MİCROSOFT OFFİCE POWER POİNT
SORULARI
1) Power Point’e yeni slayt hangi kısayol tuşu
ile eklenir?
a) Ctrl+N
b) Ctrl+M
c) Ctrl+C
d) Ctrl+E
2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point
programının uzantısıdır?
a) Xls
b) Doc
c) Ppt
d) Txt
3) Power point sunumuzu hangi kısayol tuşu
ile gösteri olarak başlatırız?
a) F1
b) F2
c) F4
d) F5
4) Power point programını kullanım amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Resim yapmak
b) Hesaplama yaptırmak ve tablo oluşturmak
c) Bir konuyu anlatmak için sunum hazırlamak
d) Bilgisayarda yazı yazmak ve düzenlemeler
yapmak
5) Power point programındaki slaytların
tümüne ne ad verilir?
a) Doküman
b) Şablon
c) Sunum
d) Sayfa
6) Power point programındaki bir slayta nasıl
ses eklenir?
a) Ekle / Film ve Sesler / Dosyadan Ses
b) Dosya / Resim / Dosyadan
c) Ekle / Ses
d) Ekle / Film ve sesler / Video
7) Power pointte metinler nereye yazılır?
a) Dikdörtgen şekli çizip içerisine
b) Kare çizip içerisine
c) Metin kutusu ekleyip içerisine
d) Slayt’a direk yazarız
8) Power point de hazır olarak zemin rengi ve
yazı tipi gibi ayarlar nerede bulunur?
a) Slayt düzeni
b) Slayt geçişi
c) Slayt tasarımı
d) Şablon
9) Bir sunumdaki yazı tipi nereden değiştirilir?
a) Düzen / Nesne
b) Biçim / Yazı tipi
c) Görünüm / Normal d) Biçim / Slayt tasarımı
10) Power pointte ki nesnelere hareketli
olarak animasyon nereden eklenir?
a) Slayt gösterisi / Özel animasyon
b) Slayt gösterisi / Slayt geçişi
c) Biçim / Slayt düzeni
d) Ekle / Animasyon
11) Power pointteki slaytlara slayt numarası,
tarih ve saat hangi menüden eklenir?
a) Görünüm
b) Biçim
c) Ekle
d) Araçlar
12) Power pointte slaytlar arası geçiş efekti
nasıl verilir?
a) Slayt gösterisi / Özel animasyon
b) Slayt gösterisi / Slayt geçişi
c) Biçim / Slayt düzeni
d) Ekle / Animasyon
13) Aşağıdakilerden hangisi Power pointte bir
slaytın kopyalanmasını sağlar?
a) Ekle / Yeni slayt
b) Ekle / Nesne
c) Ekle / Slayt çoğalt
d) Ekle / Dosyadan slayt al
14) Başka bir Power point sunusundan
istediğimiz slayt nasıl alınır?
a) Ekle / Yeni slayt
b) Ekle / Nesne
c) Ekle / Slayt çoğaltd) Ekle / Dosyadan slayt al
15) Hazırladığımız Power point sunusuna
açılışına şifre hangi menüden verilir?
a) Biçim / Slayt düzeni
b) Araçlar / Özelleştir
c) Araçlar / Seçenekler – güvenlik
d) Biçim / Slayt tasarımı
16.Eklediğiniz resmin çevresine parlama
efekti eklemek istiyorsunuz. Bunu
nereden bulursunuz?
a) Çizim Araçları'ndaki Biçim sekmesi.
b) Resim Araçları'ndaki Biçim
sekmesi.
c) SmartArt Araçları'ndaki Biçim sekmesi.
d) Tasarım Sekmesi’nde bulanan Arka
Plan Stilleri
17.Tüm slaytlarda görünecek bir
resmi nereye eklersiniz?
a)
b)
c)
d)
Bunu görmek istediğiniz slaytlara
Tüm düzenlere
Notlar Sayfasına
Asıl slayta
18.Seçili nesneye, tıkladığınızda veya
fare işaretçisini üzerine
getirdiğinizde ne olacağını
belirtmek için hangi seçenek
kullanılır?
a) Tasarım sekmesinde Slayt
Yönlendirmesi’ne tıklatın.
b) Ekle sekmesinde Nesne’ye tıklatın.
c) Ekle sekmesinde Eylem’e tıklatın.
d) Ekle sekmesinde Köprü’ye tıklatın.
