ZEKİ KONUKOĞLU ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI
MICROSOFT ACCESS 2010
Bir Microsoft Access veri tabanında “kayıt” ‘ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
Bir tablodaki her sütun
Bir sütundaki her hücre
Bir tablodaki her satır
Bir sorgudaki her sütun
Bir veri tabanındaki tablolara veri girişini hızlandıran, kayıtlar arasında gezinmeyi kolaylaştıran ve tasarımı
değiştirilebilen veri tabanı öğesi nedir?
a)
b)
c)
d)
Form
Tablo
Sorgu
Rapor
Aşağıdakilerden hangisi Access’te kullanılan bir veri türü değildir?
a)
b)
c)
d)
OLE Nesnesi
Makro
Otomatik sayı
Evet/Hayır
Aşağıda verilenlerden hangisi bir veri tabanı yönetim yazılımı değildir?
a)
b)
c)
d)
MySQL
Microsoft SQL Server
Microsoft Access
SQLinux
Microsoft Access veri tabanlarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a)
b)
c)
d)
Form
Çalışma Sayfası
Sorgu
Tablo
Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Access’te kullanılan bir sorgu türüdür?
a)
b)
c)
d)
Düzenleme Sorgusu
Çapraz Sorgu
Yerleştirme Sorgusu
Dikey Sorgu
Microsoft Access’te öğrenci bilgilerini kaydetmek için kullanılmak üzere tasarlanan bir tabloda öğrenci
fotoğraflarını depolayacak alanın türü ne olabilir?
a)
b)
c)
d)
Not
Köprü
OLE Nesnesi
Otomatik Sayı
Bir güncelleme sorgusu, yapısal sorgulama dili komutları ile yazıldığında kullanılan komut ikilisi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
SELECT, FROM
UPDATE, SET
DELETE, FROM
SELECT, INTO
Bir veri tabanı tablosundan istediğimiz ölçütlere uyan kayıt veya alanları getirmemizi, değiştirmemizi ya da
silmemizi sağlayan veri tabanı öğesi nedir?
a)
b)
c)
d)
Sorgu
Form
Rapor
Tablo
Bir Microsoft Access veri tabanında “alan” ‘ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
Bir tablodaki her sütun
Bir sütundaki her hücre
Bir tablodaki her satır
Bir sorgudaki her satır
Access veri tabanı dosyalarının uzantısı nedir?
a)
b)
c)
d)
.avt
.db
.accdb
.vt1
Microsoft Access’te genellikle yazıcıdan çıktı almak amacıyla bir tablo ya da sorgudaki verileri istediğimiz
gruplandırma düzeninde ve sırada bir sayfa üzerine listelememizi sağlayan veri tabanı öğesi nedir?
a)
b)
c)
d)
Rapor
Sorgu
Tablo
Form
Microsoft Access’te tasarladığımız bir sorguyu eğer istersek bir veri tabanı sorgulama diline ait komut cümleleri ile
de oluşturabiliriz. Hangi şıkta böyle bir dil verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
QL
SQL
VTD
DBL
Bir veri tabanı tablosu tasarlarken bir alanın içine yalnızca önceden tanımladığımız bir biçimde veri girilebilmesini
sağlamak için o alanın hangi özelliğini ayarlamamız gerekir?
a)
b)
c)
d)
Geçerlilik Kuralı
Giriş Maskesi
Gerekli
Alan boyu
Bir fabrikada üretilen parçaların bilgilerinin depolandığı bir veri tabanında bu parçaların yalnızca renk ve
ağırlıklarının kaydedildiği bir tablo bulunmaktadır. Bu tablodaki verileri kullanarak yalnızca 2,5 kg. ağırlığındaki
kırmızı parçaların listesini alabilmek için oluşturulması gereken sorgunun türü nedir?
a)
b)
c)
d)
Çapraz Sorgu
Doğrusal Sorgu
Seçme Sorgusu
İlişkili Sorgu
Microsoft Access programı ne işe yarar?
a)
b)
c)
d)
Metin düzenlemeye
Dijital ortamda slayt gösterisi hazırlamaya
Hesaplama tabloları yapmaya
Verileri sınıflandırıp depolamaya
Bir veri tabanında verilerin alanlar içerisinde depolanmasını sağlayan ve aralarında ilişkiler kurulabilen veri tabanı
öğesi nedir?
