Sürüm: 10.4.0.0
Kullanıcı Kılavuzu
Adobe Reader
Yayın tarihi: 2014-02-04
SWD-20140204090254580
İçindekiler
Adobe Reader................................................................................................................................................4
Adobe Reader'da belge görüntüleme............................................................................................................. 4
Adobe Reader'da belge düzenleme ............................................................................................................... 5
Yasal bildirim................................................................................................................................................. 9
Kullanıcı Kılavuzu
Adobe Reader
Adobe Reader
Adobe Reader'da belge görüntüleme
PDF belgesinin sayfaları arasında dolaşma
Ekranın herhangi bir bölümüne dokunun.
•
Sonraki sayfaya gitmek için, yukarı kaydırın.
•
Önceki sayfaya gitmek için, aşağı kaydırın.
•
Belirli bir sayfaya gitmek için, ekranın sol üst köşesindeki sayfa numarasına dokunun. Sayfa numarasını girin. Git'e
dokunun.
Not: Belgeyi Tek Sayfa görüntüleme modunda görüntülerken, sonraki sayfaya gitmek için parmağınızı sola kaydırın. Önceki
sayfaya gitmek için, parmağınızı sağa kaydırın.
Görüntüleme modunu değiştirme
Adobe Reader içinde, PDF belgelerinizi kendi tercihlerinize göre iki farklı görünüm modunda görüntüleyebilirsiniz. Sürekli
mod, bir PDF belgesinde bir kaydırmada birden fazla sayfada gezinmenizi sağlayan varsayılan moddur.
Ekranda herhangi bir yere dokunun.
• Bir PDF belgesini Tek Sayfa modunda görüntülemek için,
• Bir PDF belgesini Sürekli modda görüntülemek için,
simgesine dokunun.
simgesine dokunun.
İpucu: Ekranın bir alanına dokunduğunuzda, sayfa numarası ekranın sol üst köşesinde görünür.
Ekran Parlaklık Kilidi özelliğini açma
Belge okurken ekranınızın açık kalacağı süreyi uzatabilirsiniz.
1.
2.
3.
4
Ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.
dokunun.
Ekran Parlaklık Kilidi anahtarını Açık konuma getirin.
Kullanıcı Kılavuzu
Adobe Reader
Gece modunu açma
Gece görüntülemek için belgedeki arka plan ve metin rengini otomatik olarak ayarlayın.
1.
Ekrana dokunun.
2.
simgesine dokunun.
3.
dokunun.
PDF belgesini metin kaydırma modunda görüntüleme
Metin kaydırma modu, PDF belgesi içeriğini okumayı kolaylaştırır ve belgeyi aynı anda tek sayfa şeklinde veya sürekli olarak
görüntülerken kullanılabilir. Metin kaydırma moduna geçtiğinizde, PDF belgesinin içindekiler tek bir sütunda görünür.
1.
simgesine dokunun.
2.
simgesine dokunun.
Metin kaydırma modundayken sonraki sayfaya gitmek için, yukarı veya sola doğru kaydırın.
PDF belgesinde bir yer işaretini görüntüleme
Yer işaretleri içeren bir PDF belgesi açarsanız, yer işareti simgesi ekranınızın alt kısmında görünür. PDF belgesindeki yer
işaretlerinden birine girmek için şunları yapın:
1.
2.
simgesine dokunun.
Gitmek istediğiniz yer işaretinin adına dokunun.
Adobe Reader'da belge düzenleme
Adobe Reader bölümünde yer alan formları doldurun
Adobe Acrobat kullanılarak oluşturulmuş AcroForm nesneleri gibi cihazınızda kayıtlı olan desteklenen form türlerini
doldurmak için Adobe Reader öğesini kullanabilirsiniz.
1.
Desteklenen bir form içeren bir PDF belgesini açın.
2.
Bilgileri girmek için formdaki bir alana dokunun.
3.
Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
5
Kullanıcı Kılavuzu
Adobe Reader
• Metin alanları arasında geçiş yapmak için
• Bir alana girdiğiniz bilgileri temizlemek için
4.
İşiniz bittiğinde,
veya
dokunun.
dokunun.
dokunun.
Belgeyi kaydetme
1.
Ekrana dokunun.
2.
simgesine dokunun.
3.
dokunun.
4.
Belgeniz için bir ad yazın.