19.Yalnızca istenilen slaytların
görüntülenmesi için hangi seçenek
kullanılır?
a) Slayt Gösterisi sekmesinde Özel
Slayt Gösterisi
b) Slayt Gösterisi sekmesinde Slayt
Gösterisi Ayarla
c) Slayt Gösterisi sekmesinde Geçerli
Slayttan
d) Slayt Gösterisi sekmesinde Zaman
Provası
20.Powerpoint’te tüm slaytların küçük
olarak görüldüğü görünüme ne ad
verilir?
a) Görünüm Sekmesi Notlar sayfası
görünümü
b) Görünüm Sekmesi Normal
c) Görünüm Sekmesi Slayt gösterisi
d) Görünüm Sekmesi Slayt sıralayıcı
görünümü
21.Powerpoint’te hazır olarak gelen
zemin deseni, yazı rengi ve tipleri
gibi ayarlara ne denir?
a)
b)
c)
d)
Slayt düzeni
Zemin taslağı
Şablon
Tasarım
22.Powerpoint’teki sayfalara ne ad
verilir?
a)
b)
c)
d)
e)
Slayt
Şablon
Doküman
Sayfa
Sunu
23.Powerpoint’te nesneleri
canlandırma ne için yapılır?
a) Canlandırılmayan nesneler sunumda
gözükmez
b) Sunumun daha hızlı olması için
c) Sunumun daha etkileyici ve
anlaşılır olması için
d) Canlandırma olmadan sunum olmaz
24.Powerpoint’te slaytlar arası geçiş
hangi komutla ayarlanır?
a) Animasyonlar Sekmesi Özel
Animasyon
b) Animasyonlar Sekmesi Bu Slayda
Geçiş
c) Slayt Gösterisi Sekmesi Slayt Gösterisi
Ayarla
d) Görünüm Sekmesi Slayt Sıralayıcısı
25. Sunumuzda bulunan slaytları
numaralandırmak için hangi yol
izlenir?
a)
b)
c)
d)
Görünüm Sekmesi Slayt Sıralayıcısı
Görünüm Sekmesi Basamakla
Ekle Sekmesi Simge
Ekle Sekmesi Slayt Numarası
26.Her slaytta harcanan sürenin
kaydedilmesi ve gelecekte
gösteriyi otomatik olarak
çalıştırmak için hangi seçenek
kullanılır?
a) Slayt Gösterisi Sekmesi Zaman
Provası
b) Slayt Gösterisi Sekmesi Konuşma
Kaydet
c) Slayt Gösterisi Sekmesi Slayt Gösterisi
Ayarla
d) Slayt Gösterisi Özel Slayt Gösterisi
27.Bir resim kümesini temel alan
sunu oluşturmak için hangi
seçenek kullanılır?
a)
b)
c)
d)
Ekle Sekmesi Resim
Ekle Sekmesi Fotoğraf Albümü
Ekle Sekmesi Küçük Resim
Ekle Sekmesi SmartArt
28.Web Sayfası, resim, e-posta adresi
veya programa yönelik bir bağlantı
oluşturmak için hangi seçenek
kullanılır?
a)
b)
c)
d)
Ekle Sekmesi Eylem
Ekle Grafik
Ekle Nesne
Ekle Sekmesi Köprü
29.Hazırlanan Sununun tüm Yazı tipi,
renk, düzen, efektler ve arka plan
stillerinin değiştirildiği sekme
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
Görünüm
Ekle
Gözden Geçir
Tasarım
30.Slaytta yer alan nesnelere ayrı ayrı
efekt vermek için hangi seçenek
kullanılır?
a) Animasyon Sekmesi Özel
Animasyon
b) Tasarım Sekmesi Temalar
c) Giriş Sekmesi Şekil Efektleri
d) Slayt Gösterisi Sekmesi Slayt Gösterisi
Ayarla
31.Cetvel ve Kılavuz Çizgilerini
gösterip gizlemek için hangi
sekme kullanılır?
a)
b)
c)
d)
Ekle
Görünüm
Tasarım
Gözden Geçir
32.Bilgisayarda kayıtlı bir dosyanın
sunumuza eklenmesi için hangi
seçenek kullanılır?
a)
b)
c)
d)
Ekle Sekmesi Resim
Ekle Sekmesi Nesne
Ekle Sekmesi Metin Kutusu
Ekle Sekmesi Simge
Öğr. Gör. M. Can ERDOĞAN
Download

Sunum Programı Soruları