a)
b)
c)
d)
Tablo
Form
Sorgu
Rapor
Bir veri tabanı tablosu tasarlarken bir alanın içine yalnızca önceden tanımladığımız ölçütlere uyan bir veri
girilebilmesini sağlamak için o alanın hangi özelliğini ayarlamamız gerekir?
a)
b)
c)
d)
Gerekli
Alan boyu
Giriş Maskesi
Geçerlilik Kuralı
Aşağıdaki alanlardan hangisi bir veri tabanı tablosunda birincil anahtar olarak seçilebilir?
a)
b)
c)
d)
boy
telefon_no
tc_kimlik_no
kilo
Bir seçme sorgusu, yapısal sorgulama dili komutları ile yazıldığında kullanılan komut ikilisi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
UPDATE, SET
DELETE, FROM
SELECT, FROM
SELECT, INTO
Access’te aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
a)
b)
c)
d)
Çizim yapılabilir
Çizim, metin, slayt gösterisi yapılabilir
Slayt gösterisi yapılabilir
Veri kaydı tutulabilir
Access için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)
b)
c)
d)
Slayt gösterisi hazırlanabilir
Veri kaydı tutulabilir
Rapor alınabilir
Dışarıya veri gönderilebilir
Tablolarda metin türüne en fazla kaç karakter yazılabilir?
a)
b)
c)
d)
2505
66
255
505
Hangisi Access’te veri türü değildir?
a)
b)
c)
d)
Metin
Evet-Hayır
Tarih-saat
Resim
Aşağıdakilerden hangisi birincil anahtar özelliklerinden değildir?
a)
b)
c)
d)
Kayıtlara hızla ulaşılır
Tek bir bilgidir
Verilmesi zorunludur
Diğer tablolarla ilişkiyi düzenler
Aşağıdakilerden hangisi Access ile oluşturulmaz?
a)
Tablo
b)
c)
d)
Sorgu
Form
Dilekçe
Aşağıdakilerden hangisi veri tablosu nesnelerinden değildir?
a)
b)
c)
d)
Sorgu
Tablo
Dizayn
Form
Tablonun bir alanında resim, ses veya grafik gibi nesneler saklanması aşağıdaki hangi veri tipiyle olur?
a)
b)
c)
d)
Tarih-saat
Para birimi
Otomatik sayı
OLE nesnesi
Belirli özelliklere göre seçim yapılmasını sağlayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
Form
Rapor
Sorgular
Makrolar
Not türü en fazla kaç karakterdir?
a)
b)
c)
d)
65535
255
36664
4525
Bir tabloda bilgi girişini zorunlu kılmak için ne yapılmalıdır?
a)
b)
c)
d)
Gerekli olarak belirlemelidir
Sıfır uzunluk birimini değiştirmelidir
Sıralı seçilmelidir
Giriş maskesi verilmelidir
Formlar ne için kullanılır?
a)
b)
c)
d)
Tablo yaratmak için
Tablo veya sorgular için form düzenlemek için
Tabloları silmek için
Makro oluşturmak için
Raporlar için ne kullanılır?
a)
b)
a)
b)
Tablo ve sorguların yazıcıdan veya ekrandan çıktısını almak için
Oluşturulan tabloları görüntülemek için
Tablo ve sorguları kopyalamak için
Tabloları formlarla değiştirmek için
IMPORT TABLE hangi işlemi gerçekleştirir?
a)
b)
c)
d)
Bir başka database dosyasına tablo ekler
Yeni bir tablo oluşturur
Varolan tabloları siler
Bir başka database dosyasından tablo ekler
LINK TABLE hangi işlemi gerçekleştirir?
a)
b)
c)
d)
Tabloyu düzenler
Bir başka database dosyasından bağlantılı olarak tablo ekler
Yeni bir tablo oluşturur
Başka bir database dosyasına bağlantılı tablo ekler
Bir veritabanı tablosunda sırasıyla satır ve sütunlara ne isim verilir?
a)
b)
c)
d)
Alan, Kayıt
Sütun, Satır
Veri, Modül
Kayıt, Alan
Veri türlerinde hangi tip veri girişleri sağlanır?
a)
b)
c)
d)
Metin
Not
Sayı
Hepsi
Sorgularda kriter bölümünde ne işlem yapılır?
