İNEBOLU ATATÜRK ORTAOKULU
TÜM SINIFLAR HAFTALIK DERS PROGRAMI
5/A
Salı
Pazartesi
Sınıf
1
2
DİN
DİN
3
4
5
6
7
1
2
3
5/C
6/B
6/C
7/A
7/B
7/C
7/D
7/E
6
7
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
İNG
İNG
1
2
3
4
5
6
7
BİL
S E Ç M E L İ
İNG
İ.CA
S E Ç M E L İ
E.ÇE T.GÜ T.GÜ E.ER E.ER H.GÖ E.ÇE E.ÇE Ç.KA Ç.KA E.ER E.ER Ş.KÖ H.GÖ H.GÖ
TÜR TÜR
S E Ç M E L İ
TÜR
H.GÖ H.GÖ E.ER E.ER Ç.KA Ç.KA Ş.KÖ H.GÖ H.GÖ T.KE E.ÇE İ.CA E.ER E.ER
S E Ç M E L İ
E.ER İ.CA E.ÇE E.ÇE H.GÖ T.GÜ T.GÜ E.ER T.GÜ T.GÜ B.UZ B.UZ T.KE T.KE B.UZ
TÜR TÜR SOS SOS FEN MAT MAT TÜR TÜR
FEN MAT MAT
S E Ç M E L İ
MAT BED BED MÜZ
E.ER E.ER T.KE T.KE T.GÜ H.GÖ H.GÖ E.ER E.ER İ.CA T.GÜ T.GÜ H.GÖ H.GÖ
S E Ç M E L İ
MAT MAT SOS TÜR TÜR FEN FEN MÜZ SOS SOS
BİL
İNG
FEN
BİL
FEN FEN TÜR TÜR MAT
BİL
İNG
İNG
BED BED TÜR TÜR GÖR MAT MAT
MAT FEN FEN TÜR FEN FEN
İNG GÖR
BİL
FEN
TÜR TÜR
DİN
İNG
DİN
İNG
SOS SOS MÜZ
DİN
DİN
SOS
H.GÖ Ç.KA Ç.KA B.UZ E.ÇE Ş.KÖ İ.CA T.GÜ E.ER E.ER E.ÇE E.ÇE B.UZ B.UZ T.KE
TÜR TÜR
S E Ç M E L İ
GÖR TÜR TÜR SOS SOS
E.ÇE E.ÇE Z.TA Z.TA İ.CA A.AR A.AR M.TO B.UZ A.AR A.AR E.YI E.CE E.CE E.CE E.CE İ.CA A.AR E.YI Z.TA Z.TA
S E Ç M E L İ
Ş.KÖ Z.TA Z.TA M.TO M.TO E.ÇE Ç.KA Ç.KA
TÜR TÜR MAT MAT
SOS
S E Ç M E L İ
DİN
Z.TA Z.TA A.AR A.AR Z.TA E.CE E.CE B.UZ E.ÇE E.ÇE M.TO M.TO A.AR A.AR Z.TA Z.TA A.AR E.CE E.CE İ.CA M.TO
S E Ç M E L İ
Z.TA İ.CA E.ÇE Ç.KA Ç.KA Z.TA Z.TA Ş.KÖ
MAT MAT BED BED SOS TÜR TÜR MAT MAT
FEN
S E Ç M E L İ
BİL
A.AR A.AR Ç.KA Ç.KA M.TO Z.TA Z.TA A.AR A.AR M.TO İ.CA B.UZ E.ÇE E.ÇE A.AR E.ÇE Z.TA Z.TA Ş.KÖ E.CE E.CE
S E Ç M E L İ
İ.CA M.TO M.TO Z.TA Z.TA M.TO E.CE E.CE
İNG
TÜR TÜR
BİL
DİN
MAT MAT SOS MÜZ MAT MAT
FEN
FEN MÜZ
FEN
İNG
İNG
İNG
İNG
DİN
DİN
BİL
DİN
FEN
Ç.KA Ç.KA A.TA A.TA
T.GÜ T.GÜ H.SA H.SA E.ER E.ER
FEN
FEN FEN
BİL
MAT
MÜZ İNG
İNG
MAT
İNG
DİN
FEN
BİL
TÜR TÜR GÖR FEN
SOS SOS SOS MÜZ FEN
MAT MAT GÖR
M.TO M.TO M.TO B.UZ T.GÜ T.GÜ
E.ER T.KA E.ER E.ER İ.CA
İ.CA
A.TA A.TA Ş.KÖ A.ÇA H.SA H.SA
İNG
T.GÜ T.GÜ T.GÜ T.GÜ B.UZ İ.CA
A.ÇA H.SA Ş.KÖ A.ÇA A.ÇA A.ÇA
TEK
TEK FEN
FEN
TÜRK TÜRK BED BED MAT MAT
İNG
SOS REH MAT MAT
İ.CA
İ.CA T.GÜ T.GÜ
A.ÇA A.ÇA T.KA T.KA H.GÖ H.GÖ
H.SA H.SA B.UZ A.ÇA Ç.KA Ç.KA
FEN
FEN SOS SOS
TEK TEK TÜRK BİL
SOS SOS TÜR TÜR
FEN
FEN
İNG
BED BED
FEN FEN MÜZ TEK
MÜZ TÜRK DİN
DİN
DİN
SOS TÜRK TÜRK