5.
Kaydet'e dokunun.
Yapışkan not oluşturma veya düzenleme
Yapışkan notlar Adobe Reader'da bir PDF belgesine açıklama eklemek için kullanılır. Yapışkan not oluşturmak için şunları
yapın:
1.
simgesine dokunun.
2.
simgesine dokunun.
3.
simgesine dokunun.
4.
Ekranın bir alanına dokunun ve açıklama eklemek için yazmaya başlayın.
5.
Kaydet'e dokunun.
Mevcut bir yapışkan notu görüntülemek veya düzenlemek için, yapışkan nota dokunun.
Serbest el veya serbest metin açıklamaları oluşturma
Serbest el veya serbest metin açıklamalarını kullanarak kurşun kalem veya tükenmez kalemle yaptığınız gibi PDF üzerine
işaretleme yapabilirsiniz. Serbest el açıklamaları sayesinde bir belgede metni daire içine alabilir, önemli bir paragrafın
yanına yıldız işareti koyabilir veya istediğiniz herhangi bir şekli çizebilirsiniz. Serbest el açıklamaları ile doğrudan PDF
belgelerine açıklama ekleyebilirsiniz. Serbest el veya serbest metin açıklaması kullanarak bir PDF belgesini düzenlemek
için şunları yapın:
1.
simgesine dokunun.
2.
simgesine dokunun.
3.
Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
• Bir serbest el açıklaması eklemek için,
6
simgesine dokunun.
Kullanıcı Kılavuzu
• Serbest metin açıklaması oluşturmak için,
4.
Adobe Reader
dokunun.
Kaydet'e dokunun.
İpucu: Serbest el veya serbest metin açıklaması oluşturduktan sonra, açıklamanın rengini, şeffaflığını ve kalınlığını
düzenleyebilirsiniz. Aynı zamanda taşıyabilirsiniz veya yeniden boyutlandırabilirsiniz. Değişiklik yapmaya başlamak için,
açıklamaya dokunun.
PDF belgesinde metin vurgulama
1.
Vurgulamak istediğiniz metni seçmek için, bir metin alanını basılı tutarak imleç göstergelerini hareket ettirin.
2.
İmleç göstergeleri içindeki bir alana dokunun.
3.
simgesine dokunun.
İpucu: Bir metin alanının üstünü veya altını çizmek için,
veya
simgesine dokunun.
Bir PDF belgesi için imza oluşturma
İmza özelliği ile, sözleşme veya yasal dosya gibi PDF belgelerine elektronik imza ekleyebilirsiniz. Bir PDF belgesine
eklemeden önce bir elektronik imza oluşturmalısınız. Bir elektronik imza oluşturmak veya mevcut elektronik imzayı
düzenlemek için şunları yapın:
1.
2.
3.
Ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.
dokunun.
İmzayı Düzenle'ye dokunun.
İpucu: Belgeye ekledikten sonra imzanızı düzenlemek için dokunun ve basılı tutun.
dokunun.
Bir PDF belgesine imza ekleme
Elektronik imza oluşturduktan sonra PDF belgesine ekleyebilirsiniz. Bir PDF belgesine imza eklemeye çalışıyorsanız ancak
henüz bir imza oluşturmamışsanız, sizden oluşturmanız istenir. PDF belgesine imza eklemek için şunları yapın:
1.
2.
Ekranın bir alanını basılı tutun.
dokunun.
İpucu: Bir belgeyi kapattıktan sonra, imzanız kalıcı hale gelir ve PDF belgesini açanlar tarafından düzenlenemez.
7
Kullanıcı Kılavuzu
Adobe Reader
PDF belgesinde arama yapma
1.
simgesine dokunun.
2.
Bir sözcük veya ifade yazın > Enter tuşuna basın.
3.
Belgedeki sözcüğün veya ifadenin geçtiği bir sonraki yere gitmek için
4.
Çıkmak için, Bitti'ye dokunun.
simgesine dokunun.
Adobe Reader öğesinden bir belge paylaşın
Cihazınızda doğrudan Adobe Reader öğesinde kayıtlı olan belgeleri paylaşabilirsiniz. Örneğin, dosyayı bir e-posta eki olarak
veya NFC teknolojisini kullanarak paylaşabilirsiniz.
1.
2.
dokunun.
Bir seçeneğe dokunun.