a)
b)
c)
d)
Veri sıralamayı sağlar
Herhangi bir kritere göre seçim yapmayı sağlar
Seçilen verileri görüntülemeyi sağlar
Hiçbiri
Access’te yeni bir veri tabanı açan kısa yol tuşu asağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
Shift + O
Ctrl + O
Ctrl + N
Ctrl + Y
Metin tipi bir verinin şeklini (formatını) belirlerken aşağıdakilerden hangisi renk tanımlamasını gerçekleştirir?
a)
b)
c)
d)
“RENK”
<RENK>
=RENK=
[RENK]
Tarihi hangi veri tipi ile belirtiriz?
a)
b)
Zaman
Veri
c)
d)
Para birimi
Tarih\Zaman
Tablolarda alan başlıklarının verilmesi nereden yapılır?
a)
b)
c)
d)
Birim
Biçim
Maske atmak
Başlık
Yeni açılmış bir tabloyu kaydetmek (saklamak) için ne yapılmalıdır?
a)
b)
c)
d)
Tablo kapatılmalıdır ya da dosya menüsünden kaydet seçilir
Tablo küçültülmelidir
Tablo herhangi başka tablo ile bağlanmalıdır
Tablo simge durumunda küçültülmelidir
Sorgularda veri kriterleri bölümünde girilen A* ifadesi neyi gösterir?
a)
b)
c)
d)
Adı A olanları
Adı A ile başlayanları
Adı A ile bitenleri
Hiçbiri
Masa üstünde Adı sütunda iken Alan Boyutu 25 neyi gösterir?
a)
b)
c)
d)
Adı 25 karakterden çok olan girilebilir
Adı 25 karaktere kadar girilebilir
Adı mutlaka 25 karakterdir
Hiçbiri
Microsoft Access’te kullanılan dört temel veritabanı nesnesi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
Tablo, Makro, Filtre, Alan
Tablo, Form, Sorgu, Rapor
Kayıt, Alan, Anahtar, İlişki
Veri, Modül, Bileşen, Kayıt
Sorgularda var olan tabloları nasıl görüntüleriz?
a)
b)
c)
d)
Veritabanı Araçları / Tablo Göster
Sorgular / Tablolar
Sorgu Araçları / Tasarım / Tablo Göster
Tablolar
Sorgulama penceresindeki çıkış alanlarının açıklamasını yapan aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
Alan: sorgu sonucunda sonuçların görüntüleneceği alanlar bu satır üzerinde bulunur
Tablo: tanımlanan alanın hangi tablodan alındığını belirtir
Görünüm: sorgu sonucunda sorgu tablosunda hangi alanların görüntüleneceğini belirler
Kriter: seçilmeyecek alanlarla ilgili kriterleri belirler
Aşağıdakilerden hangisi Access programını diğer veri tabanı programlarından ayıran özelliklerinden biridir?
a)
b)
c)
d)
MDS (Master Data Services) kütük içlerinde birden fazla tablo oluşturabilmesi
Index oluşturabilmesi
Sorgu oluşturabilmesi
Rapor oluşturabilmesi
Access’te Aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
a)
b)
c)
d)
Çizim yapılabilir
Metin yazılabilir
Slayt gösterisi yapılabilir
Veri kaydı tutulabilir
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
MDS kütük içerisinde birden fazla tablo hazırlanabilir
MDS kütüğe bağlı tablolarda veri tipi tanımlanabilir
MDS kütüğe bağlı tablolarda sorgulama yapılabilir
MDS kütük içerisinde aynı isimle ikinci bir tablo oluşturulabilir.
Access te genel amaçlı program yazılımı için program kodu hangi alanda hazırlanır?
a)
b)
c)
d)
Modüllerde
Tablolarda
Raporlarda
Sorgularda
Access’te veri girişi yapabilmek için pratik olarak veri tabanı hangi alanda hazırlanır?
a)
b)
c)
d)
Raporlarda
Tablolarda
Modüllerde
Makrolarda
Access için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)
b)
c)
d)
Slayt gösterisi hazırlanabilir
Veri kaydı tutulabilir
Rapor alınabilir
Dışarıya veri gönderilebilir
Tabloda bir metin türü değişkene en fazla kaç karakter girilebilir?