TÜRK REH GÖR
BİL TÜRK TÜRK
İNG
İNG
MAT MAT
DİN
BİL
İNG
İNG
TEK MAT MAT
H.GÖ H.GÖ M.ŞE İ.CA H.GÖ H.GÖ
SOS SOS
BİL
GÖR TÜRK TÜRK
M.TO İ.CA H.GÖ H.GÖ H.SA H.SA
M.TO M.TO A.ÇA Ş.KÖ A.ÇA A.ÇA
MÜZ REH MAT MAT
TÜRK TÜRK MAT MAT FEN
DİN
GÖR
İNG
BED BED
BED BED TÜR TÜR GÖR
TEK
H.SA H.SA M.ŞE M.TO T.KA T.KA
İNG
İNG
TÜRK REH TÜRK TÜRK TEK
SOS SOS TÜRK TÜRK
SOS BED BED
BİL
FEN
M.TO M.TO A.ÇA A.ÇA
İNG
DİN
FEN
SOS SOS MAT MAT TÜR TÜR MAT FEN
BED BED MAT MAT
İNG
DİN
FEN
DİN
FEN
FEN
TÜRK TÜRK
E.ER E.ER
İNG
İNG
H.SA H.SA
FEN
FEN
T.GÜ T.GÜ
İNG
İNG
T.GÜ T.GÜ M.TO M.TO
E.ÇE E.ÇE İ.CA İ.CA A.ÇA A.ÇA
T.KA T.KA Ş.KÖ M.TO A.ÇA A.ÇA
B.UZ B.UZ A.TA A.TA Ş.KÖ Ş.KÖ
A.ÇA A.ÇA A.TA A.TA T.GÜ T.GÜ
E.ÇE E.ÇE
TÜRK TÜRK İNG
GÖR SOS TÜRK BİL
DİN
FEN REH SOS SOS FEN
FEN
BED BED MAT MAT TEK
TEK
TÜRK TÜRK
T.GÜ Ç.KA M.TO M.TO T.GÜ T.GÜ
Ç.KA Ç.KA H.GÖ H.GÖ İ.CA
İ.CA
A.ÇA A.ÇA
BED BED
GÖR TÜRK
İNG
FEN MÜZ
A.ÇA A.ÇA E.ÇE E.ÇE
Ş.KÖ M.TO A.ÇA A.ÇA T.GÜ B.UZ
TÜRK TÜRK FEN
MAT MAT
FEN
İNK
İNK TÜRK TÜRK
DİN
E.YI
E.YI E.CE E.CE
A.TA A.TA T.KE T.KE E.YI
İNG
İNG
TÜRK TÜRK FEN FEN MAT MAT
E.YI
MAT MAT
İNG
İNG
A.ÇA A.ÇA H.GÖ H.GÖ E.ÇE E.ÇE
DİN
DİN
TEK TEK MAT MAT
E.YI
E.YI
İ.CA İ.CA A.TA A.TA
A.TA Ş.KÖ H.SA H.SA T.KE B.UZ
E.CE E.CE H.SA H.SA T.KA T.KA
Ş.KÖ E.YI
İNG
GÖR REH
TÜRK TÜRK DİN
TÜRK BİL
8/A
8/B
1
Cuma
BİL
İNG
6/A
5
Perşembe
T.KE T.KE H.GÖ H.GÖ T.KE E.ER E.ER T.GÜ T.GÜ B.UZ T.KE T.KE İ.CA
MAT MAT TÜR TÜR BED BED GÖR MAT MAT SOS
5/B
4
Çarşamba
MÜZ VTD
İNG
REH
İNG
İNK
İNG
İNK
VTD MÜZ
İNG
İNG
DİN
H.SA H.SA İ.CA
İ.CA
E.YI
E.YI E.CE E.CE A.TA A.TA
B.UZ T.KE H.SA H.SA T.KA T.KA
Ş.KÖ E.YI T.KE T.KE E.CE E.CE
E.YI
E.YI
E.YI
E.YI A.TA A.TA
E.YI A.TA
İNG
İNG
TEK
TEK
BİL TÜRK İNG
MAT MAT MAT MAT TÜRK MÜZ
VTD REH FEN FEN TÜRK TÜRK
DİN
DİN
İNK
İNK GÖR TÜRK
BED BED
E.CE E.CE H.SA H.SA
İ.CA
İ.CA A.TA E.YI H.SA H.SA
A.TA A.TA A.TA A.TA E.YI B.UZ
T.KE A.TA E.CE E.CE E.YI
T.KE T.KE T.KE T.KE Ş.KÖ E.YI
T.KA T.KA
MAT MAT TÜRK TÜRK
DİN
DİN TÜRK BİL
VTD MÜZ BED BED
TÜRK REH TÜRK GÖR MAT MAT
İNG
İNK
TEK
TEK
A.TA A.TA E.YI
T.KE T.KE E.YI A.TA E.CE E.CE
H.SA H.SA E.CE E.CE T.KE T.KE
İ.CA
İ.CA
FEN
FEN
İNG
FEN
İNG
İNG
8/D
E.YI
T.KE B.UZ T.KA T.KA H.SA H.SA
FEN
FEN
TEK
FEN
FEN
FEN
TEK
8/C
BED BED
BİL
E.YI
E.YI T.KE E.YI Ş.KÖ A.TA A.TA
İNG
FEN FEN
MAT MAT
İNK
Download

haftalık ders programı