İpucu: Ayrıca Dropbox veya SharePoint gibi bazı bulut uygulamalarda kayıtlı olan belgelerin bağlantılarını, doğrudan Adobe
Reader öğesinden de paylaşabilirsiniz.
8
Kullanıcı Kılavuzu
Yasal bildirim
Yasal bildirim
©2014 BlackBerry. Tüm hakları saklıdır. BlackBerry® ve ilgili ticari markalar, adlar ve logolar BlackBerry Limited'in
mülkiyetindedir ve ABD'de ve dünyanın başka ülkelerinde tescil edilmiş ve/veya kullanılmaktadır.
Adobe ve Reader Adobe Systems Incorporated'in ticari markasıdır. Dropbox Dropbox, Inc.'nin ticari markasıdır SharePoint
Microsoft Corporation'ın ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar sahiplerinin mülkiyetindedir.
Bu belge, www.blackberry.com/go/docs adresinde sağlanan veya kullanılabilir hale getirilen belgeler gibi burada
başvurulan tüm belgeler de dahil olmak üzere, "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE" ve BlackBerry Limited ve
bağlı şirketlerince ("BlackBerry") herhangi bir koşul, onay, beyan veya garanti olmaksızın sağlanır ve erişilebilir hale getirilir
ve BlackBerry belgedeki yazım hataları, teknik hatalar ya da diğer yanlışlıklardan, hatalardan veya atlanmış sözcüklerden
dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu belge, BlackBerry'nin mülki ve gizli bilgilerini ve/veya ticari sırlarını korumak
amacıyla, BlackBerry'nin teknolojisinin bazı yönlerini yalnızca genel terimlerle açıklayabilir. BlackBerry, bu belgede
bulunan bilgileri düzenli olarak değiştirme hakkını saklı tutmaktadır; ancak, bu belgede yapacağı değişiklikleri,
güncellemeleri, geliştirmeleri ya da diğer ekleri size zamanında ya da herhangi bir şekilde bildirme konusunda hiçbir
taahhütte bulunmamaktadır.
Bu belgede, telif hakları ve/veya başka şirketlerin web siteleri (topluca "Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetler")
tarafından içeriği korunan bileşenler ve içerik dahil olmak üzere başka şirketlerce sağlanan bilgi kaynaklarına, donanım
veya yazılıma, ürünlere veya hizmetlere başvurular olabilir. BlackBerry, içeriği, doğruluğu, telif haklarına uygunluğu,
uyumluluğu, performansı, güvenilirliği, yasallığı, ahlak kurallarına uygunluğu, bağlantıları ve diğer yönleri dahil olmak üzere,
ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetler üzerinde kontrole sahip değildir ve
bu bilgilerle ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu belgeye Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetlere
başvurular eklenmiş olması, BlackBerry'nin söz konusu şirketlerin ürün ve hizmetlerini ve bu şirketleri herhangi bir şekilde
onayladığını göstermez.
YARGI BÖLGENİZDE YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARLA ÖZELLİKLE YASAKLANAN SINIRLAR DIŞINDA, TÜM KOŞULLAR,
ONAYLAR, BEYANLAR VEYA HER TÜR GARANTİ, BURADA BAŞVURULAN AÇIK YA DA DOLAYLI TÜM KOŞULLAR,
ONAYLAR, GARANTİLER, BEYANLAR VEYA DAYANIKLILIK GARANTİSİ, BELİRLİ BİR AMACA YA DA KULLANIMA
UYGUNLUK, SATILABİLİRLİK, SATILABİLİR KALİTE, İHLAL ETMEME, TATMİN EDİCİ KALİTE VEYA HAK ELDE ETME VEYA
BİR YÖNETMELİK, GELENEK, ÖNCEKİ BİR ANLAŞMANIN YORUMLANMASI YA DA TİCARİ TEAMÜLLERDEN
KAYNAKLANANLAR VEYA BELGE YA DA BELGENİN KULLANIMIYLA İLGİLİ VEYA HERHANGİ BİR YAZILIM, DONANIM,
HİZMET YA DA BAŞKA ŞİRKETLERİN ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİNİN ÇALIŞMASI YA DA ÇALIŞMAMASI DA DAHİL OLMAK
ÜZERE, AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA BURADA KAPSAM DIŞINDA BIRAKILMIŞTIR. ÜLKE VEYA
EYALETE BAĞLI OLARAK BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR. BAZI YARGI BÖLGELERİNDE DOLAYLI GARANTİLERİN VE
KOŞULLARIN KAPSAM DIŞINDA BIRAKILMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMEYEBİLİR. YASALARLA İZİN
VERİLEN SINIRLAR DAHİLİNDE, BELGEYLE İLGİLİ TÜM DOLAYLI GARANTİLER YA DA KOŞULLAR YUKARIDA
BELİRTİLDİĞİ ŞEKLİYLE KAPSAM DIŞINDA BIRAKILAMADIKLARI ANCAK SINIRLANDIRILABİLDİKLERİ SINIRLAR
DAHİLİNDE, BURADA İDDİA KONUSU BELGEYİ YA DA ÖĞEYİ İLK ALDIĞINIZ TARİHTEN İTİBAREN DOKSAN (90) GÜN İLE
SINIRLANDIRILIR.