a)
b)
c)
d)
155
212
255
355
Not türü bir alan için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)
b)
c)
Bu alana uzun metinler girilebilir
Bu alanda matematiksel işlemler yapılır
Bu alanda grafiksel işlemler yapılır
d)
Bu alanda çizim yapılır
Bir tablodan adı değişkeninde “MURAT” ismini içeren kayıtları hangi araçla hızlı bir şekilde seçeriz?
a)
b)
c)
d)
Rapor
Modül
Sorgu
Tablolar
Bir tablodaki bir değişkenin veri türünü değiştirmek için hangi yol izlenmelidir?
a)
b)
c)
d)
Tablolar+ tasarla butonu
Makrolar + aç butonu
Modüller + yeni butonu
Sorgular + aç butonu
Veri tabanı penceresindeki formlar sekmesindeki tasarla butonunun görevi nedir?
a)
b)
c)
d)
Yeni bir form oluşturmak
Seçili formun yapısı üzerinde değişiklik yapmak
Seçili olan formu veri tabanı dosyasından silmek
Veri tabanı dosyasındaki formları listelemek
Aşağıdakilerden hangisi Ekle \ Form seçildikten sonra karşılaşılan yeni form penceresindeki seçeneklerden biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
Tasarım görünümü
Form sihirbazı
Grafik sihirbazı
Etiket sihirbazı
Bir raporun yazıcı çıktısında her sayfanın üstünde görülmesi istenecek ifade raporun hangi bölümüne eklenmelidir?
a)
b)
c)
d)
Ayrıntı
Rapor alt bilgisi
Rapor üstbilgisi
Sayfa üstbilgisi
Formun tasarlanması sırasında forma eklenen bir denetimin özellikleri nasıl görüntülenir ve nasıl değiştirilir?
a)
b)
c)
d)
Form Tasarım Araçları \ Özel Denetim
Biçim \ Düzen
Form Tasarım Araçları / Tasarım / Özellik Sayfası
Ekle \ Özel denetim
Form tasarım görünümünde görülen Biçim \ Otomatik biçim seçeneğinin görevi nedir?
a)
b)
c)
d)
Form sayfasını oluşturmayı sağlar
Form sayfası için bir modül sayfası oluşturarak bir program parçası yazmayı sağlar
Araç kutusu isimli araç çubuğunun görüntülenip gizlenmesini sağlar
Form sayfası için otomatik olarak biçimlendirme işlemi yapmayı sağlar
AZ butonunun görevi nedir?
a)
b)
c)
d)
A’dan Z’ye dosya isimlerini sıralar
Sıralama yapmaz
Belli bir alana göre kayıtları artan sırada sıralamayı sağlar
Aşağıya doğru sıralar
ZA Butonunun görevi nedir?
a)
b)
c)
d)
Z’den A’ya dosya isimlerini sıralar
Sıralama yapmaz
Belli bir alana göre kayıtları azalan sırada sıralamayı sağlar
Yukarı doğru sıralar
Hangisi Access’te bir veri türü değildir?
a)
b)
c)
d)
Metin
Evet\hayır
Tarih\saat
Resim
Veri tabanı penceresinde hangi başlık bulunmaz?
a)
b)
c)
d)
Tablo
Sorgu
Plan
Rapor
Hangisi Access’te bir veri türü değildir?
a)
b)
c)
d)
Para birimi
Evet\hayır
Toplam sayı
Otomatik sayı
Bir tablonun tasarım görünümünde aşağıdakilerden hangisine bilgi girişi yapılması zorunlu değildir?
a)
b)
c)
d)
Alan adı
Veri türü
Tanım
Hepsi zorunludur
Aşağıdakilerden hangisi birincil anahtar özelliklerinden değildir?
a)
b)
c)
d)
Kayıtlara daha hızlı ulaşılır
Tek bir bilgidir
Verilmesi zorunludur
Diğer tablolarla olan ilişkiyi düzenler
Aktif olan tabloyu kapatan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
CTRL+O
CTRL+N
CTRL+P
d)
CTRL+W
Bir tablo tasarımında alan özellikleri düzenlenirken verilerin görünümünü etkileyen özellik hangisidir?
a)
b)
c)
d)
Alan boyutu
Biçim
Giriş maskesi
Resim yazısı
Bir tablo tasarımında alan özellikleri düzenlenirken belirli bir alana başlık veren özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
Alan boyutu
Biçim
Giriş maskesi
Başlık
Matematiksel hesaplamalarda kullanılan veri türü hangisidir?
