KIV/ZIS - primární klíč
●
každý řádek musí být unikátně identifikován
●
"speciální" sloupec, nejčastěji pojmenován id
●
může být libovolného typu
–
●
třeba i Ano/ne, pak ale může tabulka obsahovat maximálně 2
záznamy
může být složený z více sloupců
–
unikátnost je pak brána ze všech najednou, v jednotlivých
sloupcích se tedy mohou opakovat stejné hodnoty
1/22
KIV/ZIS - primární klíč
●
mikroúkol
–
vytvořte tabulku výsledků soutěžících, která bude obsahovat
pouze 3 sloupce:
●
–
rok, pozice, jméno
vytvořte primární klíč z roku a pozice a ověřte vložením hodnot,
že se mohou roky opakovat, pokud jsou pozice rozdílné
2/22
KIV/ZIS - cizí klíč
●
●
●
●
●
●
"speciální" sloupec, nejčastěji s příponou _id
odkazuje se na primární klíč v jiné tabulce, odkazuje se
na právě 1 tabulku
dvojice primární a cizí klíč tvoří vazbu (relaci) mezi
tabulkami
cizí klíč musí být stejného typu a velikosti jako primární
je-li primární klíč typu Automatické číslo, pak musí být
cizí klíč dlouhé celé číslo
je-li primární klíč složený, musí být struktura cizího klíče
stejná
3/22
KIV/ZIS - vazba, ER šipky
cizí klíč
id
1
jmeno mesto_id
Martin 1
3
Franta 2
Alena 2
4
Jana
2
id mesto
1
Praha
2
Plzeň
2
primární klíč
ER model:
lidé
N
1
mesta
4/22
KIV/ZIS - mikroúkol
●
připravte (vytvořte a naplňte) následující tabulky
–
neřešte klíče
lidi
id
1
jmeno mesto_id
Martin 1
3
Franta 2
Alena 2
4
Jana
2
mesta
id mesto
1
Praha
2
Plzeň
2
5/22
KIV/ZIS - vazba
●
referenční integrita
–
databáze nedovolí do cizího klíče vložit hodnotu, která
neexistuje v primárním klíči v cílové tabulce
id
1
jmeno mesto_id
Martin 1
3
Franta 2
Alena 2
4
Jana
2
5
Jan
3
2
id mesto
1
Praha
2
Plzeň
nejde
6/22
KIV/ZIS - vazba, vytvoření
●
záložka Návrh, tlačítko Relace
7/22
KIV/ZIS - vazba, vytvoření
●
přidat tabulky, které chceme provázat
●
záložka Návrh, tlačítko Upravit relace
●
tlačítko Vytvořit novou
8/22
KIV/ZIS - vazba, integrita
9/22
KIV/ZIS - M:N vazba
●
M:N vazbu nelze vytvořit přímo mezi tabulkami, je
potřebná spojovací tabulka
M
lidi
lidi
1
N
N
lidi_autobusy
autobusy
N
1
autobusy
10/22
KIV/ZIS - M:N vazba
●
mikroúkol - vytvořte tabulky a vazby
lidi
id
jmeno
1
Martin
2
Franta
3
Alena
4
Jana
1
M
id
lidi_autobusy
N
clovek_id bus_id
1
autobusy
id
cislo
10
1
6
6
30
11
3
6
7
21
12
3
7
prim. klíč
cizí klíč 1
cizí klíč 2
11/22
KIV/ZIS - M:N vazba
●
●
spojovací tabulka většinou neobsahuje další informace
je-li předpoklad, že se M:N vazby mezi konkrétními řádky
nebudou opakovat, pak lze sloupeček id vynechat a
primární klíč vytvořit jako složený z obou cizích klíčů
clovek_id bus_id
id
jmeno
1
Martin
1
6
id
cislo
2
Franta
3
6
6
30
3
Alena
3
7
7
21
4
Jana
prim. klíč
cizí klíč 1
cizí klíč 2
12/22
KIV/ZIS - M:N vazba
●
spojovací tabulka může obsahovat další informace
–
např. v kolik kdo jakým autobusem jezdi
–
není nutné kvůli tomu vytvářet další tabulku
id
jmeno
1
Martin
2
Franta
3
Alena
4
Jana
clovek_id bus_id
cas
1
6
13:30
3
6
7:15
3
7
20:00
id
cislo
6
30
7
21
13/22
KIV/ZIS - formuláře
●
stáhněte z webu a otevřete 3_fakturace.accdb
●
otevřete tabulku faktury
●
●
vytvořte k ní formulář - záložka Vytvoření, tlačítko
Formulář
oproti dřívějším experimentům s formuláři Access vytvořil
kromě polí pro fakturu ještě podtabulku pro položky
faktury díky vytvořeným vazbám mezi tabulkami
14/22
KIV/ZIS - formuláře
●
●
●
●
otevřete tabulku adresar a vytvořte k ní formulář
Access opět vytvořil podtabulku s navázanými fakturami,
ale tu zde nebudeme potřebovat, smažte jí
uložte a zavřete oba formuláře
aby byl náš fakturační program uživatelsky přívětivý,
budeme potřebovat úvodní rozcestník
15/22
KIV/ZIS - formulář od píky
●
záložka Vytvoření, tlačítko Návrh formuláře
●
možnost vyskládat vstupní a ovládací prvky dle libosti
●
textové pole, popisek, tlačítko, ...
16/22
KIV/ZIS - vstupní formulář
●
např. chci velký nadpis
●
vybrat prvek Popisek
●
kliknout na plátno, kde bude prvek umístěn
●
vyplnit text popisku, např. Fakturace
●
je malý, nutno upravit jeho vlastnosti
17/22
KIV/ZIS - vlastnosti formulářových prvků
●
kliknout na Seznam vlastností
●
kliknout na prvek, který chci upravit
●
změnit velikost písma
18/22
KIV/ZIS - tlačítka
●
rozcestník by měl dokázat otevřít formulář pro adresář
a faktury
–
2 tlačítka
–
vložit tlačítko
–
v otevřeném dialogu Průvodce lze navolit, co se má stát, když
se na tlačítko klikne
●
chceme otevřít příslušný formulář
19/22
KIV/ZIS - otevření formuláře
●
Operace s formuláři - Otevřít formulář
●
volba formuláře
●
Otevřít formulář a zobrazit všechny záznamy
●
Text: např. Adresář
●
Zadejte název tlačítka: např. tlacitko_adresar
20/22
KIV/ZIS - mikroúkol
●
přidejte do úvodního formuláře tlačítko pro otevření faktur
KIV/ZIS
Děkuji za pozornost.
Download

KIV/ZIS - primární klíč