YARGI BÖLGENİZDE YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN GENİŞ SINIRLAR DAHİLİNDE, BU
BELGENİN KULLANIMIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ZARARDAN VEYA AŞAĞIDAKİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK ÜZERE BURADA BELİRTİLEN HERHANGİ BİR YAZILIM, DONANIM, HİZMET VEYA BAŞKA ŞİRKETLERCE
SAĞLANAN ÜRÜNLER VE HİZMETLERİN ÇALIŞMASI YA DA ÇALIŞMAMASINDAN, BLACKBERRY HİÇBİR KOŞULDA
SORUMLU TUTULAMAZ: ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLSÜN YA DA ÖNGÖRÜLMESİN VE BLACKBERRY BU TÜR ZARARLARIN
9
Kullanıcı Kılavuzu
Yasal bildirim
OLABİLECEĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, DOĞRUDAN, SONUÇTA MEYDANA GELEN, ÖRNEK TEŞKİL
EDEN, TESADÜFİ, DOLAYLI, ÖZEL, CEZA GEREKTİREN VEYA AĞIR ZARARLAR, GELİR YA DA KAR KAYBI ZARARLARI,
BEKLENEN TASARRUFLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ, İŞ KESİLMESİ, İŞ BİLGİLERİNİN KAYBI, İŞ FIRSATLARININ
KAYBI VEYA VERİ KAYBI YA DA BOZULMASI, HERHANGİ BİR VERİNİN GÖNDERİLEMEMESİ YA DA ALINAMAMASI,
BLACKBERRY ÜRÜNLERİ VEYA HİZMETLERİ VEYA BUNLARIN PARÇALARI YA DA AĞ SERVİSLERİYLE BİRLİKTE
KULLANILAN HERHANGİ BİR UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLAR, YERİNE KULLANILAN ÜRÜNLERİN
MALİYETİ, MUHAFAZA, TESİSLER VEYA HİZMETLERİN MALİYETLERİ YA DA DİĞER BENZER MADDİ KAYIPLAR.
YARGI BÖLGENİZDE YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN GENİŞ SINIRLAR DAHİLİNDE,
HERHANGİ BİR İHMALDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK VEYA KESİN SORUMLULUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE,
BLACKBERRY'NİN SÖZLEŞMEDE VEYA HAKSIZ FİİLDE BAŞKA BİR MECBURİYETİ, SORUMLULUĞU VEYA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR.
BURADAKİ SINIRLANDIRMALAR, İSTİSNALAR VE FERAGATNAMELER ŞUNLAR İÇİN GEÇERLİDİR: (A) SÖZLEŞME İHLALİ,
İHMAL, HAKSIZ FİİL, KESİN SORUMLULUK VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR YASAL DOKTRİN DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK
BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE VE TEMEL BİR İHLAL VEYA İHLALLER YA DA BU SÖZLEŞMENİN ASIL AMACININ
GERÇEKLEŞMEMESİ VEYA BURADA DAHİL EDİLEN TÜM YASAL ÇÖZÜM YOLLARINDAN ETKİLENMEMEK KAYDIYLA,
NİTELİĞİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK DAVA GEREKÇESİ, HAK TALEBİ VEYA AÇTIĞINIZ DAVA; VE (B) BLACKBERRY VE
BAĞLI ŞİRKETLERİ, BUNLARIN HALEFLERİ, DEVRALANLARI, ARACILARI, TEDARİKÇİLERİ (AĞ SERVİS SAĞLAYICILARI
DAHİL), YETKİLİ BLACKBERRY DİSTRİBÜTÖRLERİ (YİNE AĞ SERVİS SAĞLAYICILARI DAHİL) VE BUNLARIN İLGİLİ
MÜDÜRLERİ, ÇALIŞANLARI VE BAĞIMSIZ YÜKLENİCİLERİ.