a)
b)
c)
d)
Metin
Sayı
Evet\hayır
Not
Grafik, resim, ses tanımlamaları için kullanılacak veri türü hangisidir?
a)
b)
c)
d)
Metin
Sayı
Tarih\saat
OLE nesnesi
Aşağıdakilerden hangisi raporun özelliği değildir?
a)
b)
c)
d)
Uzun verilerin görünümünü sağlar
Kalıcı kopya üretir
Kayıtları belirli bilgilere göre gruplar
Kopyalama işlemi bellekte yapılır
TEXT tipi bir verinin formatını şeklini belirlerken aş. Hangisi renk tanımlamasını gerçekleştirir?
a)
b)
c)
d)
“RENK”
<RENK>
*RENK*
[RENK]
MICROSOFT POWERPOINT 2010
Hazırladığımız bir Microsoft PowerPoint sunusunu yalnızca sunum yapılırken kullanılmaya izin verecek ancak
üzerinde değişiklik yapılmasına izin vermeyecek şekilde aşağıdaki kayıt türlerinden hangisi ile kaydetmeliyiz?
a)
b)
c)
d)
PowerPoint Gösterisi
PowerPoint 97-2003 Sunusu
PowerPoint Şablonu
PowerPoint Sunusu
Microsoft PowerPoint programı ne işe yarar?
a)
b)
c)
d)
Elektronik hesaplama tabloları yapmaya
Metin düzenlemeye
Dijital ortamda slayt gösterisi hazırlamaya
Verileri sınıflandırıp depolamaya
Microsoft PowerPoint’te hazırlanan sunu dosyalarının uzantısı nedir?
a)
b)
c)
d)
.pptx
.mdb
.mps
.snu
Slayt gösterisini klavyeden hangi tuş ile başlatabiliriz?
a)
b)
c)
d)
F12
Ctrl+S
Shift+Ctrl+5
F5
Microsoft PowerPoint’te görünüm sekmesi altındaki sunu görünümleri komut grubundaki “Notlar Sayfası”
görünümü ne işe yarar?
a)
b)
c)
d)
Slayt Notlarını yazdırır
Program kullanımı ile ilgili notları görüntüler
Sunumun, slayt notlarını da içerecek şekilde bir görünümünü sunar.
Yalnızca slayt notlarını içeren bir görünüm sağlar
PowerPoint’e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir?
a)
b)
c)
d)
Ctrl+N
Ctrl+M
Ctrl+C
Ctrl+E
Aşağıdaki uzantılardan hangisi PowerPoint programının uzantısıdır?
a)
xls
b)
c)
d)
doc
ppt
txt
PowerPoint sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız?
a)
b)
c)
d)
F1
F2
F4
F5
PowerPoint programını kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
Resim yapmak
Hesaplama yaptırmak ve tablo oluşturmak
Bir konuyu anlatmak için sunum hazırlamak
Bilgisayarda yazı yazmak ve düzenlemeler yapmak
PowerPoint programındaki slaytların tümüne ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
Doküman
Şablon
Sunum
Sayfa
PowerPoint’te metinler nereye yazılır?
a)
b)
c)
d)
Dikdörtgen şekli çizip içerisine
Kare çizip içerisine
Metin kutusu ekleyip içerisine
Slayt’a direk yazarız
PowerPoint’te hazır olarak zemin rengi ve yazı tipi gibi ayarlar nerede bulunur?
a)
b)
c)
d)
Slayt düzeni
Slayt geçişi
Slayt tasarımı
Şablon
Bir sunumdaki yazı tipi nereden değiştirilir?
a)
b)
c)
d)
Düzen / Nesne
Biçim / Yazı tipi
Görünüm / Normal
Biçim / Slayt tasarımı
PowerPoint’teki slaytlara slayt numarası, tarih ve saat hangi menüden eklenir?
a)
b)
c)
d)
Görünüm
Biçim
Ekle
Araçlar
PowerPoint’te slaytlar arası geçiş efekti nasıl verilir?
a)
b)
c)
d)
Slayt gösterisi / Özel animasyon
Geçişler / Bu slayda geçiş
Biçim / Slayt düzeni
Ekle / Animasyon
Slayt gösterisini PowerPoint Sunusu ya da PowerPoint Gösterisi biçiminde kaydetmek arasında ne fark vardır?
a)
b)
c)
d)
İlkinde dosya üzerinde değişiklik yapılabilirken ikincisinde yapılamaz.
