGE DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR BLACKBERRY ÜRÜNÜ VE
HİZMETİNİN PARÇALARI İÇİN SAĞLANAN AÇIK YAZILI SÖZLEŞME VEYA GARANTİNİN YERİNİ ALMAYI AMAÇLAMAZ.
BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Kanada N2K 0A7
Telefon: 1 (519) 888-7465
Faks: 1 (519) 888-7884
Web sitesi: www.blackberry.com
BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Birleşik Krallık
Telefon: +44 (0)1753 667000
Faks: +44 (0)1753 669970
Web sitesi: www.blackberry.com
Kanada'da Basılmıştır
19
Download

Documents To Go-Kullanıcı Kılavuzu