YUKARIDA BELİRLENEN SINIRLANDIRMALAR VE İSTİSNALARA EK OLARAK, HİÇBİR DURUMDA BLACKBERRY'NİN
VEYA BLACKBERRY'NİN BAĞLI ŞİRKETLERİNİN HERHANGİ BİR MÜDÜR, ÇALIŞAN, TEMSİLCİ ,DAĞITIMCI, TEDARİKÇİ
VEYA BAĞIMSIZ YÜKLENİCİSİNİN BU BELGEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU BELGEYLE İLGİLİ BİR SORUMLULUĞU
YOKTUR.
Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetlere abone olmadan ya da bunları yüklemeden veya kullanmadan önce, ağ
servis sağlayıcınızın ilgili diğer şirket ürünlerinin ve hizmetlerinin tüm özelliklerini desteklemeyi kabul ettiğini kontrol etmek
sizin sorumluluğunuzdadır. Bazı ağ servis sağlayıcıları, BlackBerry® Internet Service aboneliği için Internet tarama işlevi
sunmuyor olabilir. Kullanılabilirlik, dolaşım (roaming) anlaşmaları, hizmet planları ve özelliklerle ilgili olarak servis
sağlayıcınızla görüşün. Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetlerin BlackBerry ürünleri ya da hizmetlerine
kurulması ve bunlarla kullanılması, diğer şirketlerin haklarının çiğnenmesini önlemek için bir ya da daha fazla patent, ticari
marka, telif hakkı veya başka lisanslar gerektirebilir. Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetlerin kullanılmasının ve
bu kullanım için başka şirketlerin lisanslarının gerekli olup olmadığının belirlenmesinde tüm sorumluluk size aittir.
Gerekliyse, bunların alınmasının sorumluluğu size aittir. Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetleri gerekli tüm
lisanslar alınana kadar kurmamalı veya kullanmamalısınız. BlackBerry ürünleri ve hizmetleri ile birlikte sağlanan tüm Başka
Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetler kullanım kolaylığı sağlaması için sağlanır ve BlackBerry tarafından herhangi bir
açık veya dolaylı koşul, onaylama, beyan veya garanti olmaksızın "OLDUĞU GİBİ" sağlanır ve bunlarla ilgili hiçbir
yükümlülük kabul edilmez. Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetleri kullanmanız, BlackBerry ile ilgili bir lisans
veya başka sözleşmenin açıkça kapsadığı durumlar dışında, bu şirketlerle ilgili ayrı lisansların ve diğer sözleşmelerin
koşullarına göre yönetilecek ve bunları kabul etmenize bağlı olacaktır.
Bu belgede belirtilen özelliklerden bazıları için BlackBerry Enterprise Server'ın, BlackBerry Desktop Software'in ve/veya
BlackBerry Device Software'in en küçük sürümü gerekir.
10
Kullanıcı Kılavuzu
Yasal bildirim
Herhangi bir BlackBerry ürününün veya hizmetinin kullanım koşulları, BlackBerry ile ilgili ayrı bir lisans veya diğer
sözleşmede belirtilir. BU BELGEDEKİ HİÇBİR ŞEY, BU BELGE DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR BLACKBERRY ÜRÜNÜ VE
HİZMETİNİN PARÇALARI İÇİN SAĞLANAN AÇIK YAZILI SÖZLEŞME VEYA GARANTİNİN YERİNİ ALMAYI AMAÇLAMAZ.
BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Kanada N2K 0A7
Telefon: 1 (519) 888-7465
Faks: 1 (519) 888-7884
Web sitesi: www.blackberry.com
BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Birleşik Krallık
Telefon: +44 (0)1753 667000
Faks: +44 (0)1753 669970
Web sitesi: www.blackberry.com
Kanada'da Basılmıştır
11
Download

Adobe Reader-Kullanıcı Kılavuzu