Hiçbir fark yoktur.
İkincisinde sunumu yalnızca projeksiyon ile yapabiliriz.
Birincisinde dosyayı sadece PowerPoint’te açabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi PowerPoint’te bir slaytın kopyalanmasını sağlar?
a)
b)
c)
d)
Ekle / Yeni slayt
Giriş / Yeni Slayt / Seçili Slaytları Çoğalt
Ekle / Slayt çoğalt
Giriş / Dosyadan slayt al
Başka bir PowerPoint sunusundan istediğimiz slayt nasıl alınır?
a)
b)
c)
d)
Giriş / İçeri Aktar
Ekle / Nesne
Ekle / Slayt çoğalt
Giriş / Yeni Slayt / Dosyadan Slayt Al
Hazırladığımız PowerPoint sunusuna açılışına şifre hangi menüden verilir?
a)
b)
c)
d)
Biçim / Slayt düzeni
Görünüm / Özelleştir
Dosya / Farklı Kaydet / Araçlar
Biçim / Slayt tasarımı
Asıl slayt ne demektir?
a)
b)
c)
d)
Slayt düzeni değiştirilemeyen slayttır.
Slayt gösterisindeki ilk slayttır.
Slayt içerik yerleşimlerini aynı slayt düzenine sahip tüm slaytlarda değiştirmeye yarayan slayttır.
Gösteriye eklediğimiz son slayttır.
Slayt geçişlerinin otomatik olarak gerçekleşmesini nasıl sağlarız?
a)
b)
c)
d)
Gösteriyi özel bir tuş kombinasyonu ile başlatarak.
Programın ana ayarlarından
Zamanlayıcı modülü kullanarak
Geçişler sekmesi > Sonrasında
PowerPoint’te mevcut bir slaydı nasıl sileriz?
a) Görünüm > Slayt Sil
b) Slaydın üzerine sağ tık > “Slayt Sil”
c) Sil > Slayt
d) Slayt Gösterisi > Slayt Sil
Slayt üzerinde ön tanımlı metin ve içerik yerleşimlerini nereden ayarlarız?
a)
b)
c)
d)
Dosya Sekmesi
Tasarım Sekmesi > Sayfa Yapısı
Slayt Ayarları
Giriş Sekmesi > Slaytlar > Düzen
Slaytlar üzerinde ön tanımlı görsel düzenlemeleri nereden uygularız?
a)
b)
c)
d)
Görünüm Sekmesi > Sunu Görünümleri
Ayarlar > Görsellik
Tasarım Sekmesi > Temalar
Ekle > Görsel Öğeler
PowerPoint’te aynı slayt düzenine sahip tüm slaytlar üzerinde aynı anda değişiklik yapabilmek için hangi araç
kullanılmalıdır?
a)
b)
c)
d)
Tasarım Sekmesi > Temalar
Giriş Sekmesi > Slaytlar
Görünüm Sekmesi > Asıl Slaytlar
Anahat Görünümü
Powerpoint’te eklediğimiz bir şeklin üzerinde görünen küçük yeşil daire ne işe yarar?
a)
b)
c)
d)
Şeklin yapısını değiştirmeye
Şekli döndürmeye
Şekli boyutlandırmaya
Şekle efekt vermeye
Microsoft Office programlarında yer alan SmartArt ne işe yarar?
a)
b)
c)
d)
Çeşitli kategorilerde, tasarım değişikliği kolaylaştırılmış hazır şekil grupları sunar.
Veri tablolarını grafiklere dönüştürmemizi sağlar.
Çizim yapabileceğimiz bir alan sunar.
Mevcut bir çizimi gruplandırmaya yarar
Powerpoint’te eklediğimiz bir şekil üzerinde belli noktalarda görünen küçük sarı karo şeklindeki kısımlar ne işe
yarar?
a)
b)
c)
d)
Şeklin yapısını değiştirmeye
Şekli döndürmeye
Şekli boyutlandırmaya
Şekle efekt vermeye
Hepinize sınavda başarılar dilerim.
Vural Pamir
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni
Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni
TÜM HAKLARI SAKLIDIR. YAZARIN İZNİ OLMADAN KOPYALANMASI VE KULLANILMASI YASAKTIR.
Download

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi Çalışma Soruları